Court User Survey

Victim. Section 1

Qaybta 1: Xog Aasaasi ah / Section 1: Basic Information101. Jinsiga? / Gender?102. Ma tahay qof baahi gaar ah qaba? / Would you describe yourself as living with a disability?103. Da’da? / Age? 104. Waxbarasho rasmi ah? / Did you receive a formal education? 105. Wax ma akhriyi kartaa mana qori kartaa? / Can you read and write?106. Heerkee ayaad waxbarashada ku joojisay? / At what stage did your education stop?107. Waa maxay shaqada aad qabataa? / What is the nature of your work?
VictimFemaleNo25-34YesYesPrimaryUnemployed
VictimMaleNo55-64YesYesBachelorsSelf-employed
VictimFemaleNo35-44NoNoReligiousSelf-employed
VictimFemaleNo18-24NoYesReligiousUnemployed
VictimMaleNo45-54YesYesPrimarySelf-employed
VictimMaleNo35-44NoNoReligiousUnemployed
VictimMaleNo25-34YesYesSecondarySelf-employed
VictimFemaleNo35-44NoNoReligiousUnemployed
VictimMaleNo18-24YesYesHigh schoolStudent
VictimFemaleYes45-54NoYesReligiousNot in workforce
VictimFemaleNo35-44YesYesHigh schoolAgriculture/pastoralist
VictimMaleYes25-34YesYesSecondaryaskari dowlada hoose ama minishiibiyo / local government or muncipal police officer
VictimMaleYes25-34YesYesSecondaryUnemployed
VictimFemaleNo25-34YesYesPrimaryUnemployed
VictimFemaleNo25-34NoYesReligiousUnemployed
VictimMaleYes35-44NoNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimFemaleNo25-34NoNoReligiousUnemployed
VictimMaleNo35-44YesYesPrimarySelf-employed
VictimFemaleNo25-34NoNoReligiousUnemployed
VictimMaleNo25-34NoNoReligiousSelf-employed
VictimFemaleNo18-24YesYesPrimaryUnemployed
VictimMaleYes45-54NoNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimMaleNo35-44NoNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimFemaleYes35-44NoYesPrimarySelf-employed
VictimMaleNo25-34YesNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimMaleYes35-44NoNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimFemaleNo35-44NoNoReligiousSelf-employed
VictimMaleNo45-54NoNoReligiousUnemployed
VictimFemaleYes35-44NoNoReligiousServices
VictimFemaleYes35-44NoYesNon-formal education Self-employed
VictimFemaleNo35-44NoNoReligiousSelf-employed
VictimFemaleYes35-44NoYesNon-formal education Self-employed

Family. Section 1

Qaybta 1: Xog Aasaasi ah / Section 1: Basic Information101. Jinsiga? / Gender?102. Ma tahay qof baahi gaar ah qaba? / Would you describe yourself as living with a disability?103. Da’da? / Age? 104. Waxbarasho rasmi ah? / Did you receive a formal education? 105. Wax ma akhriyi kartaa mana qori kartaa? / Can you read and write?106. Heerkee ayaad waxbarashada ku joojisay? / At what stage did your education stop?107. Waa maxay shaqada aad qabataa? / What is the nature of your work?
FamilyFemaleNo25-34yesyesPrimaryNot in workforce
FamilyFemaleNo35-44nonoReligiousAgriculture/pastoralist
FamilyMaleNo45-54yesyesPrimarySelf-employed
FamilyMaleNo25-34nonoNon-formal educationManufacturing and industry
FamilyMaleNo25-34yesyesSecondaryUnemployed
FamilyFemaleNo35-44nonoReligiousUnemployed
FamilyFemaleYes35-44nonoReligiousAgriculture/pastoralist
FamilyFemaleNo25-34nonoReligiousSelf-employed
FamilyFemaleYes35-44nonoReligiousAgriculture/pastoralist
FamilyFemaleYes25-34nonoReligiousServices
FamilyMaleNo35-44nonoReligiousNot in workforce
FamilyMaleNo45-54noyesReligiousSelf-employed
FamilyFemaleNo25-34nonoReligiousUnemployed
FamilyMaleNo45-54yesyesHigh schoolAgriculture/pastoralist
FamilyMaleNo35-44yesyesPrimaryAgriculture/pastoralist
FamilyMaleNo35-44nonoReligiousUnemployed
FamilyFemaleNo25-34nonoReligiousUnemployed
FamilyMaleYes45-54noyesNon-formal educationSelf-employed
FamilyMaleNo25-34yesyesHigh schoolServices
FamilyMaleNo55-64yesyesPrimarySelf-employed
FamilyFemaleYes25-34nonoReligiousServices
FamilyMaleYes25-34noyesNon-formal educationSelf-employed
FamilyMaleNo25-34yesyesBachelorsServices
FamilyMaleNo25-34yesyesBachelorsSelf-employed
FamilyMaleNo>65yesyesSecondaryAgriculture/pastoralist
FamilyMaleNo35-44nonoTechnical training / vocational trainingSelf-employed
FamilyMaleNo45-54nonoReligiousNot in workforce
FamilyFemaleNo35-44yesyesPrimarySelf-employed
FamilyMaleNo25-34yesyesMasters and moreSelf-employed
FamilyMaleYes35-44yesyesBachelorsServices
FamilyMaleNo35-44yesyesHigh schoolManufacturing and industry
FamilyMaleNo45-54nonoReligiousSelf-employed
FamilyFemaleNo55-64nonoReligiousUnemployed

Witness. Section 1

Qaybta 1: Xog Aasaasi ah / Section 1: Basic Information101. Jinsiga? / Gender?102. Ma tahay qof baahi gaar ah qaba? / Would you describe yourself as living with a disability?103. Da’da? / Age? 104. Waxbarasho rasmi ah? / Did you receive a formal education? 105. Wax ma akhriyi kartaa mana qori kartaa? / Can you read and write?106. Heerkee ayaad waxbarashada ku joojisay? / At what stage did your education stop?107. Waa maxay shaqada aad qabataa? / What is the nature of your work?
WitnessMaleYes25-34yesyesSecondarySelf-employed
WitnessMaleNo45-54nonoReligiousAgriculture/pastoralist
WitnessFemaleNo25-34nonoReligiousAgriculture/pastoralist
WitnessMaleNo35-44nonoPrimarySelf-employed
WitnessMaleNo35-44yesyesSecondarySelf-employed
WitnessMaleNo25-34noyesNon-formal EducationNot in workforce
WitnessMaleNo25-34nonoReligiousSelf-employed
WitnessMaleYes45-54noyesNon-formal EducationSelf-employed
WitnessMaleYes35-44noyesNon-formal EducationSelf-employed
WitnessMaleNo35-44noyesNon-formal EducationUnemployed
WitnessMaleYes18-24nonoReligiousUnemployed
WitnessFemaleNo18-24yesyesSecondaryUnemployed
WitnessMaleNo25-34yesyesSecondarySelf-employed
WitnessMaleNo25-34nonoReligiousAgriculture/pastoralist
WitnessFemaleNo25-34yesyesSecondaryUnemployed
WitnessMaleNo35-44yesyesPrimarySelf-employed
WitnessFemaleNo55-64noyesReligiousUnemployed
WitnessMaleYes35-44yesyesSecondarySelf-employed
WitnessMaleNo35-44yesyesSecondaryNot in workforce
WitnessFemaleNo25-34nonoReligiousUnemployed
WitnessMaleNo25-34yesyesHigh SchoolUnemployed
WitnessFemaleNo35-44nonoReligiousUnemployed
WitnessMaleNo35-44yesyesPrimaryUnemployed
WitnessFemaleYes45-54nonoNon-formal EducationUnemployed
WitnessMaleNo25-34yesyesHigh SchoolSelf-employed
WitnessFemaleYes45-54yesyesHigh SchoolServices
WitnessFemaleYes25-34yesyesSecondaryUnemployed
WitnessFemaleNo45-54nonoReligiousUnemployed
WitnessMaleNo55-64yesyesHigh SchoolAgriculture/pastoralist

Accused. Section 1

Qaybta 1: Xog Aasaasi ah / Section 1: Basic Information101. Jinsiga? / Gender?102. Ma tahay qof baahi gaar ah qaba? / Would you describe yourself as living with a disability?103. Da’da? / Age? 104. Waxbarasho rasmi ah? / Did you receive a formal education? 105. Wax ma akhriyi kartaa mana qori kartaa? / Can you read and write?106. Heerkee ayaad waxbarashada ku joojisay? / At what stage did your education stop?107. Waa maxay shaqada aad qabataa? / What is the nature of your work?
AccusedMaleno45-54noyesPrimaryAgriculture/pastoralist
AccusedMaleno35-44nonoReligiousSelf-employed
AccusedFemaleyes35-44noyesNon-formal educationSelf-employed
AccusedMaleno35-44nonoReligiousSelf-employed
AccusedMaleno25-34nonoReligiousSelf-employed
AccusedMaleyes25-34nonoReligiousAgriculture/pastoralist
AccusedFemaleno25-34yesyesSecondarySelf-employed
AccusedMaleyes45-54nonoReligiousUnemployed
AccusedMaleno25-34noyesReligiousSelf-employed
AccusedMaleyes35-44yesyesSecondarySelf-employed
AccusedFemaleno35-44nonoReligiousSelf-employed
AccusedMaleyes35-44noyesNon-formal educationAgriculture/pastoralist
AccusedFemaleno25-34nonoReligiousUnemployed
AccusedFemaleno45-54nonoReligiousAgriculture/pastoralist
AccusedFemaleyes25-34yesyesSecondaryStudent
AccusedMaleno25-34noyesNon-formal educationSelf-employed
AccusedMaleno45-54nonoReligiousUnemployed
AccusedMaleno25-34nonoReligiousSelf-employed
AccusedMaleno35-44noyesReligiousAgriculture/pastoralist
AccusedMaleno35-44yesyesHigh schoolUnemployed
AccusedMaleno25-34yesyesHigh schoolUnemployed
AccusedMaleyes45-54noyesNon-formal educationSelf-employed
AccusedMaleno55-64noyesReligiousSelf-employed
AccusedMaleno25-34yesyesHigh schoolSelf-employed
AccusedMaleno18-24nonoReligiousNot in workforce
AccusedMaleno25-34yesyesSecondaryNot in workforce
AccusedMaleno25-34yesyesPrimaryServices
AccusedMaleno35-44yesyesPrimaryNot in workforce
AccusedMaleno55-64nonoReligiousNot in workforce
AccusedMaleno45-54nonoReligiousSelf-employed
AccusedMaleno35-44nonoReligiousSelf-employed

Accused. Section 2

Qaybta 2: Xog ku saabsan maxkamadda / Section 2: Basic Information about the Court 201. Maanta intee in leeg ayay kugu qaadatay in aad maxkamadda ku soo gaadhid? / Approximately how long did it take you to travel to court today? 202. Safarkaaga maanta aad ku timid maxkamaddu wax lacag ah ma ku bixisay? / Did it cost you anything to travel to court today? 203. Dacwadda aad halkan u joogtid goormaa la xareeyey? / When was the case that you are here for filed? 204. Goorma ayay dhacdady? / When was the incident that led to this case? 205. Dacwaddan imisa jieer ayaad u timid maxkamadda, oo ay maanta ku jirto? / How many times have you been to court for this case, including today? 206. Miyaad fahmaysaa dacwaddu siday u socoto? / Do you understand what is happening in this case?207. Ma fahmaysaa hannaanka ay maxkamaddu u shaqayso? / Do you understand the procedures of the court? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case?
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
AccusedAn hour or less>24000 SOS2-4 Months ago>6 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatLand-11
AccusedMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis monthFirst timeNoNoLand-11
AccusedMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoLand-11
AccusedAn hour or less6001-12000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesDon’t know-11
AccusedAn hour or lessNothingDon’t knowDon’t knowFirst timeNoNoDon’t know-11
AccusedMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesSomewhatInheritance-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesBusiness dispute-11
AccusedAn hour or less>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeSomewhatSomewhatBusiness dispute-11
AccusedMore than an hour but less than four hoursNothing2-4 Months ago2-4 Months ago6-10 timesSomewhatNoBusiness dispute-11
AccusedMore than an hour but less than four hours>24000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatProperty dispute (pasture/water)-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatUnpaid debt-11
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months agoDon’t know1-5 timesYesYesUnpaid debt-11
AccusedAn hour or less6001-12000 SOS2-4 Months ago2-4 Months agoDon’t knowYesNoUnpaid debt-11
AccusedAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeSomewhatSomewhatUnpaid debt-11
AccusedAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoUnpaid debt-11
AccusedAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatFamily-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatOther civil-11
AccusedFour hours or more6001-12000 SOSThis month2-4 Months ago1-5 timesSomewhatYesGBV-11
AccusedAn hour or lessNothing>1 Year ago>1 Year ago6-10 timesYesYesTheft / loss property-11
AccusedMore than an hour but less than four hours>24000 SOS2-4 Months ago>6 Months ago1-5 timesNoNoPhysical violence-11
AccusedAn hour or less>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeSomewhatYesTraffic Accident-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOS>1 Year ago>1 Year ago1-5 timesYesYesPhysical violence-11
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesFamily-11
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesGBV-11
AccusedAn hour or lessNothingThis month2-4 Months agoFirst timeSomewhatSomewhatInheritance-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago>1 Year ago1-5 timesYesSomewhatInheritance-11
AccusedAn hour or lessNothingDon’t know>1 Year agoFirst timeYesYesPhysical violence-11

Witness. Section 2

Qaybta 2: Xog ku saabsan maxkamadda / Section 2: Basic Information about the Court 201. Maanta intee in leeg ayay kugu qaadatay in aad maxkamadda ku soo gaadhid? / Approximately how long did it take you to travel to court today? 202. Safarkaaga maanta aad ku timid maxkamaddu wax lacag ah ma ku bixisay? / Did it cost you anything to travel to court today? 203. Dacwadda aad halkan u joogtid goormaa la xareeyey? / When was the case that you are here for filed? 204. Goorma ayay dhacdady? / When was the incident that led to this case? 205. Dacwaddan imisa jieer ayaad u timid maxkamadda, oo ay maanta ku jirto? / How many times have you been to court for this case, including today? 206. Miyaad fahmaysaa dacwaddu siday u socoto? / Do you understand what is happening in this case?207. Ma fahmaysaa hannaanka ay maxkamaddu u shaqayso? / Do you understand the procedures of the court? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case?
WitnessAn hour or less12001-24000 SOS4-6 Months ago>6 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatBusiness dispute-11
WitnessAn hour or lessPrefer not to sayThis monthDon’t know1-5 timesNoYesPhysical violence-11
WitnessAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoPhysical violence-11
WitnessAn hour or lessNothing2-4 Months ago4-6 Months ago1-5 timesYesYesInheritance-11
WitnessAn hour or less>24000 SOS>6 Months ago>6 Months agoDon’t knowSomewhatSomewhatTheft / loss property-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours>24000 SOS4-6 Months ago>6 Months ago6-10 timesSomewhatSomewhatPhysical violence-11
WitnessMore than an hour, but less than four hoursNothingThis monthThis monthFirst timeNoNoLand-11
WitnessAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months agoFirst timeNoNoProperty dispute (pasture/water)-11
WitnessAn hour or less>24000 SOSThis month2-4 Months agoFirst timeSomewhatSomewhatInheritance-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours>24000 SOSThis month4-6 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatLand-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeNoNoInheritance-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesSomewhatUnpaid debt-11
WitnessAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesNoSomewhatUnpaid debt-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeNoNoLand-11
WitnessAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesInheritance-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesInheritance-11
WitnessAn hour or lessNothingThis month2-4 Months agoFirst timeSomewhatNoProperty dispute (pasture/water)204- she says the property dispute started during earlier 1990s, but court started hearing the case 2 months ago.
WitnessMore than an hour, but less than four hoursNothingDon’t knowDon’t knowFirst timeYesYesProperty dispute (pasture/water)208- the property dispute was owned by his father before1989 and he says that he thought his father sold this to other family,but they are other parties claiming that they bought in 1998.
WitnessAn hour or less>24000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesBusiness dispute-11
WitnessAn hour or less6001-12000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatOther civil-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago4-6 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours6001-12000 SOSThis month2-4 Months agoFirst timeSomewhatSomewhatBusiness dispute-11
WitnessAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months agoFirst timeYesYesLand-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOS>1 Year ago>1 Year ago1-5 timesSomewhatSomewhatPhysical violence-11
WitnessMore than an hour, but less than four hoursNothingThis monthThis month1-5 timesYesNoPhysical violence-11
WitnessAn hour or lessNothing4-6 Months ago4-6 Months ago6-10 timesSomewhatNoUnpaid debt-11
WitnessAn hour or lessNothing4-6 Months ago4-6 Months ago1-5 timesYesNoLand207 malahan cadalada!Maxkamadane kumashaqeso cadaalad / “207 no justice! In this courtit does not do it justice
WitnessAn hour or lessNothing>1 Year ago>1 Year ago6-10 timesYesYesGBV208 kufsi ayey kusabsantahay. / rape
WitnessMore than an hour, but less than four hours2000-6000 SOS>6 Months ago>6 Months ago1-5 timesNoNoTheft / loss property208 lacag laxaday / 208 stolen money.

Family. Section 2

Qaybta 2: Xog ku saabsan maxkamadda / Section 2: Basic Information about the Court 201. Maanta intee in leeg ayay kugu qaadatay in aad maxkamadda ku soo gaadhid? / Approximately how long did it take you to travel to court today? 202. Safarkaaga maanta aad ku timid maxkamaddu wax lacag ah ma ku bixisay? / Did it cost you anything to travel to court today? 203. Dacwadda aad halkan u joogtid goormaa la xareeyey? / When was the case that you are here for filed? 204. Goorma ayay dhacdady? / When was the incident that led to this case? 205. Dacwaddan imisa jieer ayaad u timid maxkamadda, oo ay maanta ku jirto? / How many times have you been to court for this case, including today? 206. Miyaad fahmaysaa dacwaddu siday u socoto? / Do you understand what is happening in this case?207. Ma fahmaysaa hannaanka ay maxkamaddu u shaqayso? / Do you understand the procedures of the court? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case?
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeSomewhatYesBusiness dispute-11
FamilyAn hour or lessNothingThis month6. Ma garanayo / Don’t know1-5 timesNoNoOther civil-11
FamilyAn hour or lessPrefer not to say2-4 months ago4-6 months ago1-5 timesYesYesLand-11
FamilyAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesFamily-11
FamilyAn hour or less12001-24000 SOS2-4 months ago2-4 months agoFirst timeSomewhatSomewhatBusiness dispute-11
FamilyMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoPhysical violence-11
FamilyAn hour or lessNothing2-4 months ago4-6 months ago1-5 timesYesYesInheritance-11
FamilyAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesYesYesOther civil-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesNoNoBusiness dispute-11
FamilyAn hour or lessNothing2-4 months ago2-4 months ago1-5 timesYesYesTheft / loss property-11
FamilyMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesNoLand-11
FamilyAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeNoNoTheft / loss property-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatInheritance-11
FamilyMore than an hour but less than four hours2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesNoNoPhysical violence-11
FamilyAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesYesYesUnpaid debt-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesOther civil-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesGender-based violence (GBV)-11
FamilyAn hour or less>24000 SOS2-4 months ago4-6 months ago6-10 timesNoNoTheft / loss property-11
FamilyAn hour or less6001-12000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesTheft / loss property-11
FamilyMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesTraffic Accident-11
FamilyAn hour or less>24000 SOSThis month2-4 months ago6-10 timesNoNoLand-11
FamilyAn hour or less>24000 SOS2-4 months ago4-6 months ago6-10 timesSomewhatSomewhatLand-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesTheft / loss property-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesTheft / loss property-11
FamilyAn hour or lessNothing> 1 year ago> 1 year ago1-5 timesNoNowiilkeyga OO dhaqan toosin an usameyaynayay / my son was acting out for me
-11
FamilyMore than an hour but less than four hours2000-6000 SOS> 6 months ago> 6 months ago6-10 timesSomewhatNoInheritance-11
FamilyAn hour or lessNothing> 1 year ago> 1 year ago1-5 timesYesYesOther civil-11
FamilyAn hour or less6001-12000 SOS4-6 Months ago2-4 months ago1-5 timesYesSomewhatOther civil-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS> 1 year ago> 1 year ago6-10 timesYesYesLand-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS2-4 months ago2-4 months ago1-5 timesYesYesLand-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS4-6 Months ago> 1 year ago6-10 timesYesYesLand-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS2-4 months ago> 1 year ago1-5 timesYesYesLand-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS> 1 year ago> 1 year ago1-5 timesSomewhatNoLand-11

Victim. Section 2

Qaybta 2: Xog ku saabsan maxkamadda / Section 2: Basic Information about the Court 201. Maanta intee in leeg ayay kugu qaadatay in aad maxkamadda ku soo gaadhid? / Approximately how long did it take you to travel to court today? 202. Safarkaaga maanta aad ku timid maxkamaddu wax lacag ah ma ku bixisay? / Did it cost you anything to travel to court today? 203. Dacwadda aad halkan u joogtid goormaa la xareeyey? / When was the case that you are here for filed? 204. Goorma ayay dhacdady? / When was the incident that led to this case? 205. Dacwaddan imisa jieer ayaad u timid maxkamadda, oo ay maanta ku jirto? / How many times have you been to court for this case, including today? 206. Miyaad fahmaysaa dacwaddu siday u socoto? / Do you understand what is happening in this case?207. Ma fahmaysaa hannaanka ay maxkamaddu u shaqayso? / Do you understand the procedures of the court? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case?
VictimMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesTheft / Loss of property-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago>1 Year ago6-10 timesYesYesLand-11
VictimMore than an hour but less than four hours2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesSomewhatSomewhatBusiness dispute-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesTheft / Loss of property-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago4-6 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatLand-11
VictimMore than an hour but less than four hours6001-12000 SOSThis month2-4 Months ago1-5 timesYesSomewhatBusiness dispute-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOS>1 Year ago>1 Year ago1-5 timesSomewhatSomewhatLand-11
VictimAn hour or less6001-12000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesPhysical violence-11
VictimMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoPhysical violence-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago>6 Months ago6-10 timesNoNoUnpaid debt-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesUnpaid debt-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesPhysical violence-11
VictimAn hour or lessNothing>1 Year ago>1 Year ago6-10 timesNoNoClan
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesBusiness dispute-11
VictimAn hour or less6001-12000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesNoGBV-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatProperty dispute (pasture/water)-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesYesSomewhatOther civil-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesInheritance-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesOther civil-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatBusiness dispute-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesSomewhatOther civil-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesPhysical violence-11
VictimAn hour or lessNothing>6 Months ago>6 Months ago6-10 timesSomewhatSomewhatLand-11
VictimAn hour or lessNothing>6 Months ago4-6 Months ago1-5 timesNoNoInheritance-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis monthDon’t knowYesYesUnpaid debt-11
VictimMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis month2-4 Months agoFirst timeNoNoInheritance-11
VictimAn hour or lessPrefer not to sayThis monthThis month1-5 timesYesYesOther civil-11
VictimAn hour or lessPrefer not to say2-4 Months ago4-6 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
VictimAn hour or less>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeNoNoFamily-11
VictimMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeNoNoUnpaid debt-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesYesYesFamily-11
VictimMore than an hour but less than four hours>24000 SOS2-4 Months agoThis monthFirst timeSomewhatSomewhatInheritance-11

Accused. Section 3

Qaybta 3: Dhibane/Eedaysane / Section 3: Victim/Accused301. Markii ugu horreyasay ee arrinkani dhacay yaad u tagtay si arrinta uu xal uga gaadho? / When the incident first happened to whom did you go to resolve the matter? 302. Yaa kuushee gay in aad maxkamadda timaaddo? / Who told you to come to this court? 303. Wax tallo ah ma ka heshay qareen? / Have you received any advice from a lawyer?
AccusedPoliceReferred by policeyes
AccusedEldersReferred by policeno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedPoliceMy own decisionno
AccusedEldersReferred by policeno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedEldersReferred by eldersyes
AccusedEldersMy own decisionyes
AccusedCourt (district court)My own decisionno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedEldersFamily told meno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedPoliceMy own decisionno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedCourt (district court)Referred by policeno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedEldersReferred by legal aid servicesno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedCourt (district court)My own decisionno
AccusedPoliceMy own decisionno
AccusedEldersReferred by policeno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedCourt (district court)Family told meno
AccusedEldersReferred by eldersno
AccusedEldersReferred by policeno

Victim. Section 3

Qaybta 3: Dhibane/Eedaysane / Section 3: Victim/Accused301. Markii ugu horreyasay ee arrinkani dhacay yaad u tagtay si arrinta uu xal uga gaadho? / When the incident first happened to whom did you go to resolve the matter? 302. Yaa kuushee gay in aad maxkamadda timaaddo? / Who told you to come to this court? 303. Wax tallo ah ma ka heshay qareen? / Have you received any advice from a lawyer?
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimCourt (district court)My own decisionNo
VictimEldersReferred by eldersNo
VictimCourt (district court)My own decisionNo
VictimEldersReferred by eldersNo
VictimEldersReferred by eldersNo
VictimCourt (district court)My own decisionYes
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimPoliceReferred by accusedYes
VictimEldersMy own decisionNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimEldersFamily told meNo
VictimImamMy own decisionNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimPoliceMy own decisionNo
VictimPoliceMy own decisionNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimEldersReferred by policeYes
VictimCourt (district court)My own decisionNo

Accused. Section 4

Qaybta 4: Tuhunsane / Section 4: Accused 401. Wax xidhiidh ah ma kala yeelatay booliska oo dacwadda ku saabsan? / Did you have any contact with the police regarding this case? 402. Boolisku waraysi/wax su’aalo ah ma ku weydiiyeen? / Did the police interview/ask you any questions? 403. Boolisku ma qoreen wixii aad u sheegtay? / Did the police write down what you told them? 404. Fursad ma u heshay aad dib ugu eegtid wixii ay qoreen? / Did you have the opportunity to review what they wrote? 405. Boolisku ma u qoreen sidii aad wax ugu sheegtay? / Did the police write down exactly what you told them?406. Ma saxeexday wixii boolisku kuu sheegay? / Did you sign what the police wrote down? 407. Ma booliska ayaa ku soo xidhay? / Were you detained by the police? 408. Intee in leeg ayaa lagugu hayey saldhigga booliska ka hor intaan maxkamad lagu geyn? / How long were you detained by the police before being taken to court? 409. Intii boolisku ku hayey ma la hadashay qareen ama kaaliye sharci? / Did you speak to a lawyer or paralegal while you were detained by police? 410. Danbiga ma qiratay intii aad ku xidhnayd saldhigga booliska? / Did you confess while you were at the police?411. Qoyskaagu ma ogaayeen in aad saldhigga ku xidhnayd? / Did your family know you were in police custody?412. Xabsi ma u gashay dacwaddan? / Did you spend time in prison for this case? 413. Dacwaddan muddo intee leeg ayaad xabsi ugu jirtay? / How long did you spend in prison for this case so far? 414. Intii aad xabsiga ku jirtay ma heshay qareen ama kaaliye sharci? / Did you have access to either a lawyer or paralegal while in prison?
AccusedNoNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes24 hours or lessNoYesYesYesOne month or less, but more than a weekNo
AccusedYesYesYesNoYesYes24 hours or lessNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedNoNo
AccusedNoYes48 hours or less, but more than 24NoNoYesYesOne month or less, but more than a weekNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes24 hours or lessYesNoYesNo
AccusedNoYes24 hours or lessNoNoNoNo
AccusedNoYes24 hours or lessNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedNoNo
AccusedNoYes24 hours or lessNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedNoYes24 hours or lessNoNoNoYesOne week or lessYes
AccusedNoYes48 hours or less, but more than 24NoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedYesYesYesNoNoNo
AccusedYesYesYesNoYesYes48 hours or less, but more than 24NoYesYesYesOne month or less, but more than a weekNo
AccusedNoNoOne week or less
AccusedNoYes48 hours or less, but more than 24NoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes48 hours or less, but more than 24NoNoYesNo
AccusedYesYesYesNoNoNo
AccusedYesYesYesNoNoNo
AccusedNoNo
AccusedNoYesOne week or less, but more than 48 hoursYesNoYesYesOne week or lessYes
AccusedNoYesOne week or less, but more than 48 hoursNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedYesYesYesNoNoYes24 hours or lessNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedNoNo
AccusedYesYesYesNoDon’t KnowYes24 hours or lessYesYesYesYesOne year or less, but more than 6 monthsNo
AccusedYesYesYesNoYesYes24 hours or lessNoYesYesYesOne week or lessNo
AccusedYesYesNoYes24 hours or lessNoNoYesYesOne month or less, but more than a weekNo
AccusedNoNo
AccusedNoNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes24 hours or lessYesYesNoYesOne week or lessNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes24 hours or lessNoYesYesYesOne week or lessNo

Victim. Section 5

Qaybta 5: Dhibane / Section 5: Victim 501. Wax xidhiidh ah ma kala yeelatay booliska oo dacwaddan ku saabsan? / Did you have any contact with the police regarding this case? 502. Ma adigaa xidhiidhka la sameeyey booliska mise qof kale oo ku matalayey? / Did you interact with the police or did someone else do it on your behalf? 503. Boolisku wax su’aalo ah ma ku weydiiyeen? / Did the police ask you questions? 504. Boolisku ma qoreen wixii aad u sheegtay? / Did the police write down what you told them?505. Fursad ma u heshay aad dib ugu eegtid wixii ay qoreen? / Did you have the opportunity to review what they wrote?506. Boolisku ma u qoreen sidii aad wax ugu sheegtay? / Did the police write exactly what you told them?507. Haddi arrin tan la mid ahi dib kuu gu dhacdo, miyaad ku noqon lahayd booliska? / If something similar were to happen again, would you go back to the police? 508. Dhaawac ma kaa soo gaarag? / Remind me, does your case involve physical injury? 509. Dhaqtar ma la kulantay dhaawaca kadib? / Did you see a doctor after the incident? 510. Daqtarku warbixin ma qoray? / Did the doctor write a report? 511. Lacag ma siisay dhaqtarke? / Did you have to pay for the report? 512. Dacwaddan aawadeed, miyaad ammaanka noloshaada aad u baqanaysaa? / As a result of this case, do you fear for your personal safety?513. Miyey jirtaa cid isku dayday in ay ka joojiso ama ay bedesho marqaati aad furi lahayd? / Has any person tried to get you to change, or not to give, evidence?514. Haddii mar danbe arrintan oo kale kula soo deristo miyaad maxkamadda u tegi lahayd si ay u xalliso? / If you ever faced a similar problem would you try to resolve it in the courts? 515. Haddii uu doortay dabcan ama way dhici kartaa, waayo? / If definitely or likely, why? 516. Haddii uu doortay lagama yaabo ama maya, waayo? / If unlikely or no, why? 517. Halkeed tegi lahayd haddaa? / Where would you go instead?
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyNoYesNoDefinitelyFair
VictimNoNoYesYesUnlikelyBiasedNowhere
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoNoNoNoNoDefinitelyFair
VictimYesSomeone else went (respondent did not go)YesYesYesYesYesNoDefinitelyFair
VictimNoNoNoYesDefinitelyFair
VictimNoNoNoNoDefinitelyFair
VictimNoNoNoYesDefinitelyFair
VictimYesSomeone else went (respondent did not go)YesYesYesNoNoYesUnlikelyToo slowNowhere
VictimYesPersonally (including with someone else)YesNoNoLikelyYesYesYesYesYesYesUnlikelyToo slowElders
VictimYesPersonally (including with someone else)NoNoNoNoYesNoYesYesUnlikelyToo slow, Too expensive, BiasedElders
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyNoYesYesUnlikelyNo because they make decisions without proper investigation Al shabab
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyNoNoNoDefinitely
VictimYesPersonally (including with someone else)YesNoNoNoYesYesYesYesYesYesNoBiasedElders
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyNoNoNoLikelyEnforceable
VictimNoNoNoYesDefinitelyQuick
VictimNoNoNoNoLikelyEnforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyYesNoNoNoLikelyEnforceable
VictimNoNoNoNoLikelyQuick,Enforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoLikelyNoNoNoLikelyQuick,Enforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoLikelyNoNoNoLikelyEnforceable
VictimNoNoNoNoLikelyAffordable,Enforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyYesYesYesYesYesYesDefinitelyFair
VictimNoNoYesYesDefinitelyAffordable
VictimNoNoNoNoDefinitelyFair
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesYesYesDefinitelyNoNoNoDefinitelyFair
VictimNoNoYesYesLikelyAffordable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesYesYesDefinitelyNoNoNoDefinitelyFair
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesYesYesDefinitelyNoNoNoDefinitelyFair
VictimNoNoNoNoDefinitelyAffordable,Fair
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoNoNoNoNoDefinitelyAffordable,Fair,Enforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesYesYesDefinitelyNoNoNoDefinitelyFair
VictimNoNoYesYesDefinitelyAffordable,Fair

Accused. Section 6

Qaybta 6: Xubin qoyska, Dhibane, Eedaysane / Section 6: Family member, Victim, Accused 601. Ma jireen dedaalo la doonayo in lagu xalliyo dacwaddan ka hor inta ayna ka billaaban maxkamadda? / Was there an attempt to resolve the case before it started in the court? 602. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa in ay xalliyaan muranka ka hor intii aan dacwadda laga xarrayn maxkamadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute before it was filed in the court?603. Ma jireen isku dayo in la xalliyo dacwaddan kadib markii uu billaabmay? / Was there an attempt to resolve the case after it started? 604. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa si ay u xalliyaan muranka, sida qareen, qoys, culimada, booliska iwm kadib markii maxkamadda laga xareeyey dacwadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute, such as a lawyer, family, a religious leader, police, etc. after it was filed in the court604_ Other605. Dacwadda miyaa lagu xalliyey goob ka baxsan maxkamadda? / Has the case been settled outside of court? 606. Waa maxay sababta aad halkan maanta u joogtaa? / Why are you still here today? 606 – Why are you still here today – Other
AccusedYesElderYesElderNo
AccusedNoNoNo
AccusedYesFamily, FriendsYesFamily, Friends, PoliceNo
AccusedYesElderNoNo
AccusedNoNoNo
AccusedNoNoYesI am ordered to continue attending court
AccusedNoNoNo
AccusedNoNoNo
AccusedYesElderYesFamily, ElderNo
AccusedNoNoNo
AccusedNoNoNo
AccusedYesFamily, ElderNoNo
AccusedYesFamily, PoliceYesFamily, PoliceNo
AccusedNoNoNo
AccusedNoNoYesI am ordered to continue attending court
AccusedYesElderNoNo
AccusedNoNoNo
AccusedYesFamily, Friends, PoliceYesFamily, FriendsNo
AccusedYesFamily, PoliceNoNo
AccusedYesFamily, Religious Leader, PoliceNoNo
AccusedNoNoNo
AccusedNoNoNo
AccusedNoYesEldernabadoonkeyga ayaa garta galay / my peace is onNodacwada ayaa la gebogebeynayay / the lawsuit was concluded
AccusedNoNoNo
AccusedYesFamily, Elder, PoliceYesFamiy, Elder, Police, JudgeNo
AccusedYesFamily, Elder, PoliceYesFamiy, Elder, Police, JudgeNo
AccusedNoNoNo
AccusedYesFamily, ElderNoYesTo record the settlement with the court
AccusedYesFamily, ElderYesFamiy, Elder, JudgeNo
AccusedYesFamily, ElderYesFamily, ElderNo
AccusedYesFamily, Friends, ElderYesFamily, Friends, ElderNo

Family. Section 6

Qaybta 6: Xubin qoyska, Dhibane, Eedaysane / Section 6: Family member, Victim, Accused 601. Ma jireen dedaalo la doonayo in lagu xalliyo dacwaddan ka hor inta ayna ka billaaban maxkamadda? / Was there an attempt to resolve the case before it started in the court? 602. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa in ay xalliyaan muranka ka hor intii aan dacwadda laga xarrayn maxkamadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute before it was filed in the court?603. Ma jireen isku dayo in la xalliyo dacwaddan kadib markii uu billaabmay? / Was there an attempt to resolve the case after it started? 604. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa si ay u xalliyaan muranka, sida qareen, qoys, culimada, booliska iwm kadib markii maxkamadda laga xareeyey dacwadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute, such as a lawyer, family, a religious leader, police, etc. after it was filed in the court604_ Other605. Dacwadda miyaa lagu xalliyey goob ka baxsan maxkamadda? / Has the case been settled outside of court? 606. Waa maxay sababta aad halkan maanta u joogtaa? / Why are you still here today? 606 – Why are you still here today – Other
FamilyYesFamily, Friends, ProsecutorYesFamily & PoliceNo
FamilyNoNoNo
FamilyNoNoNo
FamilyNoYesFamily,FriendsNo
FamilyYesElderNoNo
FamilyNoNoNowaxan u idayay dacwada ii furne in la iigu radsho cadaalada OO lakeno maxkama dadkii wiilkeyga dhibka ugestay / I kept the case open for me to seek justice and the court for the abuse of my son.
FamilyNoNoNo
FamilyNoNoNo
FamilyYesFamilyNoYesTo record the settlement with the court
FamilyYesReligious leaderYesFriendsYesThe prosecutor wants to continue with the case
FamilyYesFamilyYesFamilyNo
FamilyNoNoNo
FamilyYesFamily, Friends, Elder, PoliceYesFamily,Friends,Elder,PoliceNo
FamilyNoNoNoAnaa usoo dacwoday / I complained
FamilyNoNoNo
FamilyYesFamily, Friends, Elder YesFamily,Friends,ElderNo
FamilyYesFamily, Friends, Elder, PoliceYesFamily,Elder,PoliceNo
FamilyNoNoNo
FamilyYesFamily, Friends, Elder, PoliceYesFamily,Friends,Elder,PoliceNoam family of the victim
FamilyNoYesElderNo
FamilyYesElderNoNo
FamilyYesElderNoNo
FamilyYesFamily,ElderYesFamily,ElderNo
FamilyYesFamily, Friends, ElderYesFamily,Friends,ElderNo
FamilyNoNoNoXamar aya nalaga diray / We were sent from Mogadishu
FamilyYesElderYesElderNo
FamilyYesFamily, Elder, Police, JudgeYesFamily,Elder,Police, JudgeNo
FamilyYesFamilyNoYesTo record the settlement with the court
FamilyYesFamily,ElderYesFamily,ElderNo
FamilyYesFamilyNoNo
FamilyYesFamily,Religious leader,ElderYesFamilyNo
FamilyYesFamily, Elder, Legal aid services, JudgeNoNo
FamilyYesFamily,ElderNoPrefer not to answer

Victim. Section 6

Qaybta 6: Xubin qoyska, Dhibane, Eedaysane / Section 6: Family member, Victim, Accused 601. Ma jireen dedaalo la doonayo in lagu xalliyo dacwaddan ka hor inta ayna ka billaaban maxkamadda? / Was there an attempt to resolve the case before it started in the court? 602. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa in ay xalliyaan muranka ka hor intii aan dacwadda laga xarrayn maxkamadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute before it was filed in the court?603. Ma jireen isku dayo in la xalliyo dacwaddan kadib markii uu billaabmay? / Was there an attempt to resolve the case after it started? 604. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa si ay u xalliyaan muranka, sida qareen, qoys, culimada, booliska iwm kadib markii maxkamadda laga xareeyey dacwadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute, such as a lawyer, family, a religious leader, police, etc. after it was filed in the court604_ Other605. Dacwadda miyaa lagu xalliyey goob ka baxsan maxkamadda? / Has the case been settled outside of court? 606. Waa maxay sababta aad halkan maanta u joogtaa? / Why are you still here today? 606 – Why are you still here today – Other
VictimYesFamily, Friends, Elder, Police, JudgeNoNo
VictimYesFamilyNoNo
VictimYesFamily, Friends, Elder, Police, Prosecutor, JudgeNoNo
VictimYesElderYesElderNo
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimYesReligious leader, ElderNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimYesFamily, ElderYesElderNo
VictimNoNoNoin an dacwada kahor lasoo xiro dadkii dhibka iigestay / arrest the perpetrators before the case
VictimNoNoNo
VictimNoNoYesTo record the settlement with the court
VictimNoYesFamily, Elder, PoliceNo
VictimYesElderNoNoxaqeyga inaan helo maadama aan dhibane ahay / My right to get it because i am a victim
VictimYesFriends, PoliceYesFamily, Friends, PoliceNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, Religious leader, ElderYesFamily, Religous Leader, ElderNo
VictimYesFamily, PoliceYesFamiily, PoliceNo
VictimYesFamily, Friends, ElderYesFamily, Friends, PoliceNo
VictimYesElder, PoliceYesElder, PoliceNo
VictimYesPoliceNoNo
VictimYesElderNoNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimNoNoNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimNoNoNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNoTo tell the case
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNo

Accused. Section 7

Qaybta 7: Tafaasiisha Dacwadda / Section 7: Case specifics 701. Ma u malaynaysaa in caddaalad laga gaadhayo dacwaddan? / Do you think justice will be served in this case? 702.1 Hanaanka ayaan caddaalad ahayn? / The process is not fair? 702.2 Aniga iyo qoyskaygu awood badan ma lihin? / My family and I are not powerful enough? 702.3 Aniga iyo qoyskaygu ma haysano lacag nagu filan? / My family and I do not have enough money? 702.4. Sadd exdaan sababood, tee ayaa ugu weyn ee aadan caddaa lad u heli karin? / Of these three, which is the overriding reason?703. Guud ahaan dacwaddan imisa ayaa adiga iyo qoyskaagu ku bixiseen? / In total about how much have you and your family spent on this case so far? 704. Sidee ayaad adiga iyo qoyskaagu kharashka dacwaddan u bixiseen? / How have you and your family financed the case? Other 705.1 Odayaasha? / Elder? 705.2 Imaam? / Imam? 705.3 Boolis? / Police?705.4 Dhaqtar/ kaaliye caafimaad? / Doctor/Medical Professional?705.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 705.6 Kaaliye Maxkamad? / Court Registrar? 705.7 Garsoore? / Judge?705.8 La talin sharci? / Legal Services Provider? 705.9 Qareen? / Lawyer? 705.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison guard? 706.1 Odayaasha? / Elder?706.2 Imaam? / Imam?706.3 Boolis? / Police?706.4 Dhaqtar/Kaaliye Caafimaad? / Doctor/Medical Professional?706.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 706.6 Kaaliye Maxkamadeed? / Court Registrar?706.7 Garsoore? / Judge?706.8 La talin sharci? / Legal Services Provider?706.9 Qareen? / Lawyer?706.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison Guard?
AccusedDefinitely301-500 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer not to answerDid not pay51-100 USD
AccusedUnlikelyMain reasonMain reasonMain reasonMy family and I are not powerful enoughNothingwe didn’t payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikely21-50 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not pay21-50 USD
AccusedLikelyNothingwe didn’t payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedNoMain reasonNot a reasonMain reasonThe process is not fair>5000 USDHelp from family and friendsDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not pay11-20 USD1-5 USD501-750 USD
AccusedLikelyPrefer Not to answerwe didn’t payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedUnlikelyMain reasonNot a reasonMinor reasonThe process is not fairNothingI didn’t spend any moneyDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyNothingwe didn’t paidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyNothingnoneDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikely201-300 USDjeebkeyga ayaan iska qarash gareeyay / I just spent my moneyDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedNoMain reasonMinor reasonMain reasonThe process is not fair201-300 USDHelp from family and friendsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payPaidPaid101-200 USD21-50 USD21-50 USD
AccusedUnlikelyMinor reasonMain reasonMain reasonThe process is not fairPrefer Not to answerwe didn’t pay any thingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitely301-500 USDFrom savingsanigaa jeebkeyga ka baxshay / i paid from my pocketDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikely1-20 USDSold landDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay6-10 USD11-20 USD
AccusedUnlikelyMain reasonMinor reasonMain reasonThe process is not fairNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitely301-500 USDFrom savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay51-100 USD101-200 USD
AccusedLikely201-300 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD
AccusedDefinitelyNothing nothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyNothing we didn’t pay anythingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay

Family. Section 7

Qaybta 7: Tafaasiisha Dacwadda / Section 7: Case specifics 701. Ma u malaynaysaa in caddaalad laga gaadhayo dacwaddan? / Do you think justice will be served in this case? 702.1 Hanaanka ayaan caddaalad ahayn? / The process is not fair? 702.2 Aniga iyo qoyskaygu awood badan ma lihin? / My family and I are not powerful enough? 702.3 Aniga iyo qoyskaygu ma haysano lacag nagu filan? / My family and I do not have enough money? 702.4. Sadd exdaan sababood, tee ayaa ugu weyn ee aadan caddaa lad u heli karin? / Of these three, which is the overriding reason?703. Guud ahaan dacwaddan imisa ayaa adiga iyo qoyskaagu ku bixiseen? / In total about how much have you and your family spent on this case so far? 704. Sidee ayaad adiga iyo qoyskaagu kharashka dacwaddan u bixiseen? / How have you and your family financed the case? Other 705.1 Odayaasha? / Elder? 705.2 Imaam? / Imam? 705.3 Boolis? / Police?705.4 Dhaqtar/ kaaliye caafimaad? / Doctor/Medical Professional?705.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 705.6 Kaaliye Maxkamad? / Court Registrar? 705.7 Garsoore? / Judge?705.8 La talin sharci? / Legal Services Provider? 705.9 Qareen? / Lawyer? 705.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison guard? 706.1 Odayaasha? / Elder?706.2 Imaam? / Imam?706.3 Boolis? / Police?706.4 Dhaqtar/Kaaliye Caafimaad? / Doctor/Medical Professional?706.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 706.6 Kaaliye Maxkamadeed? / Court Registrar?706.7 Garsoore? / Judge?706.8 La talin sharci? / Legal Services Provider?706.9 Qareen? / Lawyer?706.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison Guard?
FamilyLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not pay11-20 USD11-20 USD21-50 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely21-50 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely1-20 USDlacag weli mana bixin. waxan lacagta uso dirtay malaha ather si an ugu qoro 0 /
77/5000
he has not paid any money yet. I sent the money to maybe ather to type 0
Did not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay101-200 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyNoMinor reasonMinor reasonMain reasonThe process is not fair151-200 USDSold landPaidDid not payPaidDid not payDid not payDid not payPaidDid not payPaidPaid51-100 USD51-100 USD21-50 USD101-200 USD101-200 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitely1-20 USD Help from family and friendsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer not to answer
FamilyDefinitely1-20 USD Help from family and friendsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely101-150 USD Help from family and friends,From savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not pay21-50 USD11-20 USD21-50 USD11-20 USD
FamilyNoMain reasonMain reasonMain reasonThe process is not fair1-20 USDmanan bixin dhaqatada manan awoodin. waxan lacagta ugaliyay malab option / I didn’t pay the pastoralists. I paid for the honey optionDid not payDid not payPrefer not to answerPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not pay11-20 USD21-50 USD11-20 USD
FamilyLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay11-20 USD11-20 USD21-50 USD
FamilyLikelyPrefer Not to answerFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-5 USD
FamilyDefinitely301-500 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely21-50 USDFrom savingsPaidPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD21-50 USD
FamilyLikelyPrefer Not to answerPrefer not to answerPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer Not to answerPrefer Not to answer
FamilyLikely21-50 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
FamilyDefinitely1-20 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyNoMain reasonMain reasonMain reasonThe process is not fair1-20 USDwaxba lacag ah manan kubixin / I have not paid for anythingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyNoMain reasonMain reasonMain reasonThe process is not fair101-150 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidPaidDid not payPaidDid not pay51-100 USD101-200 USD201-300 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitely151-200 USDSold propertyDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitely201-300 USDFrom savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay51-100 USD101-200 USD201-300 USD
FamilyDefinitely501-1000 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely1000-5000 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely201-300 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD
FamilyLikely301-500 USDHelp from family and friendsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay51-100 USD201-300 USD

Victim. Section 7

Qaybta 7: Tafaasiisha Dacwadda / Section 7: Case specifics 701. Ma u malaynaysaa in caddaalad laga gaadhayo dacwaddan? / Do you think justice will be served in this case? 702.1 Hanaanka ayaan caddaalad ahayn? / The process is not fair? 702.2 Aniga iyo qoyskaygu awood badan ma lihin? / My family and I are not powerful enough? 702.3 Aniga iyo qoyskaygu ma haysano lacag nagu filan? / My family and I do not have enough money? 702.4. Sadd exdaan sababood, tee ayaa ugu weyn ee aadan caddaa lad u heli karin? / Of these three, which is the overriding reason?703. Guud ahaan dacwaddan imisa ayaa adiga iyo qoyskaagu ku bixiseen? / In total about how much have you and your family spent on this case so far? 704. Sidee ayaad adiga iyo qoyskaagu kharashka dacwaddan u bixiseen? / How have you and your family financed the case? Other 705.1 Odayaasha? / Elder? 705.2 Imaam? / Imam? 705.3 Boolis? / Police?705.4 Dhaqtar/ kaaliye caafimaad? / Doctor/Medical Professional?705.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 705.6 Kaaliye Maxkamad? / Court Registrar? 705.7 Garsoore? / Judge?705.8 La talin sharci? / Legal Services Provider? 705.9 Qareen? / Lawyer? 705.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison guard? 706.1 Odayaasha? / Elder?706.2 Imaam? / Imam?706.3 Boolis? / Police?706.4 Dhaqtar/Kaaliye Caafimaad? / Doctor/Medical Professional?706.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 706.6 Kaaliye Maxkamadeed? / Court Registrar?706.7 Garsoore? / Judge?706.8 La talin sharci? / Legal Services Provider?706.9 Qareen? / Lawyer?706.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison Guard?
VictimDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD
VictimLikely301-500 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay301-500 USD
VictimDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD
VictimDefinitely501-1000 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payPaidDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD1-20 USD
VictimDefinitely201-300 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD
VictimDefinitely301-500 USDFunds weren’t neededPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay51-100 USD201-300 USD
VictimDefinitely201-300 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD
VictimLikely101-150 USDFunds weren’t neededPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD51-100 USD
VictimNoMain reasonNot a reasonNot a reasonThe process is not fair1-20 USDFunds weren’t neededmana bixin weli wax qarasha ah , sababta aya ah dadki dhibka geystay in an Laadin marki dadka Nola soorix / he has not paid anything yet, because the people who caused the trouble were not kicked when people in Nola SoxDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay1000-5000 USD
VictimUnlikelyMain reasonMain reasonMinor reasonMy family and I do not have enough money1000-5000 USDHelp from family and friends Did not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimNoMinor reasonMinor reasonMinor reasonThe process is not fair1-20 USDFunds weren’t neededwax lacag ah manan kubixin doorasho malahan lagu cadeynayo in aysan lacag bixin / No money was spent on the election and there is no proof that they did not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimLikelyPrefer not to answerFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not pay151-200 USD
VictimUnlikelyMain reasonMain reasonMinor reasonThe process is not fair>5000 USDSold land,From savingsDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not pay>5000 USD101-150 USD
VictimLikely51-100 USDHelp from family and friends ,From savingsDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD21-50 USD
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer not to answerDid not pay
VictimLikely51-100 USDHelp from family and friends ,From savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD21-50 USD
VictimLikely51-100 USDTook a loan,From savingsDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD21-50 USD
VictimDefinitely51-100 USDHelp from family and friends ,From savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
VictimLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD21-50 USD21-50 USD
VictimLikely51-100 USDFrom savingsDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD21-50 USD
VictimLikely21-50 USDHelp from family and friends Did not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
VictimUnlikelyMinor reasonMinor reasonMinor reasonThe process is not fairPrefer not to answerTook a loanDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD
VictimDefinitelyPrefer not to answerFrom savingsPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not pay
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payPaidDid not payPrefer not to answer
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimLikelyPrefer not to answerFrom savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay151-200 USD
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimDefinitelyPrefer not to answerFunds weren’t neededPrefer not to answerDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay101-150 USD
VictimDefinitelyNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimLikely21-50 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD

Section 8

Qaybta 8: Markhaati / Section 8: Witness 801. Yaa kaa codsaday in aad markhaati noqotid? / Who asked you to be a witness? 802. Sidee laguu soo ogeysiiyey in aad maanta timaadi maxkamadda? / How were you told to come to court today? 803. Maanta kharashka aad ku timid maxkamadda yaa bixinaya? / Who will pay the costs of you coming to court today?804. Imisa ayaad bixisay si aad maanta u timaadid maxkamadda (USD)? / How much has it cost you to come to court today?805. Cid wax kugu siisay ma jirtaa si aad markhaati u noqotid sida lacag (ka badan kharashka gaadiidka) ama in aan lagugu soo oogeyn dacwad ciqaab ka adhan ah? / Did anyone offer you an incentive to be a witness, such as money (more than travel costs) or not having criminal charges brought against you? 806. Dacwaddan aawadii, miyaad ammaanka noloshaada aad u baqanaysaa? / As a result of this case, do you fear for your personal safety?807. Miyey jirtaa cid isku dayday u ay leaa joojiso ama ay bedesho marqaati aad furi lahayd? / Has any person tried to get you to change or not give evidence?
WitnessOne of the partiesPhone callMyself24NoYesNo
WitnessOne of the partiesPhone callOne of the parties1YesNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoNoPrefer not to answer
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself40NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callOne of the parties34NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callPrefer not to answer0NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone call-110NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoNoNo
WitnessOne of the partiesOne of the parties told me personallyMyself3NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoYesNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself1NoYesNo
WitnessOne of the partiesSMSMyself0NoYesNo
WitnessCourtPhone callMyself5NoYesNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself0NoNoNo
WitnessOne of the partiesOne of the parties told me personallyMyself5NoNoNo
WitnessOne of the partiesOne of the parties told me personallyMyself0NoNoNo
WitnessCourtOne of the parties told me personallyMyself0NoNoNo
WitnessOne of the partiesSMSMyself100NoNoNo
WitnessPolicePolice told me personallyMyself0NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself1NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callOne of the parties5NoNoNo
WitnessOne of the partiesOne of the parties told me personallyOne of the parties0NoNoNo
WitnessPolicePhone callMyself5NoYesPrefer not to answer
WitnessOne of the partiesPhone callMyself45NoYesYes
WitnessOne of the partiesSMSMyself1NoNoYes
WitnessOne of the partiesPhone callMyself125NoYesYes
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoYesYes
WitnessCourtPhone callOne of the parties6NoNoPrefer not to answer