Court User Survey

Victim. Section 1

Qaybta 1: Xog Aasaasi ah / Section 1: Basic Information101. Jinsiga? / Gender?102. Ma tahay qof baahi gaar ah qaba? / Would you describe yourself as living with a disability?103. Da’da? / Age? 104. Waxbarasho rasmi ah? / Did you receive a formal education? 105. Wax ma akhriyi kartaa mana qori kartaa? / Can you read and write?106. Heerkee ayaad waxbarashada ku joojisay? / At what stage did your education stop?107. Waa maxay shaqada aad qabataa? / What is the nature of your work? 108. Warbixin Dheeraad Ah: Qabyta 1 / Data Note Section 1
VictimFemaleNo25-34YesYesPrimaryUnemployed-11
VictimMaleNo55-64YesYesBachelorsSelf-employed-11
VictimFemaleNo35-44NoNoReligiousSelf-employed-11
VictimFemaleNo18-24NoYesReligiousUnemployed-11
VictimMaleNo45-54YesYesPrimarySelf-employedCourt user of appeal court
VictimMaleNo35-44NoNoReligiousUnemployedCourt user of appeal court
VictimMaleNo25-34YesYesSecondarySelf-employedCourt user of supreme court
VictimFemaleNo35-44NoNoReligiousUnemployedCourt user of supreme court
VictimMaleNo18-24YesYesHigh schoolStudent
VictimFemaleYes45-54NoYesReligiousNot in workforce
VictimFemaleNo35-44YesYesHigh schoolAgriculture/pastoralist
VictimMaleYes25-34YesYesSecondaryaskari dowlada hoose ama minishiibiyo / local government or muncipal police officer107- shaqadiisa inuu ii sheego waa diiday cabsi uu ka qabo shabaab dadku shaqadooda waa la cabsanayaan / his job to tell me he refuses to fear that shabab people are afraid of their work
VictimMaleYes25-34YesYesSecondaryUnemployed106- dugsi dhexe ayaan dhameeyay / I finished middle school
VictimFemaleNo25-34YesYesPrimaryUnemployed
VictimFemaleNo25-34NoYesReligiousUnemployed
VictimMaleYes35-44NoNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimFemaleNo25-34NoNoReligiousUnemployed
VictimMaleNo35-44YesYesPrimarySelf-employed
VictimFemaleNo25-34NoNoReligiousUnemployed
VictimMaleNo25-34NoNoReligiousSelf-employed
VictimFemaleNo18-24YesYesPrimaryUnemployed
VictimMaleYes45-54NoNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimMaleNo35-44NoNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimFemaleYes35-44NoYesPrimarySelf-employed
VictimMaleNo25-34YesNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimMaleYes35-44NoNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimFemaleNo35-44NoNoReligiousSelf-employed
VictimMaleNo45-54NoNoReligiousUnemployed
VictimFemaleYes35-44NoNoReligiousServices
VictimFemaleYes35-44NoYesNon-formal education Self-employed
VictimFemaleNo35-44NoNoReligiousSelf-employed
VictimFemaleYes35-44NoYesNon-formal education Self-employed

Family. Section 1

Qaybta 1: Xog Aasaasi ah / Section 1: Basic Information101. Jinsiga? / Gender?102. Ma tahay qof baahi gaar ah qaba? / Would you describe yourself as living with a disability?103. Da’da? / Age? 104. Waxbarasho rasmi ah? / Did you receive a formal education? 105. Wax ma akhriyi kartaa mana qori kartaa? / Can you read and write?106. Heerkee ayaad waxbarashada ku joojisay? / At what stage did your education stop?107. Waa maxay shaqada aad qabataa? / What is the nature of your work? 108. Warbixin Dheeraad Ah: Qabyta 1 / Data Note Section 1
FamilyFemaleNo25-34yesyesPrimaryNot in workforce
FamilyFemaleNo35-44nonoReligiousAgriculture/pastoralist
FamilyMaleNo45-54yesyesPrimarySelf-employed
FamilyMaleNo25-34nonoNon-formal educationManufacturing and industry
FamilyMaleNo25-34yesyesSecondaryUnemployed
FamilyFemaleNo35-44nonoReligiousUnemployed106. Waxba ma baran quran leh bartay. / 106. I have not learned a great Koran.
FamilyFemaleYes35-44nonoReligiousAgriculture/pastoralist
FamilyFemaleNo25-34nonoReligiousSelf-employed
FamilyFemaleYes35-44nonoReligiousAgriculture/pastoralist
FamilyFemaleYes25-34nonoReligiousServices
FamilyMaleNo35-44nonoReligiousNot in workforce
FamilyMaleNo45-54noyesReligiousSelf-employed
FamilyFemaleNo25-34nonoReligiousUnemployed
FamilyMaleNo45-54yesyesHigh schoolAgriculture/pastoralist
FamilyMaleNo35-44yesyesPrimaryAgriculture/pastoralist
FamilyMaleNo35-44nonoReligiousUnemployed
FamilyFemaleNo25-34nonoReligiousUnemployed
FamilyMaleYes45-54noyesNon-formal educationSelf-employed
FamilyMaleNo25-34yesyesHigh schoolServices-11
FamilyMaleNo55-64yesyesPrimarySelf-employed
FamilyFemaleYes25-34nonoReligiousServices
FamilyMaleYes25-34noyesNon-formal educationSelf-employed
FamilyMaleNo25-34yesyesBachelorsServices-11
FamilyMaleNo25-34yesyesBachelorsSelf-employed-11
FamilyMaleNo>65yesyesSecondaryAgriculture/pastoralist
FamilyMaleNo35-44nonoTechnical training / vocational trainingSelf-employed
FamilyMaleNo45-54nonoReligiousNot in workforce-11
FamilyFemaleNo35-44yesyesPrimarySelf-employed
FamilyMaleNo25-34yesyesMasters and moreSelf-employed1- Supreme court not the regional court
FamilyMaleYes35-44yesyesBachelorsServices1.Appeal court
FamilyMaleNo35-44yesyesHigh schoolManufacturing and industry1- Appeal court
FamilyMaleNo45-54nonoReligiousSelf-employedCourt user of appeal court
FamilyFemaleNo55-64nonoReligiousUnemployedCourt user of supreme court

Witness. Section 1

Qaybta 1: Xog Aasaasi ah / Section 1: Basic Information101. Jinsiga? / Gender?102. Ma tahay qof baahi gaar ah qaba? / Would you describe yourself as living with a disability?103. Da’da? / Age? 104. Waxbarasho rasmi ah? / Did you receive a formal education? 105. Wax ma akhriyi kartaa mana qori kartaa? / Can you read and write?106. Heerkee ayaad waxbarashada ku joojisay? / At what stage did your education stop?107. Waa maxay shaqada aad qabataa? / What is the nature of your work? 108. Warbixin Dheeraad Ah: Qabyta 1 / Data Note Section 1
WitnessMaleYes25-34yesyesSecondarySelf-employed
WitnessMaleNo45-54nonoReligiousAgriculture/pastoralist
WitnessFemaleNo25-34nonoReligiousAgriculture/pastoralist
WitnessMaleNo35-44nonoPrimarySelf-employed
WitnessMaleNo35-44yesyesSecondarySelf-employed
WitnessMaleNo25-34noyesNon-formal EducationNot in workforce
WitnessMaleNo25-34nonoReligiousSelf-employed
WitnessMaleYes45-54noyesNon-formal EducationSelf-employed
WitnessMaleYes35-44noyesNon-formal EducationSelf-employed
WitnessMaleNo35-44noyesNon-formal EducationUnemployed
WitnessMaleYes18-24nonoReligiousUnemployed
WitnessFemaleNo18-24yesyesSecondaryUnemployed
WitnessMaleNo25-34yesyesSecondarySelf-employed107. I have my own kiosk
WitnessMaleNo25-34nonoReligiousAgriculture/pastoralist
WitnessFemaleNo25-34yesyesSecondaryUnemployed
WitnessMaleNo35-44yesyesPrimarySelf-employed
WitnessFemaleNo55-64noyesReligiousUnemployed-11
WitnessMaleYes35-44yesyesSecondarySelf-employed106- his not sure the stage he stopped his education
WitnessMaleNo35-44yesyesSecondaryNot in workforce-11
WitnessFemaleNo25-34nonoReligiousUnemployed-11
WitnessMaleNo25-34yesyesHigh SchoolUnemployedCourt user of appeal court
WitnessFemaleNo35-44nonoReligiousUnemployedCourt user appeal court
WitnessMaleNo35-44yesyesPrimaryUnemployedCourt user of supreme court
WitnessFemaleYes45-54nonoNon-formal EducationUnemployedCourt user of supreme court
WitnessMaleNo25-34yesyesHigh SchoolSelf-employed
WitnessFemaleYes45-54yesyesHigh SchoolServices
WitnessFemaleYes25-34yesyesSecondaryUnemployed
WitnessFemaleNo45-54nonoReligiousUnemployed
WitnessMaleNo55-64yesyesHigh SchoolAgriculture/pastoralist

Accused. Section 1

Qaybta 1: Xog Aasaasi ah / Section 1: Basic Information101. Jinsiga? / Gender?102. Ma tahay qof baahi gaar ah qaba? / Would you describe yourself as living with a disability?103. Da’da? / Age? 104. Waxbarasho rasmi ah? / Did you receive a formal education? 105. Wax ma akhriyi kartaa mana qori kartaa? / Can you read and write?106. Heerkee ayaad waxbarashada ku joojisay? / At what stage did your education stop?107. Waa maxay shaqada aad qabataa? / What is the nature of your work? 108. Warbixin Dheeraad Ah: Qabyta 1 / Data Note Section 1
AccusedMaleno45-54noyesPrimaryAgriculture/pastoralist-11
AccusedMaleno35-44nonoReligiousSelf-employed-11
AccusedFemaleyes35-44noyesNon-formal educationSelf-employed-11
AccusedMaleno35-44nonoReligiousSelf-employed-11
AccusedMaleno25-34nonoReligiousSelf-employed-11
AccusedMaleyes25-34nonoReligiousAgriculture/pastoralist-11
AccusedFemaleno25-34yesyesSecondarySelf-employed-11
AccusedMaleyes45-54nonoReligiousUnemployed-11
AccusedMaleno25-34noyesReligiousSelf-employed-11
AccusedMaleyes35-44yesyesSecondarySelf-employed-11
AccusedFemaleno35-44nonoReligiousSelf-employed-11
AccusedMaleyes35-44noyesNon-formal educationAgriculture/pastoralist-11
AccusedFemaleno25-34nonoReligiousUnemployed-11
AccusedFemaleno45-54nonoReligiousAgriculture/pastoralist-11
AccusedFemaleyes25-34yesyesSecondaryStudent-11
AccusedMaleno25-34noyesNon-formal educationSelf-employed-11
AccusedMaleno45-54nonoReligiousUnemployed-11
AccusedMaleno25-34nonoReligiousSelf-employed-11
AccusedMaleno35-44noyesReligiousAgriculture/pastoralist-11
AccusedMaleno35-44yesyesHigh schoolUnemployed-11
AccusedMaleno25-34yesyesHigh schoolUnemployed-11
AccusedMaleyes45-54noyesNon-formal educationSelf-employed-11
AccusedMaleno55-64noyesReligiousSelf-employed-11
AccusedMaleno25-34yesyesHigh schoolSelf-employed-11
AccusedMaleno18-24nonoReligiousNot in workforce-11
AccusedMaleno25-34yesyesSecondaryNot in workforce-11
AccusedMaleno25-34yesyesPrimaryServices-11
AccusedMaleno35-44yesyesPrimaryNot in workforceCourt user of appeal court
AccusedMaleno55-64nonoReligiousNot in workforceCourt user of appeal court
AccusedMaleno45-54nonoReligiousSelf-employedCourt user of supreme court
AccusedMaleno35-44nonoReligiousSelf-employedCourt user of supreme court

Accused. Section 2

Qaybta 2: Xog ku saabsan maxkamadda / Section 2: Basic Information about the Court 201. Maanta intee in leeg ayay kugu qaadatay in aad maxkamadda ku soo gaadhid? / Approximately how long did it take you to travel to court today? 202. Safarkaaga maanta aad ku timid maxkamaddu wax lacag ah ma ku bixisay? / Did it cost you anything to travel to court today? 203. Dacwadda aad halkan u joogtid goormaa la xareeyey? / When was the case that you are here for filed? 204. Goorma ayay dhacdady? / When was the incident that led to this case? 205. Dacwaddan imisa jieer ayaad u timid maxkamadda, oo ay maanta ku jirto? / How many times have you been to court for this case, including today? 206. Miyaad fahmaysaa dacwaddu siday u socoto? / Do you understand what is happening in this case?207. Ma fahmaysaa hannaanka ay maxkamaddu u shaqayso? / Do you understand the procedures of the court? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 209. Warbixin Dheeraad Ah: Qabyta 2 / Data Note Section 2
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesLand-11208- Dhul beereed la igu dacweeyay / Agricultural land dispute
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
AccusedAn hour or less>24000 SOS2-4 Months ago>6 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatLand-11
AccusedMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis monthFirst timeNoNoLand-11
AccusedMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoLand-11
AccusedAn hour or less6001-12000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesDon’t know-11
AccusedAn hour or lessNothingDon’t knowDon’t knowFirst timeNoNoDon’t know-11208. I was accused but I don’t know the nature of the case.
AccusedMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesSomewhatInheritance-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesBusiness dispute-11
AccusedAn hour or less>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeSomewhatSomewhatBusiness dispute-11
AccusedMore than an hour but less than four hoursNothing2-4 Months ago2-4 Months ago6-10 timesSomewhatNoBusiness dispute-11208: qof mcaamiil ii aYes ayaa igu qabsaday lacag in an u Yesyo. / my client caught me with money
AccusedMore than an hour but less than four hours>24000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatProperty dispute (pasture/water)-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatUnpaid debt-11
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months agoDon’t know1-5 timesYesYesUnpaid debt-11
AccusedAn hour or less6001-12000 SOS2-4 Months ago2-4 Months agoDon’t knowYesNoUnpaid debt-11
AccusedAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeSomewhatSomewhatUnpaid debt-11
AccusedAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoUnpaid debt-11
AccusedAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatFamily-11208. The nature of the case family conflict, the husband has been accused by his divorced wife
AccusedAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatOther civil-11
AccusedFour hours or more6001-12000 SOSThis month2-4 Months ago1-5 timesSomewhatYesGBV-11
AccusedAn hour or lessNothing>1 Year ago>1 Year ago6-10 timesYesYesTheft / loss property-11
AccusedMore than an hour but less than four hours>24000 SOS2-4 Months ago>6 Months ago1-5 timesNoNoPhysical violence-11
AccusedAn hour or less>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeSomewhatYesTraffic Accident-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesLand-11202- the system does not sure USD or shipping Somali, but the respondent says that he used his car with 20 litre of petrol 205- Today was the first day for hearing on trial, but he came five different times for this case.
AccusedAn hour or less2000-6000 SOS>1 Year ago>1 Year ago1-5 timesYesYesPhysical violence-11injury
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesFamily-11Marriage
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesGBV-11
AccusedAn hour or lessNothingThis month2-4 Months agoFirst timeSomewhatSomewhatInheritance-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago>1 Year ago1-5 timesYesSomewhatInheritance-11
AccusedAn hour or lessNothingDon’t know>1 Year agoFirst timeYesYesPhysical violence-11

Witness. Section 2

Qaybta 2: Xog ku saabsan maxkamadda / Section 2: Basic Information about the Court 201. Maanta intee in leeg ayay kugu qaadatay in aad maxkamadda ku soo gaadhid? / Approximately how long did it take you to travel to court today? 202. Safarkaaga maanta aad ku timid maxkamaddu wax lacag ah ma ku bixisay? / Did it cost you anything to travel to court today? 203. Dacwadda aad halkan u joogtid goormaa la xareeyey? / When was the case that you are here for filed? 204. Goorma ayay dhacdady? / When was the incident that led to this case? 205. Dacwaddan imisa jieer ayaad u timid maxkamadda, oo ay maanta ku jirto? / How many times have you been to court for this case, including today? 206. Miyaad fahmaysaa dacwaddu siday u socoto? / Do you understand what is happening in this case?207. Ma fahmaysaa hannaanka ay maxkamaddu u shaqayso? / Do you understand the procedures of the court? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 209. Warbixin Dheeraad Ah: Qabyta 2 / Data Note Section 2
WitnessAn hour or less12001-24000 SOS4-6 Months ago>6 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatBusiness dispute-11-11
WitnessAn hour or lessPrefer not to sayThis monthDon’t know1-5 timesNoYesPhysical violence-11-11
WitnessAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoPhysical violence-11-11
WitnessAn hour or lessNothing2-4 Months ago4-6 Months ago1-5 timesYesYesInheritance-11-11
WitnessAn hour or less>24000 SOS>6 Months ago>6 Months agoDon’t knowSomewhatSomewhatTheft / loss property-11-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours>24000 SOS4-6 Months ago>6 Months ago6-10 timesSomewhatSomewhatPhysical violence-11-11
WitnessMore than an hour, but less than four hoursNothingThis monthThis monthFirst timeNoNoLand-11-11
WitnessAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months agoFirst timeNoNoProperty dispute (pasture/water)-11-11
WitnessAn hour or less>24000 SOSThis month2-4 Months agoFirst timeSomewhatSomewhatInheritance-11-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours>24000 SOSThis month4-6 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatLand-11-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeNoNoInheritance-11-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesSomewhatUnpaid debt-11-11
WitnessAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesNoSomewhatUnpaid debt-11-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeNoNoLand-11-11
WitnessAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesInheritance-11-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesInheritance-11-11
WitnessAn hour or lessNothingThis month2-4 Months agoFirst timeSomewhatNoProperty dispute (pasture/water)204- she says the property dispute started during earlier 1990s, but court started hearing the case 2 months ago.-11
WitnessMore than an hour, but less than four hoursNothingDon’t knowDon’t knowFirst timeYesYesProperty dispute (pasture/water)208- the property dispute was owned by his father before1989 and he says that he thought his father sold this to other family,but they are other parties claiming that they bought in 1998.-11
WitnessAn hour or less>24000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesBusiness dispute-11-11
WitnessAn hour or less6001-12000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatOther civil-11-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago4-6 Months ago1-5 timesYesYesLand-11-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours6001-12000 SOSThis month2-4 Months agoFirst timeSomewhatSomewhatBusiness dispute-11-11
WitnessAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months agoFirst timeYesYesLand-11-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOS>1 Year ago>1 Year ago1-5 timesSomewhatSomewhatPhysical violence-11-11
WitnessMore than an hour, but less than four hoursNothingThis monthThis month1-5 timesYesNoPhysical violence-11-11
WitnessAn hour or lessNothing4-6 Months ago4-6 Months ago6-10 timesSomewhatNoUnpaid debt-11-11
WitnessAn hour or lessNothing4-6 Months ago4-6 Months ago1-5 timesYesNoLand207 malahan cadalada!Maxkamadane kumashaqeso cadaalad / “207 no justice! In this courtit does not do it justice-11
WitnessAn hour or lessNothing>1 Year ago>1 Year ago6-10 timesYesYesGBV208 kufsi ayey kusabsantahay. / rape-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours2000-6000 SOS>6 Months ago>6 Months ago1-5 timesNoNoTheft / loss property208 lacag laxaday / 208 stolen money.-11

Family. Section 2

Qaybta 2: Xog ku saabsan maxkamadda / Section 2: Basic Information about the Court 201. Maanta intee in leeg ayay kugu qaadatay in aad maxkamadda ku soo gaadhid? / Approximately how long did it take you to travel to court today? 202. Safarkaaga maanta aad ku timid maxkamaddu wax lacag ah ma ku bixisay? / Did it cost you anything to travel to court today? 203. Dacwadda aad halkan u joogtid goormaa la xareeyey? / When was the case that you are here for filed? 204. Goorma ayay dhacdady? / When was the incident that led to this case? 205. Dacwaddan imisa jieer ayaad u timid maxkamadda, oo ay maanta ku jirto? / How many times have you been to court for this case, including today? 206. Miyaad fahmaysaa dacwaddu siday u socoto? / Do you understand what is happening in this case?207. Ma fahmaysaa hannaanka ay maxkamaddu u shaqayso? / Do you understand the procedures of the court? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 209. Warbixin Dheeraad Ah: Qabyta 2 / Data Note Section 2
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeSomewhatYesBusiness dispute-11
FamilyAn hour or lessNothingThis month6. Ma garanayo / Don’t know1-5 timesNoNoOther civil-11
FamilyAn hour or lessPrefer not to say2-4 months ago4-6 months ago1-5 timesYesYesLand-11
FamilyAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesFamily-11208. Family issue
FamilyAn hour or less12001-24000 SOS2-4 months ago2-4 months agoFirst timeSomewhatSomewhatBusiness dispute-11
FamilyMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoPhysical violence-11208. Wiilkeyga aya keyga dili rabay. / 208. My son wanted to kill me.
FamilyAn hour or lessNothing2-4 months ago4-6 months ago1-5 timesYesYesInheritance-11
FamilyAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesYesYesOther civil-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesNoNoBusiness dispute-11
FamilyAn hour or lessNothing2-4 months ago2-4 months ago1-5 timesYesYesTheft / loss property-11
FamilyMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesNoLand-11
FamilyAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeNoNoTheft / loss property-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatInheritance-11
FamilyMore than an hour but less than four hours2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesNoNoPhysical violence-11208 weer logestay reerkeyga202- maxkamada BL ayaan u soo raacay oo 2 Doolar ayuu iga qaatay ayaa qofku dhahay. Doorashadeena labo kun ayaa ugu badan sidaas ula socda. / “208 attacks on my family
202- I went to the BL court and took 2 dollars and said the person said. Our choice of two thousand is the most consistent with that. “
FamilyAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesYesYesUnpaid debt-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesOther civil-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesGender-based violence (GBV)-11
FamilyAn hour or less>24000 SOS2-4 months ago4-6 months ago6-10 timesNoNoTheft / loss property-11
FamilyAn hour or less6001-12000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesTheft / loss property-11
FamilyMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesTraffic Accident-11shil mooto / motorcycle accident
FamilyAn hour or less>24000 SOSThis month2-4 months ago6-10 timesNoNoLand-11
FamilyAn hour or less>24000 SOS2-4 months ago4-6 months ago6-10 timesSomewhatSomewhatLand-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesTheft / loss property-11202- he paid for his car petrol for coming here today
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesTheft / loss property-11202- he paid $20 for petrol but our system does not show USD currency
FamilyAn hour or lessNothing> 1 year ago> 1 year ago1-5 timesNoNowiilkeyga OO dhaqan toosin an usameyaynayay / my son was acting out for me
-11208: wiilkeyga aya xiray sii uu u hagaago dhaqamada. Markan damcay in leydayo waxa leygu xujeyay lacag. / 208: My son has been arrested for improvising customs. This time I wanted to own what I was being charged for.
FamilyMore than an hour but less than four hours2000-6000 SOS> 6 months ago> 6 months ago6-10 timesSomewhatNoInheritance-11
FamilyAn hour or lessNothing> 1 year ago> 1 year ago1-5 timesYesYesOther civil-11-11
FamilyAn hour or less6001-12000 SOS4-6 Months ago2-4 months ago1-5 timesYesSomewhatOther civil-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS> 1 year ago> 1 year ago6-10 timesYesYesLand-11202- used $20 for petrol
205- from the regional court to appeal court
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS2-4 months ago2-4 months ago1-5 timesYesYesLand-11202-he paid $1
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS4-6 Months ago> 1 year ago6-10 timesYesYesLand-11202- $0.5
205- more than thirty times
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS2-4 months ago> 1 year ago1-5 timesYesYesLand-11-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS> 1 year ago> 1 year ago1-5 timesSomewhatNoLand-11-11

Victim. Section 2

Qaybta 2: Xog ku saabsan maxkamadda / Section 2: Basic Information about the Court 201. Maanta intee in leeg ayay kugu qaadatay in aad maxkamadda ku soo gaadhid? / Approximately how long did it take you to travel to court today? 202. Safarkaaga maanta aad ku timid maxkamaddu wax lacag ah ma ku bixisay? / Did it cost you anything to travel to court today? 203. Dacwadda aad halkan u joogtid goormaa la xareeyey? / When was the case that you are here for filed? 204. Goorma ayay dhacdady? / When was the incident that led to this case? 205. Dacwaddan imisa jieer ayaad u timid maxkamadda, oo ay maanta ku jirto? / How many times have you been to court for this case, including today? 206. Miyaad fahmaysaa dacwaddu siday u socoto? / Do you understand what is happening in this case?207. Ma fahmaysaa hannaanka ay maxkamaddu u shaqayso? / Do you understand the procedures of the court? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 209. Warbixin Dheeraad Ah: Qabyta 2 / Data Note Section 2
VictimMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesTheft / Loss of property-11-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago>1 Year ago6-10 timesYesYesLand-11205- he says that he came to the court more than 9 times including today, but first day for the trial. he says that defendant did Not come to court several times and that is why he came 9 times including today.
VictimMore than an hour but less than four hours2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesSomewhatSomewhatBusiness dispute-11-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesTheft / Loss of property-11202-$2 for transportation
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago4-6 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatLand-11
VictimMore than an hour but less than four hours6001-12000 SOSThis month2-4 Months ago1-5 timesYesSomewhatBusiness dispute-11-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOS>1 Year ago>1 Year ago1-5 timesSomewhatSomewhatLand-11-11
VictimAn hour or less6001-12000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesPhysical violence-11-11
VictimMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoPhysical violence-11206,207,208 -The court is not working properly and people are used to going to AS, for instance I was shot and peoplel who did that to my are still at large
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago>6 Months ago6-10 timesNoNoUnpaid debt-11-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesUnpaid debt-11Waxa leygu shirqolay lacag aan wadan si ay suuqa iga bixiyaan / I was pledged to spend money without having to pay for it
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesPhysical violence-11-11
VictimAn hour or lessNothing>1 Year ago>1 Year ago6-10 timesNoNoClan -11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesBusiness dispute-11-11
VictimAn hour or less6001-12000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesNoGBV-11-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatProperty dispute (pasture/water)-11-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesYesSomewhatOther civil-11-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesInheritance-11-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesOther civil-11-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatBusiness dispute-11-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesSomewhatOther civil-11-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesPhysical violence-11-11
VictimAn hour or lessNothing>6 Months ago>6 Months ago6-10 timesSomewhatSomewhatLand-11-11
VictimAn hour or lessNothing>6 Months ago4-6 Months ago1-5 timesNoNoInheritance-11-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis monthDon’t knowYesYesUnpaid debt-11-11
VictimMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis month2-4 Months agoFirst timeNoNoInheritance-11-11
VictimAn hour or lessPrefer not to sayThis monthThis month1-5 timesYesYesOther civil-11-11
VictimAn hour or lessPrefer not to say2-4 Months ago4-6 Months ago1-5 timesYesYesLand-11-11
VictimAn hour or less>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeNoNoFamily-11-11
VictimMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeNoNoUnpaid debt-11-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesYesYesFamily-11-11
VictimMore than an hour but less than four hours>24000 SOS2-4 Months agoThis monthFirst timeSomewhatSomewhatInheritance-11-11

Accused. Section 3

Qaybta 3: Dhibane/Eedaysane / Section 3: Victim/Accused301. Markii ugu horreyasay ee arrinkani dhacay yaad u tagtay si arrinta uu xal uga gaadho? / When the incident first happened to whom did you go to resolve the matter? 302. Yaa kuushee gay in aad maxkamadda timaaddo? / Who told you to come to this court? 303. Wax tallo ah ma ka heshay qareen? / Have you received any advice from a lawyer? 304. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 3 / Data Note: Section 3
AccusedPoliceReferred by policeyes
AccusedEldersReferred by policeno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedPoliceMy own decisionno208- Dhul beereed la igu dacweeyay / I was charged with agricultural land (farmland sued me)
AccusedEldersReferred by policeno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedEldersReferred by eldersyes
AccusedEldersMy own decisionyes
AccusedCourt (district court)My own decisionno
AccusedPoliceReferred by policeno302: booliska aya isoo wacay sidas ayan ku imid. / the police called me to come
AccusedEldersFamily told meno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedPoliceMy own decisionno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedCourt (district court)Referred by policeno301- maxkamadda ayaa la iga dacweeyay waa ii yeereen ana waa u tegay / I was charged and they went to court
AccusedPoliceReferred by policeno303 aniga ayaa leh so edeyay qof edesana ah ayan ahay / I am the one to blame
AccusedEldersReferred by legal aid servicesno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedCourt (district court)My own decisionno301- The system does not show the selection of regional court, but this case was not taken to district court but regional court
AccusedPoliceMy own decisionno-11
AccusedEldersReferred by policeno
AccusedPoliceReferred by policeno-11
AccusedEldersMy own decisionno-11
AccusedCourt (district court)Family told meno-11
AccusedEldersReferred by eldersno-11
AccusedEldersReferred by policeno-11

Victim. Section 3

Qaybta 3: Dhibane/Eedaysane / Section 3: Victim/Accused301. Markii ugu horreyasay ee arrinkani dhacay yaad u tagtay si arrinta uu xal uga gaadho? / When the incident first happened to whom did you go to resolve the matter? 302. Yaa kuushee gay in aad maxkamadda timaaddo? / Who told you to come to this court? 303. Wax tallo ah ma ka heshay qareen? / Have you received any advice from a lawyer? 304. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 3 / Data Note: Section 3
VictimPoliceReferred by policeNo-11
VictimCourt (district court)My own decisionNo301- He met with the defendant to explain to him that he victim owns the land
VictimEldersReferred by eldersNo-11
VictimCourt (district court)My own decisionNo301-regional court
VictimEldersReferred by eldersNo-11
VictimEldersReferred by eldersNo-11
VictimCourt (district court)My own decisionYes-11
VictimPoliceReferred by policeNo-11
VictimPoliceReferred by policeNo303 kiiskena weli wuu taganyahay cidne nama qabilin dadkii dhibka gestane lama xirin magalada ayey iska marayan. / our case is still pending and no arrests have been made by the mob victims and they are going through town.
VictimPoliceReferred by policeNo-11
VictimPoliceReferred by policeNo-11
VictimPoliceReferred by accusedYes303- qareenka aan qabsaday ayaan xogteyda la wadaagay talana waa i siiyay waana ii dooday / The attorney i hired shared my information and gave me advice and advocated
VictimEldersMy own decisionNo-11
VictimPoliceReferred by policeNo-11
VictimEldersMy own decisionNo-11
VictimEldersMy own decisionNo-11
VictimPoliceReferred by policeNo-11
VictimEldersMy own decisionNo-11
VictimPoliceReferred by policeNo-11
VictimPoliceReferred by policeNo-11
VictimEldersMy own decisionNo-11
VictimPoliceReferred by policeNo-11
VictimEldersFamily told meNo-11
VictimImamMy own decisionNo-11
VictimEldersMy own decisionNo-11
VictimEldersMy own decisionNo-11
VictimPoliceMy own decisionNo-11
VictimPoliceMy own decisionNo-11
VictimEldersMy own decisionNo-11
VictimEldersMy own decisionNo-11
VictimEldersReferred by policeYes-11
VictimCourt (district court)My own decisionNo-11

Accused. Section 4

Qaybta 4: Tuhunsane / Section 4: Accused 401. Wax xidhiidh ah ma kala yeelatay booliska oo dacwadda ku saabsan? / Did you have any contact with the police regarding this case? 402. Boolisku waraysi/wax su’aalo ah ma ku weydiiyeen? / Did the police interview/ask you any questions? 403. Boolisku ma qoreen wixii aad u sheegtay? / Did the police write down what you told them? 404. Fursad ma u heshay aad dib ugu eegtid wixii ay qoreen? / Did you have the opportunity to review what they wrote? 405. Boolisku ma u qoreen sidii aad wax ugu sheegtay? / Did the police write down exactly what you told them?406. Ma saxeexday wixii boolisku kuu sheegay? / Did you sign what the police wrote down? 407. Ma booliska ayaa ku soo xidhay? / Were you detained by the police? 408. Intee in leeg ayaa lagugu hayey saldhigga booliska ka hor intaan maxkamad lagu geyn? / How long were you detained by the police before being taken to court? 409. Intii boolisku ku hayey ma la hadashay qareen ama kaaliye sharci? / Did you speak to a lawyer or paralegal while you were detained by police? 410. Danbiga ma qiratay intii aad ku xidhnayd saldhigga booliska? / Did you confess while you were at the police?411. Qoyskaagu ma ogaayeen in aad saldhigga ku xidhnayd? / Did your family know you were in police custody?412. Xabsi ma u gashay dacwaddan? / Did you spend time in prison for this case? 413. Dacwaddan muddo intee leeg ayaad xabsi ugu jirtay? / How long did you spend in prison for this case so far? 414. Intii aad xabsiga ku jirtay ma heshay qareen ama kaaliye sharci? / Did you have access to either a lawyer or paralegal while in prison?Warbixin Dheeraad ah: Qaybta 4
AccusedNoNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes24 hours or lessNoYesYesYesOne month or less, but more than a weekNo
AccusedYesYesYesNoYesYes24 hours or lessNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedNoNo
AccusedNoYes48 hours or less, but more than 24NoNoYesYesOne month or less, but more than a weekNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes24 hours or lessYesNoYesNo
AccusedNoYes24 hours or lessNoNoNoNo
AccusedNoYes24 hours or lessNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedNoNo
AccusedNoYes24 hours or lessNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedNoYes24 hours or lessNoNoNoYesOne week or lessYes414: qarenka waxuu iweydiyay lacag anigane ma awoodi in an baxsho./ the lawyer asked for money but I couldn’t afford it
AccusedNoYes48 hours or less, but more than 24NoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedYesYesYesNoNoNo
AccusedYesYesYesNoYesYes48 hours or less, but more than 24NoYesYesYesOne month or less, but more than a weekNo
AccusedNoNoOne week or less
AccusedNoYes48 hours or less, but more than 24NoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes48 hours or less, but more than 24NoNoYesNo
AccusedYesYesYesNoNoNo
AccusedYesYesYesNoNoNo
AccusedNoNo
AccusedNoYesOne week or less, but more than 48 hoursYesNoYesYesOne week or lessYes
AccusedNoYesOne week or less, but more than 48 hoursNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedYesYesYesNoNoYes24 hours or lessNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedNoNo
AccusedYesYesYesNoDon’t KnowYes24 hours or lessYesYesYesYesOne year or less, but more than 6 monthsNo-11
AccusedYesYesYesNoYesYes24 hours or lessNoYesYesYesOne week or lessNo
AccusedYesYesNoYes24 hours or lessNoNoYesYesOne month or less, but more than a weekNo-11
AccusedNoNo-11
AccusedNoNo-11
AccusedYesYesYesYesYesYesYes24 hours or lessYesYesNoYesOne week or lessNo-11
AccusedYesYesYesYesYesYesYes24 hours or lessNoYesYesYesOne week or lessNo-11

Victim. Section 5

Qaybta 5: Dhibane / Section 5: Victim 501. Wax xidhiidh ah ma kala yeelatay booliska oo dacwaddan ku saabsan? / Did you have any contact with the police regarding this case? 502. Ma adigaa xidhiidhka la sameeyey booliska mise qof kale oo ku matalayey? / Did you interact with the police or did someone else do it on your behalf? 503. Boolisku wax su’aalo ah ma ku weydiiyeen? / Did the police ask you questions? 504. Boolisku ma qoreen wixii aad u sheegtay? / Did the police write down what you told them?505. Fursad ma u heshay aad dib ugu eegtid wixii ay qoreen? / Did you have the opportunity to review what they wrote?506. Boolisku ma u qoreen sidii aad wax ugu sheegtay? / Did the police write exactly what you told them?507. Haddi arrin tan la mid ahi dib kuu gu dhacdo, miyaad ku noqon lahayd booliska? / If something similar were to happen again, would you go back to the police? 508. Dhaawac ma kaa soo gaarag? / Remind me, does your case involve physical injury? 509. Dhaqtar ma la kulantay dhaawaca kadib? / Did you see a doctor after the incident? 510. Daqtarku warbixin ma qoray? / Did the doctor write a report? 511. Lacag ma siisay dhaqtarke? / Did you have to pay for the report? 512. Dacwaddan aawadeed, miyaad ammaanka noloshaada aad u baqanaysaa? / As a result of this case, do you fear for your personal safety?513. Miyey jirtaa cid isku dayday in ay ka joojiso ama ay bedesho marqaati aad furi lahayd? / Has any person tried to get you to change, or not to give, evidence?514. Haddii mar danbe arrintan oo kale kula soo deristo miyaad maxkamadda u tegi lahayd si ay u xalliso? / If you ever faced a similar problem would you try to resolve it in the courts? 515. Haddii uu doortay dabcan ama way dhici kartaa, waayo? / If definitely or likely, why? 516. Haddii uu doortay lagama yaabo ama maya, waayo? / If unlikely or no, why? 517. Halkeed tegi lahayd haddaa? / Where would you go instead? 518. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 5 / Data Note: Section 5
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyNoYesNoDefinitelyFair-11
VictimNoNoYesYesUnlikelyBiasedNowhere
516- he says that all the judges from same clan so that he canNot expect them fair judgements
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoNoNoNoNoDefinitelyFair-11
VictimYesSomeone else went (respondent did not go)YesYesYesYesYesNoDefinitelyFair
VictimNoNoNoYesDefinitelyFair-11
VictimNoNoNoNoDefinitelyFair-11
VictimNoNoNoYesDefinitelyFair-11
VictimYesSomeone else went (respondent did not go)YesYesYesNoNoYesUnlikelyToo slowNowhere-11
VictimYesPersonally (including with someone else)YesNoNoLikelyYesYesYesYesYesYesUnlikelyToo slowElders
VictimYesPersonally (including with someone else)NoNoNoNoYesNoYesYesUnlikelyToo slow, Too expensive, BiasedElders
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyNoYesYesUnlikelyNo because they make decisions without proper investigation Al shababPeople are afraid of al shabab therefore so they can enforce their decisions
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyNoNoNoDefinitely502- qofka kale ayaa I dacweeyay markaa anaa la ii yeeray oo tegay / The other person sued me and I was called and left
VictimYesPersonally (including with someone else)YesNoNoNoYesYesYesYesYesYesNoBiasedElders
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyNoNoNoLikelyEnforceable
VictimNoNoNoYesDefinitelyQuick517. because Alshabaab court is very impartial
VictimNoNoNoNoLikelyEnforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyYesNoNoNoLikelyEnforceable
VictimNoNoNoNoLikelyQuick,Enforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoLikelyNoNoNoLikelyQuick,Enforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoLikelyNoNoNoLikelyEnforceable
VictimNoNoNoNoLikelyAffordable,Enforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyYesYesYesYesYesYesDefinitelyFair
VictimNoNoYesYesDefinitelyAffordable
VictimNoNoNoNoDefinitelyFair
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesYesYesDefinitelyNoNoNoDefinitelyFair
VictimNoNoYesYesLikelyAffordable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesYesYesDefinitelyNoNoNoDefinitelyFair
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesYesYesDefinitelyNoNoNoDefinitelyFair
VictimNoNoNoNoDefinitelyAffordable,Fair
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoNoNoNoNoDefinitelyAffordable,Fair,Enforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesYesYesDefinitelyNoNoNoDefinitelyFair
VictimNoNoYesYesDefinitelyAffordable,Fair

Accused. Section 6

Qaybta 6: Xubin qoyska, Dhibane, Eedaysane / Section 6: Family member, Victim, Accused 601. Ma jireen dedaalo la doonayo in lagu xalliyo dacwaddan ka hor inta ayna ka billaaban maxkamadda? / Was there an attempt to resolve the case before it started in the court? 602. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa in ay xalliyaan muranka ka hor intii aan dacwadda laga xarrayn maxkamadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute before it was filed in the court?603. Ma jireen isku dayo in la xalliyo dacwaddan kadib markii uu billaabmay? / Was there an attempt to resolve the case after it started? 604. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa si ay u xalliyaan muranka, sida qareen, qoys, culimada, booliska iwm kadib markii maxkamadda laga xareeyey dacwadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute, such as a lawyer, family, a religious leader, police, etc. after it was filed in the court604_ Other605. Dacwadda miyaa lagu xalliyey goob ka baxsan maxkamadda? / Has the case been settled outside of court? 606. Waa maxay sababta aad halkan maanta u joogtaa? / Why are you still here today? 606 – Why are you still here today – Other607. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 6 / Data Note Section 6
AccusedYesElderYesElderNo605 waxa diiday dhinaca kale in la xaliyo / the other side rejected the resolution
AccusedNoNoNo-11
AccusedYesFamily, FriendsYesFamily, Friends, PoliceNo-11
AccusedYesElderNoNo-11
AccusedNoNoNo-11
AccusedNoNoYesI am ordered to continue attending court-11
AccusedNoNoNo-11
AccusedNoNoNo-11
AccusedYesElderYesFamily, ElderNo-11
AccusedNoNoNo-11
AccusedNoNoNo603: dadki dacwada igu soo ogay ayadidan in laxaliyo dacwada. / People who know me will try to resolve the case
AccusedYesFamily, ElderNoNo-11
AccusedYesFamily, PoliceYesFamily, PoliceNo-11
AccusedNoNoNo-11
AccusedNoNoYesI am ordered to continue attending court-11
AccusedYesElderNoNo-11
AccusedNoNoNo-11
AccusedYesFamily, Friends, PoliceYesFamily, FriendsNo-11
AccusedYesFamily, PoliceNoNo-11
AccusedYesFamily, Religious Leader, PoliceNoNoMaxkamadda ayaa ii yeertay / the court called me
AccusedNoNoNo605 weli wey taganyahay / is still going on
AccusedNoNoNo-11
AccusedNoYesEldernabadoonkeyga ayaa garta galay / my peace is onNodacwada ayaa la gebogebeynayay / the lawsuit was concluded-11
AccusedNoNoNo-11
AccusedYesFamily, Elder, PoliceYesFamiy, Elder, Police, JudgeNo-11
AccusedYesFamily, Elder, PoliceYesFamiy, Elder, Police, JudgeNo-11
AccusedNoNoNo-11
AccusedYesFamily, ElderNoYesTo record the settlement with the court-11
AccusedYesFamily, ElderYesFamiy, Elder, JudgeNo-11
AccusedYesFamily, ElderYesFamily, ElderNo-11
AccusedYesFamily, Friends, ElderYesFamily, Friends, ElderNo-11

Family. Section 6

Qaybta 6: Xubin qoyska, Dhibane, Eedaysane / Section 6: Family member, Victim, Accused 601. Ma jireen dedaalo la doonayo in lagu xalliyo dacwaddan ka hor inta ayna ka billaaban maxkamadda? / Was there an attempt to resolve the case before it started in the court? 602. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa in ay xalliyaan muranka ka hor intii aan dacwadda laga xarrayn maxkamadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute before it was filed in the court?603. Ma jireen isku dayo in la xalliyo dacwaddan kadib markii uu billaabmay? / Was there an attempt to resolve the case after it started? 604. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa si ay u xalliyaan muranka, sida qareen, qoys, culimada, booliska iwm kadib markii maxkamadda laga xareeyey dacwadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute, such as a lawyer, family, a religious leader, police, etc. after it was filed in the court604_ Other605. Dacwadda miyaa lagu xalliyey goob ka baxsan maxkamadda? / Has the case been settled outside of court? 606. Waa maxay sababta aad halkan maanta u joogtaa? / Why are you still here today? 606 – Why are you still here today – Other607. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 6 / Data Note Section 6
FamilyYesFamily, Friends, ProsecutorYesFamily & PoliceNo
FamilyNoNoNo
FamilyNoNoNo
FamilyNoYesFamily,FriendsNo
FamilyYesElderNoNo
FamilyNoNoNowaxan u idayay dacwada ii furne in la iigu radsho cadaalada OO lakeno maxkama dadkii wiilkeyga dhibka ugestay / I kept the case open for me to seek justice and the court for the abuse of my son.606 weydhici kartaa in xal laga gaaro. Inkasto wax walba Iska suurto galan / ask for solutions, although everything is possible
FamilyNoNoNo
FamilyNoNoNo
FamilyYesFamilyNoYesTo record the settlement with the court
FamilyYesReligious leaderYesFriendsYesThe prosecutor wants to continue with the case
FamilyYesFamilyYesFamilyNo
FamilyNoNoNo
FamilyYesFamily, Friends, Elder, PoliceYesFamily,Friends,Elder,PoliceNo
FamilyNoNoNoAnaa usoo dacwoday / I complained
FamilyNoNoNo
FamilyYesFamily, Friends, Elder YesFamily,Friends,ElderNo
FamilyYesFamily, Friends, Elder, PoliceYesFamily,Elder,PoliceNo
FamilyNoNoNo
FamilyYesFamily, Friends, Elder, PoliceYesFamily,Friends,Elder,PoliceNoam family of the victim-11
FamilyNoYesElderNo
FamilyYesElderNoNo
FamilyYesElderNoNo
FamilyYesFamily,ElderYesFamily,ElderNo-11
FamilyYesFamily, Friends, ElderYesFamily,Friends,ElderNo-11
FamilyNoNoNoXamar aya nalaga diray / We were sent from Mogadishu
FamilyYesElderYesElderNo
FamilyYesFamily, Elder, Police, JudgeYesFamily,Elder,Police, JudgeNo-11
FamilyYesFamilyNoYesTo record the settlement with the court
FamilyYesFamily,ElderYesFamily,ElderNo
FamilyYesFamilyNoNo-11
FamilyYesFamily,Religious leader,ElderYesFamilyNo-11
FamilyYesFamily, Elder, Legal aid services, JudgeNoNo-11
FamilyYesFamily,ElderNoPrefer not to answer-11

Victim. Section 6

Qaybta 6: Xubin qoyska, Dhibane, Eedaysane / Section 6: Family member, Victim, Accused 601. Ma jireen dedaalo la doonayo in lagu xalliyo dacwaddan ka hor inta ayna ka billaaban maxkamadda? / Was there an attempt to resolve the case before it started in the court? 602. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa in ay xalliyaan muranka ka hor intii aan dacwadda laga xarrayn maxkamadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute before it was filed in the court?603. Ma jireen isku dayo in la xalliyo dacwaddan kadib markii uu billaabmay? / Was there an attempt to resolve the case after it started? 604. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa si ay u xalliyaan muranka, sida qareen, qoys, culimada, booliska iwm kadib markii maxkamadda laga xareeyey dacwadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute, such as a lawyer, family, a religious leader, police, etc. after it was filed in the court604_ Other605. Dacwadda miyaa lagu xalliyey goob ka baxsan maxkamadda? / Has the case been settled outside of court? 606. Waa maxay sababta aad halkan maanta u joogtaa? / Why are you still here today? 606 – Why are you still here today – Other607. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 6 / Data Note Section 6
VictimYesFamily, Friends, Elder, Police, JudgeNoNo-11
VictimYesFamilyNoNo
VictimYesFamily, Friends, Elder, Police, Prosecutor, JudgeNoNo-11
VictimYesElderYesElderNo-11
VictimYesFamily, ElderNoNo-11
VictimYesReligious leader, ElderNoNo-11
VictimYesFamily, ElderNoNo-11
VictimYesFamily, ElderYesElderNo-11
VictimNoNoNoin an dacwada kahor lasoo xiro dadkii dhibka iigestay / arrest the perpetrators before the case605: weli lama xalin dacwadeydada lomana wicin dadkii dhibka iigeysaty / my complaint has not yet been resolved and the victims have nt been called.
VictimNoNoNo
VictimNoNoYesTo record the settlement with the court
VictimNoYesFamily, Elder, PoliceNo
VictimYesElderNoNoxaqeyga inaan helo maadama aan dhibane ahay / My right to get it because i am a victim
VictimYesFriends, PoliceYesFamily, Friends, PoliceNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, Religious leader, ElderYesFamily, Religous Leader, ElderNo
VictimYesFamily, PoliceYesFamiily, PoliceNo
VictimYesFamily, Friends, ElderYesFamily, Friends, PoliceNo
VictimYesElder, PoliceYesElder, PoliceNo
VictimYesPoliceNoNo
VictimYesElderNoNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimNoNoNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimNoNoNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNoTo tell the case
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNo

Accused. Section 7

Qaybta 7: Tafaasiisha Dacwadda / Section 7: Case specifics 701. Ma u malaynaysaa in caddaalad laga gaadhayo dacwaddan? / Do you think justice will be served in this case? 702.1 Hanaanka ayaan caddaalad ahayn? / The process is not fair? 702.2 Aniga iyo qoyskaygu awood badan ma lihin? / My family and I are not powerful enough? 702.3 Aniga iyo qoyskaygu ma haysano lacag nagu filan? / My family and I do not have enough money? 702.4. Sadd exdaan sababood, tee ayaa ugu weyn ee aadan caddaa lad u heli karin? / Of these three, which is the overriding reason?703. Guud ahaan dacwaddan imisa ayaa adiga iyo qoyskaagu ku bixiseen? / In total about how much have you and your family spent on this case so far? 704. Sidee ayaad adiga iyo qoyskaagu kharashka dacwaddan u bixiseen? / How have you and your family financed the case? Other 705.1 Odayaasha? / Elder? 705.2 Imaam? / Imam? 705.3 Boolis? / Police?705.4 Dhaqtar/ kaaliye caafimaad? / Doctor/Medical Professional?705.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 705.6 Kaaliye Maxkamad? / Court Registrar? 705.7 Garsoore? / Judge?705.8 La talin sharci? / Legal Services Provider? 705.9 Qareen? / Lawyer? 705.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison guard? 706.1 Odayaasha? / Elder?706.2 Imaam? / Imam?706.3 Boolis? / Police?706.4 Dhaqtar/Kaaliye Caafimaad? / Doctor/Medical Professional?706.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 706.6 Kaaliye Maxkamadeed? / Court Registrar?706.7 Garsoore? / Judge?706.8 La talin sharci? / Legal Services Provider?706.9 Qareen? / Lawyer?706.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison Guard?707. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 7 / Data Note: Section 7
AccusedDefinitely301-500 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer not to answerDid not pay51-100 USD
AccusedUnlikelyMain reasonMain reasonMain reasonMy family and I are not powerful enoughNothingwe didn’t payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikely21-50 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not pay21-50 USD
AccusedLikelyNothingwe didn’t payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedNoMain reasonNot a reasonMain reasonThe process is not fair>5000 USDHelp from family and friendsDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not pay11-20 USD1-5 USD501-750 USD706.3 There are transfer and guarding fees when a person has to be transferred between prisons.
AccusedLikelyPrefer Not to answerwe didn’t payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedUnlikelyMain reasonNot a reasonMinor reasonThe process is not fairNothingI didn’t spend any moneyDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyNothingwe didn’t paidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyNothingnoneDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikely201-300 USDjeebkeyga ayaan iska qarash gareeyay / I just spent my moneyDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedNoMain reasonMinor reasonMain reasonThe process is not fair201-300 USDHelp from family and friendsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payPaidPaid101-200 USD21-50 USD21-50 USD
AccusedUnlikelyMinor reasonMain reasonMain reasonThe process is not fairPrefer Not to answerwe didn’t pay any thingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitely301-500 USDFrom savingsanigaa jeebkeyga ka baxshay / i paid from my pocketDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikely1-20 USDSold landDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay-11
AccusedDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay6-10 USD11-20 USD
AccusedUnlikelyMain reasonMinor reasonMain reasonThe process is not fairNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay-11
AccusedDefinitely301-500 USDFrom savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay51-100 USD101-200 USD-11
AccusedLikely201-300 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD-11
AccusedDefinitelyNothing nothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay-11
AccusedLikelyNothing we didn’t pay anythingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay-11

Family. Section 7

Qaybta 7: Tafaasiisha Dacwadda / Section 7: Case specifics 701. Ma u malaynaysaa in caddaalad laga gaadhayo dacwaddan? / Do you think justice will be served in this case? 702.1 Hanaanka ayaan caddaalad ahayn? / The process is not fair? 702.2 Aniga iyo qoyskaygu awood badan ma lihin? / My family and I are not powerful enough? 702.3 Aniga iyo qoyskaygu ma haysano lacag nagu filan? / My family and I do not have enough money? 702.4. Sadd exdaan sababood, tee ayaa ugu weyn ee aadan caddaa lad u heli karin? / Of these three, which is the overriding reason?703. Guud ahaan dacwaddan imisa ayaa adiga iyo qoyskaagu ku bixiseen? / In total about how much have you and your family spent on this case so far? 704. Sidee ayaad adiga iyo qoyskaagu kharashka dacwaddan u bixiseen? / How have you and your family financed the case? Other 705.1 Odayaasha? / Elder? 705.2 Imaam? / Imam? 705.3 Boolis? / Police?705.4 Dhaqtar/ kaaliye caafimaad? / Doctor/Medical Professional?705.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 705.6 Kaaliye Maxkamad? / Court Registrar? 705.7 Garsoore? / Judge?705.8 La talin sharci? / Legal Services Provider? 705.9 Qareen? / Lawyer? 705.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison guard? 706.1 Odayaasha? / Elder?706.2 Imaam? / Imam?706.3 Boolis? / Police?706.4 Dhaqtar/Kaaliye Caafimaad? / Doctor/Medical Professional?706.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 706.6 Kaaliye Maxkamadeed? / Court Registrar?706.7 Garsoore? / Judge?706.8 La talin sharci? / Legal Services Provider?706.9 Qareen? / Lawyer?706.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison Guard?707. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 7 / Data Note: Section 7
FamilyLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not pay11-20 USD11-20 USD21-50 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely21-50 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely1-20 USDlacag weli mana bixin. waxan lacagta uso dirtay malaha ather si an ugu qoro 0 /
77/5000
he has not paid any money yet. I sent the money to maybe ather to type 0
Did not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay101-200 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyNoMinor reasonMinor reasonMain reasonThe process is not fair151-200 USDSold landPaidDid not payPaidDid not payDid not payDid not payPaidDid not payPaidPaid51-100 USD51-100 USD21-50 USD101-200 USD101-200 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitely1-20 USD Help from family and friendsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer not to answer
FamilyDefinitely1-20 USD Help from family and friendsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely101-150 USD Help from family and friends,From savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not pay21-50 USD11-20 USD21-50 USD11-20 USD
FamilyNoMain reasonMain reasonMain reasonThe process is not fair1-20 USDmanan bixin dhaqatada manan awoodin. waxan lacagta ugaliyay malab option / I didn’t pay the pastoralists. I paid for the honey optionDid not payDid not payPrefer not to answerPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not pay11-20 USD21-50 USD11-20 USD
FamilyLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay11-20 USD11-20 USD21-50 USD
FamilyLikelyPrefer Not to answerFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-5 USD-11
FamilyDefinitely301-500 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely21-50 USDFrom savingsPaidPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD21-50 USD
FamilyLikelyPrefer Not to answerPrefer not to answerPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer Not to answerPrefer Not to answer
FamilyLikely21-50 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD-11
FamilyDefinitely1-20 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payTo cover the cost of food for breakfast and lunch
FamilyNoMain reasonMain reasonMain reasonThe process is not fair1-20 USDwaxba lacag ah manan kubixin / I have not paid for anythingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyNoMain reasonMain reasonMain reasonThe process is not fair101-150 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidPaidDid not payPaidDid not pay51-100 USD101-200 USD201-300 USD706. I didn’t have money and i had to borrow from somebody else.
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay-11
FamilyDefinitely151-200 USDSold propertyDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitely201-300 USDFrom savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay51-100 USD101-200 USD201-300 USD
FamilyDefinitely501-1000 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay703-for file opening
FamilyLikely1000-5000 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay703- for land disputes people pay money to open files e.g- properties people pay 3 percent and that is why they pay $1,200
FamilyLikely201-300 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD-11
FamilyLikely301-500 USDHelp from family and friendsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay51-100 USD201-300 USD-11

Victim. Section 7

Qaybta 7: Tafaasiisha Dacwadda / Section 7: Case specifics 701. Ma u malaynaysaa in caddaalad laga gaadhayo dacwaddan? / Do you think justice will be served in this case? 702.1 Hanaanka ayaan caddaalad ahayn? / The process is not fair? 702.2 Aniga iyo qoyskaygu awood badan ma lihin? / My family and I are not powerful enough? 702.3 Aniga iyo qoyskaygu ma haysano lacag nagu filan? / My family and I do not have enough money? 702.4. Sadd exdaan sababood, tee ayaa ugu weyn ee aadan caddaa lad u heli karin? / Of these three, which is the overriding reason?703. Guud ahaan dacwaddan imisa ayaa adiga iyo qoyskaagu ku bixiseen? / In total about how much have you and your family spent on this case so far? 704. Sidee ayaad adiga iyo qoyskaagu kharashka dacwaddan u bixiseen? / How have you and your family financed the case? Other 705.1 Odayaasha? / Elder? 705.2 Imaam? / Imam? 705.3 Boolis? / Police?705.4 Dhaqtar/ kaaliye caafimaad? / Doctor/Medical Professional?705.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 705.6 Kaaliye Maxkamad? / Court Registrar? 705.7 Garsoore? / Judge?705.8 La talin sharci? / Legal Services Provider? 705.9 Qareen? / Lawyer? 705.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison guard? 706.1 Odayaasha? / Elder?706.2 Imaam? / Imam?706.3 Boolis? / Police?706.4 Dhaqtar/Kaaliye Caafimaad? / Doctor/Medical Professional?706.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 706.6 Kaaliye Maxkamadeed? / Court Registrar?706.7 Garsoore? / Judge?706.8 La talin sharci? / Legal Services Provider?706.9 Qareen? / Lawyer?706.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison Guard?707. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 7 / Data Note: Section 7
VictimDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD-11
VictimLikely301-500 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay301-500 USD703- says that he paid $330 for file opening, Notary and other expenses
VictimDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD-11
VictimDefinitely501-1000 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payPaidDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD1-20 USD-11
VictimDefinitely201-300 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD-11
VictimDefinitely301-500 USDFunds weren’t neededPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay51-100 USD201-300 USD-11
VictimDefinitely201-300 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD-11
VictimLikely101-150 USDFunds weren’t neededPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD51-100 USD-11
VictimNoMain reasonNot a reasonNot a reasonThe process is not fair1-20 USDFunds weren’t neededmana bixin weli wax qarasha ah , sababta aya ah dadki dhibka geystay in an Laadin marki dadka Nola soorix / he has not paid anything yet, because the people who caused the trouble were not kicked when people in Nola SoxDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay1000-5000 USD706.4 sababta an lacagta dirtay malahan option ama ather wayo qofkan waxu ishegay in kiskisa weli laqabilin uu kashaqeynayo ninki Ciidanka ah taliyihii in an laxirin. / The reason why I sent the money was not an option or ather because this person realized that his case had not yet been settled and that the army officer had not been arrested.
VictimUnlikelyMain reasonMain reasonMinor reasonMy family and I do not have enough money1000-5000 USDHelp from family and friends Did not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay504. She admitted that she was at fault but her statement has changed.
505- The case was transferred to baidoa, and doesn’t have the resources to go there.
705.7- She gave him the money but he returned it to her as he deemed it insufficient.
VictimNoMinor reasonMinor reasonMinor reasonThe process is not fair1-20 USDFunds weren’t neededwax lacag ah manan kubixin doorasho malahan lagu cadeynayo in aysan lacag bixin / No money was spent on the election and there is no proof that they did not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimLikelyPrefer not to answerFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not pay151-200 USD
VictimUnlikelyMain reasonMain reasonMinor reasonThe process is not fair>5000 USDSold land,From savingsDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not pay>5000 USD101-150 USD
VictimLikely51-100 USDHelp from family and friends ,From savingsDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD21-50 USD
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer not to answerDid not pay
VictimLikely51-100 USDHelp from family and friends ,From savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD21-50 USD
VictimLikely51-100 USDTook a loan,From savingsDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD21-50 USD
VictimDefinitely51-100 USDHelp from family and friends ,From savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
VictimLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD21-50 USD21-50 USD
VictimLikely51-100 USDFrom savingsDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD21-50 USD
VictimLikely21-50 USDHelp from family and friends Did not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
VictimUnlikelyMinor reasonMinor reasonMinor reasonThe process is not fairPrefer not to answerTook a loanDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD
VictimDefinitelyPrefer not to answerFrom savingsPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not pay
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payPaidDid not payPrefer not to answer
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimLikelyPrefer not to answerFrom savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay151-200 USD
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimDefinitelyPrefer not to answerFunds weren’t neededPrefer not to answerDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay101-150 USD
VictimDefinitelyNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimLikely21-50 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD

Section 8

Qaybta 8: Markhaati / Section 8: Witness 801. Yaa kaa codsaday in aad markhaati noqotid? / Who asked you to be a witness? 802. Sidee laguu soo ogeysiiyey in aad maanta timaadi maxkamadda? / How were you told to come to court today? 803. Maanta kharashka aad ku timid maxkamadda yaa bixinaya? / Who will pay the costs of you coming to court today?804. Imisa ayaad bixisay si aad maanta u timaadid maxkamadda (USD)? / How much has it cost you to come to court today?805. Cid wax kugu siisay ma jirtaa si aad markhaati u noqotid sida lacag (ka badan kharashka gaadiidka) ama in aan lagugu soo oogeyn dacwad ciqaab ka adhan ah? / Did anyone offer you an incentive to be a witness, such as money (more than travel costs) or not having criminal charges brought against you? 806. Dacwaddan aawadii, miyaad ammaanka noloshaada aad u baqanaysaa? / As a result of this case, do you fear for your personal safety?807. Miyey jirtaa cid isku dayday u ay leaa joojiso ama ay bedesho marqaati aad furi lahayd? / Has any person tried to get you to change or not give evidence?Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 8 / Data note: Section 8
WitnessOne of the partiesPhone callMyself24NoYesNo-11
WitnessOne of the partiesPhone callOne of the parties1YesNoNo-11
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoNoPrefer not to answer-11
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoNoNo-11
WitnessOne of the partiesPhone callMyself40NoNoNo-11
WitnessOne of the partiesPhone callOne of the parties34NoNoNo-11
WitnessOne of the partiesPhone callPrefer not to answer0NoNoNo-11
WitnessOne of the partiesPhone call-110NoNoNo-11
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoNoNo-11
WitnessOne of the partiesOne of the parties told me personallyMyself3NoNoNo-11
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoYesNo-11
WitnessOne of the partiesPhone callMyself1NoYesNo-11
WitnessOne of the partiesSMSMyself0NoYesNo-11
WitnessCourtPhone callMyself5NoYesNo-11
WitnessOne of the partiesPhone callMyself0NoNoNo-11
WitnessOne of the partiesOne of the parties told me personallyMyself5NoNoNo-11
WitnessOne of the partiesOne of the parties told me personallyMyself0NoNoNo-11
WitnessCourtOne of the parties told me personallyMyself0NoNoNo801- Judges from the court asked the parties to call witnesses from the family who sold the house to one of the parties
WitnessOne of the partiesSMSMyself100NoNoNo-11
WitnessPolicePolice told me personallyMyself0NoNoNo-11
WitnessOne of the partiesPhone callMyself1NoNoNo-11
WitnessOne of the partiesPhone callOne of the parties5NoNoNo-11
WitnessOne of the partiesOne of the parties told me personallyOne of the parties0NoNoNo-11
WitnessPolicePhone callMyself5NoYesPrefer not to answer-11
WitnessOne of the partiesPhone callMyself45NoYesYes
WitnessOne of the partiesSMSMyself1NoNoYes
WitnessOne of the partiesPhone callMyself125NoYesYes806 Yes wa leh hanjabay. Iskudayo dil xitaa wa leygu sameyay / 806 yes with threats. Attempts to kill were also made
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoYesYes806: dadkii dhubka gestay aya ii hanjaben. 807. Dadki dhibka gestay aya isdayay in ay joojiyan. / 806: The mobsters threatened me. 807. The people who have caused the problem have tried to stop it.
WitnessCourtPhone callOne of the parties6NoNoPrefer not to answer