Baseline Data 

State / GobolSouth West South WestJubbalandBanadir
Region / GobolkaBayBakoolLower Jubbaland Banadir Regional Administration
City / MagaaladaBaidoaXudurKismayoMogadishu
District / Degmada-11-11-11Hamar-Weyne
A. Agabka / Material Resources
a1 Adeegga Korontada laydhka? Electricity supply?ContinuousNoneContinuousContinuous
a11 Haddii qayb ahaan tahay imisa saacadood maalintii? If partially how many hours per day? -11-11-11-11
a2 Helitaanka Internet-ka xafiiska? Access to office internet?NoneNoneNoneContinuous
a3 Tirada xeer-ilaaliyeyaasha isticmaalaya kombuyuutarada shaqaynaya? Number of Prosecutors to working computer?4030
a4 Tirada Kaaliyaasha isticmaalaya kombuyuutarada shaqaynaya? Number of Registrars to working computer?4011
a5 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? Number of working vehicles?0004
a6 Shidaalka loo ogol yahay bishiiba (Litir)? Fuel allowance per month (in Litres)?000240
a7 Tirada kombuyuutarada shaqaynaya? Number of working computers?20334
a8 Tirada footokoobiyada shaqaynaya? Number of working photocopiers?0011
a9 Khadka footokoobiyada oo shaqaynaya? Adequate photocopier toner?No-11YesYes
a10 Tirada qalabka daabacaadda oo shaqaynaya? Number of working printers?1011
a11 Khadka qalabka daabacadda oo ku filan? Adequate printer toner?No -11YesYes
a12 Tirada kabadhada faylasha oo xidhma? Number of secure filing cabinets?00315
a13 Waraaqaha xafiisyada oo ku filan? Adequate stationery?000Yes
a14 Masaafadda Maxkamadda u jirto (KMs)? Distance to Court (KMs)?0020
a15 Masaafadda uu u jiro Taliska Guud ee Booliska (KMs)? Distance to Police HQ (KMs)?2022
a16 Warbixin Dheeraad Ah: Agabka Data Note: Material Resources2 computers shared by all prosecutors and clerks. Printer/photocopier all-in-one.

OAG occupies same complex as AC and SC. RC and DC are 2km away.
The OAG temporarily occupies same compound as the RC, AC and SC.
B. Shaqaalaha / Human Resources
b.1. Xeer-ilaaliyaha Guud / Attorney General
b11 Tirada Xeer-ilaaliyeyaasha Guud? Total number of Attorneys-General?1011
b12 Tirada Ragga (XG) ? Number of Men (AGs)?1011
b13 Tirada Haweenka (XG)? Number of Women (AGs)?0000
b.2. Ku xigeenada Xeer-ilaaliyaha Guud / Deputy Attorneys General
b21Tirada Ku-xigeenada Xeer-ilaaliyaha Guud (KXG)? Total number of Deputy Attorney-Generals (DAGs)?41118
b22 Tirada Ragga (KXG)? Number of Men (DAGs)?31113
b23 Tirada Haweenka (KXG)? Number of Women (DAGs)?1005
b.3. Xeer-ilaaliyeyaasha / Prosecutors
b31 Tirada guud ee Xeer-ilaaliyeyaasha? Total number of Prosecutors?5170
b32 Tirada Ragga (Xeer-ilaaliyeyaasha)? Number of Men (Prosecutors)?4160
b33 Tirada Haweenka (Xeer-ilaaliyeyaasha)? Number of Women (Prosecutors)?1010
b.4. Shaqaale Hoosaadka / Support Staff
b41 Tirada guud ee Shaqaale hoosaadka?Total number of Support Staff?64338
b42 Tirada Kaaliyaasha Ragga?Number of Registrars, Men?24217
b43 Tirada Kaaliyaasha Haweenka? Number of Registrars, Women?20110
b44 Tirada Gaadhsiyaasha Ragga? Number of Messengers, Men?2006
b45 Tirada Gaadhsiyaasha Haweenka?Number of Messengers, Women?0005
b46 Tirada guud ee Shaqaalaha Ammaanka? Total number of Security Staff?50100
b5 Warbixin Dheeraad Ah: Shaqaalaha Data Note: Human Resources5 security staff shared with the courts. Registrar doubles as messenger.

10 security for the whole compound.
All prosecutors are DAGs nominated by presidential decree
Security shared among Courts and OAG.
C. Xaaladda Dhismaha / Physical Infrastructure Conditions
c1 Dhismaha dibaddu ma ku filan yahay? Adequate external structure?No No YesNo
c2 Dhismaha? Building?Allocated by GovAllocated by GovAllocated by GovAllocated by Gov
c.3. Qalabaynta Gudaha / Internal Furnishing
c31 Tirada xafiisyada u gaarka ah? Number of dedicated offices?2039
c32 Tirada marwaxadaha xafiis kastaa leeyahay? Number of fans each office?0039
c33 Tirada KXG/Xeer-ilaaliyeyaasha miis kasta? Number of DAGs/Prosecutors per desk?4032
c34 Tirada qololka u gaarka ah waraysiyada? Number of dedicated interview rooms?1012
c35 Tirada qololka u gaarka ah sugitaanka?Number of dedicated waiting rooms?0010
c36 Tirada musqulada shaqaalaha? Number of Staff toilets?3120
c37 Tirada musqulada Dadweynaha? Number of Public toilets?0020
c5 Warbixin Dheeraad Ah: Xaaladda Dhismaha Data Note: Physical Infrastructure Conditions Offices: 2 plus space in the hall (1).

Fans: also have a/c

Litigants/witnesses wait in the corridors.

The staff share toilets with the public.
Public toilets shared with all courts.

OAG offices temporary until new location can be found.
D. Ammaanka iyo Rabshadaha / Security and Violence
d1 Tirada KXG/xeer-ilaaliyeyaasha loo hanjabay 2019? Number of DAGs/Prosecutors threatened/intimidated in 2019?-99235
d2 Tirada KXG/xeer-ilaaliyeyaasha la weeraray/dhaawacay 2019?Number of DAGs/Prosecutors attacked/injured in 2019?1013
d3 Tirada KXG/xeer-ilaaliyeyaasha la dilay 2019? Number of DAGs/Prosecutors killed in 2019?0002
d4 Warbixin Dheeraad Ah: Ammaanka iyo Rabshadaha Data Note: Security and Violence All attacks and fatalities attributed to AS.
E. Maareynta Dacwadaha Soo gelaya / Case Management – Inflow
e.1. Dacwadihii Taagnaa 2018 / Cases Pending 2018
e11 Tirada guud ee dacwadihii Taagnaa illaa 2018? Total number of cases Pending from 2018?-99052-99
e12 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99037-99
e13 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99011-99
e14 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-9904-99
e15 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-9900-99
e.2. Warbixintii Baadhista laga helay Booliska / Investigation Reports received from Police
e21 Tirada guud ee warbixinaha baadhista ee laga helay booliska illaa 2019? Total number of Investigation reports received from Police in 2019?-99-99406171
e22 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-99310-99
e23 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-9965-99
e24 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-9921-99
e25 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-9910-99
e.3. Warbixintii Dib loogu celiyey Booliska / Reports Referred Back to Police
e31 Tirada guud ee warbixinta dib loogu celiyey booliska 2019? Total number of reports referred back to Police in 2019?-99-9916-99
e32 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-9916-99
e33 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-990-99
e34 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-990-99
e35 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-990-99
e.4. Tirada Dacwadaha la soo oogey 2019 / Number of Cases Charged in 2019
e41 Tirada guud ee dacwadaha la soo oogay 2019? Total number of cases Charged in 2019?-99-99223356
e42 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-99168-99
e43 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-9926-99
e44 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-9911-99
e45 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-995-99
e.5. Tirada Dacwadaha 2019 / Number of Cases 2019
e51 Tirada guud ee Dacwadaha 2019? Total number of Cases in 2019?-99-99433356
e52 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-99316-99
e53 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-9975-99
e54 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-9926-99
e55 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-9916-99
e6 Warbixin Dheeraad Ah: Maareynta Dacwadaha soo galaData Note: Case Management InflowNo register or procedure for case management existed in 2019.Case data collected for the region (ie Bakool) for 2019.
No disaggregation by town or location.
Total IRs from police (girls): 10
Most involved parental disobedience.
Case data: no record of cases pending and IR’s referred back to police.Total charged: 356It is unclear from the record whether the charges are laid against people or framed as cases. Register does not disaggregate defendants by age or gender
F. Maareynta Dacwadaha Baxa / Case Management Outflow
f.1. Dacwadaha loo weeciyey Hannanka Xeer-dhaqameedka ee XXG 2019 / Cases Diverted to Customary System by OAG in 2019
f11 Tirada guud ee dacwadaha loo leexiyey Hannaanka Xeer-dhaqameedka (2019)? Total number of cases diverted to Customary System 2019?-99-9910-99
f12 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-997-99
f13 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-992-99
f14 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-991-99
f15 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-990-99
f.2. Dacwadihii la laalay markii loo waayey caddeyn 2019 / Cases Dismissed for Lack of Evidence in 2019
f21 Tirada guud ee dacwadaha La laalay markii loo waayey Caddeyn 2019? Total number of cases Dismissed for Lack of Evidence in 2019?-99-993-99
f22 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-993-99
f23 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-990-99
f24 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-990-99
f25 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-990-99
f.3. Dacwadaha lagu xalliyey Xeer-dhaqameed MD 2019 / Cases Resolved Through Customary System in DC in 2019
f31 Tirada guud ee dacwadaha lagu xalliyey Xeer-dhaqameed MD 2019? Total number of cases Resolved through Customary System in DC 2019?-99-990-99
f32 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-990-99
f33 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-990-99
f34 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-990-99
f35 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-990-99
f.4. Dacwadaha La laalay markii caddeyn loo waayey MD 2019 / Cases Dismissed for Lack of Evidence in DC in 2019
f41 Tirada guud ee dacwadaha La laalay markii Caddeyn loo waayey MD 2019? Total number of cases Dismissed for Lack of Evidence in DC in 2019?-99-990-99
f42 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-990-99
f43 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-990-99
f44 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-990-99
f45 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-990-99
f.5. Dacwadaha Dhammaaday markii Danbi lagu waayey MD 2019? / Cases Ending in Acquittal in DC in 2019
f51 Tirada guud ee dacwadaha dhammaday markii danbi lagu waayey MD 2019? Total number of cases Ending in Acquittal in DC in 2019?-99-990-99
f52 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-990-99
f53 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-990-99
f54 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-990-99
f55 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-990-99
f.6. Dacwadaha ku Dhammaday markii Danbi lagu helay MD 2019 / Cases Ending in Conviction in DC in 2019
f61 Tirada guud ee dacwadaha Dhammaday markii Danbi lagu helay MD 2019? Total number of cases Ending in Conviction in DC in 2019?-99-9962-99
f62 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-9939-99
f63 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-9915-99
f64 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-996-99
f65 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-992-99
f.7. Dacwadaha lagu xalliyey nidaamka xeer-dhaqameedka MG 2019 / Cases Resolved through Customary System in RC in 2019
f71 Tirada guud ee dacwadaha lagu xalliyey Xeer-dhaqameed MG 2019? Total number of cases Resolved through Customary System in RC in 2019?-99-9910-99
f72 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-996-99
f73 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-994-99
f74 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-990-99
f75 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-990-99
f.8. Dacwadaha la laalay markii loo waayey Caddeyn MG 2019 / Cases Dismissed for Lack of Evidence in RC in 2019
f81 Tirada guud ee dacwadaha La laalay markii loo waayey caddeyn MG 2019? Total number of cases Dismissed for Lack of Evidence in RC in 2019?-99-993-99
f82 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-992-99
f83 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-991-99
f84 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-990-99
f85 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-990-99
f.9. Dacwadaha ku dhammaday Danbi la’aan MG 2019 / Cases Ending in Acquittal in RC in 2019
f91 Tirada guud ee dacwadaha ku dhammaaday Danbi La’aan MG 2019? Total number of cases Ending in Acquittal in RC in 2019?-99-990-99
f92 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-990-99
f93 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-990-99
f94 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-990-99
f95 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-990-99
f.10. Dacwadaha ku dhammaaday Danbi lagu helay MG 2019 / Cases Ending in Conviction in RC in 2019
f101 Tirada guud dacwadaha ku dhammaaday Danbi lagu helay MG 2019?Total number of cases Ending in Conviction in RC in 2019?-99-99148-99
f102 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-99129-99
f103 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-9911-99
f104 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-995-99
f105 Tirada hablaha (ka yar 18)? Number of (u18) girls?-99-993-99
f.11. Dacwadaha Racfaanka laga soo qaatay MD 2019 / Cases Appealed From DC in 2019
f111 Tirada guud ee Dacwadaha Racfaanka laga soo qaatay MD 2019? Total number of Cases Appealed from DC in 2019?-99-9910-99
f112 Tirada Xukunada MD uu Eedaysanuhu ka qaatay racfaanka?Number of DC Convictions appealed by Defendant?-99-996-99
f113 Tirada Xukunada MD uu xeer-ilaaliyuhu ka qaatay racfaanka? Number of DC Convictions appealed by Prosecution?-99-994-99
f114 Tirada Danbiyada lagu waayey ee uu Xeer-ilaaliyuhu racfaanka ka qaatay? Number of Acquittals appealed by the Prosecution?-99-990-99
f.12. Dacwadaha Racfaanka laga soo qaatay MG 2019 / Cases Appealed from RC in 2019
f121 Tirada guud Dacwadaha Racfaanka laga soo qaatay MG 2019? Total number of Cases Appealed from RC in 2019?-99-9913-99
f122 Tirada Xukunada Danbiga ee MG uu Eedaysanuhu ka qaatay racfaanka? Number of RC Convictions appealed by Defendant?-99-9910-99
f123 Tirada Xukunada Danbiga ee MG uu xeer-ilaaliyuhu ka qaatay racfaanka? Number of RC Convictions appealed by Prosecution?-99-990-99
f124 Tirada Danbi la’aanta uu xeer-ilaaliyuhu ka qaatay racfaanka? Number of Acquittals appealed by the Prosecution?-99-990-99
f.13. Dacwadaha racfaanka ee laga qaatay MR 2019 / Cases Appealed from AC in 2019
f131 Tirada xukunada racfaanka MR ee uu Eedaysanuhu ka qaatay racfaanka? Number of AC rulings appealed by the Defendant?-99-993-99
f132 Tirada xukunada racfaanka MR ee uu xeer-ilaaliyuhu ka qaatay racfaanka? Number of AC rulings appealed by the Prosecution?-99-991-99
f.14. Dacwadaha Go’aanka laga gaadhay 2019 / Cases Disposed in 2019
f141 Tirada guud ee Dacwadaha Go’aanka laga gaadhay 2019? Total number of Disposed Cases in 2019?-99-99210197
f142 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-99168-99
f143 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-9926-99
f144 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-9911-99
f145 Tirada hablaha (ka yar 18)?Number of (u18) girls?-99-995-99
f.15. Dacwadaha Taagnaa illaa January 2020 / Cases Pending in January 2020
f151 Tirada guud ee Dacwadaha Taagnaa illaa January 2020? Total number of Cases Pending in January 2020?-99-9914330
f152 Tirada ragga Eedaysaneyaasha? Number of male Defendants?-99-9913-99
f153 Tirada haweenka Eedaysaneyaasha? Number of female Defendants?-99-991-99
f154 Tirada inamada (ka yar 18)? Number of (u18) boys?-99-99-99-99
f155 Tirada hablaha (ka yar 18)?Number of (u18) girls?-99-99-99-99
f16 Celceliska culayska dacwadaha ee MD ee saaran KXG midkiiba 2019? Average monthly Caseload in DC per DAG in 2019?-99-99510
f17 Celceliska culayska dacwadaha ee MG ee saaran KXG midkiiba 2019? Average monthly Caseload in RC per DAG in 2019?-99-99540
f18 Celceliska waqtiga u dhexeeya marka Dacwadda la soo oogo illaa marka ay Billaabmayso/ loo yeedho maragga MD (maalmo)? Average time between Charge and Start of Trial/Calling Witnesses in DC (days)?-993057
f19 Celceliska waqtiga u dhexeeya marka Dacwadda la soo oogo illaa marka ay Billaabmayso/ loo yeedho maragga MG (maalmo)?Average time between Charge and Start of Trial/Calling Witnesses in RC (days)?-9930525
f20 Celceliska waqtiga u dhexeeya marka ay Dacwaddu billaabanto illaa Xukunka la ridayo MD (maalmo)?Average time between Start of Trial and Judgment in DC ( days)?-99302130
f21 Celceliska waqtiga u dhexeeya marka ay Dacwaddu billaabanto illaa Xukunka la ridayo MG(maalmo)? Average time between Start of Trial and Judgment in RC ( days)?-99153090
f22 Boqolkiiba inta uu matalo Qareenka difaacu MD? Percentage Accused represented by lawyers in DC?-9920220
f23 Boqolkiiba inta uu matalo Qareenka difaacu MG? Percentage Accused represented by lawyers in RC?-9920355
f24 Warbixin Dheeraad Ah: Maareynta Dacwadaha Baxaya Data Note: Case Management Outflow Records kept by a prosecutor doubling as a clerk.Case disposition: record does not track case outcomes.

Total cases appealed: record does not track cases appealed to AC.


G. Tababarka / Training
g1 Tababar Kabis ah: Xirfadda Maxkamadda (maalmo)?Supplementary Training: Court Craft (days)?55370
g2 Tirada Xeer-ilaaliyeyaasha la tababaray? Number of Prosecutors trained?561018
g3 Tababar Kaabis ah: Mid gaar ah (maalmo)?Supplementary Training: Specialised (days)?76015
g4 Tirada Xeer-ilaaliyeyaasha la tababary? Number of Prosecutors trained?5606
g5 Warbixin Dheeraad Ah: Tababarka Data Note: Training Number trained: includes prosecutors from Bakool region.
H. Hab Maamulka / Governance
h1 Habkee loo soo doortaa Xeer-ilaaliyeyaasha? How are Prosecutors appointed?State PresidentState PresidentState PresidentPresident
h2 Habkee loo shaqaalaysiiyaa Xeer-ilaaliyeyaasha? How are Prosecutors recruited?ExamClanExamExam
h.3. Aqoonta ay leeyihiin, shahaadada sharciga / Existing Qualifications, Law Degree
h31 Tirada ragga, shahaadada sharciga? Number of men, Law degree?0034
h32 Tirada haweenka, shahaadada sharciga? Number of women, law degree?0000
h.4. Aqoonta ay leeyihiin, Shareecadda / Existing Qualifications, Sharia
h41 Tirada ragga, Shareecadda? Number of men, Sharia?12710
h42 Tirada haweenka, Shareecadda? Number of women, Sharia?1015
h.5. Aqoonta ay leeyihiin, Dugsi Sare / Existing Qualifications, Secondary
h51 Tirada ragga, Dugsi Sare? Number of men, Secondary?4000
h52 Tirada haweenka, Dugsi Sare? Number of women, Secondary?1000
h6 Bishii imisa ayay qaataan Xeer-ilaaliyeyaasha darajada sare? Pay per month (USD) Senior Prosecutors?40007001058
h7 Bishii imisa ayay qaataan Xeer-ilaaliyeyaasha darajada hoose? Pay per month (USD) Junior Prosecutors?40007001058
h8 Imisa billood ayuu mushaharku ka habsaamaa KXG/Xeer-ilaaliyeyaasha? Number of months DAGs/Prosecutors paid in arrears?1020
h9 Mushaharka yaa bixiya? Salary paid by? FMSNoneFMSFGS
h10 Celceliska bishii inta uu qoysku ku adeegto (USD)? Monthly shopping basket for average family (USD)?0300700700
h11 Miisaaniyadda 2018/19? Budget 2018/19?160000-99-991845000
h12 Miisaaniyadda 2019/20? Budget 2019/20?170000-99-991845000
h13 Ma jiraa Xeerka Anshaxu? Code of Conduct in place?YesYesYesYes
h14 Bahda Caddaaladdu ma leeyihiin hannaan ay ku wada xidhiidhaan? Coordination mechanism with Justice Actors?YesYesYesYes
h15 Warbixin Dheeraad Ah: Hab maamulka Data Note: Governance Coordination mechanism: via Whatsapp Group.2 prosecutors: masters in law, 1 degree in law, 8 prosecutors hold degrees in Sharia.
State / GobolSouth West StateSouth West StateSouth West StateJubbaland
Region / GobolkaBakoolBayLower Shabelle Lower JubbaBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional AdministrationBanadir Regional Administration
City / MagaaladaXudurBaidoaAfgoyeKismayoMogadishuMogadishuMogadishuMogadishuMogadishuMogadishuMogadishuMogadishuMogadishuMogadishuMogadishuMogadishuMogadishuMogadishuMogadishu
District / Degmada-11-11-11-11DaynileWarta NabaddaWadajirHodanAbdiazizHowl-WadagShanganiHiliwaDharkenleyKaranWaberiHamar-WeyneHamar-JajabYaqshidKaxda
A. Agabka / Material Resources
a1 Adeegga Korontada/laydhka? / Electricity supply?NoneContinuousContinuousContinuousContinuousContinuousPartialContinuousContinuousContinuousContinuousContinuousContinuousContinuousContinuousContinuousContinuousContinuous
a11 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? -11-11-11-11-11-116-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
a2 Helitaanka Internet-ka xafiiska? / Access to office internet?NoneNoneNoneContinuousNoneNoneNoneContinuousNoneNoneContinuousNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
a3 Tirada Kombuyutarada shaqaynaya? / Number of working computers?010322132222212223
a4 Tirada garsooreyaasha isticmaala kombuyutarada shaqaynaya? / Number of Judges to working computer?030101200001010011
a5 Tirada Kaaliyeyaasha isticmaala kombuyutarada shaqaynaya? / Number of Registrars to working computer?020112412112341211
a6 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? / Number of working vehicles?000000000000000000
a7 Shidaalka loo ogol yahay bishii ( litir)? / Fuel allowance per month (in Litres)?000000000000000000
a8 Ma la heli karaa sharciyo ku filan garsoorayaasha? / Adequate access to Laws of Somalia?NoYesYesYesYesYesYesYesNoNoNoYesYesYesYesNoYesYes
a9 Tirada shaqaalaha taageerada miisaska? / Number of Support Staff to desk?031230512322321222
a10 Tirada Footokoobiyada shaqaynaya? / Number of working photocopiers?000211232123000210
a11 Ma jiraan Khadka Footokoobiyada oo ku filan? / Adequate Photocopier Toner? NoNoNoYesNoNoNoYesNoNoNoNon/aNoNoNoNoNo
a12 Tirada qalabka daabacaadda ee shaqaynaya? / Number of working printers?011221032123220212
a13 Ma jiraan Khadka qalabka daabacaadda oo ku filan? / Adequate printer toner? noYesYesYesnononoYesnononononononononono
a14 Tirada qaanad faylasha ee xidhma? / Number of secure filing cabinets?010101012000021211
a15 Qolka caddaymaha oo xidhma? / Secure Evidence Room? NoNoNoNoNoYesNoYesNoNoNoNoNoYesNoNoNoYes
a16 Ma jiraan agabka xafiiska loo isticmaalo sida waraaqaha oo ku filan? / Adequate stationery? NoNoNoYesNoYesNoYesNoNoNoYesNoNoNoNoNoYes
a17 Habka loola xidhiidho Markhaatiga/Dhinacyada dacwadda? / Means of contacting Witnesses/Parties?PhysicalPhysicalTelecommunicationsTelecommunicationsTelecommunicationsTelecommunicationsTelecommunicationsTelecommunicationsTelecommunicationsTelecommunicationsPhysicalTelecommunicationsPhysical Physical LetterTelecommunicationsLetterPhysical
a18 Qoraalka Xogta: Qalabka yaala / Data Note: Material Resources Telecommunications are also used as a means of contacting witnesses/parties. All files and evidence are kept together.
Letters are also used as a means of contacting witnesses/parties.
Printer/photocopier all-in-one.
DC and RC share all equipment.
Electricity sourced from police station.
Electricity sourced from police station.
Printer/photocopier are all-in-one.
Electricity sourced from police station.
Letters are also used as a means of contacting witnesses/parties.
Electricity: usage up to 600 kW free.
Judge/registrar share computer.
Printer/photocopier all-in-one.
Letters are also used as a means of contacting witnesses/parties.

Witness notification: complainant produces witness.
Letters are also used a means of contacting witnesses/parties.
Filing cabinets (pictured) are not secure.Judge uses own laptop.
Witness notification: complainant produces own witness(es).
Printer/photocopier all-in-one.
Letters are also used a means of contacting witnesses/parties.
B. Shaqaalaha / Human Resources
b.1. Garsooreyaasha / Judges
b11 Tirada guud ee Garsooreyaasha? / Total number of Judges?234511211211111211
b12 Tirada guud ee Ragga (Garsooreyaasha)? / Number of Men (Judges)?233411211211111211
b13 Tirada Haweenka (Garsooreyaasha)? / Number of Women (Judges)?001100000000000000
b14 Tirada Kaaliyayaasha Sharciga (ragga)? / Number of Judicial Assistants (men)?121222211012321042
b15 Tirada Kaaliyayaasha Sharciga (haweenka)? / Number of Judicial Assistants (women)?010100000101000001
b.2. Shaqaale hoosaadka / Support Staff
b21 Tirada Guud ee Shaqaale Hoosaadka? / Total Number of Support Staff?031532332132542426
b22 Tirada Kaaliyayaasha (ragga)? / Number of Registrars (men)?020222211020321112
b23 Tirada Kaaliyayaasha (haweenka)? / Number of Registrars (women)?000100000101000101
b24 Tirada Gaadhsiyeyaasha (ragga)? / Number of Messengers (men)?111110121010221113
b25 Tirada Gaadhsiyeyaasha (haweenka)? / Number of Messengers (women)?000100000001000100
b26 Tirada Shaqaalaha Ammaanka? / Number of Security Staff?061400000000000000
b27 Tirada Shaqaalaha Nadaafadda? / Number of Cleaning Staff?011211221121111212
b3 Qoraalka Xogta: Shaqaalaha / Data Note: Human Resources 1 DC judge sits in AC.
Police provide security for all courts.
Security staff shared with all courts The 5 judges cover both DC and RC and include 1 chairman for both RC & DCPolice provide security.Police provide security. The Judicial Assistant doubles as the Registrar.


C. Xaaladda Dhismeyaasha / Physical Infrastructure Conditions
c1 Dhismahaan mawaxa loo dhisay Maxkamadda? / Purpose built Court building?NoYesNoYesYesNoYesNoNoNoNoNoNoYesNoYesNoNo
c2 Tirada hoolalka dacwadda ee u gaarka ah Maxkamadda? / Number of dedicated Court rooms?010100100100000000
c3 Tirada marwaxadaha yaala hoolka dacwadda? / Number of fans to Court room?010200000300000000
c4 Tirada xafiisyada garsooreyaasha (ka baxsan hoolalka dacwadda)? / Number of offices for Judges (separate from court rooms)?000011201111111211
c5 Tirada xafiisyada u gaarka ah shaqaale hoosaadka? / Number of dedicated Support Offices?001121311011111111
c6 Tirada shaqaalaha ee xafiiskiiba ku qoran? / Number of staff per office?006514122325542226
c.7. Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga / Witness Waiting Rooms
c71 Tirada qolalka gaarka ah ee la fadhiisiyo markhaatiga? / Number of private witnesses waiting rooms?000000000000000000
c72 Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga (Ragga)? / Number of witness waiting rooms (Men)?000000000000000000
c73 Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga (Dumarka)? / Number of witness waiting rooms (Women)?000000000000000000
c8 Tirada qolalka la fadhiisiyo dadweynaha? / Number of waiting rooms for Public?010000000000000000
c9 Tirada qolalka u gaarka ah Ku xigeenada Xeer-ilaaliyaha Guud/Xeer-illaaliyeyaasha? / Number of dedicated rooms for DAGs/Prosecutors?000000000000000000
c10 Qolalka u gaarka ah Qareenada Difaaca dadweynaha? / Number of dedicated rooms for PD/Defence Counsel?000000000000000000
c11 Sida ay dadweynuhu u helaan/gaadhaan Maxkamadda? / Court access to Public?YesNoYesYesNoYesYesYesNoNoYesYesYesYesYesNoYesYes
c12 Dadka baahiyaha gaarka ah qaba side ayay u heli/gaadhi karaan maxkamadda? / Court access to Disabled?No YesNo No No YesNo No No YesNo YesNo No No No No Yes
c13 Tirada musqulaha dadweynaha? / Number of Public Toilets?030100011100000000
c15 Qoraalka Xogta: Xaaladda muuqaalka Dhismaha / Data Note: Physical Infrastructure ConditionsPublic access public toilet in police station.The 1 room doubles as court room and office shared by all. The 1 room doubles as court room and office shared by all.

The waiting area is under a large tree outside.

Judges, staff and public share 1 toilet.
The DC and RC share judges, staff and equipment.The Chairman’s office doubles as courtroom.

Court access only to those with a case.

Public use toilet in the police station.
Judge’s office doubles as courtroom. Hodan DC functions in Hodan District Police Station. Judge’s office doubles as courtroom.

There are 6 toilets in the building, only one of which is used, and is pictured.


Photos – were not available.

The two offices were allocated by the local district.
Court users have access to staff toilet. Judge’s office doubles as courtroom.

Hiliwa DC sits in the Regional Court complex in Hamar Weyne.
Judge’s office doubles as courtroom.

Open access subject to availability of space in the courtroom.
Judge’s office doubles as courtroom. Yaqshid District Court sits in the Regional Court complex in Hamar Weyne.Kaxda District Court is temporarily located at Kaxda Police Station.
People from Kaxda district use Dharkenley DC (source: SC)
D. Ammaanka iyo Rabshadaha / Security and Violence
d1 Tirada shaqaalaha ammaanka ee ku sugan iridda Maxkamadda? / Number of security personnel at entrance to Court?020200000000000000
d2 Tirada shaqaalaha ammaanka ee ku sugan gudaha Qolka Maxkamadda marka dhegaysiga la wado? / Number of security personnel inside the court room when it is sitting?020200000000000000
d3 Celcelis ahaan tirada shaqaalaha ammaanka ee ku qoran guryaha garsooreyaasha? / Average number of security personnel attached to Judges’ homes’?000400000000000000
d4 Tirada Garsooreyaasha loo hanjabay/haddiday 2019? / Number of Judges threatened/intimidated in 2019?0-992010000001000001
d5 Tirada Garsooreyaasha la weeraray/dhaawacay 2019? / Number of Judges attacked/injured in 2019?001001000001000000
d6 Tirada Garsooreyaasha la dilay 2019? / Number of Judges killed in 2019?001000000000000000
d7 Qoraalka xogta: Ammaanka iyo Rabshadaha / Data Note: Security and Violence Security provided by police station.

One judge killed in 2015.
2 security guards at entrance to court compound.

2 security guards shared by all courts.

Number of threats made to Judiciary no exact number.
Security ‘lent’ to court by District administration.Threat related to case. Attack on court chairman by unknown gunmen in 2019, but no casualties. Security provided by police during the hearing of cases.1 judge threatened in 2018. Security provided by District Administration. Verbal threat
E. Maareynta Dacwadaha / Case Management
e.I. Dacwadaha Taaggan 2018 / Cases Pending 2018
e1 Tirada guud ee dacwadihii taagnaa illaa sannadkii 2018? / Total number of Cases Pending from 2018?0-994623410710-990-9900066003-99
e2 Tirada guud ee Dacwadaha Madaniga ah? / Total civil cases?0-99442348710-990-9900066003-99
e3 Tirada Guud ee dacwadaha Ciqaabta? / Total criminal cases?0-990200200-990-990000000-99
e31 Tirada ragga eedaysaneaasha? / Number of male Defendants?0-99012-99200-990-990000000-99
e32 Tirada haweenka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9906-9900-990-990000000-99
e33 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-990-99-9900-990-990000000-99
e34 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-990-99-9900-990-990000000-99
e.II. Dacwadaha Cusub 2019 / New Cases in 2019
e4 Tirada guud dacwadaha cusub 2019? / Total New Cases 2019?33142502131001172232371415997812111262544939
e5 Tirada guud dacwadaha Madaniga ah 2019? / Total civil cases 2019?18912815172961582211314278312110245433431
e.6. Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta 2019 / Total Criminal Cases in 2019
e61 Tirada Guud Dacwadaha Ciqaabta 2019? / Total criminal cases 2019?15512262282065161171950101711158
e62 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?11-99-9939-99206416117-99-9901017915-99
e63 Tirada haweenka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?4-99-9915-9901000-99-9900020-99
e64 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-99-99-99-9900000-99-9900000-99
e65 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-99-99-99-9900000-99-9900000-99
e.III. Dacwadaha Go’aanka laga gaadhay 2019 / Disposed Cases in 2019
e7 Tirada guud dacwadaha go’aanka laga gaadhay 2019? / Total Disposed cases 2019?331254120340107785614138-99-9911498625443-99
e8 Tirada Guud Dacwadaha madaniga go’aanka laga gaadhay 2019? / Total civil cases Disposed 2019?1882191411296134013135-99-9911488454328-99
e.9. Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019 / Total Criminal Cases Disposed in 2019
e91 Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019? / Total criminal cases Disposed 2019?154322622821651613-99-99010171115-99
e92 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?11-99-9939-9921641613-99-9901017915-99
e93 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?4-99-9915-9901000-99-9900020-99
e94 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-99-99-99-9900000-99-9900000-99
e95 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-99-99-99-9900000-99-9900000-99
e.10. Dacwadaha Ciqaabta ee la laalay markii loo waayey caddayn / Criminal Cases Dismissed for Lack of Evidence
e101 Tirada guud ee dacwadaha la laalay markii loo waayey caddeyn? / Total criminal cases dismissed for Lack of Evidence?0-99010000-9900-99-9900000-99
e102 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?0-9902000-9900-99-9900000-99
e103 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9905000-9900-99-9900000-99
e104 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-990-99000-9900-99-9900000-99
e105 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-990-99000-9900-99-9900000-99
e.11. Dacwadaha Ciqaabta ee lagu xalliyey Heshiis Xeer-dhaqameed / Criminal Cases Resolved Through Customary Settlement
e111 Tirada guud Dacwadaha ciqaabta ee lagu xalliyey Heshiis Xeer-dhaqameed? / Total criminal cases resolved through Customary Settlement?0-9908600-990-99-99-9900200-99
e112 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?0-9905-9900-990-99-99-9900200-99
e113 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9901-9900-990-99-99-9900000-99
e114 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-990-99-9900-990-99-99-9900000-99
e115 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-990-99-9900-990-99-99-9900000-99
e.12. Dacwadaha ku dhammaday in danbigii lagu helay / Cases Ending in Conviction
e121 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta ee ku dhammaday in danbigii lagu helay? / Total criminal cases ending in Conviction?94322302221651613-99-99010151115-99
e1211 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?6-99-9926-9921641613-99-9901015915-99
e1212 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?3-99-992-9901000-99-9900020-99
e1213 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-99-99-99-9900000-99-9900000-99
e1214 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-99-99-99-9900000-99-9900000-99
e122 Tirada guud ee dacwadaha ku dhammaaday xukun in lagu rido kadib dacwad dhammaystiran? /Total criminal cases ending in conviction after Full Trial?7-99-99240-99651403-99-99010151115-99
e1221 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?5-99-99200-99641403-99-9901015915-99
e1222 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?2-99-9920-991000-99-9900020-99
e1223 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-99-99-990-990000-99-9900000-99
e1224 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-99-99-990-990000-99-9900000-99
e123 Tirada guud ee dacwadaha ku dhammaday xukun la riday kadib markii danbigii la qirtay? / Total criminal cases ending in conviction after Guilty Plea?2-99-99622-990200-99-9900000-99
e1231 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?1-99-996-99-990200-99-9900000-99
e1232 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?1-99-990-99-990000-99-9900000-99
e1233 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-99-990-99-990000-99-9900000-99
e1234 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-99-990-99-990000-99-9900000-99
e.13. Dacawadaha ku dhammaaday danbigii oo lagu waayey / Cases Ending in Acquittal
e131 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta ee ku dhammaaday danbigii oo lagu waayey? / Total criminal cases ending in acquittal?00010000000-99-9900000-99
e132 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?0-9906-9900000-99-9900000-99
e133 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9903-9900000-99-9900000-99
e134 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-990-99-9900000-99-9900000-99
e135 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-990-99-9900000-99-9900000-99
e.IV. Dacwadihii taagnaa ee u soo wareegay 2020 / Pending Cases Carried over into 2020
e14 Tirada guud ee dacwadaha madaniga ah ee 2020? /Total pending civil cases into 2020?0992094878307-99-99712009-99
e.15. Dacwadaha Ciqaabta ee 2020 / Criminal Cases into 2020
e151 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta ee taagnaa 2020? / Total pending criminal cases into 2020?0801001900014-99-9900000-99
e152 Tirada ragga eedaysaneyaasha? / Number of male Defendants?0-990601900014-99-9900000-99
e153 Tirada dumarka eedaysaneyaasha? / Number of female Defendants?0-9904000000-99-9900000-99
e154 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-9900000000-99-9900000-99
e155 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-9900000000-99-9900000-99
e.V. Dacwadaha Ciqaabta ee loo racfaan qaatay MR 2019 / Criminal Cases Appealed to AC in 2019
e16 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta ee loo racfaan qaatay MR 2019? / Total number of criminal cases appealed to AC in 2019?31-999063300-99-9900000-99
e161 Tirada uu eedaysanuhu racfaanka qaatay? / Number appealed by Defendant?3-99-996063300-99-9900000-99
e162 Tirada ragga eedaysaneyaasha? / Number of male Defendants?3-99-994063300-99-9900000-99
e163 Tirada haweenka eedaysaneyaasha? / Number of female Defendants?0-99-991000000-99-9900000-99
e164 Tirada xeer-ilaalinta ee ka qaadatay racfaanka? / Number appealed by Prosecutor?0-99-993000000-99-9900000-99
e17 Celceliska waqtiga maxkamaddu socotay (saacado)? / Average court time sitting a day (hours)?5215541212-991-9911321
e18 Celceliska waqtiga u dhaxaysay markii maxkamaddu bilaabantay iyo markay dhammaatay (maalmo)? / Average time between start of criminal trial and end of trial (days)?2376-994307115-991-99-9930301560
e19 Ma jireen hannaan gooni ah Dacwadaha Caddaaladda Carruurta? / Special Procedures in Child Justice Cases?NoNoNoYesNoNoNoNoNo-11NoNoNoYesNoNoNoYes
e20_Kiis_celcelis_ahaan_bil_kasta_maxkamadda_dhexdeeda_/_average_caseload_per_month_per_court_civilcriminal345231119191215811015554-99
e21 Qoraalka Xogta: Maareynta Dacwadda / Data Note: Case Management Data discrepancy – Total Criminal Cases disposed: 1 female defendant unaccounted for.

No DC Register. Judges use own notebook to record and track their cases.
Pending cases end 2018: Register (2018) unavailable.

Case data (2019) sourced from SC and OAG Annual Report 2019 (see Library SWS).
Case data include: 427 cases (mainly civil) referred for settlement under customary law (source: AR page 7, under ‘Mucaamalaad’).

Cases dismissed for Lack of Evidence and Acquittals: data not captured in AR. They are inferred from existing data.

AR does not distinguish between Cases disposed by Full Trial and Guilty Plea. Interviews suggest most defendants enter a guilty plea.

AR records 1 criminal appeal in 2019.
Case data (2019) sourced from SC and OAG Annual Report 2019 (see Library 2019).

Case data include:11 civil cases settled under customary law and 288 cases (mainly civil) referred for settlement under customary law (Source: AR, p5, under ‘Mucaamalaad’).

Cases Dismissed for Lack of Evidence and Acquittals:data not captured in AR. They are inferred from the case disposition.

AR does not distinguish between Cases disposed by Full Trial and Guilty Plea.
Case data for DC and RC combined in the same Register. 1 clerk managed caseloads in both courts in 2019.
Case data for DC and RC are confusing as unclear which case heard in which court.The best available data have been compiled by the clerk in the Annual Report for First Instance Courts. (see photograph). A second clerk has since been recruited to focus on land disputes.
Total Criminal Cases ending in Conviction After Guilty Plea: 22 all reported to relate to cases involving child disobedience.

Total pending civil cases into 2020: 94 inferred from total disposed. Court record unclear.
Total pending Civil Cases into 2020: 8 data discrepancy. Total pending Civil Cases into 2020: 3 data discrepancy. Total pending cases from 2018 into 2019: no data as no DC Register for 2018.Case data sourced from SC Annual Report 2020 (see Library in Somali, p6).

DC Register 2019 unavailable.
Court records unclear.
Case data sourced from SC Annual Report 2020 (see Library, p6) as court data unclear.Total pending Civil Cases into 2020: 12 data discrepancy. Case data sourced from SC Annual Report 2020 (see Library, p6) as court data unclear.
F. Tababarka / Training
f1 Tababarka aasaasiga ah ee garsoorka (maalmo)? / Judicial basic training (days)?05-99205010005000053
f2 Tirada garsooreyaasha MD ee helay tababarka aasaasiga ah 2019? /Number of DC Judges provided with basic training in 2019?03-99501010001000011
f3 Tababarka xusuusinta ee Garsoorka (maalmo)? / Judicial refresher training (days)?55-99505100002000001
f4 Tirada garsooreyaasha MD ee la siiyey tababarka xusuusinta 2019? / Number of DC Judges provided with refresher training in 2019?13-99501200001000001
f5 Tababarka gaarka ah ee Garsoorka 2019 (maalmo)? / Judicial specialised training in 2019 (days)?00-99005-9900002000003
f6 Tirada Garsooreyaasha MD ee helay tababarka gaarka ah 2019? / Number of DC Judges provided with specialised training in 2019?00-99001200001000001
f7 Qoraalka Xogta: Tababar / Data Note: TrainingTraining on Civil & Criminal Procedure. Last training in 2010.Specialised training in conflict resolution.

Basic training (1989), 8 months further training (2011).
30 days Refresher training (2018).
G. Hab Maamulka / Governance
g1 Qaabkee loo soo magacaabaa Garsooreyaasha? / How were they appointed?Judicial Services CommissionJudicial Services CommissionJudicial Services CommissionJudicial Services CommissionPresidentPresidentPresidentPresidentPresidentPresidentPresidentPresidentPresidentPresidentPresidentPresidentPresidentPresident
g2 Qaabkee Garsooreyaasha loo shaqaalaysiiyaa? / How were they recruited? ExamExamExamExamExamExamExamExamExamExamExamExamExamExamExamExamExamExam
g.3. Aqoonta / Qualifications
g31 Aqoonta ay haystaan, Ragga: shahaadada sharciga/ Existing Qualifications, Men: Law degree?000000201000000111
g32 Aqoonta ay haystaan Ragga: Shahaado Jaamacadeed oo Shareecadda ah? / Existing Qualifications, Men: Sharia University Degree?023401011211111100
g33 Aqoonta ay haystaan, Ragga: ‘Tababar Masaajid’? / Existing Qualifications, Men: ‘Mosque Trained’?310000000000000000
g34 Aqoonta ay haystaan, Ragga: Dugsi Sare? / Existing Qualifications, Men: Secondary?000010000000000000
g35 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: shahaadada sharciga? / Existing Qualifications, Women: Law degree?001000000000000000
g36 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: Shahaado Jaamacadeed oo Shareecadda ah? / Existing Qualifications, Women: Sharia University Degree?000100000000000000
g37 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: ‘Tababar Masjid’? / Existing Qualifications, Women: ‘Mosque Trained’?000000000000000000
g38 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: Dugsi Sare? / Existing Qualifications, Women: Secondary?000000000000000000
g4 Intee jeer ayeey maxkamada sare soo kormeertay 2019 kii? / Number of Inspection visits by SC in 2019?12081312162082710325
g5 Tirada kulamada Maareynta Dacwadaha ee 2019? / Number of meetings on Case Management in 2019?05-9912124864051-993109120
g6 Xeer-anshaxeedka garsoorka ma dejisan yahay? / Judicial Code of Conduct in place?NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
g7 Garsooreyaasha Sare imisa ayay helaan bishii (USD) ? /Pay per month Senior Judge in (USD)?040007001200114612001200120012001200120070011001200120012001150
g8 Garsooreyaasha Hoose imisa ayay helaan bishii (USD)? / Pay per month Junior Judge in (USD)?0400070001100110011000105011001154001100110010580
g9 Mushaharka waxa bixiya? / Salary paid by? FMSFMSFMSFGSFGSFGSFGSFGSFGSFGSFGSFGSFGSFGSFGSFGS
g10 Imisa billood ayay dib uga dhacdaa lacagtu Garsooreyaasha? / Number of months Judges paid in arrears?000600000000000000
g11 Kaaliyeyaashu imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Registrar in USD?02000386400400400400700700400400400400400400400400
g12 Kaaliyayaasha Sharciga imisa ayuu helaa bishaa USD? / Pay per month to Judicial Assistant in USD?020003864004004004007007007004004004007000400400
g13 Gaadhsiyuhu imisa ayuu helaa bishaa USD? / Pay per month to Messenger in USD?010002150320300330300300300300322320320300320322
g14 Illaalada Ammaanku imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Security in USD?0100010000000000000000
g15 Shaqaalaha Nadaafaddu imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Cleaner in USD?050351500198200190198200198198230198198198200198
g16 Inta billood ee ay lacagtu ka habsaanto Shaqaale Hoosaadka? /Number of months Support Staff paid in arrears?000000000000000000
g17 Bishii imisa ayay noqotaa lacagta qoysku ku soo adeegto USD? / Monthly shopping basket for average family in USD?0-99-99400170080010005001000-99100010508005001200750800500
g18 Imisa ayaa lagu bixiyaa furshada gal dacwo madani ah? / How much are Court fees in a civil claim?050-9920202020-9950202020202020202020
g19 Qiimaha USD shaambadda Dacwadaha Ciqaabta ee Qareen la socdo? / Cost of stamp duty in criminal cases in USD with Lawyer?00000400-9900020000000
g20 Qiimaha USD shaambadda dacwadaha Ciqaabta ee aan Qareen la socon? / Cost of stamp duty in criminal cases in USD without Lawyer? 0000000-9900040000000
g21 Qiimaha dhokumentiyada Maxkamadda USD? / Cost of Court documents page in USD?00000205-990002000002
g22 Habka ay u wada xidhiidhaan Bahda Caddaaladdu? / Coordination Mechanism with Local Justice Actors yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesno-11noyesyes
g23 Boqolkiiba imisa ayay qareenadu matalaan dacwadaha? / Percentage cases represented by a Lawyer? 02555510104080301075-99255050
g24 Boqolkiiba imisa ayay qaraarbadu matalaan dacwadaha? / Percentage cases represented by a relative? 507510805051000507010103907550200
g25 Miisaaniyadda 2019/20? Budget 2019/20?-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
g25 Qoraalka Xogta: Maamulka / Data Note: Governance Judges interviewed recalled 1 visit in 2019.

MOJ convenes local cluster meeting each month.

Lawyers rarely appear in criminal cases.
Court filing fees: no standard. Where litigant is poor, a ‘poor file’ is opened and 0 paid.The female Judge holds a Sharia degree.

Official salary: $700 per month but ‘it is not received’.

SC publishes list of court fees in civil cases by case type (see Library, Jubaland)

Few lawyers in Kismayo. People do not fully understand the role lawyers play.

Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge holds Sharia and Law degree.

Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
Judge’s salary: $1200 (gross) or $1146 (net) per month.

Judicial Assistants, Registrars and Clerks pay: $700 (gross) per month if university graduate; $400 if secondary education.

Court filing fees (civil): $20 (flat rate) Indigent litigants pay no fee. Fees paid directly to Min of Finance.
State / GobolSouth West StateSouth West StateJubbalandBanadir
Region / GobolkaBakoolBayLower JubbaBanadir Regional Administration
City / MagaaladaXudurBaidoaKismayoMogadishu
District / Degmada-11-11-11Hamar-Weyne
A. Agabka / Material Resources
a1 Adeegga Korontada/laydhka? / Electricity supply?NoneContinuousContinuousContinuous
a11 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? -11-11-11-11
a2 Helitaanka Internet-ka xafiiska? / Access to office internet?NoneNoneContinuousNone
a3 Tirada Kombuyutarada shaqaynaya? / Number of working computers?01310
a4 Tirada garsooreyaasha isticmaala kombuyutarada shaqaynaya? / Number of Judges to working computer?0010
a5 Tirada Kaaliyeyaasha isticmaala kombuyutarada shaqaynaya? / Number of Registrars to working computer?0413
a6 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? / Number of working vehicles?0000
a7 Shidaalka loo ogol yahay bishii ( litir)? / Fuel allowance per month (in Litres)?0000
a8 Ma la heli karaa sharciyo ku filan garsoorayaasha? / Adequate access to Laws of Somalia?NoYesYesYes
a9 Tirada shaqaalaha taageerada miisaska? / Number of Support Staff to desk?00210
a10 Tirada Footokoobiyada shaqaynaya? / Number of working photocopiers?0025
a11 Ma jiraan Khadka Footokoobiyada oo ku filan? / Adequate Photocopier Toner? No No YesYes
a12 Tirada qalabka daabacaadda ee shaqaynaya? / Number of working printers?0124
a13 Ma jiraan Khadka qalabka daabacaadda oo ku filan? / Adequate printer toner? No oYesYes
a14 Tirada qaanad faylasha ee xidhma? / Number of secure filing cabinets?00110
a15 Qolka caddaymaha oo xidhma? / Secure Evidence Room? No No No No
a16 Ma jiraan agabka xafiiska loo isticmaalo sida waraaqaha oo ku filan? / Adequate stationery? NoNoYesYes
a17 Habka loola xidhiidho Markhaatiga/Dhinacyada dacwadda? / Means of contacting Witnesses/Parties?PhysicalTelecommunicationsTelecommunicationsTelecommunications
a18 Qoraalka Xogta: Qalabka yaala / Data Note: Material Resources The 1 computer is used by the Registrars. RC and DC share all equipmentWitnesses are also contacted by letter.
B. Shaqaalaha / Human Resources
b.1. Garsooreyaasha / Judges
b11 Tirada guud ee Garsooreyaasha? / Total number of Judges?34511
b12 Tirada guud ee Ragga (Garsooreyaasha)? / Number of Men (Judges)?34411
b13 Tirada Haweenka (Garsooreyaasha)? / Number of Women (Judges)?0010
b14 Tirada Kaaliyayaasha Sharciga (ragga)? / Number of Judicial Assistants (men)?03123
b15 Tirada Kaaliyayaasha Sharciga (haweenka)? / Number of Judicial Assistants (women)?0114
b.2. Shaqaale hoosaadka / Support Staff
b21 Tirada Guud ee Shaqaale Hoosaadka? / Total Number of Support Staff?05510
b22 Tirada Kaaliyayaasha (ragga)? / Number of Registrars (men)?0324
b23 Tirada Kaaliyayaasha (haweenka)? / Number of Registrars (women)?0110
b24 Tirada Gaadhsiyeyaasha (ragga)? / Number of Messengers (men)?0116
b25 Tirada Gaadhsiyeyaasha (haweenka)? / Number of Messengers (women)?0010
b26 Tirada Shaqaalaha Ammaanka? / Number of Security Staff?0640
b27 Tirada Shaqaalaha Nadaafadda? / Number of Cleaning Staff?01220
b3 Qoraalka Xogta: Shaqaalaha / Data Note: Human Resources Security provided by police stationSecurity shared between all courts. The 5 judges cover both DC and RC and include 1 chairman for both RC & DCSecurity provided by the Custodial Corps.
C. Xaaladda Dhismeyaasha / Physical Infrastructure Conditions
c1 Dhismahaan mawaxa loo dhisay Maxkamadda? / Purpose built Court building?noyesyesyes
c2 Tirada hoolalka dacwadda ee u gaarka ah Maxkamadda? / Number of dedicated Court rooms?0111
c3 Tirada marwaxadaha yaala hoolka dacwadda? / Number of fans to Court room?0324
c4 Tirada xafiisyada garsooreyaasha (ka baxsan hoolalka dacwadda)? / Number of offices for Judges (separate from court rooms)?0000
c5 Tirada xafiisyada u gaarka ah shaqaale hoosaadka? / Number of dedicated Support Offices?0112
c6 Tirada shaqaalaha ee xafiiskiiba ku qoran? / Number of staff per office?051021
c.7. Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga / Witness Waiting Rooms
c71 Tirada qolalka gaarka ah ee la fadhiisiyo markhaatiga? / Number of private witnesses waiting rooms?0000
c72 Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga (Ragga)? / Number of witness waiting rooms (Men)?0000
c73 Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga (Dumarka)? / Number of witness waiting rooms (Women)?0000
c8 Tirada qolalka la fadhiisiyo dadweynaha? / Number of waiting rooms for Public?0100
c9 Tirada qolalka u gaarka ah Ku xigeenada Xeer-ilaaliyaha Guud/Xeer-illaaliyeyaasha? / Number of dedicated rooms for DAGs/Prosecutors?0000
c10 Qolalka u gaarka ah Qareenada Difaaca dadweynaha? / Number of dedicated rooms for PD/Defence Counsel?0000
c11 Sida ay dadweynuhu u helaan/gaadhaan Maxkamadda? / Court access to Public?yesNoNoyes
c12 Dadka baahiyaha gaarka ah qaba side ayay u heli/gaadhi karaan maxkamadda? / Court access to Disabled?YesYesYesYes
c13 Tirada musqulaha dadweynaha? / Number of Public Toilets?1310
c15 Qoraalka Xogta: Xaaladda muuqaalka Dhismaha / Data Note: Physical Infrastructure ConditionsPeople access public toilet in the neighbouring police station.

The RC (like the DC and AC) sits under a tree in the field of the neighbouring police station.
The RC and DC share judges, staff and equipment.
D. Ammaanka iyo Rabshadaha / Security and Violence
d1 Tirada shaqaalaha ammaanka ee ku sugan iridda Maxkamadda? / Number of security personnel at entrance to Court?0240
d2 Tirada shaqaalaha ammaanka ee ku sugan gudaha Qolka Maxkamadda marka dhegaysiga la wado? / Number of security personnel inside the court room when it is sitting?0210
d3 Celcelis ahaan tirada shaqaalaha ammaanka ee ku qoran guryaha garsooreyaasha? / Average number of security personnel attached to Judges’ homes’?0000
d4 Tirada Garsooreyaasha loo hanjabay/haddiday 2019? / Number of Judges threatened/intimidated in 2019?1-9900
d5 Tirada Garsooreyaasha la weeraray/dhaawacay 2019? / Number of Judges attacked/injured in 2019?0010
d6 Tirada Garsooreyaasha la dilay 2019? / Number of Judges killed in 2019?0000
d7 Qoraalka xogta: Ammaanka iyo Rabshadaha / Data Note: Security and Violence Security provided by police station

1 Judge received a threatening call (reportedly from AS)
Security staff shared between all courts. Both courts (RC&DC) share security staff 1 male Registrar killed in 2019.
E. Maareynta Dacwadaha / Case Management
e.I. Dacwadaha Taaggan 2018 / Cases Pending 2018
e1 Tirada guud ee dacwadihii taagnaa illaa sannadkii 2018? / Total number of Cases Pending from 2018?0-99162435
e2 Tirada guud ee Dacwadaha Madaniga ah? / Total civil cases?0-99130323
e.3. Tirada guud ee Dacwadaha Ciqaabta / Total Criminal Cases
e31 Tirada Guud ee dacwadaha Ciqaabta? / Total criminal cases?0-9932112
e32 Tirada ragga eedaysaneaasha? / Number of male Defendants?0-9925105
e33 Tirada haweenka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9927
e34 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9920
e35 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.II. Dacwadaha Cusub 2019 / New Cases in 2019
e4 Tirada guud dacwadaha cusub 2019? / Total New Cases 2019?21149467642
e5 Tirada guud dacwadaha Madaniga ah 2019? / Total civil cases 2019?1756306333
e.6. Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta 2019 / Total Criminal Cases in 2019
e61 Tirada Guud Dacwadaha Ciqaabta 2019? / Total criminal cases 2019?493161309
e62 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?4-99143274
e63 Tirada haweenka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-991035
e64 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9980
e65 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.III. Dacwadaha Go’aanka laga gaadhay 2019 / Disposed Cases in 2019
e7 Tirada guud dacwadaha go’aanka laga gaadhay 2019? / Total Disposed cases 2019?13105529176
e8 Tirada Guud Dacwadaha madaniga go’aanka laga gaadhay 2019? / Total civil cases Disposed 2019?92438179
e.9. Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019 / Total Criminal Cases Disposed in 2019
e91 Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019? / Total criminal cases Disposed 2019?48116197
e92 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?4-9914086
e93 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-991211
e94 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9990
e95 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.10. Dacwadaha Ciqaabta ee la laalay markii loo waayey caddayn / Criminal Cases Dismissed for Lack of Evidence
e101 Tirada guud ee dacwadaha la laalay markii loo waayey caddeyn? / Total criminal cases dismissed for Lack of Evidence?0-99240
e102 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?0-99150
e103 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9960
e104 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9930
e105 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.11. Dacwadaha Ciqaabta ee lagu xalliyey Heshiis Xeer-dhaqameed / Criminal Cases Resolved Through Customary Settlement
e111 Tirada guud Dacwadaha ciqaabta ee lagu xalliyey Heshiis Xeer-dhaqameed? / Total criminal cases resolved through Customary Settlement?0601040
e112 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?0-99835
e113 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9915
e114 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9910
e115 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.12. Dacwadaha ku dhammaday in danbigii lagu helay / Cases Ending in Conviction
e121 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta ee ku dhammaday in danbigii lagu helay? / Total criminal cases ending in Conviction?4217657
e1211 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?4-996951
e1212 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9936
e1213 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9940
e1214 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e122 Tirada guud ee dacwadaha ku dhammaaday xukun in lagu rido kadib dacwad dhammaystiran? /Total criminal cases ending in conviction after Full Trial?4-996357
e1221 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?4-995851
e1222 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9926
e1223 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9930
e1224 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e123 Tirada guud ee dacwadaha ku dhammaday xukun la riday kadib markii danbigii la qirtay? / Total criminal cases ending in conviction after Guilty Plea?0-99130
e1231 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?0-99110
e1232 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9910
e1233 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9910
e1234 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.13. Dacawadaha ku dhammaaday danbigii oo lagu waayey / Cases Ending in Acquittal
e131 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta ee ku dhammaaday danbigii oo lagu waayey? / Total criminal cases ending in acquittal?00510
e132 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?0-99480
e133 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9920
e134 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9910
e135 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.IV. Dacwadihii taagnaa ee u soo wareegay 2020 / Pending Cases Carried over into 2020
e14 Tirada guud ee dacwadaha madaniga ah ee 2020? /Total pending civil cases into 2020?83269577
e.15. Dacwadaha Ciqaabta ee 2020 / Criminal Cases into 2020
e151 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta ee taagnaa 2020? / Total pending criminal cases into 2020?01231324
e152 Tirada ragga eedaysaneyaasha? / Number of male Defendants?0-9925293
e153 Tirada dumarka eedaysaneyaasha? / Number of female Defendants?0-99431
e154 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9920
e155 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.V. Dacwadaha Ciqaabta ee loo racfaan qaatay MR 2019 / Criminal Cases Appealed to AC in 2019
e16 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta ee loo racfaan qaatay MR 2019? / Total number of criminal cases appealed to AC in 2019?0-991334
e17 Tirada uu eedaysanuhu racfaanka qaatay? / Number appealed by Defendant?0-991134
e18 Tirada ragga eedaysaneyaasha? / Number of male Defendants?0-99-9930
e19 Tirada haweenka eedaysaneyaasha? / Number of female Defendants?0-99-994
e20 Tirada xeer-ilaalinta ee ka qaadatay racfaanka? / Number appealed by Prosecutor?0-9920
e21 Celceliska waqtiga maxkamaddu socotay (saacado)? / Average court time sitting a day (hours)?3751
e22 Celceliska waqtiga u dhaxaysay markii maxkamaddu bilaabantay iyo markay dhammaatay (maalmo)? / Average time between start of criminal trial and end of trial (days)?305730
e23 Ma jireen hannaan gooni ah Dacwadaha Caddaaladda Carruurta? / Special Procedures in Child Justice Cases?YesYesYesNo
e24_average_caseload_per_month_per_court_civilcriminal245290
e25 Qoraalka Xogta: Maareynta Dacwadda / Data Note: Case Management No RC Registrar. Judges use own notebook to record and track cases. Court data unclear.Source of Case data: SC and OAG Annual Report SWS 2019 (see Library at p7). Court data unclear.
Special procedure in child justice – law number 13, 8th March 1970.

Total Criminal Cases Resolved through Customary Settlement: 60 (source: SC and OAG AR 2019 at p7).
Total Cases Dismissed for Lack of Evidence: 0 and Total Cases Ending in Acquittal: 0. Data inferred from case disposition, not captured in the AR 2019.

Cases ending in Conviction following Full Trial and Guilty Plea: data not captured in AR.
Case data for DC and RC combined in the same Register. 1 clerk managed caseloads in both courts in 2019.
Case data for DC and RC are confusing as unclear which case heard in which court.The best available data have been compiled by the clerk in the Annual Report for First Instance Courts. (see photograph). A second clerk has since been recruited to focus on land disputes.
F. Tababarka / Training
f1 Tababarka aasaasiga ah ee garsoorka (maalmo)? / Judicial basic training (days)?5727
f2 Tirada garsooreyaasha MD ee helay tababarka aasaasiga ah 2019? /Number of DC Judges provided with basic training in 2019?2336
f3 Tababarka xusuusinta ee Garsoorka (maalmo)? / Judicial refresher training (days)?10343
f4 Tirada garsooreyaasha MD ee la siiyey tababarka xusuusinta 2019? / Number of DC Judges provided with refresher training in 2019?3338
f5 Tababarka gaarka ah ee Garsoorka 2019 (maalmo)? / Judicial specialised training in 2019 (days)?04415
f6 Tirada Garsooreyaasha MD ee helay tababarka gaarka ah 2019? / Number of DC Judges provided with specialised training in 2019?0436
f7 Qoraalka Xogta: Tababar / Data Note: TrainingTraining provided on Civil & Penal Procedure. Specialised training in Case Management.
All training include personnel in both RC and DC.
G. Maamulka / Governance
g1 Qaabkee loo soo magacaabaa Garsooreyaasha? / How were they appointed?Judicial Services CommissionJudicial Services CommissionJudicial Services CommissionPresident
g2 Qaabkee Garsooreyaasha loo shaqaalaysiiyaa? / How were they recruited? InterviewExamExamExam
g.3. Aqoonta / Qualifications
g31 Aqoonta ay haystaan, Ragga: shahaadada sharciga/ Existing Qualifications, Men: Law degree?0308
g32 Aqoonta ay haystaan Ragga: Shahaado Jaamacadeed oo Shareecadda ah? / Existing Qualifications, Men: Sharia University Degree?0142
g33 Aqoonta ay haystaan, Ragga: ‘Tababar Masaajid’? / Existing Qualifications, Men: ‘Mosque Trained’?300-99
g34 Aqoonta ay haystaan, Ragga: Dugsi Sare? / Existing Qualifications, Men: Secondary?300-99
g35 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: shahaadada sharciga? / Existing Qualifications, Women: Law degree?0010
g36 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: Shahaado Jaamacadeed oo Shareecadda ah? / Existing Qualifications, Women: Sharia University Degree?0000
g37 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: ‘Tababar Masjid’? / Existing Qualifications, Women: ‘Mosque Trained’?0000
g38 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: Dugsi Sare? / Existing Qualifications, Women: Secondary?0000
g4 Intee jeer ayeey maxkamada sare soo kormeertay 2019 kii? / Number of Inspection visits by SC in 2019?04315
g5 Tirada kulamada Maareynta Dacwadaha ee 2019? / Number of meetings on Case Management in 2019?641210
g6 Xeer-anshaxeedka garsoorka ma dejisan yahay? / Judicial Code of Conduct in place?No YesNo Yes
g7 Garsooreyaasha Sare imisa ayay helaan bishii (USD) ? /Pay per month Senior Judge in (USD)?04007001200
g8 Garsooreyaasha Hoose imisa ayay helaan bishii (USD)? / Pay per month Junior Judge in (USD)?04007000
g9 Mushaharka waxa bixiya? / Salary paid by? None FMSFMSFGS
g10 Imisa billood ayay dib uga dhacdaa lacagtu Garsooreyaasha? / Number of months Judges paid in arrears?0140
g11 Kaaliyeyaashu imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Registrar in USD?0200386400
g12 Kaaliyayaasha Sharciga imisa ayuu helaa bishaa USD? / Pay per month to Judicial Assistant in USD?0200386400
g13 Gaadhsiyuhu imisa ayuu helaa bishaa USD? / Pay per month to Messenger in USD?0100215320
g14 Illaalada Ammaanku imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Security in USD?01001000
g15 Shaqaalaha Nadaafaddu imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Cleaner in USD?050150200
g16 Inta billood ee ay lacagtu ka habsaanto Shaqaale Hoosaadka? /Number of months Support Staff paid in arrears?0100
g17 Bishii imisa ayay noqotaa lacagta qoysku ku soo adeegto USD? / Monthly shopping basket for average family in USD?0-99-991100
g18 Imisa ayaa lagu bixiyaa furshada gal dacwo madani ah? / How much are Court fees in a civil claim?05020100
g19 Qiimaha USD shaambadda Dacwadaha Ciqaabta ee Qareen la socdo? / Cost of stamp duty in criminal cases in USD with Lawyer?0000
g20 Qiimaha USD shaambadda dacwadaha Ciqaabta ee aan Qareen la socon? / Cost of stamp duty in criminal cases in USD without Lawyer? 0000
g21 Qiimaha dhokumentiyada Maxkamadda USD? / Cost of Court documents page in USD?0000
g22 Habka ay u wada xidhiidhaan Bahda Caddaaladdu? / Coordination Mechanism with Local Justice Actors noyesyesyes
g23 Boqolkiiba imisa ayay qareenadu matalaan dacwadaha? / Percentage cases represented by a Lawyer? 2550360
g24 Boqolkiiba imisa ayay qaraarbadu matalaan dacwadaha? / Percentage cases represented by a relative? 6050500
g25_Miisaaniyadda 2019/2020 / Budget 2019/2020-99-99-99-99
g26_Qoraalka Xogta: Maamulka / Data Note: Governance Court fees flat rate to open civil case.The female Judge holds a Sharia degree. Pay per month: data show official salary, but ‘they do not receive it.’SC publishes list of court fees in civil cases by case type (see Library, Jubaland)There are few lawyers available and people do not fully understand the role lawyers play (so 3%).
State / GobolSouth WestSouth WestJubbalandBanadir Regional Administration
Region / GobolkaBakoolBayL JubaBanadir
City / MagaaladaXudurBaidoaKismayoMogadishu
District / Degmada-11-11-11Hamar-Weyne
A. Agabka / Material Resources
a1 Adeegga Korontada/laydhka? / Electricity supply?NoneContinuousContinuousContinuous
a11 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? -11-11-11-11
a2 Helitaanka Internet-ka xafiiska? / Access to office internet?NoneNoneContinuousContinuous
a3 Tirada Kombuyutarada shaqaynaya? / Number of working computers?01214
a4 Tirada garsooreyaasha isticmaala kombuyutarada shaqaynaya? / Number of Judges to working computer?0301
a5 Tirada Kaaliyeyaasha isticmaala kombuyutarada shaqaynaya? / Number of Registrars to working computer?0421
a6 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? / Number of working vehicles?0010
a7 Shidaalka loo ogol yahay bishii ( litir)? / Fuel allowance per month (in Litres)?001250
a8 Ma la heli karaa sharciyo ku filan garsoorayaasha? / Adequate access to Laws of Somalia?No YesYesYes
a9 Tirada shaqaalaha taageerada miisaska? / Number of Support Staff to desk?05111
a10 Tirada Footokoobiyada shaqaynaya? / Number of working photocopiers?0011
a11 Ma jiraan Khadka Footokoobiyada oo ku filan? / Adequate Photocopier Toner? NoNoYes No
a12 Tirada qalabka daabacaadda ee shaqaynaya? / Number of working printers?0113
a13 Ma jiraan Khadka qalabka daabacaadda oo ku filan? / Adequate printer toner? NoNoYes No
a14 Tirada qaanad faylasha ee xidhma? / Number of secure filing cabinets?00317
a15 Qolka caddaymaha oo xidhma? / Secure Evidence Room? NoNoNoNo
a16 Ma jiraan agabka xafiiska loo isticmaalo sida waraaqaha oo ku filan? / Adequate stationery? NoNoYesNo
a17 Habka loola xidhiidho Markhaatiga/Dhinacyada dacwadda? / Means of contacting Witnesses/Parties?Physical LetterTelecommunicationsPhysical
a18 Qoraalka Xogta: Qalabka yaala / Data Note: Material Resources
B. Shaqaalaha / Human Resources
b.1. Garsooreyaasha / Judges
b11 Tirada guud ee Garsooreyaasha? / Total number of Judges?3347
b12 Tirada guud ee Ragga (Garsooreyaasha)? / Number of Men (Judges)?3347
b13 Tirada Haweenka (Garsooreyaasha)? / Number of Women (Judges)?0000
b.2. Shaqaale hoosaadka / Support Staff
b21 Tirada Guud ee Shaqaale Hoosaadka? / Total Number of Support Staff?05425
b22 Tirada Kaaliyayaasha (ragga)? / Number of Registrars (men)?04213
b23 Tirada Kaaliyayaasha (haweenka)? / Number of Registrars (women)?0007
b24 Tirada Gaadhsiyeyaasha (ragga)? / Number of Messengers (men)?0115
b25 Tirada Gaadhsiyeyaasha (haweenka)? / Number of Messengers (women)?0000
b26 Tirada Shaqaalaha Ammaanka? / Number of Security Staff?061020
b27 Tirada Shaqaalaha Nadaafadda? / Number of Cleaning Staff?0116
b3 Qoraalka Xogta: Shaqaalaha / Data Note: Human Resources 1 Judge also sits in the DC.
AC security provided by police station.
Courts share 6 security staff. Support staff include 1 secretary
C. Xaaladda Dhismeyaasha / Physical Infrastructure Conditions
c1 Dhismahaan mawaxa loo dhisay Maxkamadda? / Purpose built Court building?No1YesYes
c2 Tirada hoolalka dacwadda ee u gaarka ah Maxkamadda? / Number of dedicated Court rooms?0111
c3 Tirada marwaxadaha yaala hoolka dacwadda? / Number of fans to Court room?0130
c4 Tirada xafiisyada garsooreyaasha (ka baxsan hoolalka dacwadda)? / Number of offices for Judges (separate from court rooms)?0015
c5 Tirada xafiisyada u gaarka ah shaqaale hoosaadka? / Number of dedicated Support Offices?0115
c6 Tirada shaqaalaha ee xafiiskiiba ku qoran? / Number of staff per office?0425
c.7. Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga / Witness Waiting Rooms
c71 Tirada qolalka gaarka ah ee la fadhiisiyo markhaatiga? / Number of private witnesses waiting rooms?0000
c72 Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga (Ragga)? / Number of witness waiting rooms (Men)?0000
c73 Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga (Dumarka)? / Number of witness waiting rooms (Women)?0000
c8 Tirada qolalka la fadhiisiyo dadweynaha? / Number of waiting rooms for Public?0100
c9 Tirada qolalka u gaarka ah Ku xigeenada Xeer-ilaaliyaha Guud/Xeer-illaaliyeyaasha? / Number of dedicated rooms for DAGs/Prosecutors?0000
c10 Qolalka u gaarka ah Qareenada Difaaca dadweynaha? / Number of dedicated rooms for PD/Defence Counsel?0000
c11 Sida ay dadweynuhu u helaan/gaadhaan Maxkamadda? / Court access to Public?YesNoYesYes
c12 Dadka baahiyaha gaarka ah qaba side ayay u heli/gaadhi karaan maxkamadda? / Court access to Disabled?NoYesYesYes
c13 Tirada musqulaha dadweynaha? / Number of Public Toilets?0333
c15 Qoraalka Xogta: Xaaladda muuqaalka Dhismaha / Data Note: Physical Infrastructure ConditionsPublic access public toilet in police station.
All courts sit under a tree in the field of the neighbouring police station – see photos.
AC has 2 rooms. Both double as offices and courtroom.
Public toilets shared by all courts.
D. Ammaanka iyo Rabshadaha / Security and Violence
d1 Tirada shaqaalaha ammaanka ee ku sugan iridda Maxkamadda? / Number of security personnel at entrance to Court?02103
d2 Tirada shaqaalaha ammaanka ee ku sugan gudaha Qolka Maxkamadda marka dhegaysiga la wado? / Number of security personnel inside the court room when it is sitting?0220
d3 Celcelis ahaan tirada shaqaalaha ammaanka ee ku qoran guryaha garsooreyaasha? / Average number of security personnel attached to Judges’ homes’?0002
d4 Tirada Garsooreyaasha loo hanjabay/haddiday 2019? / Number of Judges threatened/intimidated in 2019?0202
d5 Tirada Garsooreyaasha la weeraray/dhaawacay 2019? / Number of Judges attacked/injured in 2019?0000
d6 Tirada Garsooreyaasha la dilay 2019? / Number of Judges killed in 2019?0001
d7 Qoraalka xogta: Ammaanka iyo Rabshadaha / Data Note: Security and Violence
E. Maareynta Dacwadaha / Case Management
e.I. Racfaanadii weli taagnaa 2018 / Appeals Pending 2018
e1 Tirada guud ee racfaanadii taagnaa illaa sannadkii 2018? / Total number of Appeals pending from 2018?0-9920-99
e2 Tirada guud ee Dacwadaha Madaniga ah? / Total Civil cases?01713-99
e.3. Tirada guud ee Kiisaska Ciqaabta / Total Criminal Cases
e31 Tirada Guud ee Kiisaska Ciqaabta? / Total Criminal cases?017-99
e32 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?0-994-99
e33 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?0-993-99
e34 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-990-99
e35 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-990-99
e.II. Dacwadaha Cusub 2019 / New Cases in 2019
e4 Tirada guud dacwadaha cusub 2019? / Total New cases 2019?9-99100357
e5 Tirada guud dacwadaha Madaniga ah 2019? / Total Civil cases 2019?3-9990234
e.6. Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta 2019 / Total Criminal Cases in 2019
e61 Tirada Guud Dacwadaha Ciqaabta 2019? / Total Criminal cases 2019?6-9910123
e62 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?5-997113
e63 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?1-99310
e64 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-9900
e65 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-9900
e.III. Dacwadaha Go’aanka laga gaadhay 2019 / Disposed Cases in 2019
e7 Tirada guud kiisaska go’aanka laga gaadhay 2019? / Total Disposed cases 2019?9-9998265
e8 Tirada Guud Dacwadaha go’aanka laga gaadhay 2019? / Total Civil cases Disposed 2019?3-9983170
e.9. Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019 / Total Criminal Cases Disposed in 2019
e91 Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019? / Total Criminal cases Disposed 2019?3-991595
e92 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?2-9912-99
e93 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?1-993-99
e94 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-9900
e95 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-9900
e.10 Racfaanada Ciqaabta la laalay / Criminal Appeals Dismissed
e101 Tirada guud Racfaanada Ciqaabta la laalay? / Total Criminal Appeals dismissed?0-993-99
e102 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?0-992-99
e103 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?0-991-99
e104 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-9900
e105 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-9900
e.11 Racfaanada Ciqaabta la aqbalay / Criminal Appeals Upheld
e111 Tirada guud Racfaanada Ciqaabta la aqbalay? / Total Criminal Appeals upheld?3-9910-99
e112 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?3-998-99
e113 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?0-992-99
e114 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-9900
e115 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-9900
e.12 Racfaanada Ciqaabta dib loogu diray Maxkamadaha Hoose si dacwadda dib loogu furo / Criminal Appeals Sent Back to Lower Court for Retrial
e121 Tirada Guud Racfaanada Ciqaabta dib loogu diray maxkamadaha hoose si dacwadda dib loogu furo? / Total Criminal Appeals sent back to lower Court for Retrial?0-992-99
e122 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?0-99-99-99
e123 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?0-99-99-99
e124 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-99-990
e125 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-99-990
e.IV. Dacwadihii taagnaa ee u soo wareegay 2020 / Pending Cases Carried over into 2020
e131Tirada guud ee dacwadaha taaggan 2020? / Total Pending Civil cases into 2020?022064
e.14 Dacwadaha Ciqaabta ee 2020 / Criminal Cases into 2020
e141 Tirada guud ee Dacwadaha Ciqaabta Taagnaa 2020? / Total Pending Criminal cases into 2020?00228
e142 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?00-99-99
e143 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?00-99-99
e144 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-99-990
e145 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-99-990
e15 Celceliska waqtiga ay maallintii maxkamaddu socoto (saacado)? / Average Court time sitting a day (hours)?4242
e16 Celceliska mudada u dhaxaysa marka dacwaddu dhammaato iyo marka racfaan la qaadan karo (sharcigu wuxu dhigayaa 30 maalmood (maalmo)? / Average time between end of trial to filing an Appeal (within 30 days in law) (days)?7303030
e17 Celceliska mudada u dhaxaysa marka racfaanka la qaato iyo marka dacwadda la dhegaysto (maalmo)? / Average time between filing an Appeal and Appeal hearing (days)? 621014
e18 Celceliska mudada u dhaxaysa marka Racfaanka la dhegaystay iyo marka dhegaysiga Racfaanku dhammaaday (maalmo)? / Average time between start of an Appeal hearing and end of Appeal hearing (days)?333016
e19 Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta ay Xeer-ilaalintu Racfaanka ka qaateen una qaateen MR 2019? / Total number of Criminal cases Appealed by Prosecutor to AC in 2019?0-994-99
e20 Ma jireen hannaan gooni ah Dacwadaha Caddaaladda Carruurta? / Special procedure adopted in Child Justice Cases?yesnoyesno
e21_average_caseload_per_month_per_court_civil_criminal1-991022
e22 Warbixin Dheeraad Ah : Maareynta Dacwadaha / Data Note: Case Management Data discrepancy Total Criminal Cases Disposed: 3 (leaves 3 unaccounted for).

Source of Case data: individual Judge’s personal notebook. There is no AC Register.
2018 and 2019 Registers unavailable. The Registrar left. A new Registrar transferred from DC to AC in November. No case data available in 2019. No data on case dispositions.
F. Tababarka / Training
f11 Tababarka xusuusinta ee Garsoorka (maalmaha) / Judicial Refresher Training (days)?0245
f2 Tirada Garsooreyaasha MR ee 2019 helay Tababarka xusuusinta ah? / Number of AC Judges provided with Refreshing Training in 2019?0344
f3 Tababarka Khaaska u ah Garsoorka ee 2019 (maalmo)? / Judicial Specialised Training in 2019 (days)?37433
f4 Tirada Garsooreyaasha MR ee helay Tababarka Gaarka ah 2019 (maalmo)? / Number of AC Judges provided with Specialised Training in 2019 (days)?2343
f5 Warbixin Dheeraad Ah: Tababarka / Data Note: TrainingAll judges trained in case management in 2019.-99
G. Maamulka / Governance
g1 Qaabkee loo soo magacaaba Garsooreyaasha? / How are Judges appointed?Judicial Services CommissionJudicial Services CommissionJudicial Services CommissionState President
g2 Qaabkee Garsooreyaasha loo soo Xulaa? / How are Judges recruited?ExamExamExamInterview
g.3. Aqoonta / Qualifications
g31 Aqoonta ay haystaan, Ragga: shahaadada sharciga/ Existing Qualifications, Men: Law degree?0312
g32 Aqoonta ay haystaan Ragga: Shahaado Jaamacadeed oo Shareecadda ah? / Existing Qualifications, Men: Sharia University Degree?0231
g33 Aqoonta ay haystaan, Ragga: ‘Tababar Masaajid’? / Existing Qualifications, Men: ‘Mosque Trained’?3103
g34 Aqoonta ay haystaan, Ragga: Dugsi Sare? / Existing Qualifications, Men: Secondary?1003
g35 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: shahaadada sharciga? / Existing Qualifications, Women: Law degree?0000
g36 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: Shahaado Jaamacadeed oo Shareecadda ah? / Existing Qualifications, Women: Sharia University Degree?0000
g37 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: ‘Tababar Masjid’? / Existing Qualifications, Women: ‘Mosque Trained’?0000
g38 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: Dugsi Sare? / Existing Qualifications, Women: Secondary?0005
g4 Intee jeer ayeey maxkamada sare soo kormeertay 2019 kii? / Number of Inspection visits by SC in 2019?1812-99
g5 Tirada kulamada Maareynta Dacwadaha ee 2019? / Number of meetings on Case Management in 2019?3412-99
g6 Xeer-anshaxeedka garsoorka ma dejisan yahay? / Judicial Code of Conduct in place?No No No Yes
g7 Garsooreyaasha Sare imisa ayay helaan bishii (USD)? / Pay per month of Senior Judge in (USD)?04007002000
g8 Garsooreyaasha Hoose imisa ayay helaan bishii (USD)? / Pay per month of Junior Judge in (USD)?04007001200
g9 Mushaharka waxa bixiya? / Salary paid by? None FGSFMSFGS
g10 Imisa billood ayay dib uga dhacdaa lacagtu Garsooreyaasha? / Number of months Judges paid in arrears?0030
g11 Kaaliyeyaashu imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Registrar in USD?0200386700
g12 Gaadhsiyuhu imisa ayuu helaa bishaa USD? / Pay per month to Messenger in USD?0100215325
g13 Illaalada Ammaanku imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Security in USD?0100100208
g14 Shaqaalaha Nadaafaddu imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Cleaner in USD?050150200
g15 Inta billood ee ay lacagtu ka habsaanto Shaqaale Hoosaadka? / Number of months Support Staff paid in arrears?0000
g16 Bishii imisa ayay noqotaa lacagta qoysku ku soo adeegto USD? / Monthly shopping basket for average family in USD?05001800
g17 Imisa ayaa lagu bixiyaa furashada gal dacwo madani ah? / How much are court fees in a civil claim? 05030020
g18 Qiimaha USD shaambadda Dacwadaha Ciqaabta ee Qareen la socdo? / Cost of stamp duty in Criminal Cases in USD with Lawyer?0000
g19 Qiimaha USD shaambadda dacwadaha Ciqaabta ee aan Qareen la socon? / Cost of stamp duty in Criminal Cases in USD without Lawyer?0000
g20 Imisa ayeey tahey naad bixiso si aad u hesho nuqul nuqul ka mid ah dukumentiga maxcamada? / Cost of Court documents page in USD?0000
g21 Boqolkiiba imisa ayaa Kiisaska Racfaanka uu qareen matelaa (racfaanlaha)? / Percentage Appeal Cases represented by Lawyer (for appellant)?0402095
g22 Boqolkiiba Kiisaska Racfaanka ay matelaan qaraabadu (racfaanlaha)? / Percentage Appeal Cases represented by relative (for appellant)?50607060
g23_Miisaaniyadda 2019/2020 / Budget 2019/2020-99-99-99-99
g24 Warbixin Dheeraad Ah: Maamulka / Data Note: Governance 3 Judges Mosque Trained including 1 Judge with Secondary education.
Inspection visit: Judges interviewed recall 1 visit in 2019.
8 inspections in 2019 from April onward.
Monthly coordination meetings started in November 2019 chaired by the State Minister of Justice.
USD 50 flat rate charged in civil claims.
SC publishes list of court fees in civil cases by case type (see Library, Jubaland)
Lawyers represent appellants in most criminal appeals.
Family members represent appellants in most civil appeals.
State / GobolSouth West StateJubbalandBanadir
Region / GobolkaBayLower JubbaBanadir Regional Administration
City / MagaaladaBaidoaKismayoMogadishu
District / Degmada-11-11Hamar-Weyne
A. Agabka / Material Resources
a1 Adeegga Korontada/laydhka? / Electricity supply?ContinuousContinuousContinuous
a11 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? -11-11-11
a2 Helitaanka Internet-ka xafiiska? / Access to office internet?ContinuousContinuousContinuous
a3 Tirada Kombuyutarada shaqaynaya? / Number of working computers?137
a4 Tirada garsooreyaasha isticmaala kombuyutarada shaqaynaya? / Number of Judges to working computer?300
a5 Tirada Kaaliyeyaasha isticmaala kombuyutarada shaqaynaya? / Number of Registrars to working computer?211
a6 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? / Number of working vehicles?001
a7 Shidaalka loo ogol yahay bishii ( litir)? / Fuel allowance per month (in Litres)?00400
a8 Ma la heli karaa sharciyo ku filan garsoorayaasha? / Adequate access to Laws of Somalia?YesYesYes
a9 Tirada shaqaalaha taageerada miisaska? / Number of Support Staff to desk?223
a10 Tirada Footokoobiyada shaqaynaya? / Number of working photocopiers?032
a11 Ma jiraan Khadka Footokoobiyada oo ku filan? / Adequate Photocopier Toner? no Yesno
a12 Tirada qalabka daabacaadda ee shaqaynaya? / Number of working printers?112
a13 Ma jiraan Khadka qalabka daabacaadda oo ku filan? / Adequate printer toner? YesYesNo
a14 Tirada qaanad faylasha ee xidhma? / Number of secure filing cabinets?042
a15 Qolka caddaymaha oo xidhma? / Secure Evidence Room? no no no
a16 Ma jiraan agabka xafiiska loo isticmaalo sida waraaqaha oo ku filan? / Adequate stationery? YesYesYes
a17 Habka loola xidhiidho Markhaatiga/Dhinacyada dacwadda? / Means of contacting Witnesses/Parties?TelecommunicationsTelecommunicationsLetter
a19 Qoraalka Xogta: Qalabka yaala / Data Note: Material Resources SC has 3 filing cabinets, but none are secured.
Printer and photocopier all-in-one.
B. Shaqaalaha / Human Resources
b.1. Garsooreyaasha / Judges
b11 Tirada guud ee Garsooreyaasha? / Total number of Judges?468
b12 Tirada guud ee Ragga (Garsooreyaasha)? / Number of men (Judges)?468
b13 Tirada Haweenka (Garsooreyaasha)? / Number of women (Judges)?000
b.2. Shaqaale hoosaadka / Support Staff
b21 Tirada Guud ee Shaqaale Hoosaadka? / Total number of Support Staff?2812
b22 Tirada Kaaliyayaasha (ragga)? / Number of Registrars (men)?214
b23 Tirada Kaaliyayaasha (haweenka)? / Number of Registrars (women)?002
b24 Tirada Gaadhsiyeyaasha (ragga)? / Number of Messengers/gaadhsiye (men)?114
b25 Tirada Gaadhsiiyeyaasha (haweenka)? / Number of Messengers/gaadhsiye (women)?002
b26 Shaqaalaha ammaanka? / Number of Security Staff?6102
b27 Tirada Shaqaalaha Nadaafadda? / Number of Cleaning Staff?1310
b3 Warbixin Dheeraad Ah: Shaqaalaha / Data Note: Human ResourcesSecurity staff shared with all courts.Support staff include: the Secretary General, IT Director, HR Director, Archives Officer, Secretary for Chief Justice, Data Clerk and Cashier.

10 Security staff shared among SC, AC and OAG.

3 cleaners for the compound.
C. Xaaladda Dhismeyaasha / Physical Infrastructure Conditions
c1 Dhismahaan mawaxa loo dhisay Maxkamadda? / Purpose built Court building?YesYesNo
c2 Tirada hoolalka dacwadda ee u gaarka ah Maxkamadda? / Number of dedicated Supreme Court rooms?111
c3 Tirada marwaxadaha yaala hoolka dacwadda? / Number of fans to Court room?140
c4 Tirada xafiisyada garsooreyaasha (ka baxsan hoolalka dacwadda)? / Number of offices for Judges (separate from court rooms)?1110
c5 Tirada xafiisyada u gaarka ah shaqaale hoosaadka? / Number of dedicated Support Offices?167
c6 Tirada shaqaalaha ee xafiiskiiba ku qoran? / Number of Staff per office?212
c.7. Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga / Witness Waiting Rooms
c71 Tirada qolalka gaarka ah ee la fadhiisiyo markhaatiga? / Number of private Witnesses waiting rooms?000
c72 Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga (Ragga)? / Witness waiting rooms (Men)?000
c73 Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga (Dumarka)? / Witness waiting rooms (Women)?000
c8 Tirada qolalka la fadhiisiyo dadweynaha? / Number of waiting rooms for Public?101
c9 Tirada qolalka u gaarka ah Ku xigeenada Xeer-ilaaliyaha Guud/Xeer-illaaliyeyaasha? / Number of dedicated rooms for DAGs/Prosecutors?100
c10 Qolalka u gaarka ah Qareenada Difaaca dadweynaha? / Number of dedicated rooms for PD/Defence Counsel?001
c11 Sida ay dadweynuhu u helaan/gaadhaan Maxkamadda? / Court access to Public?NoNoYes
c12 Dadka baahiyaha gaarka ah qaba side ayay u heli/gaadhi karaan maxkamadda? / Court access to Disabled?NoYesYes
c13 Tirada musqulaha dadweynaha? / Number of Public Toilets?325
c14 Qoraalka Xogta: Xaaladda muuqaalka Dhismaha / Data Note: Physical Infrastructure ConditionsSC: 1 courtroom and 1 office. All Judges and staff share this space.

There is one covered publice area for all courts.

SC shares 3 public toilets with other courts.
SC Judges share 1 office.

Parties to a case wait in the hall.

Public access is denied due to security concerns.
SC temporarily sits in the building of AC and RC while SC HQ under renovation.
SC shares courtroom with AC and RC. 2 days reserved for SC: Saturdays and Thursdays.
5 toilets are shared by court staff and public.

SC HQ under renovation has 1 courtroom (equipped with 6 A/Cs), 10 offices for judges and 7 offices for support staff.

D. Ammaanka iyo Rabshadaha / Security and Violence
d1 Tirada shaqaalaha ammaanka ee ku sugan iridda Maxkamadda? / Number of security personnel at entrance to Court?2102
d2 Tirada shaqaalaha ammaanka ee ku sugan gudaha Qolka Maxkamadda marka dhegaysiga la wado? / Number of security personnel inside the court room when it is sitting?202
d3 Celcelis ahaan tirada shaqaalaha ammaanka ee ku qoran guryaha garsooreyaasha? / Average number of security personnel attached to Judges’ homes’?000
d4 Tirada Garsooreyaasha loo hanjabay/haddiday 2019? / Number of Judges threatened/intimidated in 2019?300
d5 Tirada Garsooreyaasha la weeraray/dhaawacay 2019? / Number of Judges attacked/injured in 2019?000
d6 Tirada Garsooreyaasha la dilay 2019? / Number of Judges killed in 2019?001
d7 Qoraalka xogta: Ammaanka iyo Rabshadaha / Data Note: Security and Violence Security staff shared with all courts10 security staff for whole compound.1 Judge killed in 2019 during AS attack on SYL.
E. Maareynta Dacwadaha / Case Management
e.I. Racfaanadii weli taagnaa 2018 / Appeals Pending 2018
e1 Tirada guud ee racfaanadii taagnaa illaa sannadkii 2018? / Total number of Appeals pending from 2018?00190
e2 Tirada guud ee Dacwadaha Madaniga ah? / Total Civil cases?00175
e.3. Tirada guud ee Dacwadaha Ciqaabta / Total Criminal Cases
e31 Tirada Guud ee Kiisaska Ciqaabta? / Total Criminal cases?0015
e32 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?0013
e33 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?002
e34 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-9900
e35 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-9900
e.II. Dacwadaha Cusub 2019 / New Cases in 2019
e4 Tirada guud dacwadaha cusub 2019? / Total New cases 2019?172691
e5 Tirada guud dacwadaha Madaniga ah 2019? / Total Civil cases 2019?142283
e.6. Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta 2019 / Total Criminal Cases in 2019
e61 Tirada Guud Dacwadaha Ciqaabta 2019? / Total Criminal cases 2019?348
e62 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?438
e63 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?110
e64 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-9900
e65 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-9900
e.III. Dacwadaha Go’aanka laga gaadhay 2019 / Disposed Cases in 2019
e7 Tirada guud kiisaska go’aanka laga gaadhay 2019? / Total Disposed cases 2019?91612
e8 Tirada Guud Dacwadaha go’aanka laga gaadhay 2019? / Total Civil cases Disposed 2019?81212
e.9. Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019 / Total Criminal Cases Disposed in 2019
e91 Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019? / Total Criminal cases Disposed 2019?140
e92 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?130
e93 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?010
e94 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-9900
e95 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-9900
e.10. Racfaanada Ciqaabta la laalay / Criminal Appeals Dismissed
e101 Tirada guud Racfaanada Ciqaabta la laalay? / Total Criminal Appeals dismissed?010
e102 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?010
e103 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?000
e104 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-9900
e105 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-9900
e.11. Racfaanada Ciqaabta la aqbalay / Criminal Appeals Upheld
e111 Tirada guud Racfaanada Ciqaabta la aqbalay? / Total Criminal Appeals upheld?130
e112 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?120
e113 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?010
e114 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-9900
e115 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-9900
e.12. Racfaanada Ciqaabta dib loogu diray Maxkamadaha Hoose si dacwadda dib loogu furo / Criminal Appeals Sent Back to Lower Court for Retrial
e121 Tirada Guud Racfaanada Ciqaabta dib loogu diray maxkamadaha hoose si dacwadda dib loogu furo? / Total Criminal Appeals sent back to lower Court for Retrial?000
e122 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?000
e123 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?000
e124 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?000
e125 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?000
e.IV. Dacwadihii taagnaa ee u soo wareegay 2020 / Pending Cases Carried over into 2020
e131Tirada guud ee dacwadaha taaggan 2020? / Total Pending Civil cases into 2020?810246
e.14. Dacwadaha Ciqaabta ee 2020 / Criminal Cases into 2020
e141 Tirada guud ee Dacwadaha Ciqaabta Taagnaa 2020? / Total Pending Criminal cases into 2020?2023
e142 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?3021
e143 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?102
e144 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-9900
e145 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-9900
e15 Celceliska waqtiga ay maallintii maxkamaddu socoto (saacado)? / Average Court time sitting a day (hours)?243
e16 Celceliska mudada u dhaxaysa marka racfaanka laga xareeyo MR iyo marka dhegaysiga ay billawdo MS (maalmo)? /Average time between filing an Appeal from AC and Appeal Hearing in SC (days)?33015
e17 Celceliska mudada u dhaxaysa marka dhegaysiga racfaanku bilaabmo ilaa dhammaadka dhegaysiga racfaanka(maalmo)? / Average time between start of an Appeal Hearing and end of Appeal Hearing (days)?5515
e18 Tirada guud ee dacwadaha Ciqaabta ee uu Xeer-ilaaliye ka qaatay racfaan una qaatay MS sannadkii 2019? / Total number of Criminal cases Appealed by Prosecutor to SC in 2019?228
e19_average_caseload_per_month_per_court_civilcriminal1223
e20 Warbixin Dheeraad Ah: Maareynta Dacwadaha / Data Note: Case Management Total Criminal Cases: 3. 1 case has 3 appellants, 2cases have 1 appellant each.
SC able to sit in AC/RC courts 2 days per week in 2019.
In renovated SC HQ, SC sits 6 days a week.
F. Tababarka / Training
f1 Tababarka xusuusinta ee Garsoorka (maalmaha)? / Judicial Refresher Training (days)?7321
f2 Tirada Garsooreyaasha MS ee 2019 helay Tababarka xusuusinta ah? / Number of SC Judges provided with Refreshing Training in 2019?366
f3 Tababarka Khaaska u ah Garsoorka ee 2019 (maalmo)? / Judicial Specialised Training in 2019 (days)?0414
f4 Tirada Garsooreyaasha MS ee helay Tababarka Gaarka ah 2019 (maalmo)? / Number of SC Judges provided with Specialised Training in 2019 (days)?062
f5 Warbixin Dheeraad Ah: Tababarka / Data Note: TrainingAll training on Case Management
G. Hab Maamulka / Governance
g1 Qaabkee loo soo magacaabaa Garsooreyaasha? / How are Judges appointed?Judicial Services CommissionJudicial Services CommissionPresident
g2 Qaabkee Garsooreyaasha loo shaqaalaysiiyaa? / How are Judges recruited?ExamExamExam
g.3. Aqoonta / Qualifications
g31 Aqoonta ay haystaan, Ragga: shahaadada sharciga/ Existing Qualifications, Men: Law degree?308
g32 Aqoonta ay haystaan Ragga: Shahaado Jaamacadeed oo Shareecadda ah? / Existing Qualifications, Men: Sharia University Degree?061
g33 Aqoonta ay haystaan, Ragga: ‘Tababar Masaajid’? / Existing Qualifications, Men: ‘Mosque Trained’?100
g34 Aqoonta ay haystaan, Ragga: Dugsi Sare? / Existing Qualifications, Men: Secondary?000
g35 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: shahaadada sharciga? / Existing Qualifications, Women: Law degree?000
g36 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: Shahaado Jaamacadeed oo Shareecadda ah? / Existing Qualifications, Women: Sharia University Degree?000
g37 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: ‘Tababar Masjid’? / Existing Qualifications, Women: ‘Mosque Trained’?000
g38 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: Dugsi Sare? / Existing Qualifications, Women: Secondary?000
g4 Tirada inta jeer ee kulamada Baadhitaan ah MS ku samaysay maxkamadaha hoose 2019? / Number of Inspection visits by SC of Lower Courts in 2019?-99123
g5 Tirada kulamada Maareynta Dacwadaha ee 2019? / Number of meetings on Case Management in 2019?21220
g6 Xeer-anshaxeedka garsoorka ma dejisan yahay? / Judicial Code of Conduct in place?YesNoNo
g7 Garsooreyaasha MS imisa ayay helaan bishii (USD)? / Pay per month SC Judge in (USD)?4007001200
g8 Mushaharka waxa bixiya? / Salary paid by?FMSFMSFGS
g9 Imisa billood ayay dib uga dhacdaa lacagtu Garsooreyaasha? / Number of months Judges paid in arrears?030
g10 Kaaliyeyaashu imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Registrar in USD?200386700
g11 Gaadhsiyuhu imisa ayuu helaa bishaa USD? / Pay per month to Messenger in USD?-99215400
g12 Illaalada Ammaanku imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Security in USD?100100200
g13 Shaqaalaha Nadaafaddu imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Cleaner in USD?50150300
g14 Inta billood ee ay lacagtu ka habsaanto Shaqaale Hoosaadka? / Number of months Support Staff paid in arrears? 000
g15 Miisaaniyadda 2018/19? / Budget 2018/19?-99-99-99
g16 Miisaaniyadda 2019/20? / Budget 2019/20?-99-99-99
g17 Imisa ayaa lagu bixiyaa furshada gal dacwo madani ah? / How much are court fees in a civil claim? 5040020
g18 Qiimaha USD shaambadda Dacwadaha Ciqaabta ee Qareen la socdo? / Cost of stamp duty in Criminal Cases in USD with Lawyer?000
g19 Qiimaha USD shaambadda dacwadaha Ciqaabta ee aan Qareen la socon? / Cost of stamp duty in Criminal Cases in USD without Lawyer?000
g20 Imisa ayeey tahey naad bixiso si aad u hesho nuqul nuqul ka mid ah dukumentiga maxcamada? / Cost of Court documents page in USD?005
g21 Boqolkiiba imisa ayaa Dacwadaha Racfaanka uu qareen matelaa (racfaanlaha)? / Percentage Appeal Cases represented by Lawyer (for appellant)?303100
g22 Boqolkiiba Kiisaska Racfaanka ay matelaan qaraabadu (racfaanlaha)? / Percentage Appeal Cases represented by relative (for appellant)?7000
g23 Warbixin Dheeraad Ah: Maamulka / Data Note: Governance SC and lower courts located in the same compound. President SC makes daily inspection visits.

Monthly Case Management Committee meetings began in November 2019.
SC publishes list of court fees in civil cases by case type (see Library, Jubaland)
State / GobolSouth West StateJubbalandSouth West State
Region / GobolkaBakoolLower Jubba Bay
City / MagaaladaXudurKismayoBaidoa
District / Degmada-11-11-11
A. Agabka / Material Resources
a1 Tirada gawaadhida gaarka u ah MW? Number of vehicles dedicated to MC? 111
a2 Shidaalka la siiyo MW qaybtiiba bil kasta (litir)? Fuel allowance per MC unit per month (in Litres)?-998060
a.3. Qalabka ay qayb kastaa haysato / Equipment per Unit
a31 Tirada miisaska? Number of tables? 000
a32 Tirada kuraasta? Number of chairs? 000
a33 Tirada teendhooyinka Number of tentsawnings? 000
a5 Qoraal Xogta: Agabka Data Note: Material ResourcesUNDP budget is $1000 (20 months) for both fuel and driver ($50/month). UNDP budget per year $240 (fuel) and $300 (stationery).
MC operates out of the Office of the Judicial Services Commission.
The MC functioned between July to December 2019.
MC unit allocated 30 litres per session.
B. Shaqaalaha / Human Resources
b1 Tirada Garsooreyaasha qayb kasta oo MW ah? Number of Judges per MC Unit?222
b2 Tirada Shaqaale Hoosaadka? Number of Support Staff?383
b3 Tirada Shaqaalaha Ammaanka? Number of Security Staff?333
b4 Tirada Ku xigeenada Xeer-ilaaliyaha? Number of DAGs?122
b5 Tirada Qareenada Difaaca? Number of Defence Lawyers?000
b6 Tirada Kaaliyeyaasha Sharciga? Number of Paralegals?222
b7 Qoraalka Xogta: Shaqaalaha Data Note: Human ResourcesSupport staff includes 2 registrars and 1 driver. Both judges are from the SC.
Support staff includes 2 registrars and 1 driver.
Each MC unit has 3 security staff and 4 elders.
Support staff includes 2 registrars and 1 driver.
The MC unit includes 3 elders.
C. Security and Violence
c1 Tirada dhacdooyinka rabshadaha ee ka dhanka ah Maxkamadda Wareegta 2019? Number of incidents of violence against Mobile Court in 2019?000
c2 Qoraalka Xogta: Ammaanka iyo Rabshadaha Data Note: Security and Violence-99
D. Maareynta Dacwadaha / Case Management
d.I. Racfaanada (MR/MS) / Appeals (AC/SC)
d1 Tirada guud ee kulamada MRMS ee 2019? Total number of ACMC sessions in 2019?00-99
d2 Tirada guud ee Degmooyinkii la soo booqday? Total number of Districts visited? 00-99
d3 Tirada guud ee dacwadaha 2019? Total number of cases in 2019?00-99
d.4. Madaniga / Civil
d41 Tirada guud ee dacwadaha Madaniga? Total Civil cases?00-99
d42 Tirada ragga Racfaanleyaasha? Number of male Appellants?00-99
d43 Tirada haweenka Racfaanleyda ah? Number of female Appellants?00-99
d.5. Ciqaabta / Criminal
d51 Tirada guud ee dacwadaha Ciqaabta? Total Criminal cases?00-99
d52 Tirada ragga Racfaanleyaasha? Number of male Appellants?00-99
d53 Tirada haweenka Racfaanleyda? Number of female Appellants?00-99
d54 Tirada Racfaan leyaasha (ka yar 18) Number of (u18) Appellants?00-99
d.II. Dacwadaha Go’aanka laga gaadhay 2019 / Disposed Cases in 2019
d61 Tirada guud Dacwadaha Go’aan laga gaadhay 2019? Total Disposed cases 2019?00-99
d.7. Madani / Civil
d71 Tirada Guud Dacwadaha Madaniga go’aanka laga gaadhay 2019? Total Civil cases Disposed 2019?00-99
d72 Tirada ragga Racfaanleyaasha? Number of male Appellants?00-99
d73 Tirada haweenka Racfaanleyda? Number of female Appellants?00-99
d.8. Ciqaabta / Criminal
d81 Tirada Guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019? Total Criminal cases Disposed 2019?00-99
d82 Tirada ragga Racfaanleyaasha? Number of male Appellants?00-99
d83 Tirada haweenka Racfaanleyda? Number of female Appellants?00-99
d84 Tirada Racfaanleyaasha (ka yar 18)? Number of (u18) Appellants?00-99
d.III. Dacwadihii Taagnaa dhammaadkii 2019 / Pending Cases end 2019
d9 Tirada guud ee dacwadaha Taagnaa dhammaadkii 2019? Total Pending cases end of 2019?00-99
d.10. Madani / Civil
d101 Tirada guud Dacwadaha Madaniga Taagnaa? Total Pending Civil cases?00-99
d102 Tirada ragga Racfaanleyaasha? Number of male Appellants?00-99
d103 Tirada haweenka Racfaanleyda? Number of female Appellants?00-99
d.11. Ciqaabta / Criminal
d111 Tirada guud dacwadaha Ciqaabta Taagnaa? Total Pending Criminal cases?00-99
d112 Tirada ragga Racfaanleyaasha? Number of male Appellants?00-99
d113 Tirada haweenka Racfaanleyda? Number of female Appellants?00-99
d114 Tirada Racfaanleyaasha (ka yar 18)? Number of (u18) Appellants?00-99
d12 Lacagta guud ee magdhaw ahaan loo bixiyey? Total amount awarded by way of compensation? 0-990
d13 Celceliska tirada dacwadaha la dhegaystay kulankii Racfaan ahba? Average number of cases heard per Appeal session? 000
d14 Tirada goobaha la booqday in ka badan hal mar 2019? Number of locations visited more than once in 2019?000
d15 Qoraalka Xogta: Maareynta Dacwadaha Data Note: Case Management The MC sits as a RC. The MC sits as a RC.
All case data for the period July – December 2019,.
The MC sits as a RC.
E. Maareynta Dacwadda – Markii koowaad (MG) / Case Management – First Instance (RC)
e1 Tirada guud ee MG MW 2019? Total number of RC MC in 2019? -991224
e2 Tirada guud ee degmooyinka la soo booqday 2019? Total number of districts visited in 2019? 0180
e.I. Tirada guud ee dacwadaha 2019 / Total number of cases in 2019
e3 Tirada guud ee dacwadaha 2019? Total number of cases in 2019?2411239
e.4. Madani / Civil
e41 Tirada guud ee dacwadaha madaniga? Total civil cases? 249439
e42 Tirada ragga Dacwadeyaasha? Number of male Complainants? 83415
e43 Tirada haweenka Dacwoodleyaasha? Number of female Complainants?166024
e.5. Ciqaabta / Criminal
e51 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta? Total criminal cases? 0180
e52 Tirada ragga dacwoodleyaasha? Number of male Complainants? 0140
e53 Tirada haweenka dacwoodleyaasha? Number of female Complainants?040
e54 Tirada eedaysaneyaasha (ka yar 18)? Number of (u18) Accused? 00-99
e.II. Tirada Guud dacwadihi Go’aanka laga gaadhay 2019 / Total Disposed cases in 2019
e6 Tirada guud dacwadihii go’aanka laga gaadhay 2019? Total number of Disposed cases in 2019?511224
e.7. Madani / Civil
e71 Tirada dacwadaha madaniga ah ee go’aanka laga gaadhay? Number of civil cases disposed? 59424
e72 Tirada ragga dacwoodeyaasha? Number of male Complainants? 2349
e73 Tirada haweenka Dacwoodeyaasha? Number of female Complainants?36015
e.8. Ciqaabta / Criminal
e81 Tirada dacwadaha ciqaabta go’aanka laga gaadhay? Number of criminal cases disposed? 0180
e82 Tirada ragga Dacwoodeyaasha? Number of male Complainants? 0140
e83 Tirada haweenka Dacwoodeyaasha? Number of female Complainants?040
e84 Tirada eedaysaneyaasha (ka yar 18)? Number of (u18) accused? 00-99
e9 Tirada guud ee danbi lagu waayey? Total Acquittals? 000
e10 Tirada guud ee qirtay Danbiga? Total Guilty Pleas?0100
e11 Tirada guud ee la laalay caddayn la’aan awgeed? Total dismissed for lack of evidence?000
e12 Tirada guud ee dacwadaha lagu xalliyey Heshiis Xeer-dhaqameed? Total resolved through Customary Settlement?060
e13 Tirada guud ee Danbi xukun ku dhacay (dacwad kadib)? Total Convictions (after trial)?0180
e14 Tirada guud ee Racfaanada? Total Appeals? 000
e.III. Dacwadaha Taagnaa dhammaadkii 2019 / Pending Cases end 2019
e15 Tirada guud ee dacwadaha Taagnaa dhammaadkii 2019? Total Pending cases end of 2019?19015
e.16. Madani / Civil
e161 Tirada guud ee Dacwadihi Madaniga ee Taagnaa? Total Pending Civil cases?19015
e162 Tirada ragga dacwoodeyaasha? Number of male Complainants?606
e163 Tirada haweenka dacwoodeyaasha? Number of female Complainants?1309
e.17. Ciqaabta / Criminal
e171 Tirada guud ee dacwadaha Ciqaabta Taagnaa? Total Pending Criminal cases?000
e172 Tirada ragga dacwoodleyaasha? Number of male Complainants?000
e173 Tirada haweenka dacwoodleyaasha? Number of female Complainants?000
e174 Tirada eedaysaneyaasha (ka yar 18)? Number of (u18) Accused?00-99
e18 Lacagta guud ee magdhaw loo bixiyey (USD)? Total amount awarded by way of compensation (USD)?0-99-99
e19 Celceliska tirada dacwadaha lagu dhegaystay isla fadhigii ugu horeeyey? Average number of cases heard per First Instance session? 262
e20 Tirada goobaha la booqday in ka badan hal mar 2019? Number of locations visited more than once in 2019?1123
e21_target_communities_IDP_camps-996-99
e22_target_communities_villages36-99
e23_target_number_mc_sessions_per_month-9912
e24 Qoraalka Xogta: Maareynta Dacwadda Fadhigii ugu horeeyey (MG) Data Note: Case Management First Instance (RC)
The MC visited 3 villages 5-10km from Xudur.

Case data source: judge’s records (from each judge’s personal notebook). No MC Register.

UNDP data: Total number cases 116 (versus 24 recorded).
UNDP case breakdown: 52 men complainants (versus 8 recorded); 64 women complainants (versus 16 recorded).

Garbahaarey and Kismayo aim to field 1 MC per month targeting rural and IDP communities; and hear 6 cases.
Kismayo IDP Camps: 6. Rural areas: 6
Garbahaarey IDP Camps: 4. Rural areas: 2.
Criminal cases divided: 16 (Kismayo) 2 (Garbahaarey).

Source note: Data from MC Register (Kismayo) and Chairman’s Annual Report. The MC Register (Garbahaarey) unavailable.

UNDP data: Total civil cases 53 (versus 94 recorded); Total criminal cases 16 (versus 18 recorded).
MC aims for 2 MC per month targeting ‘mainly’ IDP Camps around Baidoa.
Districts outside Baidoa are not accessible due to the security situation.
UNDP data: TTotal number cases 51 (versus 39 recorded).
UNDP breakdown: 21 men complainants (versus 15 recorded); 30 women.complainants (versus 24 recorded)
F. Tababarka / Training
f1 Tababar gaar ah oo ay heleen xubnaha MW? Special Training of MC team members?noyesyes
f2 Tirada tababarada MW? Number of MC trainings?011
f3 Tirada Garsooreyaasha la tababaray? Number of Judges trained? 022
f4 Qoraalka Xogta: Tababar Data Note: TrainingLegal awareness workshop targeting elders, youth and women (sponsor: UNDP).The training took place in Garbahaarey.
G. Maamulka / Governance
g1 Habkee loo magacaabaa Garsooreyaasha? How are Judges appointed?State President SC Chairman AC Chairman
g2 Hannaanka gaarka ah ee lagu hago hawlaha MW? Special procedures governing operation of MC? yesyesyes
g3 Lacagta maamuuska ee la siiyo garsooreyaasha maallintiiba (USD)? Honorarium paid per day per Judge (USD)?404040
g4 Lacagta maamuuska ee la siiyo Ku xigeenada Xeer-ilaaliyeyaasha maallintiiba (USD)? Honorarium paid per day per DAG (USD)?404040
g5 Lacagta maamuuska ee la siiyo qareenada maallintiiba (USD) ? Honorarium paid per day per Lawyer (USD)?000
g6 Lacagta maamuuska ee la siiyo Shaqaale Hoosaadka maallintiiba (USD)? Honorarium paid per day per Support Staff (USD)?202020
g7 Lacagta maallin kasta la siiyo dhammaan xubnaha MW (USD)? Per diem paid per day to all MC unit members (USD)?000
g8 Miisaaniyadda MR 201819? Budget for MC in 201819?-994500-99
g9 Miisaaniyadda MR 201920? Budget for MC in 201920?267001200020800
g10 Kharashka MW yaa bixiya? Costs of MC paid by? DonorDonorDonor
g11 Kharashka guud ee aasaasiga ah ee MW? Total running costs of MC? -99375-99
g12 Boqolkiiba imisa ayaa Dacwadaha Madaniga la soo oogey lagu bixyaa kharashka maxkamadda (boqolkiiba)? Percentage of Civil Claim charged as Court fees (percentage)?000
g13 Qiimaha USD shaambadda Dacwadaha Ciqaabta ee Qareen la socdo? Cost of stamp duty in Criminal Cases in USD with Lawyer?000
g14 Qiimaha USD shaambadda Dacwadaha Ciqaabta ee Qareen la socon? Cost of stamp duty in Criminal Cases in USD without Lawyer?000
g15 Imisa ayeey tahey naad bixiso si aad u hesho nuqul nuqul ka mid ah dukumentiga maxcamada? Cost of Court documents page in USD?000
g16 Hannaanka ay u wada xidhiidhaan Bahda Caddaaladdu? Coordination mechanism with local Justice Actors?yesyesyes
g17 Kor kala socoshada MW? Oversight of MC? UNDPUNDPUNDP
g18 Boqolkiiba imisa ayaa dacwadaha ayuu Qareen matalaa eedaysanaha? Percentage of cases where the defendant is represented by Lawyer?000
g19 Qoraalka Xogta: Maamulka Data Note: Governance Source of Budget data: UNDP (20 months)
Donor: UNDP
Source of Budget data: UNDP.
Donor: UNDP
The Supreme Court also oversees the Mobile Court.
Source of Budget data: UNDP (20 months)
Donor: UNDP
The Appeal Court also oversees the Mobile Court.
State / GobolSouth West StateSouth West StateSouth West StateJubbaland
Region / GobolkaBakoolLower ShabelleBayLower Jubba
City / MagaaladaXudurAfgooyeBaidoaKismayo
District / Degmada-11-11-11-11
A. Dhismaha / Infrastructure
a1 Adeegga Korontada/laydhka? / Electricity supply?PartialContinuousContinuousContinuous
a11 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? 12-11-11-11
a2 Ma jiraa Dab-dhaliyuhu haddii uu damo mid kayd u ah? / Generator backup?nonoyesno
a3 Adeegga Biyaha? / Water supply?NoneOtherBuy from truckMains
a.4. Qalabka / Equipment
a41 Raadiyuhu mayahay habka koowaad ee ay boolisku ku wada xidhiidhaan? / Is the radio the primary means of communication between police? yesyesnono
a42 Haddii haa ay tahay, imisa ayaa booliska ragga/haweenka ee roondada ah mid kiiba haystaa raadiyaha? / If yes, how many patrolling policemen/women per radio?311-11-11
a43 Telefoonka gacantu mayahay habka koowaad ee ay boolisku ku wada xidhiidhaan? / Is the cellphone the primary means of communication between police? -11-11yesyes
a44 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? / Number of working vehicles? 0864
a45 Tirada mootooyinka? / Number of motor bikes? 0006
a46 Imisa litir oo shidaal ah ayaa bishii la isticmaalaa?? / Fuel allowance per month (litres)? 040012002000
a47 Imisa baabuur ayaa roondo ahaan u baxda maalintii? / Number of patrol vehicles out on patrol on average per day?0242
a48 Tirada guud ee kombuyuutarada shaqaynaya? / Total number of working computers?0158
a49 Tirada guud ee qalabka daabacadda shaqaynaya? / Total number of working printers?0154
a410 Khadka daabacaadda oo ku filan? / Adequate printer toner?noyesnono
a411 Tirada guud ee footokoobiyada shaqaynaya? / Total number of working photocopiers?0004
a412 Khadka footokoobiga oo ku filan? / Adequate photocopier toner?nononono
a413 Tirada kabadhada faylasha oo xidhma? / Number of secure filing cabinets?0035
a414 Qolka caddaymaha oo ammaan ah? / Secure evidence room?yesyesnoyes
a415 Waraaqaha xafiiska loo isticaamo oo ku filan? / Adequate stationery?nononono
a416 Buugga Dhacdooyinku (OB) ma yaalaa? / Occurrence book (OB) supplied?yesyesyesyes
a417 Buuga Danbiyada Mayala? / Criminal Offences Book supplied?yesyesyesyes
a418 Diiwaanka xadhigga? / Detention register?yesnoyesyes
a419 Diiwaanka Caddaymaha? / Exhibit register?noyesyesyes
a420 Boqolkiiba imisa ayaa booliska sita dirays? / Percentage of police with uniform?1008010050
a5 Masaafada: booliska illaa maxkamadda (km)? / Distance: police to courts (kms)? 0.20.50.52
a6 Masaafada: booliska illaa xabsiga (km)? / Distance: police to prison (kms)? 10.50.52
a7 Waa imisa xarumaha boolisku fariistaan ee ka baxsan saldhigga?? / Number of police posts?6054
a8 Imisa jeer ayaa boolisku roondo lug ah sameeyaa maalinkii? / Number of foot patrols per day? 2254
a81 Imisa askeri ayaa ka qayb qaata halkii roondo? / Number of police per patrol?611811
a82 Celcelis ahaan, imisa (saacadood) ayaa halkii roondo shaqada ku jirtaa? / Average length of patrol (hours)? 12566
a9 Boqolkiiba imisa ayaa shaqaalaha ku jira guryo kiro ah? / Percentage of staff in rented accommodation? 1009910099
a10 Warbixin Dheeraad Ah: Agabka / Data Note: Material Resources Police posts: police state there are 6 police posts. 4 appear to be checkpoints. 0 are fixed structures.Water is sourced from a water tower. Radios: each patrol has 1 radio. Fuel: 2 x 200 litre tanks. Printer/photocopier all -in-one.Distance to prison: Afgooye has no prison under Custodial Corps. This is the distance to the old one that collapsed. In addition, 9 checkpoints.Radios: Police station has 2 radios. Cellphone is primary means of communication.

Shifts: 2 (day/night). Average day shift: 6 hours.
Average night shift: 5 hours.
In addition: 16 checkpoints.
Printer/photocopier all-in-one

Rented accommodation: ‘a few’ stay in own houses, or government houses.
B. Shaqaalaha ( Ciidanka Booliska Soomaaliyeed- CBS) / Human Resources (Somali Police Force – SPF)
b1 Tirada guud ee booliska CBS? / Total number of SPF police?28200250
b2 Tirada (ragga) booliska CBS? / Number of SPF police (men)?24199180
b3 Tirada (haweenka) booliska CBS? / Number of SPF police (women)?4170
b4 Tirada guud ee saraakiisha booliska CBS? / Total number of SPF Police officers?9550
b5 Tirada saraakiisha (ragga) booliska CBS? / Number of SPF Police officers (men)?8550
b6 Tirada (haweenka) booliska CBS? / Number of SPF Police officers (women)?1000
b7 Tirada guud ee booliska darajooyinka kale leh ee CBS? / Total number of SPF Police other ranks?19195200
b8 Tirada booliska(ragga) CBS ee darajooyinka kale leh? / Number of SPF Police other ranks (men)?16194130
b9 Tirada booliska(haweenka) CBS ee darajooyinka kale leh? / Number of SPF Police other ranks (women)?3170
b10 Tirada guud ee Baadheyaasha? / Total number of Investigators?32270
b11 Tirada ragga baadheyaasha ah? / Number of Investigators men?32270
b12 Tirada haweenka baadheyaasha ah? / Number of Investigators women?0000
b13 Mudada saacadaha shaqada (saacado)? / Length of shifts (hours)?81280
b14 Tirada Saraakiisha iyo kuwa darajooyinka kale leh ee ka weyn 60 ? / Number of Officers and other ranks over 60?02-990
b15 Warbixin Dheeraad Ah: Shaqaalaha (CBS) / Data Note: Human Resources (SPF)Total police: 200.
60 at the Police Station (on shift rotations), 140 distributed among small towns recently captured from AS: El-Salini, Awdhegle, Sabiid, and Anole.

Total police: 510 police under Central Police Station, distributed across 5 police posts and 16 checkpoints in and around the town.

Total police in Central Police Station: 90 (comprising SPF and State Police).

Total SPF in the state: 398
Men: 392 – Women: 6
Officers: 91 (89 men and 2 women)
Other ranks: 307.

Number investigators: 27 (27 men)
CID situated in separate location.
-99
C. Shaqaalaha (Booliska Maamulka) / Human Resources (State Police)
c1 Tirada guud ee booliska maamulka? / Total number of State police?0065700
c2 Tirada (ragga) booliska maamulka? / Number of State police (men)?0046645
c3 Tirada (haweenka) booliska maamulka? / Number of State police (women)?001955
c4 Tirada guud ee saraakiisha booliska maamulka? / Total number of State police officers?004100
c5 Tirada saraakiisha booliska(ragga) maamulka? / Number of State police officers (men)?00492
c6 Tirada saraakiisha booliska(haweenka) maamulka? / Number of State police officers (women)?0008
c7 Tirada guud ee saraaiisha maamulka darajooyinka kale leh? / Total number of State police other ranks?0061600
c8 Tirada (ragga) booliska maamulka ee darajooyinka kale leh? / Number of State police other ranks (men)?0042553
c9 Tirada (haweenka) booliska maamulka ee darajooyinka kale leh? / Number of State police other ranks (women)?001947
c10 Tirada guud ee baadheyaasha? / Total number of investigators?00030
c11 Tirada baadheyaasha (ragga)? / Number of investigators (men)?00027
c12 Tirada baadheyaasha (haweenka)? / Number of investigators (women)?0003
c13 Mudada saacadaha shaqada (saacado)? / Length of shifts (hours)?-990812
c14 Tirada saraakiisha iyo kuwa darajooyinka kale leh ee ka weyn 60? / Number of Officers and other ranks over 60?00-990
c15 Warbixin Dheeraad Ah: Shaqaalaha (Booliska maamulka) / Data Note: Human Resources All policing provided by SPF in Afgooye.Total police: 195
On rotation to 4 police posts.
E. Xaaladda Dhismaha / Physical Infrastructure Conditions
e1 Dhismaha guud ee dibadda ma ku fulan yahay? / Adequate external structure?nonoyesyes
e2 Taariikhdii la dhisay? / Date of construction?1960197319802017
e3 Taariikhdii u danbaysay ee dib u habayn ballaadhan lagu sameeyey? / Date of last major repairs?2019201720172017
e4 Deyrka ku hareeraysan Taliska Guud ee booliska oo la xoojiyey? / Reinforced fence around police HQ?noyesyesyes
e.5. Qalabaynta Gudaha / Internal Furnishing
e51 Tirada kuraasta taala goobta soo dhawaynta dadweynaha? / Number of chairs in public reception area?4156012
e52 Tirada miisaska? / Number of tables/desks?02204
e53 Tirada baadheyaasha fadhiista miiskiiba? / Number of investigators per desk?0103
e54 Tirada qolalka (ragga) lagu xidho? / Number of holding cells (men)?3243
e55 Tirada qolalka (haweenka/hablaha ) lagu hayo? / Number of holding cells (women/girls)?0112
e56 Tirada qolalka (inamada) lagu hayo? / Number of holding cells (boys)? 0010
e57 Tirada musqulaha dadweynaha? / Number of public toilets?0112
e58 Qolalka lagu kaydiyo caddaymaha oo ku filan? / Adequate evidence storage capacity?noyesnono
e59 Qolka kaydka hubka (oo ammaan ah)? / Armoury (secure weapons’ store)?noyesyesyes
e510 Diiwaanka hubka iyo rasaasta? / Arms and ammunition register? yesyesyesyes
e7 Warbixin Dheeraad Ah: Xaaladda Dhismaha / Data Note: Physical Infrastructure Conditions Holding cells: severely degraded. Public toilet: 1 toilet shared by public and police.
F. Ammaanka iyo Rabshadaha- Booliska Gaarka ah / Security and Violence – SPF
f11 Tirada guud ee la dhaawacay iyaga oo shaqada gudanaya 2019? / Total injured in the course of duty in 2019? 0580
f12 Tirada guud ee la laayahay iyaga oo shaqada gudanaya 2019? / Total missing in the course of duty in 2019? -99000
f2 Tirada guud ee la dhaawacay/la laayahay iyaga oo aan shaqada ku jirin 2019? / Total injured/missing when off duty in 2019? 0080
f3 Tirada guud ee la dilay 2019? / Total killed in 2019? 0120
f4 Warbixin Dheeraad Ah / Data NoteMarch 22nd 2020: IED killed 4 police including Commander.
G. Ammaanka iyo Rabshadaha – Booliska Maamulka / Security and Violence – State Police
g1 Tirada guud ee la dhaawacay/ la laayahay iyaga oo shaqada gudanaya 2019? / Total injured/missing in the course of duty in 2019? 0051
g2 Tirada guud ee la dhaawacay/la laayahay iyaga oo aan shaqada ku jirin 2019? / Total injured/missing when off duty in 2019? 0000
g3 Tirada guud ee la dilay 2019? / Total killed in 2019? 0001
g4 Warbixin Dheeraad Ah / Data note
I. Maareynta Dacwadaha (sannadka dhammanaya December 2019) / Case Management (year ending December 2019)
i1 Tirada guud ee cabashooyinka la helay 2019? / Total complaints received in 2019? 1502153663700
i2 Tirada guud ee danbiyadii la diiwaan geliyey 2019? / Total number of crimes recorded in 2019?822152100406
i3 Tirada guud ee danbiyada la baadhay 2019? / Total number of crimes investigated in 2019?82932100406
i4 Tirada guud ee dadka la xidhay 2019? / Total number of persons arrested in 2019?150931670819
i5 Tirada guud ee warbixinaha loo diray Ku-xigeenada Xeer-ilaaliyaha ee hoos imanaya Qodobka 26 ee CPC? / Total number of reports sent to DAG under Art 26 CPC?824765406
i6 Tirada guud ee dacwadaha/dadka loo gudbiyey odayaasha? / Total number of cases/persons referred to elders?0461605250
i7 Cabashooyinkii ugu badnaa? / Most common complaint? TheftMurderTheft / family disputesTheft / assault
i8 Celceliska waqtiga taariikhdii la soo xidhay illaa markii dacwadda lagu soo oogay (maalmo)? / Average time from date of arrest to charge (days)?5125
i.9. Dadka ku xidhan xarunta booliska / Detainees in Police custody
i91 Tirada guud ee dadka lagu hayey xarunta booliska 31 December 2019? / Total number detainees held in police custody on 31 December 2019?86134
i92 Tirada ragga? / Number of men?54134
i93 Tirada haweenka? / Number of women?3200
i94 Tirada inamada ka yar 18? / Number of u18 boys?00-990
i95 Tirada hablaha ka yar 18? / Number of u18 girls?00-990
i96 Ninkii xidhnaa mudada ugu dheer (maalmo) ? / Longest serving man (days)? 121727
i97 Gabdhii xidhnayd mudada ugu dheer (maalmo)? / Longest serving woman (days)? 5800
i98 Wiilkii xidhnaa mudada ugu dheer (maalmo)? / Longest serving boy (days)? 00-990
i99 Inantii xidhnayd mudada ugu dheer (maalmo)? / Longest serving girl (days)? 00-990
i.10. Maxaabiista Xukun lagu riday intii ay ku xidhnaayeen Xarunta Booliska? / Convicted/Sentenced Prisoners in Police Cells
i101 Tirada guud ee maxaabiista xukun lagu riday intii ay ku jireen xarumaha booliska 31 December 2019? / Total number of convicted/sentenced prisoners in police cells on 31 December 2019? 4000
i102 Tirada ragga? / Number of men?4000
i103 Tirada haweenka? / Number of women?0000
i104 Tirada inamada ka yar 18? / Number of u18 boys?0000
i105 Tirada hablaha ka yar 18? / Number of u18 girls?0000
i11 Warbixin Dheeraad Ah: Maareynta Dacwadda / Data Note: Case Management Persons arrested: more people appear to be arrested than number of crimes recorded. This may be due to multiple accused for the same offence, or other reason. Investigation Reports: it is unclear to whom these IRs are sent in the absence of a prosecutor.
Longest serving in police custody: 17 days.
The defendant was held in police custody pending trial.
Case data sources: Occurrence Book (OB) and Criminal Offences Book. The data were provided by the police officer responsible with reference to both OB and COB. They appear to be rounded up. Case data source: Occurrence Book (OB).
Crimes recorded: 406 – Persons arrested: 819. The discrepancy here is not clearly explained. It may be due to multiple accused for one offence.
J. Tababarka (Booliska Maamulka) / Training (State Police)
j1 Magaca cidda tababarka bixisay? / Name of training provider?00AMISOMUNSOM / AMISOM
j2 Tirada Booliska Maamulka ee tababarka qaatay- darajooyinka kale leh (2019)? / Number Police other ranks provided in service training (2019)? 0000
j3 Mudadii uu socday tababarku (usbuucyo)? / Length of training (weeks)? 0000
j4 Tirada saraakiisha booliska maamulka ee tababarka qaatay- tababarka billawga ah (2019)? / Number Police officers provided in service training (2019)?0000
j5 tababarku (usbuucyo)? / Length of training (weeks)? 0000
j6 Tirada booliska maamulka ee tababarka qaatay – darajooyinka kale leh – tababarka xusuusinta (2019)? / Number trained State Police other ranks refresher (2019)? 00248311
j7 Mudada uu socday tababarku (usbuucyo)? / Length of training (weeks)? 00-99-99
j8 Tirada saraakiisha booliska Maamulka – qaatay tababarka xusuusinta (2019)? / Number trained State Police officers – refresher (2019)?002140
j9 Mudadii uu socday tababarku (usbuucyo)? / Length of training (weeks)? 00-99-99
j10 Tirada baadheyaasha Maamulka tababarka qaatay – baadhista aasaasiga ah (2019)? / Number trained State investigators – basic investigation (2019)?0015-99
j11 Mudadii uu tababarku socday (usbuucyo)? / Length of training (weeks)? 0022
j12 Warbixin Dheeraad Ah: Tababarka (Booliska Maamulka) / Data Note: Training (State Police)Police services in Xudur provided by SPF. Police services in Afgooye provided by SPF. Refresher training: 248 (219 men, 29 women). Sponsor: UNDP
Officer Training of Trainers (ToT): 21 (18 men 3 women). Sponsor: UNDP
Basic Criminal Investigation: 15 (10 men : 5 women). Sponsor: India

Further training included:
1 – Community policing and human rights (Special Police Force – Darwish): 579 (562 men 17 women) Sponsor: MoIS
2 – Community policing and de-radicalisation: 20 (19 men, 1 woman). Sponsor: DFID / UNOPS
3 – ToT Specific: 15 (13 men, 2 women). Sponsor: AU / Japanese Government
4 – Traffic management: 25 (22 men, 3 women). Sponsor: AU/ Japanese Government
5 – Aviation security: 15 (12 men, 3 women). Sponsor: AU / Japanese Government
6 – Community policing: 25 (20 men, 5 women). Sponsor: India
7 – IED/EOD: 15 (12 men, 3 women). Sponsor: India
8 – Human rights: 25 (25 men, 0 women). Sponsor: India
9 – Junior management: 15 (13 men, 2 women). Sponsor: India
10 – Middle management: 15 (10 men, 5 women). Sponsor: India

Source: AMISOM HQ, Mogadishu


Refresher training: 311 (282 men, 29 women ). Sponsor: UNOPS
Officer Training of Trainers (ToT): 40 (37 men, 3 women). Sponsor: UNDP)

Further training included:
1 – Community policing and de-radicalisation: 20 (12 men 8 women). Sponsor: AU/Japanese Government
2 – ToT Specific: 15 (15 men, 0 women). Sponsor: AU/Japanese Government
3 – Traffic management: 25 (23 men, 2 women). Sponsor: AU/Japanese Government
4 – IED/EOD: 15 (14 men, 1 woman). Sponsor: India
5 – Junior management: 15 (13 men, 2 women). Sponsor: India
6 – Middle management: 15 (14 men, 1 woman). Sponsor: India
7 – Community policing: 25 (22 men, 3 women). Sponsor: India

Source: AMISOM HQ, Mogadishu.
K. Hab maamulka (booliska maamulka) / Governance (State Police)
k1 Sidee shaqaalaha darajada sare loo magacaabaa? / How are senior staff appointed? NANACommissioner of PoliceCommissioner of Police
k2 Sidee shaqaalaha darajada hoose loo magacaabaa? / How are junior staff appointed? -11-11Commissioner of PoliceCommissioner of Police
k3 Sidee shaqaalaha darajada sare loo shaqaalaysiiyaa? / How are senior staff recruited? -11-11ExamInterview
k4 Sidee shaqaalaha darajada hoose loo shaqaalaysiiyaa? / How are junior staff recruited? -11-11ExamInterview
k5 Aqoonta aasaasiga ah ee shaqaalaha darajada sare? / Basic qualification senior staff?-11-11MadrassaSecondary
k6 Aqoonta aasaasiga ah ee shaqaalaha darajada hoose? / Basic qualification junior staff?-11-11MadrassaPrimary
k7 Ma dejisan yahay habka ay dadweynuhu cabashada u soo gudbiyaan? / Public complaints mechanism established?-11-11yesyes
k8 Tirada booliska la anshax-mariyey 2019? / Number of police disciplined/sanctioned in 2019?-99-9905
k9 Dadka la xidhay ma heli karaan adeegga sharciga? / Detained persons access to legal services?-11-11yesyes
k91 If yes, Lawyer or NGO? -11-11LawyerLawyer
k92 If NGO, what name? -11-11-11-11
k10 Ma jiraa hab gudaha hay’adda loo kormeerka loo sameeyo? / Is there an internal oversight mechanism?-11-11noyes
k11 Haddii jawaabta suaasha 10aad haa tahay, maxaa la yidhaa hannaankaas? / If yes to (q10), what is the mechanism called? -11-11-11Weekly
k12 Ma jiraa hab dibadda uga baxsan hay’adda oo loo kormeero? / Is there an external oversight mechanism?-11-11nono
k13 Haddii jawaabta suaasha 12aad haa tahay, maxaa la yidhaa hannaankaas? / If yes to (q12), what is the mechanism called? -11-11-11-11
k14 Saraakiisha booliska maamulka imisa ayaa la siiyaa bishii (oo maamulku bixiyaa)? / Pay per month State police officers (by state government)?-99-99050
k15 Saraakiisha booliska maamulka imisa ayaa la siiyaa bishii (gunno ahaan)? / Pay per month State police officers (by stipend)?-99-9910080
k16 Booliska darajooyinka kale leh ee maamulka imisa ayaa la siiyaa bishii (oo maamulku bixyaa? / Pay per month State police other ranks (by state government)-99-99050
k17 Booliska darajooyinka kale leh ee maamulka imisa ayaa la siiyaa bishii (gunno ahaan)? / Pay per month State police other ranks (by stipend)?-99-9910080
k18 Imisa billood ayuu mushaharku dib uga dhacay – booliska darajooyinka kale leh? / Number of months in arrears for payment – other ranks?-99-9901
k19 Imisa ayaa cunta la siiyaa bishii (oo maamulku bixiyo) USD? / Food allowance per month (by state government) in USD?-99-99-990
k20 Miisaaniyadda 2018/19? / Budget 2018/19?-99-9960000-99
k21 Miisaaniyadda 2019/20? / Budget 2019/20?-99-99-99-99
k22 Celceliska inta bishii qoysku cuntada ku soo gato USD? / Monthly shopping basket for average family in USD?-99-99-99300
k23 Hannaanka ay u wada xidhiidhaan bahda caddaaladdu? / Coordination mechanism with justice actors? -11-11yesyes
k24 Kooxaha booliska ee xidhiidhka la sameeya bulshada? / Community police liaison teams? -11-11yesyes
k25 Majiraa xafiis dumarrka u gaarali? / Gender desk? nonoyesyes
k25 Warbixin Dheeraad Ah: Maamulka (Booliska Maamulka) / Data Note: Governance (State Police)No data available for SPF governance. Police stipend paid by donors, through the UN Joint Police Programme (JPP).

Oversight: Commissioner’s office carries out ‘weekly’ oversight visits.

Police stipend paid by donors, through the UN Joint Police Program (JPP).

Salary ‘rarely’ paid in arrears.
State / GobolSouth West StateSouth West StateSouth West StateSouth West StateSouth West StateSouth West StateJubbalandJubbalandJubbalandJubbalandSouth West StateSouth West StateSouth West StateSouth West StateSouth West State
Region / GobolkaBakoolBakoolBakoolBakoolBakoolBakoolLower JubbaLower JubbaLower JubbaLower JubbaBayBayBayBayBay
City / MagaaladaXudurXudurXudurXudurXudurXudurKismayoKismayoKismayoKismayoBaidoaBaidoaBaidoaBaidoaBaidoa
District / Degmada-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
Name / MagacaPolice Post 1Police Post 2Police Post 3Police Post 4Police Post 5Police Post 6Katarabiilka Police Post Dalhis Police PostMidnimo Police PostVia Afmadow Police PostSaldhig yare Police PostsBaidoa East Police PostAli-Axmar Police PostTowfiiq Police PostHanaano Two Police Post
A. Agabka / Material Resources
a1 Adeegga Korontada/laydhka? / Electricity supply?NoneNoneNoneNoneNoneNoneContinuousContinuousPartialContinuousContinuousPartialNoneNoneNone
a11 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? -11-11-11-11-11-11-11-114-11-11-99-11-11-11
a2 Adeegga Biyaha? / Water supply?NoneNoneNoneNoneBuy from truckNoneBuy from truckBuy from truckBuy from truckBuy from truckMainsBuy from water supplierMainsNoneBuy from truck
a.3. Qalabka / Equipment
a31 Raadiyuhu mayahay habka koowaad ee ay boolisku ku wada xidhiidhaan? / Is the radio the primary means of communication between police? yesnononoyesnononononoyesyesyesyesyes
a32 Haddii haa ay tahay, imisa ayaa booliska ragga/haweenka ee roondada ah mid kiiba haystaa raadiyaha? / If yes, how many patrolling policemen/women per radio?1-11-11-113-11-11-11-11-1111111
a33 Telefoonka gacantu mayahay habka koowaad ee ay boolisku ku wada xidhiidhaan? / Is the cellphone the primary means of communication between police? -11yesyesyes-11yesyesyesyesyes-11-11-11-11-11
a34 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? / Number of working vehicles? 000000000000000
a35 Tirada baaskiiladaha? / Number of pedal cycles? 000000000008000
a36 Imisa litir oo shidaal ah ayaa bishii la isticmaalaa? / Fuel allowance per month (litres)? 000000000000000
a37 Ma yaalaa buugga dhacdooyinka lagu qoro (OB)? / Occurrence book (OB) supplied?yesnononononoyesyesyesyesyesnononoyes
a38 Boqolkiiba imisa ayaa booliska dirays xidhan? / Percentage of police with uniform?1001001001001006050302070100100100100100
a4 Imisa jeer ayaa boolisku roondo lug ah sameeyaa maalinkii? / Number of foot patrols per day? 333322344422244
a41 Imisa askeri ayaa ka qayb qaata halkii roondo? / Number of police per patrol? 1074443111113121087128
a42 Celcelis ahaan, imisa (saacadood) ayaa halkii roondo shaqada ku jirtaa? / Average length of patrol (hours)? 612661212121212235644
a5 Boqolkiiba imisa ayaa shaqaalaha ku jira guryo kiro ah? / Percentage of staff in rented accommodation? 00009010010010010010090100100100100
a6 Masaafada uu u jiro Taliska Guud ee Booliska? / Distance to Police HQ?231322235334367
a7 Warbixin Dheeraad Ah: Agabka / Data Note: Material Resources One vehicle, not working. Patrols conducted at night. Their electricity is powered by Solar power. There are two patrol shifts. One during the afternoon, and one during the night. They use a notebook, not an OB, and report to the Police HQ daily.A notebook is used instead of OB. Daily reports to police station. Incidents are logged in an exercise book.
B. Shaqaalaha / Human Resources
b1 Tirada guud ee saldhigyada booliska? / Total number of police at post?15104443356060401510252416
b2 Tirada booliska ragga? / Number of policemen?12103232305548321310232416
b3 Tirada booliska haweenka? / Number of policewomen?3012115512820200
b4 Tirada guud ee saraakiisha booliska? / Total number of Police officers?401010563831222
b5 Tirada saraakiisha booliska (ragga)? / Number of Police officers (men)?401000553631222
b6 Tirada saraakiisha booliska (haweenka)? / Number of Police officers (women)?000000010200000
b7 Tirada guud ee booliska darajoonka kale leh? / Total number of Police other ranks?113343330545732129232214
b8 Tirada booliska (ragga) darajoonka kale leh? / Number of Police other ranks (men)?83222225504526109212214
b9 Tirada booliska (haweenka) darajoonka kale leh? / Number of Police other ranks (women)?3012115412620200
b10 Imisa saacadood ayaa shaqada lagu jiraa (saacado)? / Length of shifts (hours)?12121212121212121212661266
b11 Tirada Saraakiisha iyo darajooyinka kale ee ka weyn 60? / Number of Officers and other ranks over 60?000000000008100
b12 Warbixin Dheeraad Ah: Shaqaalaha / Data Note: Human Resources Police in these posts are said to be in training ‘on the job’.Police in these posts are said to be in training ‘on the job’.Police in these posts are said to be in training ‘on the job’.Police in these posts are said to be in training ‘on the job’.Police in these posts are said to be in training ‘on the job’.Police in these posts are said to be in training ‘on the job’.Shifts: Police stay 24 hours in post and work 12 hour shifts.Shifts: Police stay 24 hours in post and work 12 hour shifts.
C. Xaaladda Dhismaha / Physical Infrastructure Conditions
c1 Dhismaha guud ee dibadda ma ku fulan yahay? / Adequate external structure?nonononononononoyesnononoyesnoyes
c2 Sanadkii la dhisay? / Year of construction?20050000019702018201820162018-99201920142014
c3 Taariikhdii u danbaysay ee dib u habayn ballaadhan lagu sameeyey? / Date of last major repairs?201900000201700020182020201920200
c4 Deyrka ku hareeraysan saldhigyada booliska oo la xoojiyey? / Reinforced fence around police posts?yesnononononononoyesnononoyesyesyes
c6 Warbixin Dheeraad Ah: Xaaladda Dhismaha / Data Note: Physical Infrastructure Conditions Xudur Police Posts: police call them ‘posts’. They appear to be checkpoints as no fixed structures. Xudur Police Posts: police call them ‘posts’. They appear to be checkpoints as no fixed structures. Xudur Police Posts: police call them ‘posts’. They appear to be checkpoints as no fixed structures. Xudur Police Posts: police call them ‘posts’. They appear to be checkpoints as no fixed structures. Xudur Police Posts: police call them ‘posts’. They appear to be checkpoints as no fixed structures. Xudur Police Posts: police call them ‘posts’. They appear to be checkpoints as no fixed structures. Old building, poor conditions. No waiting area for staff or public. Infrastructure severely degraded, building work ongoing in another building.
State / GobolJubbaland
Region / GobolkaLower Jubba
City / MagaaladaKismayo
District / Degmada-11
A. Dhismaha / Infrastructure
a1 Adeegga Korontada/laydhka? / Electricity supply?Continuous
a11 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? -11
a2 Ma jiraa Dab-dhaliyuhu haddii uu damo mid kayd u ah? / Generator backup?no
a3 Adeegga Biyaha? / Water supply?Buy from truck
a.4. Qalabka / Equipment
a41 Raadiyuhu mayahay habka koowaad ee ay boolisku ku wada xidhiidhaan? / Is the radio the primary means of communication between police? no
a42 Haddii haa ay tahay, imisa ayaa booliska ragga/haweenka ee roondada ah mid kiiba haystaa raadiyaha? / If yes, how many patrolling policemen/women per radio?-11
a43 Telefoonka gacantu mayahay habka koowaad ee ay boolisku ku wada xidhiidhaan? / Is the cellphone the primary means of communication between police? yes
a44 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? / Number of working vehicles? 6
a45 Tirada mootooyinka? / Number of motor bikes? 0
a46 Imisa litir oo shidaal ah ayaa bishii la isticmaalaa?? / Fuel allowance per month (litres)? 2000
a47 Imisa baabuur ayaa roondo ahaan u baxda maalintii? / Number of patrol vehicles out on patrol on average per day?6
a48 Tirada guud ee kombuyuutarada shaqaynaya? / Total number of working computers?2
a49 Tirada guud ee qalabka daabacadda shaqaynaya? / Total number of working printers?2
a410 Khadka daabacaadda oo ku filan? / Adequate printer toner?no
a411 Tirada guud ee footokoobiyada shaqaynaya? / Total number of working photocopiers?2
a412 Khadka footokoobiga oo ku filan? / Adequate photocopier toner?no
a413 Tirada kabadhada faylasha oo xidhma? / Number of secure filing cabinets?5
a414 Qolka caddaymaha oo ammaan ah? / Secure evidence room?no
a415 Waraaqaha xafiiska loo isticaamo oo ku filan? / Adequate stationery?no
a416 Buugga Dhacdooyinku (OB) ma yaalaa? / Occurrence book (OB) supplied?yes
a417 Diiwaanka xadhigga? / Detention register?no
a418 Boqolkiiba imisa ayaa booliska sita dirays? / Percentage of police with uniform?50
a10 Warbixin Dheeraad Ah: Agabka / Data Note: Material Resources Working vehicles: 6 pick-ups.

Printer/photocopier all-in-one.

Occurrence Book: not an official ‘OB’. It is an ordinary exercise book.

Detainees are taken to the Central Police Station or to the military.
B. Shaqaalah (Booliska Gaarka ee Maamulka- Daraawiishta) / Human Resources (Special State Police – Darwish)
b1 Tirada guud ee Booliska Gaarka ah ee Maamulka? / Total number of Special State Police?7662
b2 Tirada (ragga) Booliska Gaarka ah ee Maamulka? / Number of Special State Police (men)?7428
d3 Tirada (haweenka) Booliska Gaarka ah ee Maamulka? / Number of Special State Police (women)?234
b4 Tirada guud ee saraakiisha Booliska Gaarka ah ee Maamulka? / Total number of Special State Police officers?487
b5 Tirada Saraakiisha Gaarka ah ee Maamulka (ragga)? / Number of Special State Police officers (men)?477
b6 Tirada Saraakiisha Gaarka ah ee Maamulka (haweenka)? / Number of Special State Police officers (women)?10
b7 Tirada guud ee Booliska Gaarka ah ee Maamulka ee leh darajooyinka kale? / Total number of Special State Police other ranks?7175
b8 Tirada Booliska Gaarka ah ee Maamulka eel eh darajooyinka kale (ragga)? / Number of Special State Police other ranks (men)?6951
b9 Tirada Booliska Gaarka ah ee Maamulka eel eh darajooyinka kale (haweenka)? / Number of Special State Police other ranks (women)?224
b10 Mudada saacadaha shaqada (saacado)? / Length of shifts (hours)?8
b11 Tirada Booliska Gaarka ah ee Maamulka ka weyn 60? / Number of Special State Police over 60? 3
b12 Warbixin Dheeraad Ah: Shaqaalaha (Daraawiishta) / Data Note: Human Resources (Darwish)-99
C. Xaaladda Dhismaha / Physical Infrastructure Conditions
c1 Dhismaha guud ee dibadda ma ku fulan yahay? / Adequate external structure?no
c2 Taariikhdii la dhisay? / Date of construction?1974
c3 Taariikhdii u danbaysay ee dib u habayn ballaadhan lagu sameeyey? / Date of last major repairs?0
c4 Deyrka ku hareeraysan Taliska Guud ee booliska oo la xoojiyey? / Reinforced fence around police HQ?no
c.5. Qalabaynta Gudaha / Internal Furnishing
c51 Tirada qolalka (ragga) lagu xidho? / Number of holding cells (men)?0
c52 Tirada qolalka (haweenka/hablaha ) lagu hayo? / Number of holding cells (women/girls)?0
c53 Tirada qolalka (inamada) lagu hayo? / Number of holding cells (boys)? 0
c54 Tirada musqulaha dadweynaha? / Number of public toilets?5
c55 Qolalka lagu kaydiyo caddaymaha oo ku filan? / Adequate evidence storage capacity?no
c56 Qolka kaydka hubka (oo ammaan ah)? / Armoury (secure weapons’ store)?yes
c57 Diiwaanka hubka iyo rasaasta? / Arms and ammunition register? yes
c7 Warbixin Dheeraad Ah: Xaaladda Dhismaha / Data Note: Physical Infrastructure Conditions Building severely degraded.
D. Ammaanka iyo Rabshadaha – Booliska Gaarka ah ee Maamulka (Daraawiish) / Security and Violence – Special State Police (Darwish)
d1 Tirada guud ee la dhaawacay/ la laayahay iyaga oo shaqada gudanaya 2019? / Total injured/missing in the course of duty in 2019? 80
d2 Tirada guud ee la dhaawacay/la laayahay iyaga oo aan shaqada ku jirin 2019? / Total injured/missing when off duty in 2019? 0
d3 Tirada guud ee la dilay 2019? / Total killed in 2019? 44
d4 Data Note: Darwish80 injured in AS engagements.
44 killed in AS engagements.
E. Hab maamulka (Booliska Gaarka ee Maamulka- Daraawiishta) / Governance (Special State Police – Darwish)
e1 Sidee shaqaalaha darajada sare loo magacaabaa? / How are senior staff appointed? Commissioner of Police
e2 Sidee shaqaalaha darajada hoose loo magacaabaa? / How are junior staff appointed? Commissioner of Police
e3 Sidee shaqaalaha darajada sare loo shaqaalaysiiyaa? / How are senior staff recruited? Interview
e4 Sidee shaqaalaha darajada hoose loo shaqaalaysiiyaa? / How are junior staff recruited? Exam
e5 Aqoonta aasaasiga ah ee shaqaalaha darajada sare? / Basic qualification senior staff?Secondary
e6 Aqoonta aasaasiga ah ee shaqaalaha darajada hoose? / Basic qualification junior staff?Intermediate
e7 Dadka la xidhay ma heli karaan adeegga sharciga? / Detained persons access to legal services?yes
e8 Ma jiraa hab gudaha hay’adda loo kormeerka loo sameeyo? / Is there an internal oversight mechanism?yes
e9 Haddii jawaabta suaasha 8aad haa tahay, maxaa la yidhaa hannaankaas? / If yes to (q8), what is the mechanism called? Ministry of Internal Security
e10 Ma jiraa hab dibadda uga baxsan hay’adda oo loo kormeero? / Is there an external oversight mechanism?no
e11 Haddii jawaabta suaasha 10aad haa tahay, maxaa la yidhaa hannaankaas? / If yes to (f10), what is the mechanism called? -11
e13 Saraakiisha Booliska Gaarka ee Maamulka- Daraawiishta imisa ayaa la siiyaa bishii (oo maamulku bixiyaa)? / Pay per month Special State police officers (by state government)?150
e14 Saraakiisha Booliska Gaarka ee Maamulka- Daraawiishta imisa ayaa la siiyaa bishii (gunno ahaan)? / Pay per month Special State police officers (by stipend)?0
e15 Booliska darajooyinka kale leh ee maamulka imisa ayaa la siiyaa bishii (oo maamulku bixyaa? / Pay per month State police other ranks (by state government)?150
e16_Booliska darajooyinka kale leh ee maamulka imisa ayaa la siiyaa bishii (gunno ahaan)? / Pay per month State police other ranks (by stipend)?0
e17 Imisa billood ayuu mushaharku dib uga dhacay – booliska darajooyinka kale leh? / Number of months in arrears for payment – other ranks?3
e18 Imisa ayaa cunta la siiyaa bishii (oo maamulku bixiyo) USD? / Food allowance per month (by state government) in USD?30
e19 Miisaaniyadda 2018/19? / Budget 2018/19?
e20 Miisaaniyadda 2019/20? / Budget 2019/20?-99
e21 Warbixin Dheeraad Ah: Maamulka (Booliska Maamulka) / Data Note: Governance (State Police)Access to legal services: Yes
Interviews record captured AS transferred to military.
State / GobolSouth West StateSouth West StateBanadirBanadir
Region / GobolkaBakoolBayBanadir Regional AdministrationBanadir Regional Administration
City / MagaaladaXudurBaidoaMogadishuMogadishu
District / Degmada-11-11WadajirWadajir
Name / MagacaSomali Women Development CentreISHA Human Rights OrganisationSomali Women Development CentreSave Somali Woman and Children
A. Dhismaha / Infrastructure
a1 Tirada xafiisyada tallo-bixinta sharci bixiya ee gobol kasta? / Number of legal aid offices in each region? 21143
a2 Dhismaha dibaddu ma ku filan yahay? / Adequate external structure?yesyesyesyes
a.3. Qalabaynta Gudaha / Internal Furnishing
a31 Tirada qolalka u gaarka ah? / Number of dedicated office rooms?24911
a32 Tirada gabadhada faylasha oo xidhma? / Number of secure filing cabinets?1594
a33 Tirada qolalka waraysiga u gaarka ah? / Number of dedicated interview rooms?1012
a34 Tirada qololka sugitaanka? / Number of dedicated waiting rooms? 1012
a35 Tirada musqulaha shaqaalaha? / Number of staff toilets?1252
a36 Tirada musqulaha dadweynaha? / Number of public toilets?1152
a5 Warbixin Dheeraad Ah: Dhismaha / Data Note: InfrastructureThe hall is used as an interview room.a.1 – 14 legal aid offices, 9 of which are located in Benadir.

a.3.5 – 5 toilets in total, accessible to public and staff.
Toilets are shared by both public and staff.
B. Agabka / Material Resources
b1 Adeegga Korontada/laydhka? / Electricity supply?PartialContinuousContinuousContinuous
b11 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? 8-11-11-11
b2 Helitaanka Internet-ka xafiiska? / Access to office internet?ContinuousContinuousContinuousContinuous
b3 Tirada kombuyuutarada shaqaynaya? / Number of working computers?111-998
b4 Tirada footokoobiyada shaqaynaya? / Number of working photocopiers?01-994
b5 Khadka footokoobiyada oo ku filan? / Adequate photocopier toner?yesyesn/ayes
b6 Tirada qalabka daabacaadda? / Number of working printers?13-993
b7 Khadka qalabka daabacadda oo ku filan? / Adequate printer toner?yesyesn/ayes
b8 Tirada kabadhada faylasha oo xidhma? / Number of secure filing cabinets?1594
b9 Waraaqaha xafiisyada oo ku filan? / Adequate stationery?yesyesn/ayes
b10 Tirada shaqaalaha maamulka ee isticmaala kombuyuutarada shaqayanaya? / Number of admin staff to working computer? 31-991
b11 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? / Number of working vehicles?01-990
b12 Shidaalka loo ogol yahay bishi (litir)? / Fuel allowance per month (litres)? 00-990
b13 Helitaanka buugaagta sharciga? / Access to legal resources?noyesyesyes
b14 Telefoonada gaarka ah ee dadku soo wacaan? / Dedicated telephone hotline?noyesyesyes
b15 Warbixin Dheeraad Ah: Agabka 7 Data Note: Material Resources Computers: 2 desktops, 9 laptops. No information was provided. Printer/photocopier all-in-one.
Telephone hotline activated in January, 2020.
C. Shaqaalaha / Human Resources
c1 Tirada guud ee qareenada sida joogtada ah u shaqeeya? / Total number of full-time lawyers? 30151
c2 Tirada qareenada sida joogtada ah u shaqeeya (ragga)? / Number of full-time lawyers (men)? 30101
c3 Tirada qareenada sida joogtada ah u shaqeeya (haweenka)? / Number of full-time lawyers (women)? 0050
c4 Tirada guud qareenada qayb ahaan shaqeeya? / Total number of part-time lawyers?03430
c5 Tirada qareenada qayb ahaan shaqeeya (ragga)? / Number of part-time lawyers (men)?03150
c6 Tirada qareenada qayb ahaan shaqeeya(haweenka)? / Number of part-time lawyers (women)?00280
c7 Tirada guud ee kaaliyaasha sharciga? / Total number of paralegals?00130
c8 Tirada ee kaaliyaasha sharciga (ragga)? / Number of paralegals (men)?0050
c9 Tirada ee kaaliyaasha sharciga(haweenka)? / Number of paralegals (women)?0080
c10 Tirada guud ee dhexdhexaadiyaasha? / Total number of mediators?240131
c11 Tirada dhexdhexaadiyaasha (ragga)? / Number of mediators (men)?22551
c12 Tirada dhexdhexaadiyaasha (haweenka)? / Number of mediators (women)?01580
c13 Tirada Guud ee Shaqaale Hoosaadka? / Total number of administrative (support) staff?212-9911
c131 Tirada Guud ee Shaqaale Hoosaadka (ragga)? / Total number of administrative (support) staff (men)?19-997
c132 Tirada Guud ee Shaqaale Hoosaadka (haweenka)? / Total number of administrative (support) staff (men)?13-994
c14 Warbixin Dheeraad Ah: Shaqaalaha / Data Note: Human Resources 40 mediators recruited from the 10 villages around the town: 4 from each village. No information on administrative staff. The lawyer doubles as a mediator.
D. Ammaanka iyo Rabshada / Security and Violence
d1 Tirada Shaqaalaha NGO ee loo hanjabay/handiday 2019? / Number of NGO staff threatened/intimidated in 2019? 00-990
d2 Tirada shaqaalaha NGO ee la weeraray/dhaawacay 2019? / Number of NGO staff attacked/injured in 2019? 00-990
d3 Tirada shaqaalaha NGO ee la dilay 2019? / Number of NGO staff killed in 2019? 00-990
d4 Warbixin Dheeraad Ah: Ammaanka iyo Rabshadaha / Data Note: Security and Violence
E. Maareynta Dacwadda / Case Management
e.1. Helay tallo sharci/gargaar / Received legal advice/assistance
e11 Tirada guud ee dadka helay tallo sharci/gargaar 2019? / Total number of people who received legal advice/assistance in 2019? 336745759200
e12 Tirada ragga? / Number of men? 2115229940
e13 Tirada haweenka? / Number of women? 125222765200
e.2. Dadka iska yimid 2019? / Walk-ins 2019
e21 Tirada guud ee dadka iska yimid 2019? / Total number of walk-ins in 2019? 115188300
e22 Tirada ragga? / Number of men? 35113190
e23 Tirada haweenka? / Number of women? 807-990
e.3. Telefoonada ku soo hadlay 2019 / Call-ins 2019
e31 Tirada guud ee telefoonada ku soo hadlay 2019? / Total number of Call-ins (mobile phone) in 2019? -99011100
e32 Tirada ragga? / Number of men? -9903510
e33 Tirada haweenka? / Number of women? -9905110
e.4. Dacwadaha la dhexdhexaadiyey 2019 / Cases mediated in 2019
e41 Tirada guud ee dacwadaha la dhexdhexaadiyey 2019? / Total number of cases mediated in 2019? 297923191100
e42 Tirada ragga? / Number of men? 975013010
e43 Tirada haweenka? / Number of women? 200421890100
e44 Tirada guud ee dacwadaha lagu guuleystay dhexdhexaadinta? / Total number of cases successfully mediated? 297923015100
e.5. Dacwadaha illaa hadda taagan 6 billood kadib / Cases still holding after 6 months
e51 Boqolkiiba imisa ayaa heshiisyadu taagan yihiin 6 billood kadib? / Percentage of agreements still holding after 6 months? -991080100
e52 Tirada ragga codsadeyaasha? / Number of men as applicant?-990-990
e53 Tirada haweenka codsadeyaasha? / Number of women as applicant?-990-99100
e6 Lacagta guud ee laga sameeyey dhexdhexaadinta (USD) / Total amount (USD) generated through mediation? -99000
e.7. / Dacwadaha loo gudbiyey hannaanka xeer-dhaqameedka 2019 / Cases referred to customary system in 2019
e71 Tirada guud ee dacwadaha loo gudbiyey hannaanka xeer-dhaqameedka 2019? / Total number of cases referred to customary system in 2019? 551112090
e72 Tirada ragga? / Number of men?1581010
e73 Tirada haweenka? / Number of women?4031990
e.8. Dadka loo gudbiyey Maxkamadda 2019 / Persons referred to Court in 2019
e81 Tirada guud ee dadka loo gudbiyey maxkamadda 2019? / Total number of persons referred to court in 2019? 155090910
e82 Tirada ragga? / Number of men?2506010
e83 Tirada haweenka? / Number of women?130030810
e.9. Dadka lagu caawiyey xarumaha booliska 2019? / Persons assisted at Police in 2019
e91 Tirada guud ee dadka lagu caawiyey xarumaha booliska 2019? / Total number of persons assisted at police in 2019? 9558140
e92 Tirada ragga? / Number of men?1106650
e93 Tirada haweenka? / Number of women?8451020
e94 Tirada inamada ka yar 18? / Number of u18 boys?0-99350
e95 Tirada hablaha ka yar 18? / Number of u18 girls?0-99120
e.10. Dadka lagu caawiyey xabsiga 2019? / Persons assisted at prison in 2019
e101 Tirada guud ee dadka lagu caawiyey xabsiga 2019? / Total number of persons assisted at prison in 2019? 002150
e102 Tirada ragga? / Number of men?002020
e103 Tirada haweenka? / Number of women?00130
e.11. Dadka la caawiyey/matalay maxkamadda horteeda 2019 / Persons assisted/ represented in Court in 2019
e111 Tirada guud ee dadka la caawiyey/la matalay maxkamadda horteeda 2019? / Total number of persons assisted/represented in court in 2019? 155190910
e112 Tirada ragga? / Number of men?2505100
e113 Tirada haweenka? / Number of women?13012959
e114 Tirada inamada ka yar 18? / Number of u18 boys?0-99910
e115 Tirada hablaha ka yar 18? / Number of u18 girls?0-99131
e12 Tirada guud ee dadka ay gaadhay xogta sharciga ee bulshada 2019? / Total number of persons reached with legal information in the community in 2019? 990-9915230720
e13 Warbixin Dheeraad Ah: Maareynta Dacwadda / Data Note: Case Management Community outreach through weekly meetings.
Data source: NGO register.
Percentage of agreements still holding after 6 months: verified by physical visits and case follow ups.
Data source: computer records.
F. Tababarka / Training
f1 Tababarka Kaabista: Xirfadda Maxkamadda (maalmo)? / Supplementary Training: Court Craft (days)? 3050
f2 Tababarka Kaabista: Tababar Gaar ah (maalmo)? / Supplementary Training: Specialised (days)? 0550
f3 Tababarka aasaasiga ah ee kaaliyaasha sharciga (maalmo)? / Paralegal basic training (days)? 002640
f4 Tababarka Dhexdhexaadinta (maalmo)? / Mediation training (days)?0750
f5 Tirada dhexdhexaadiyaasha tababarka la siiyey? / Number of mediators trained? 04040
f6 Warbixin Dheeraad Ah: Tababarka / Data Note: Training All 40 mediators trained in 2019.
G. Hab maamulka / Governance
g1 Qareenada habkee loo shaqaalaysiiyaa? / How are lawyers recruited? ExamExam, InterviewExamExam, Interview
g2 Kaaliyaasha sharciga habkee loo shaqaalaysiiyaa? / How are paralegals recruited? Exam, InterviewN/AExamN/A
g3 Dhexdhexaadiyaasha habkee loo shaqaalaysiiya? / How are mediators recruited? ExamOtherExamExam, Interview
g4 Jagooyinkan si furan miyaa loo soo xayeysiiyaa? / Are these positions openly advertised?yesyesyesyes
g5 Aqoonta ay leeyihiin Qareenada (ragga)? / Existing qualifications, Lawyers (men)? LLB, ShariaShariaLaw degree, ShariaLaw degree
g6 Aqoonta ay leeyihiin Qareenada (haweenka)? / Existing qualifications, Lawyers (women)? N/AN/ALaw degree, ShariaN/A
g7 Aqoonta ay leeyihiin Kaaliyaasha sharciga (ragga)? / Existing qualifications, Paralegals (men)?SecondaryN/ABachelorN/A
g8 Aqoonta ay leeyihiin Kaaliyaasha sharciga (haweenka)? / Existing qualifications, Paralegals (women)?SecondaryN/ABachelorN/A
g9 Aqoonta ay leeyihiin Dhexdhexaadiyaasha (ragga)? / Existing qualifications, Mediators (men)?Mediation CourseMediation CourseBachelorN/A
g10 Aqoonta ay leeyihiin Dhexdhexaadiyaasha (haweenka)? / Existing qualifications, Mediators (women)?N/AMediation CourseBachelorN/A
g11 Bishii lacagta ay qaataan (USD) qareenada u shaqeeya NGO-yada? / Pay per month (USD), in-house lawyers?10000-991200
g12 Bishii lacagta ay qaataan (USD) qareenada u shaqeeya NGO-yada waqtiyada qaar? / Pay per month (USD), part-time lawyers?5000-990
g13 Bishii imisa ayay qaataan kaaliyaasha sharcigu (USD)? / Pay per month (USD), paralegals?4000-990
g14 Bishii imisa ayay qaataan dhexdhexaadiyaashu (USD)? / Pay per month (USD), mediators?00-990
g15 Mushaharka yaa bixiya? / Salary paid by? DonorNGON/ADonor
g16 Xeerka Anshaxa ee kaaliyaasha sharciga? / Code of conduct for paralegals?yesyesyesno
g17 Xeerka Anshaxa ee dhexdhexaadiyaasha? / Code of conduct for mediators?noyesyesno
g18 Hannaanka cabashooyinka NGO? / Complaints mechanism for NGO?yesyesyesyes
g19 Hannaanka ay u wada xidhiidhaan bahda caddaaladdu? / Coordination mechanism with justice actors? yesyesyesyes
g20 Qaabkee ayaa bulshada loo gaadhaa? / Means of outreach? Radio, Word of mouthTelephone hotline, Word of mouthSocial MediaRadio, Telephone hotline, Word of mouth
g21_Miisaaniyadda 2019/2020 / Budget_2019_2020-99-99-99-99
g21 Warbixin Dheeraad Ah: Hab maamulka / Data Note: Governance Lawyers are not retained but paid on an ad hoc basis for services supplied.
Coordination meetings are infrequent.
Hotline number: 2151.
State / GobolSouth West StateSouth West StateJubbalandSouth West StateBanadir
Region / GobolkaBakoolLower ShabelleLower JubbaBayBanadir Regional Administration
City / MagaaladaXudurAfgooyeKismayoBaidoaMogadishu
District / Degmada-11-11-11-11Hamar-Weyne
A. Shaqaalaha / Human Resources
a.1. Tirada guud ee qareenada ka hawlgala maamulka? / Total number of lawyers in state? -99-991025228
a.2. Tirada qareenada(ragga) ah ee ka hawlgala maamulka? / Number of lawyers in state (men)? -99-991023200
a.3. Tirada qareenada(haweenka) ah ee ka hawlgala maamulka? / Number of lawyers in state (women)? -99-990228
a.4. Tirada guud ee qareenada ka hawlgala Gobolka? / Total number of lawyers in region?-99-99-99-99159
a.5. Tirada qareneeda (ragga) ee gobolka? / Number of lawyers in region (men)?-99-99-99-99145
a.6. Tirada qareneeda (haweenka) ee gobolka? / Number of lawyers in region (women)?-99-99-99-9914
a.7. Tirada guud ee qareenada ka hawlgala degmada? / Total number of lawyers in district58512-99
a8_Tirada qareneeda (ragga) ee degmada? / Total number of lawyers in district men56510-99
a9_Tirada qareneeda (ragga) ee degmada? / Total number of lawyers in district women0202-99
a.10. Warbixin Dheeraad Ah: Shaqaalaha / Data Note: Human Resources Source: interview local lawyerSource: interview local lawyerSource: interview with lawyers say 18 lawyers are licensed in SWS and 7 are in training.

Data discrepancy: Somali Bar Association (Mogadishu) registers 10 lawyers in all South West State.
Source Somali Bar Association (SBA):
Banadir region: 159 Puntland: 52
Jubaland: 7
South West State: 10

In 2019, 23 Students (15 male, 8 female) graduated in law from Mogadishu University (source: Mogadishu University).
B. Maamulka / Governance
b.1. Ma jiraa Ururuka qareenada oo habaysan? / Organised bar? yesyesyesyesyes
b.2. Hannaanka Cabashada u soo gudbiyaan Daweynuhu? / Public complaints mechanism?yesyesyesyesyes
b.2.1. Haddii ay jawaabtu haa tahay, ma jiraa guddiga anshax marintu? / If yes, is there a disciplinary committee?yesyesyesyesyes
b.2.2. Haddii ay jawaabtu haa tahay, imisa qareen ayaa shaqada la ga eryey 2019? / If yes, how many lawyers have been dismissed in 2019? 0-99007
b.3. Hannaanka wada xidhiidhka bahda caddaaladda? / Coordination mechanism with justice actors? yesyesyesyesyes
b.4. Sannadka ururka qareenada la sharciyeeyey? / Year organised bar incorporated? 20170201920171960
b.5. Xeerka Anshaxa ee Qareenada? / Lawyers’ code of conduct?yesyesyesyesyes
b.6. Warbixin Dheeraad Ah: Maamulka / Data Note: Governance Quarterly coordination meetings attended by justice actorsSBA incorporated in 1960 and reopened/re-incorporated after the civil war in 2011.
State / GobolSouth West StateSouth West StateJubbaland
Region / GobolkaBakoolBayLower Jubba
City / MagaaladaXudurBaidoaKismayo
District / Degmada-11-11-11
Name / MagacaCDRHCDRHADR
A. Kaabayaasha / Infrastructure
a1 Tirada XXKHB? / Number of CDRH? 111
a2 Qaybta haweenka ee XXKHB? / CDRH female section? 110
a3 Qaybta ragga ee XXKHB? / CDRH male section? 112
a4 Muuqaalka dibaddu ma yahay mid habboon? / Adequate external structure?noyesyes
a5 Taariikhdii ugu danbaysay ee dib-u-habayn weyn lagu sameeyey ( sanadka)? / Date of last major renovation (year)? 020202019
a6. Qalabaynta Gudaha / Internal Furnishing
a61 Tirada qolalka tallo-bixinta? / Number of consultation rooms?241
a62 Tirada marwaxadaha qolkiiba yaala? / Number of fans per room?002
a63 Tirada qolalka sugitaanka ee u gaarka ah haweenka? / Number of dedicated waiting rooms for women?120
a64 Tirada qolalka sugitaanka ee u gaarka ah ragga? / Number of dedicated waiting rooms for men?120
a65 Tirada musqulaha shaqaalaha? / Number of staff toilets?121
a66 Tirada musqulaha dadweynaha (haweenka)? / Number of public toilets (women)?010
a67 Tirada musqulaha dadweynaha (ragga)? / Number of public toilets (men)?011
a8 Warbixin Dheeraad Ah: Kaabayaasha / Data Note: InfrastructureMen and women occupy same section.Men and women occupy same section.

There is a newly renovated center for ADR but elders have not moved to the new one due to security fears.
The current ADR Centre functions in the MOJ building.

Public toilet: men share a toilet with the elders.
B. Agabka / Material Resources
b1 Adeegga Korontada? / Electricity supply?PartialContinuousContinuous
b11 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? 3-11-11
b2 Xafiisku ma leeyahay Internet? / Access to office internet?NoneContinuousContinuous
b3 Tirada Kombuyutarada shaqaynaya? / Number of working computers?232
b4 Tirada Footokoobiyada shaqaynaya? / Number of working photocopiers?032
b5 Ma jiraan Khadka Footokoobiyada oo ku filan? / Adequate photocopier toner?-11yesyes
b6 Tirada qalabka daabacaadda ee shaqaynaya? / Number of working printers?232
b7 Ma jiraan Khadka qalabka daabacaadda oo ku filan? / Adequate printer toner?noyesyes
b8 Tirada kabadhada faylasha ee xidhma? / Number of secure filing cabinets?021
b9 Ma jiraan agabka xafiiska loo isticmaalo sida waraaqaha oo ku filan? / Adequate stationery?yesyesyes
b10 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? / Number of working vehicles?201
b11 Shidaalka loo ogol yahay bishii ( litir)? / Fuel allowance per month (litres)? 00100
b12 Helitaanka agabka xeerarka la xidhiidha? / Access to legal resources?yesyesno
b13 Masaafada ay u jirto maxkamadda (kms)? / Distance to court (kms)? 1.510.5
b14 Masaafada ay u jirto Taliska Guud ee Booliska (kms)? / Distance to police HQ (kms)? 1.511.5
b15 Warbixin Dheeraad Ah: Agabka / Data Note: Material Resources Printers/photocopiers all-in-one. Printers/photocopiers all-in-one.
FGS is drafting legislation covering ADR.
The car is rented.
C. Shaqaalaha / Human Resources
c1 Tirada Isuduweyaasha ee xarun kasta oo XXKHB? / Number of coordinators per CDRH? 111
c2 Tirada shaqaalaha kaydka xogta ee xarun kasta oo XXKHB? / Number of data clerks per CDRH? 111
c3 Tirada cuqaasha ragga ah ee ka hawlgala XXKHB? / Number of male elders (actors) associated with the CDRH? 73330
c4 Tirada haweenka wax-garadka ee ka hawlgala XXKHB? /Number of female elders (actors) associated with the CDRH? 23020
c5 Tirada cuqaasha ragga ee joogay maallinta booqashada? / Number of male elders (actors) present on the day of visit?0615
c6 Tirada wax-garadka haweenka ee joogay maallinta booqashada? / Number of female elders (actors) present on the day of visit?035
c7 Warbixin Dheeraad Ah: Shaqaalaha / Data Note: Human Resources Additional staff include: 1 Admin and Finance Consultant, 1 Technical Adviser in MOJ. Additional staff include: 1 Admin and Finance Consultant, 1 Technical Adviser in MOJ.
D. Ammaanka iyo Rabshadaha / Security and Violence
d1 Tirada shaqaalaha XXKHB ee loo hanjabay/haddiday 2019? / Number of CDRH staff threatened/intimidated in 2019? 000
d2 Tirada shaqaalaha XXKHB ee la weeraray/dhaawacay 2019? / Number of CDRH staff attacked/injured in 2019? 000
d3 Tirada shaqaalaha XXKHB ee la dilay 2019? / Number of CDRH staff killed in 2019? 000
d4 Tirada cuqaasha loo hanjabay/haddiday 2019? / Number of elders threatened/intimidated in 2019? 060
d5 Tirada cuqaasha la weeraray/dhaawacay 2019? / Number of elders attacked/injured in 2019? 000
d6 Tirada cuqaasha la dilay 2019? / Number of elders killed in 2019? 002
d7 Warbixin Dheeraad Ah: Ammaanka iyo Rabshadaha / Data Note: Security and Violence 2 elders from the Centre killed due to political issues (not case related).
E. Maareynta Dacwadaha / Case Management
e0 Tirada guud ee dacwadihii taagnaa illaa sannadkii 2018? / Total number of Cases Pending from 2018?000
e1 Tirada guud ee dacwadaha cusub 2019? / Total new cases in 2019? 1249065
e2. Dacwadaha ay soo gudbiyeen cuqaashu / Cases referred by elders
e21 Tirada guud ee dacwadaha ay cuqaashu u soo gudbiyeen XXKHB 2019? / Total number of cases referred to the CDRH by elders in 2019? 307965
e22 Tirada dacwadaha ay u soo gudbiyeen xarunta XXKHB cuqaasha (ragga) 2019? / Number of cases referred to the CDRH by elders in 2019 (men)? 173140
e23 Tirada dacwadaha ay u soo gudbiyeen xarunta XXKHB wax-garadka (haweenka) 2019? / Number of cases referred to the CDRH by elders in 2019 (women)? 134825
e3. Dacwadaha ay soo gudbisay maxkamaddu / Cases referred by courts
e31 Tirada guud ee dacwadaha ay maxkamaduhu u soo gudbiyee xarunta XXKHB 2019? / Total number of cases referred to the CDRH by the Courts in 2019? 60110
e32 Tirada dacwadaha (ragga) ee ay Maxkamaduhu u soo gudbiyeen XXKHB 2019? / Number of cases referred to the CDRH by the Courts in 2019 (men)? 4130
e33 Tirada dacwadaha (haweenka) ee ay Maxkamaduhu u soo gudbiyeen XXKHB 2019? / Number of cases referred to the CDRH by the Courts in 2019 (women)? 1990
e34_number_of_cases_referred_by_other3400
e341_number_of_cases_referred_by_other_men2100
e342_number_of_cases_referred_by_other_women 1300
e4. Dadka iska yimaada xarunta XXKHB / Walk-ins to CDRH
e41 Tirada guud ee dadka iska yimid XXKHB 2019? / Total number of walk-ins to CDRH in 2019? 34220
e42 Tirada (ragga) ee iska yimid XXKHB 2019? / Number of walk-ins to CDRH in 2019 (men)? 21150
e43 Tirada (haweenka) ee iska yimid XXKHB 2019? / Number of walk-ins to CDRH in 2019 (women)? 1370
e5 Tirada guud ee dacwadaha lagu guuleystay xallintooda? / Total number of cases successfully resolved? 1219063
e6 Boqolkiiba imisa ayaa heshiisyadii la galay 6 billood kadib weli sii hir-galay? / Percentage of agreements still holding after 6 months? -99-99-99
e7 Qiimaha guu ee heshiiska la gaadhay 2019 (USD)? / Total value of settlements in 2019 (USD)? -9940100-99
e8 Tirada guud ee dadka loo gudbiyey maxkamadda 2019? / Total number of people referred to the court in 2019? 1302
e9 Tirada guud ee (ragga) loo gudbiyey maxkamadda 2019? / Total number of people referred to the court in 2019 (men)? 702
e10 Tirada guud ee (haweenka) loo gudbiyey maxkamadda 2019? / Total number of people referred to the court in 2019 (women)? 600
e11 Tirada guud ee dacwadaha aan la xallin/la laalay dhammaadkii 2019? / Total number of cases unresolved/dismissed end of 2019? 080
e12 Tirada guud ee dacwadaha taagan dhammaadka 2019? / Total number of cases pending end of 2019? 000
e13 Warbixin Dheeraad Ah: Maareynta Dacwadaha / Data Note: Case Management Data discrepancy: Total New Cases 124.
UNDP data: Total 168 (106 women, 62 men). Unclear if UNDP total includes pending cases from 2018.
Walk-ins: counted as ‘cases’.
Walk-ins: not counted as ‘cases’. They are visits by members of the community to inquire about the CDRH’s services.Data discrepancy: Total New Cases 65.
UNDP data: Total 120 (29 women, 91 men). Possibly explained by these figures referring to people, as opposed to cases. Unclear.
F. Tababarka / Training
f1 Maalmaha tababarka cuqaasha? / Training days for elders/actors? 32627
f2 Maalmaha tababarka la siiyey Isu-duweyaasha? / Training days for coordinators?550
f3 Maalmaha tababarka la siiyey shaqaalaha xogta kombuyuutarka? / Training days for data clerks?540
f4 Warbixin Dheeraad Ah: Tababarka / Data Note: Training Series of trainings: Elders, Imams, and Women leaders on Non Violent Communication (NVC), and on legal awareness for Elders, Youth leaders and Women leaders (UNDP). 3 trainings: elders, 9 days each.

In 2018, 7 day training course in data management for data clerk.
G. Hab Maamulka / Governance
g1 Sidii cuqaasha loo soo doortaa? / How are elders appointed? MOJClanClan
g2 Sidii cuqaasha loo shaqaalaysiiyaa? / How are elders recruited? InterviewClanClan
g3 Aqoonta ay leeyihiin (raggu)? / Existing qualifications (men)? ElderClan Representative Elder
g4 Aqoonta ay leeyihiin (haweenku)? / Existing qualifications (women)? Elder-11Elder
g5 Bishii inta ay qaataan (USD)? / Pay per month (USD)?000
g6 Mushaharka waxa bixiya? / Salary paid by? NoneUNNone
g7 Miisaaniyadda XKHB 2018/19 (USD)? / CDRH budget 2018/19(USD)?1427001427000
g8 Miisaaniyadda XKHB 2019/20 (USD)? / CDRH budget 2019/20(USD)?-99-990
g9 Xeerka Anshaxa ee XKHB? / CDRH code of conduct?noyesno
g10 Cabashada habkee loo gudbiyaa? / Complaints mechanism?yesnono
g11 Habka ay u wada shaqeeyaan bahda caddaaladdu? / Coordination mechanism with justice actors? yesyesyes
g12 Warbixin Dheeraad Ah: Maamulka / Data Note: Governance Budget covering Baidoa and Xudur (UNDP) managed by MOJ. Monthly meeting held by MOJ (including: Police and Courts).Budget covering Baidoa and Xudur (UNDP), managed by MOJ. Quarterly meetings attended by all justices actorsBudget managed by MOJ.
State / GobolSouth West StateJubbalandSouth West StateBanadirBanadir
Region / GobolkaBakoolLower JubbaBayBanadir Regional AdministrationBanadir Regional Administration
City / MagaaladaXudurKismayoBaidoaMogadishuMogadishu
District / Degmada-11-11-11Hamar-JajabDharkenley
Name / MagacaPrisonPrisonPrisonHamar-Jajab PrisonDharkenley Prison
A. Agabka / Material Resources
a.1. Adeegga Korontada/laydhka? / Electricity supply?NonePartialContinuousPartialPartial
a.1.1 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? -1110-111513
a.1.1 Ma jiraa Dab-dhaliyuhu haddii uu damo mid kayd u ah? / Generator backup?nono-99nono
a.2. Adeegga Biyaha? / Water supply?OtherBuy from truckMainsBuy from truckMains
a.3. Qalabka / Equipment
a.3.1 Tirada Gawaadhida Gurmadka? / Number of Ambulances? 00020
a.3.2 Tirada gawaadhida gaashaaman ee maxaabiista lagu qaado? / Number of secure mobile prison van? 00000
a.3.3 Tirada gawaadhida Pick-ups ah/ ? / Number of Pick ups? 00101
a.3.4 Tirada gawaadhida waaweyn? / Number of trucks/lorries?00000
a.3.5 Gaadhigaaga gaarka ah ma isticmaashaa? / Use your own vehicle?noyesyesnono
a.3.6 Shidaalka loo ogol yahay bishiiba (Litir)? / Fuel allowance per month? (Litres)0002001200
a.3.7 Tirada guud ee kombuyuutarada shaqaynaya? / Total number of working computers?01121
a.3.8 Tirada shaqaalaha maamulka ee isticmaala kombuyuutarada shaqaynaya? / Number of administrative staff to working computers? 03322
a.3.9 Tirada qalabka daabacaadda shaqaynaya? / Number of working printers?01021
a.3.10 Khadka qalabka daabacaadda oo ku filan? / Adequate printer toner?-11nononono
a.3.11 Tirada footokoobiyada shaqaynaya? / Number of working photocopiers?01020
a.3.12 Khadka footokoobiga oo ku filan? / Adequate photocopier toner?-11nononono
a.3.13 Tirada kabadhada khaanadaha xidhma leh? / Number of secure filing cabinets?00151
a.4. Masaafada ay u jirto Maxkamadaha (KMs) / Distance to Courts (KMs)?10.50212
a.5. Masaafada xabsigu u jiro goobta adeegga caafimaad ee ugu dhaw (KMs) / Distance of prison to nearest medical facility (KMs)?313210
a.6. Boqolkiiba shaqaalaha dirayska leh? / Percentage of staff in uniform? 025100100100
a.7. Boqolkiiba shaqaalaha deggan guryaha kirada ah? / Percentage of staff in rented housing? 901001002070
a.8. Warbixin Dheeraad Ah: Agabka / Data Note: Material ResourcesWater sourced from a shallow well.Printer/photocopier all-in-oneUniforms: staff pay for own uniform. Electricity provided by police, used mainly at night and when water needs to be pumped.

Police provide ambulance when needed.

Prisoner transport to court under the responsibility of the police.

Fuel: 6x 200 litre barrels.

Working computers: computer software not working.

Uniforms: staff pay for own uniform.

Printer/photocopier all-in-one.
B. Shaqaalaha / Human Resources
b.1. Tirada guud ee shaqaalaha? / Total of Staff? 2010016256101
b.2. Shaqaalaha darajada sare? / Senior Staff
b.2.1 Tirada guud ee shaqaalaha darajada sare leh? / Total number of Senior Staff?312775-99
b.2.2 Tirada ragga? / Number of men?311557-99
b.2.3 Tirada haweenka? / Number of women?01218-99
b.3. Shaqaalaha ammaanka / Security Staff
b.3.1 Tirada guud ee Shaqaalaha Ammaanka? / Total Security Staff?1788814995
b.3.2 Tirada ragga / Number of men?14588-99-99
b.3.3 Tirada haweenka? / Number of women?3300-99-99
b.4. Hawl-wadeenada Caafimaadka / Health Professionals
b.4.1 Tirada guud ee Hawl-wadeenada Caafimaadka? / Total number of Health Professionals?001106
b.4.2 Tirada ragga? / Number of men?00184
b.4.3 Tirada haweenka? / Number of women?00022
b.5. Shaqaalaha Waxbarashada / Education Staff
b.5.1 Tirada guud ee shaqaalaha Waxbarashada? / Total number of Education Staff?00520
b.5.2 Tirada ragga? / Number of men?00320
b.5.3 Tirada haweenka? / Number of women?00200
b.6. Shaqaalaha Tababarka Farsamada Gacanta / Technical Training Staff
b.6.1 Tirada guud ee shaqaalaha tababarka farsamada gacanta? / Total number of technical training Staff?000200
b.6.2 Tirada ragga? / Number of men?000-990
b.6.3 Tirada haweenka? / Number of women?000-990
b.7. Warbixin Dheeraad Ah: Shaqaalaha / Data Note: Human ResourcesSome staff also teach.Education staff: Finn Church Aid (NGO) provides 5 educators. Total staff: staff work on shift rotation. Approximately 45 on duty at a given time.
C. Xaaladda Dhismaha / Physical Infrastructure Conditions
c.1. Deyrka ammaanka dibadda ma ku filan yahay? / Adequate external security wall? NoNoNoYesYes
c.2. Taariikhdii la dhisay? / Date of construction?19741814-9919302018
c.3. Taariikhdii u danbaysay e dib u habayn weyn lagu sameeyey? / Date of last major structural repair?2019197020192019-11
c.4. Intii uu qaadayey (markii la dhisay)? / Capacity (at time of construction)?150150701000216
c.5. Dhulka wax-soosaarka cuntada laga beero (m2)? / Productive land available to grow food (m2)?1000040000
c.6. Boqolkiiba dhulka wax -soosaarka inta la isticmaalo? / Percentage of productive land in use?500000
c.7. Tirada goobaha waxbarashada farsamada gacanta lagu barto? / Number of workshops to learn technical trade? 00040
c.9. Warbixin Dheeraad Ah: Xaaladda Dhismaha / Data Note: Physical Infrastructure Conditions Land: prison owns 2 large areas of land each comprising roughly 500m2.The prison is part of the Central Police station. There is no separate facility under the Custodial Corps in Kismayo.Date of construction unknown. Thought to be pre-1960. Workshops include: welding, sewing and tie-and-die training (supported by UNIDO).
D. Xaaladda Gudaha / Internal Conditions
d.1. Dumarka iyo raggu miyay kala soocan yihiin? / Are men separated from women? yesyesnoyes-11
d.2. Wiilasha (ka yar 18) miyaa laga soocaa ragga? / Are (u18) boys separated from men? noyesnoyes-11
d.3. Maxaabiista rummaanka/garsugeyaasha ah miyaa laga soocaa kuwa xukunku ku dhacay (ragga)? / Are those on remand separated from the convicted (men)? noyesnoyes-11
d.4. Maxaabiista rummaanka/garsugeyaasha ah miyaa laga soocaa kuwa xukunku ku dhacay (haweenka)? / Are those on remand separated from the convicted (women)? noyesnoyes-11
d.5. Tirada qolalka ragga? / Number of male cells/dormitories? 4681136
d.5.1 Cabbirka qolalka (oo mitir jibbaaran) (m2)? / Size of cells/dormitories (m2)?124-99816
d.6. Tirada qolalka haweenka? / Number of female cells/dormitories? 02120
d.6.1 Cabbirka qolalka (oo mitir jibbaaran) (m2)? / Size of cells/dormitories (m2)?04-9970
d.7. Tirada qolalka carruurta? / Number of juvenile cells/dormitories? 00010
d.7.1 Cabbirka qolalka (oo mitir jibbaaran) (m2)? / Size of cells/dormitories (m2)?0-99-9980
d.8. Qolalku ma helaan iftiinka cadceedda oo ku filan? / Adequate cell natural lighting?nonoyesyesyes
d.9. Qolalku meel ay hawada ka helaan ma leeyihiin? / Adequate Cell ventilation? yesnoyesyesyes
d.10. Tirada marwaxadaha qolkiiba? / Number of fans per cell? 001-990
d.11. Sariiraha? / Beds?NoneMatNoneBunkBunk
d.12. Gogosha sariirta? / Bedding? nononoyesyes
d.13. Dharka maxaabiista ee ay xukuumaddu bixisay? / Prisoner clothing provided by government? nonononono
d.14. Fayo-dharka / Sanitation
d.14.1 Tirada qolalka lagu qubaysto/maydho? / Number of shower rooms? 459236
d.14.2 Tirada musqulaha dibadda? / Number of external toilets? 06900
d.14.3 Tirada musqulada dadka soo booqanaya xabsiga? / Number of toilets for visitors? 00001
d.16. Tirada dhimashada 2019 / Deaths in 2019
d.16.1 Tirada guud ee dhimashada 2019? / Total number of deaths in 2019?10130
d.16.2 Tirada dhimashada (ragga)? / Number of deaths (men)?10130
d.16.3 Tirada dhimashada (haweenka)? / Number of deaths (women)?00000
d.17. Heerka Cudurka 2019 / Morbidity rate in 2019
d.17.1 Heerka cudurka 2019 (ragga)? / Morbidity rate in 2019 (men)?758-99-9945
d.17.2 Heerka cudurka 2019 (haweenka) / Morbidity rate in 2019 (women)?800-99-990
d.18. Cudurkii ugu badnaa ee haleela ragga? / Most common illness among men? MalariaMalariaMalariaMalariaMalaria
d.19. Cudurkii ugu badnaa ee haleela haweenka? / Most common illness among women? Malaria0MalariaMalaria 0
d.20. Jikada/Madbakha / Kitchen
d.20.1 Miyaa lagu karsadaa cuntada iyada oo la isticmaalyo koranto? / Cooking by electricity? nonoyesnono
d.20.2 Ma gaasbaa cuntada lagu karsadaa? / Cooking by gas? nonononono
d.20.3 Ma xaabo ayaa cuntada lagu karsadaa? / Cooking by wood? yesyesyesyesyes
d.20.4 Celceliska inta jeer ee cuntada la sameeyo maalintii? / Average number of meals per day? 12233
d.21. Celceliska tirada saacadaha maxaabiista maallintii gudaha lagu hayo? / Average number of hours prisoners locked up in a day? 172122820
d.22. Goobta maxaabiista lagu soo booqdo? / Prisoner visiting area? yesyesyesyesyes
d.23. Warbixin Dheeraad Ah: Xaaladda Gudaha / Data Note: Internal Conditions Women’s cells completely destroyed. Women held in one of the cells in men’s section.
In the space available, practically, it is not clear how prisoners can be separated. There are no separate sections (i.e remand, convicted, men or women).

Visitors meet prisoners in the corridor between the gate and the cells.
Men and women do not share cells. Due to limited space, the female cell is used as a male dormitory.
Women prisoners are held in another room (which is not a purpose built cell).

Size of cells: It wasn’t possible to pace out the size of cells.
Estimate: the largest 20m2. The smallest 12m2.
In the space available, practically, it is not clear how prisoners can be separated. There are no separate sections (i.e remand, convicted, men or women).

Visitors meet prisoners in the corridor between the gate and the cells.

In addition to Malaria, TB (men) and Gastric Ulcers (women) are also common illnesses.
Separation: all prisoners convicted men.
No current requirement for separation by age, gender or status.

Bedding: mattress, bed sheet and cover sheet provided.

Every cell has a toilet and washing unit.

Most common illness: also includes scabies and syphilis.
E. Ammaanka iyo Rabshadaha / Security and Violence
e.1. Tirada rabashadihii dhacay 2019? / Number of riots in 2019?00200
e.2. Tirada weeraradii loo geystay shaqaalaha 2019? / Number of assaults on staff in 2019?10000
e.3. Tirada shaqaalihii la dilay 2019? / Number of staff killed violently in 2019?00000
e.4. Tirada ka baxsday xabsiga 2019? / Number of escapes in 2019?02030
e.5. Tirada la jabiyey (la isku dayey) oo dibadda laga soo qaaday 2019? / Number of break-ins (or attempts) from outside in 2019?03000
e.6. Warbixin Dheeraad Ah: Ammaanka iyo Rabshadaha / Data Note: Security and Violence Source: interviews. No independent record.Break-ins: several attacks from the outside. Most recently in March 2020.
F. Maareynta Dacwadaha / Case Management
f.1. Tirada guud ee uu qaadayo (hadda)? / Total capacity (current)?501001001500216
f.2. Dadweyna guud ahaan / Population
f.2.1 Tirada guud ee dadweynaha? / Total population? 2535145130096
f.2.2 Tirada guud ee dadweynaha (ragga)? / Total population (men)? 1835144-9996
f.2.3 Tirada guud ee dadweynaha (haweenka)? / Total population (women)? 701-990
f.3. Maxaabista garsugeyaasha ah / Remand Prisoners
f.3.1 Tirada guud ee maxaabiista garsugeyaasha ah ? / Total remand prisoners? 232926-990
f.3.2 Tirada maxaabiista garsugeyaasha (ragga) / Remand prisoners (men)? 172925-990
f.3.3 Tirada maxaabiista garsugeyaasha (haweenka) / Remand prisoners (women)? 601-990
f.4. Maxaabiista xukunka lagu riday / Convicted Prisoners
f.4.1 Tirada guud ee maxaabiista xukunku ku dhacay? / Total convicted prisoners? 20119101596
f.4.2 Maxaabiista xukunku ku dhacay (ragga)? / Convicted prisoners (men)? 10119100296
f.4.3 Maxaabiista xukunku ku dhacay (haweenka)? / Convicted prisoners (women)? 100130
f.5. Tirada guud ee soo gashay xabsiga 2019? / Total admissions in 2019?150-99838-99127
f.6. Tirada guud ee maxaabiista la sii daayey 2019? / Total releases in 2019?146-99693-9930
f.7. Warbixin Dheeraad Ah: Maareynta Dacwadda / Data Note: Case Management Capacity: decreased over the years as parts of the building have been destroyed/fallen into disrepair.

Population data as of the date of visit (25/02/2020)
Population data as of the date of visit (29/2/2020)Population data as of the date of visit (27/2/2020)

Population data as of the date of visit (28/3/2020)
Population data as of the date of visit (27/03/2020).

All prisoners transferred from the Central Prison.

G. Maxaabiista da’dooda / Prisoners by Age
g.1. Da’da 18-24 (ragga)? / Ages 18-24 (men)?-991-99-99-99
g.2. Da’da 18-24 (haweenka)? / Ages 18-24 (women)?-990-99-99-99
g.3. Da’da 25-34 (ragga)? / Ages 25-34 (men)?-9922-99-99-99
g.4. Da’da 25-34 (haweenka)? / Ages 25-34 (women)?-990-99-99-99
g.5. Da’da 35-44 (ragga)? / Ages 35-44 (men)?-994-99-99-99
g.6. Da’da 35-44 (haweenka)? / Ages 35-44 (women)?-990-99-99-99
g.7. Da’da 45-54 (ragga)? / Ages 45-54 (men)?-995-99-99-99
g.8. Da’da 45-54 (haweenka)? / Ages 45-54 (women)?-990-99-99-99
g.9. Ka weyn 55 (ragga)? / Over 55 (men)?-997-99-99-99
g.10. Ka weyn 55 (haweenka)? / Over 55 (women)?-990-99-99-99
g.11. Warbixin Dheeraad Ah: Da’da Maxaabiista / Data Note: Prisoners by Age Register does not disaggregate by age.Register does not disaggregate prisoners by age. Case data: unavailable.The computer database is not functioning. Case data: unavailable.The computer database is not functioning.
H. Maxaabiista Xaaladdooda iyo nooca Danbiga / Prisoners by Status and Crime
h.I. Rummaan/Garsugeyaal / Remand
h.1.1 Tirada guud ee dilka ? / Total murder? 2712-990
h.1.2 Tirada guud ee dilka (ragga) / Total murder (men)? 2711-990
h.1.3 Tirada guud ee dilka (haweenka) / Total murder (women)? 001-990
h.2.1 Tirada guud ee boobka? / Total robbery? 7100-990
h.2.2 Tirada guud ee boobka (ragga)? / Total robbery (men)? 5100-990
h.2.3 Tirada guud ee boobka (haweenka)? / Total robbery (women)? 200-990
h.3.1 Tirada guud ee kufsiga? / Total rape? 500-990
h.3.2 Tirada guud ee kufsiga (ragga)? / Total rape (men)? 400-990
h.3.3 Tirada guud ee kufsiga (haweenka)? / Total rape (women)? 100-990
h.4.1 Tirada guud ee danbiyada ka dhanka ah maamulka? / Total offences against the state?11011-990
h.4.2 Tirada guud ee danbiyada ka dhanka ah maamulka (ragga)? / Total offences against the state (men)? 6011-990
h.4.3 Tirada guud ee danbiyada ka dhanka ah maamulka (haweenka)? / Total offences against the state (women)? 500-990
h.5.1 Tirada guud ee tuugada? / Total theft? 6120-990
h.5.2 Tirada guud ee tuugada (ragga)? / Total theft (men)? 3120-990
h.5.3 Tirada guud ee tuugada (haweenka)? / Total theft (women)? 300-990
h.6. Danbiyada kale / Other-99103-990
h.II. Xukunadu ku dhaceen / Convicted
h.7.1 Tirada guud ee dilka? / Total murder? 0037-99-99
h.7.2 Tirada guud ee dilka (ragga)? / Total murder (men)? 0037-99-99
h.7.3 Tirada guud ee dilka (haweenka)? / Total murder (women)? 000-99-99
h.8.1 Tirada guud ee booblka? / Total robbery? 101-99-99
h.8.2 Tirada guud ee booblka (ragga)? / Total robbery (men)? 101-99-99
h.8.3 Tirada guud ee booblka(haweenka)? / Total robbery (women)? 000-99-99
h.9.1 Tirada guud ee kufsiga? / Total rape? 002-99-99
h.9.2 Tirada guud ee kufsiga (ragga)? / Total rape (men)? 002-99-99
h.9.3 Tirada guud ee kufsiga (haweenka)? / Total rape (women)? 000-99-99
h.10.1 Tirada guud ee danbiyada ka dhanka ah maamulka? / Total offences against the state? 0048-99-99
h.10.2 Tirada guud ee danbiyada ka dhanka ah maamulka (ragga)? / Total offences against the state (men)? 0048-99-99
h.10.3 Tirada guud ee danbiyada ka dhanka ah maamulka (haweenka)? / Total offences against the state (women)? 000-99-99
h.11.1 Tirada guud ee tuugada? / Total theft? 100-99-99
h.11.2 Tirada guud ee tuugada (ragga)? / Total theft (men)? 000-99-99
h.11.3 Tirada guud ee tuugada (haweenka)? / Total theft (women)? 100-99-99
h.12. Danbiyada kale / Other0031-99
h.13 Warbixin Dheeraad Ah: Xaaladda Maxaabiista iyo Danbiyada / Data Note: Prisoners by Status and CrimeData discrepancy.
Some of those accused of offences against the state (mostly living under AS rule) have also committed other offences (robbery, theft) and so are double charged.
Possible explanation for discrepancies in totals.
Remand Other: 10
Mostly petty offences (misbehaving, disciplinary, insulting seniors & assault.)

AS usually taken to military prison.
Remand Other: 3
Include cases of parental disobedience and drug use.

Convicted Other: AS members.
I. Xaaladda Maxaabiista iyo Waqtiga ay ku qaateen Xabsiga / Prisoners by Status and Time Spent in Prison
i.1. Rummaan/Garsugeyaal / Remand
i.1.1 Guud ahaan 1-6 billood? / Total 1-6 months? 231924-990
i.1.2 Guud ahaan l 1-6 billood (ragga)? / Total 1-6 months (men)? 171923-990
i.1.3 Guud ahaan 1-6 billood (haweenka)? / Total 1-6 months (women)? 601-990
i.1.4 Guud ahaan 7-11 billood? / Total 7-11 months? 050-990
i.1.5 Guud ahaan 7-11 billood (ragga)? / Total 7-11 months (men)? 050-990
i.1.6 Guud ahaan 7-11 billood (haweenka)? / Total 7-11 months (women)? 000-990
i.1.7 Guud ahaan 1-2 sanno? / Total 1-2 years? 050-990
i.1.8 Guud ahaan1-2 sanno (ragga)? / Total 1-2 years (men)? 050-990
i.1.9 Guud ahaan 1-2 sanno (haweenka)? / Total 1-2 years (women)? 000-990
i.1.10 Guud ahaan 3-5 sanno? / Total 3-5 years? 000-990
i.1.11 Guud ahaan 3-5 sanno (ragga)? / Total 3-5 years (men)? 000-990
i.1.12 Guud ahaan 3-5 sanno (haweenka)? / Total 3-5 years (women)? 000-990
i.1.13 Guud ahaan 6-10 sanno? / Total 6-10 years? 000-990
i.1.14 Guud ahaan 6-10 sanno (ragga)? / Total 6-10 years (men)? 000-990
i.1.15 Guud ahaan 6-10 sanno (haweenka)? / Total 6-10 years (women)? 000-990
i.1.16 Guud ahaan 11-20 sanno? / Total 11-20 years? 000-990
i.1.17 Guud ahaan 11-20 sanno (ragga)? / Total 11-20 years (men)? 000-990
i.1.18 Guud ahaan 11-20 sanno(haweenka)? / Total 11-20 years (women)? 000-990
i.1.19 Guud ahaan >20 sanno? / Total >20 years? 000-990
i.1.20 Guud ahaan >20 sanno (ragga)? / Total >20 years (men)? 000-990
i.1.21 Guud ahaan >20 sanno (haweenka)? / Total >20 years (women)? 0-990-990
i.2. Xukun ku dhacay / Convicted
i.2.1 Guud ahaan 1-6 billood? / Total 1-6 months? 0038-99-99
i.2.2 Guud ahaan l 1-6 billood (ragga)? / Total 1-6 months (men)? 0038-99-99
i.2.3 Guud ahaan 1-6 billood (haweenka)? / Total 1-6 months (women)? 000-99-99
i.2.4 Guud ahaan 7-11 billood? / Total 7-11 months? 000-99-99
i.2.5 Guud ahaan 7-11 billood (ragga)? / Total 7-11 months (men)? 000-99-99
i.2.6 Guud ahaan 7-11 billood (haweenka)? / Total 7-11 months (women)? 000-99-99
i.2.7 Guud ahaan 1-2 sanno? / Total 1-2 years? 2029-99-99
i.2.8 Guud ahaan1-2 sanno (ragga)? / Total 1-2 years (men)? 1029-99-99
i.2.9 Guud ahaan 1-2 sanno (haweenka)? / Total 1-2 years (women)? 100-99-99
i.2.10 Guud ahaan 3-5 sanno? / Total 3-5 years? 0031-99-99
i.2.11 Guud ahaan 3-5 sanno (ragga)? / Total 3-5 years (men)? 0031-99-99
i.2.12 Guud ahaan 3-5 sanno (haweenka)? / Total 3-5 years (women)? 000-99-99
i.2.13 Guud ahaan 6-10 sanno? / Total 6-10 years? 0016-99-99
i.2.14 Guud ahaan 6-10 sanno (ragga)? / Total 6-10 years (men)? 0016-99-99
i.2.15 Guud ahaan 6-10 sanno (haweenka)? / Total 6-10 years (women)? 000-99-99
i.2.16 Guud ahaan 11-20 sanno? / Total 11-20 years? 005-99-99
i.2.17 Guud ahaan 11-20 sanno (ragga)? / Total 11-20 years (men)? 005-99-99
i.2.18 Guud ahaan 11-20 sanno(haweenka)? / Total 11-20 years (women)? 000-99-99
i.2.19 Guud ahaan >20 sanno? / Total >20 years? 000-99-99
i.2.20 Guud ahaan >20 sanno (ragga)? / Total >20 years (men)? 000-99-99
i.2.21 Guud ahaan >20 sanno (haweenka)? / Total >20 years (women)? 000-99-99
i.3. Warbixin Dheeraad Ah: Xaaladda Maxaabiista iyo Waqtiga ay ku qaateen Xabsiga / Data Note: Prisoners by Status and Time Spent in Prison
J. Maxaabiista Xaaladda Gaarka ah / Prisoners by Special Status
j.1. Ajaanibta / Foreign Nationals
j.1.1 Tirada guud ee ajaanibta? / Total foreign nationals? 000-99-99
j.1.2 Tirada guud ee ajaanibta (ragga)? / Total foreign nationals (men)? 000-99-99
j.1.3 Tirada guud ee ajaanibta (haweenka)? / Total foreign nationals (women)? 000-99-99
j.2. Lagu xukumay Ciqaabta Dilka / Condemned to Death Penalty
j.2.1 Tirada guud ee lagu xukumay ciqaabta dilka? / Total condemned to the death penalty? 1037-99-99
j.2.2 Tirada guud ee lagu xukumay ciqaabta dilka (ragga)? / Total condemned to the death penalty (men)? 1037-99-99
j.2.3 Tirada guud ee lagu xukumay ciqaabta dilka (haweenka)? / Total condemned to the death penalty (women)? 000-99-99
j.3. Maxaabiista la xukumay ee dhamaystay mudadii xabsiga balse lagu leeyahay Ganaax/Magdhaw / Convicted Prisoners Completed Sentence but Unpaid Fine/Compensation
j.3.1 Tirada guud ee Maxaabiista la xukumay ee dhamaystay mudadii xabsiga balse lagu leeyahay Ganaax/Magdhaw? / Total convicted prisoners who completed their sentence but have unpaid fine/compensation? 009-99-99
j.3.2 Tirada guud ee Maxaabiista la xukumay ee dhamaystay mudadii xabsiga balse lagu leeyahay Ganaax/Magdhaw (ragga)? / Total convicted prisoners who completed their sentence but have unpaid fine/compensation? (men)009-99-99
j.3.3 Tirada guud ee Maxaabiista la xukumay ee dhamaystay mudadii xabsiga balse lagu leeyahay Ganaax/Magdhaw (haweenka)? / Total convicted prisoners who completed their sentence but have unpaid fine/compensation? (women)000-99-99
j.4. La soo xidhay iyaga oo lagu fulinayo Xeerka Kala danbaynta Dadweynaha / Detained under Public Order Law
j.4.1 Tirada guud ee lagu soo xidhay xeerka kala danbaynta bulshada? / Total detained under public order law? 062-99-99
j.4.2 Tirada guud ee lagu soo xidhay xeerka kala danbaynta bulshada (ragga)? / Total detained under public order law (men)? 062-99-99
j.4.3 Tirada guud ee lagu soo xidhay xeerka kala danbaynta bulshada (haweenka)? / Total detained under public order law (women)? 000-99-99
j.5. Ubadka Hooyooyinkood la Socda / Babies Accompanying Mothers
j.5.1 Tirada guud ee ubadka la socda hooyooyinkood? / Total babies accompanying mothers?0000-99
j.6. Warbixin Dheeraad Ah: Maxaabiista Xaaladda Gaarka ah / Data Note: Prisoners by Special StatusDeath penalty: convicted murder, families still negotiating the issue.
K. Tababarka / Training
k.1. Tirada saraakiisha xabsiga ee la tababaray 2019 (aasaasiga) / Number of prison officers trained in 2019 (basic)?08513-99-99
k.2. Mudada uu socday tababarku (usbuucyo)? / Length of training (weeks)?011-99-99
k.3. Tirada saraakiisha xabsiga ee la tababaray 2019 (xusuusin) / Number of prison officers trained in 2019 (refresher)?2225-99-99
k.4. Mudada uu socday tababarku (usbuucyo)? / Length of training (weeks)?111-99-99
k.5. Tirada saraakiisha xabsiga ee la tababaray 2019 (hoggaaminta) / Number of prison officers trained in 2019 (leadership)?130-99-99
k.6. Mudada uu socday tababarku (usbuucyo)? / Length of training (weeks)?110-99-99
k.7. Warbixin Dheeraad Ah: Tababar / Data Note: Training No records of training, sourced from interviews. Interviews suggested 2 trainings took place. No record of content nor numbers of staff trained.
L. Hab Maamulka / Governance
l.1. Habkee loo soo doortaa shaqaalaha darajada sare? / How are senior staff appointed?Federal CommissionerState CommissionerFederal CommissionerFederal CommissionerFederal Commissioner
l.2. Habkee shaqaalaha ammaanka loo soo doortaa? /How are security staff appointed?Federal CommissionerState CommissionerFederal CommissionerFederal CommissionerFederal Commissioner
l.3. Habkee saraakiisha darajada sare loo shaqaalaysiiyaa? / How are senior staff recruited?InterviewEldersEldersInterviewInterview
l.4. Habkee shaqaalaha ammaanka loo shaqaalaysiiyaa? / How are security staff recruited?InterviewEldersEldersInterview-11
l.5. Aqoonta shaqaalaha darajada sare? / Qualification of senior staff?SecondarySecondaryYears of ExperienceSecondaryDegree
l.6. Aqoonta shaqaalaha ammaanka? / Qualification of security staff?NoneNoneNoneNoneNone
l.7. Hannaanka rasmiga ah ee ay cabashada u soo gudbiyaan maxaabiistu? / Formal complaints mechanism for prisoners?noyesnoyesno
l.8. Tirada cabashooyinkii 2019? / Number of complaints in 2019?-115-11-99-11
l.9. Helitaanka Waxbarashada? / Access to education? nonoyesyesyes
l.10. Helitaanka Jimicsiga? / Access to physical recreation? nonoyesnoyes
l.11. Helitaanka Shaqada? / Access to work? nononoyesyes
l.12. Helitaanka qareen dibadda ah ama la talin sharci? / Access to outside lawyer or legal adviser? nononoyesyes
l.13. Qiyaastii boqolkiiba maxaabiista garsugeyaasha ah ee qareen haysta? / Estimated percentage of remand prisoners with a lawyer? -990%Less than 10%-99-99
l.14. Tirada booqashada usbuucii loo ogol yahay maxaabiista xukuman? / Number of visits per week allowed to convicted prisoners? 22522
l.15. Tirada booqashada usbuucii loo ogol yahay maxaabiista garsugeyaasha? / Number of visits per week allowed to remand prisoners? 42520
l.16. Tirada maxaabiista xukuman ee shaqaynaya ama tababarka farsamada gacanta? / Number of convicted prisoners in work and/or technical training?000500
l.17. Lacagta bishii ay qaataan shaqaalaha darajada sare (USD)? / Pay per month (USD) senior staff?5501004006001000
l.18. Lacagta bishii ay qaataan shaqaalaha ammaanka (USD)? / Pay per month (USD) security staff?200100200280200
l.19. Lacagta bishii ay qaataan shaqaalaha madaniga ah (USD)? / Pay per month (USD) civilian staff?002002000
l.20. Imisa billood ayuu mushaharku dib uga dhacaa shaqaalaha hoose? / Number of months junior staff paid in arrears?03200
l.21. Celceliska lacagta ay ku soo adeegtaan bishii qoysku (USD)? / Monthly shopping basket for average family (USD)?250500-99
l.22. Miisaaniyadda 2018/19? / Budget 2018/19?-99-99-99-99-99
l.24. Diiwaanka inta soo gashay? / Admissions register?yesyesyesyesno
l.25. Diiwaanka hantida? / Property register?yesnonoyesno
l.26. Diiwaanka cabashooyinka / Complaints register?noyesnoyesno
l.27. Diiwaanka Dhimashada? / Death register?no-11yesyesyes
l.28. Habka wada shaqaynta ee Bahda Caddaaladda? / Coordination mechanism with Justice Actors?NoYesYesYesYes
l.29. Ma jiraan barayaal madax-bannaan oo bannaanka ka yimaada? / Is there an independent external inspection mechanism?nonononono
l.29.1. Sheeg magacooda? / What is it called?-11-11-11-11-11
l.30. Tirada booqashooyinka ICRC samaysay 2019? / Number of visits by ICRC in 2019? 00000
l.31. Magacyada Ururuada Maxalliga ah (NGOs) ee soo booqday? / Names of NGOs visiting prison? NonePACTFCA, CRD, UNIDO-990
l.32. Warbixin Dheeraad Ah: Hab Maamulka / Data Note: Governance No local NGOs work in the prison. MOJ confirmed no budget.Monthly meeting with the courts and police convened by MOJ. Case data: no systematic paper record of prison admissions appears to be kept.Work: prisoners on occasion participate in building work inside the prison.
Complaints: informal procedures exist, but no formal complaints procedure appears to be in place.

Case data: no paper record of prison admissions appears to be kept.

Victim. Section 1

Qaybta 1: Xog Aasaasi ah / Section 1: Basic Information101. Jinsiga? / Gender?102. Ma tahay qof baahi gaar ah qaba? / Would you describe yourself as living with a disability?103. Da’da? / Age? 104. Waxbarasho rasmi ah? / Did you receive a formal education? 105. Wax ma akhriyi kartaa mana qori kartaa? / Can you read and write?106. Heerkee ayaad waxbarashada ku joojisay? / At what stage did your education stop?107. Waa maxay shaqada aad qabataa? / What is the nature of your work?
VictimFemaleNo25-34YesYesPrimaryUnemployed
VictimMaleNo55-64YesYesBachelorsSelf-employed
VictimFemaleNo35-44NoNoReligiousSelf-employed
VictimFemaleNo18-24NoYesReligiousUnemployed
VictimMaleNo45-54YesYesPrimarySelf-employed
VictimMaleNo35-44NoNoReligiousUnemployed
VictimMaleNo25-34YesYesSecondarySelf-employed
VictimFemaleNo35-44NoNoReligiousUnemployed
VictimMaleNo18-24YesYesHigh schoolStudent
VictimFemaleYes45-54NoYesReligiousNot in workforce
VictimFemaleNo35-44YesYesHigh schoolAgriculture/pastoralist
VictimMaleYes25-34YesYesSecondaryaskari dowlada hoose ama minishiibiyo / local government or muncipal police officer
VictimMaleYes25-34YesYesSecondaryUnemployed
VictimFemaleNo25-34YesYesPrimaryUnemployed
VictimFemaleNo25-34NoYesReligiousUnemployed
VictimMaleYes35-44NoNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimFemaleNo25-34NoNoReligiousUnemployed
VictimMaleNo35-44YesYesPrimarySelf-employed
VictimFemaleNo25-34NoNoReligiousUnemployed
VictimMaleNo25-34NoNoReligiousSelf-employed
VictimFemaleNo18-24YesYesPrimaryUnemployed
VictimMaleYes45-54NoNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimMaleNo35-44NoNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimFemaleYes35-44NoYesPrimarySelf-employed
VictimMaleNo25-34YesNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimMaleYes35-44NoNoReligiousAgriculture/pastoralist
VictimFemaleNo35-44NoNoReligiousSelf-employed
VictimMaleNo45-54NoNoReligiousUnemployed
VictimFemaleYes35-44NoNoReligiousServices
VictimFemaleYes35-44NoYesNon-formal education Self-employed
VictimFemaleNo35-44NoNoReligiousSelf-employed
VictimFemaleYes35-44NoYesNon-formal education Self-employed

Family. Section 1

Qaybta 1: Xog Aasaasi ah / Section 1: Basic Information101. Jinsiga? / Gender?102. Ma tahay qof baahi gaar ah qaba? / Would you describe yourself as living with a disability?103. Da’da? / Age? 104. Waxbarasho rasmi ah? / Did you receive a formal education? 105. Wax ma akhriyi kartaa mana qori kartaa? / Can you read and write?106. Heerkee ayaad waxbarashada ku joojisay? / At what stage did your education stop?107. Waa maxay shaqada aad qabataa? / What is the nature of your work?
FamilyFemaleNo25-34yesyesPrimaryNot in workforce
FamilyFemaleNo35-44nonoReligiousAgriculture/pastoralist
FamilyMaleNo45-54yesyesPrimarySelf-employed
FamilyMaleNo25-34nonoNon-formal educationManufacturing and industry
FamilyMaleNo25-34yesyesSecondaryUnemployed
FamilyFemaleNo35-44nonoReligiousUnemployed
FamilyFemaleYes35-44nonoReligiousAgriculture/pastoralist
FamilyFemaleNo25-34nonoReligiousSelf-employed
FamilyFemaleYes35-44nonoReligiousAgriculture/pastoralist
FamilyFemaleYes25-34nonoReligiousServices
FamilyMaleNo35-44nonoReligiousNot in workforce
FamilyMaleNo45-54noyesReligiousSelf-employed
FamilyFemaleNo25-34nonoReligiousUnemployed
FamilyMaleNo45-54yesyesHigh schoolAgriculture/pastoralist
FamilyMaleNo35-44yesyesPrimaryAgriculture/pastoralist
FamilyMaleNo35-44nonoReligiousUnemployed
FamilyFemaleNo25-34nonoReligiousUnemployed
FamilyMaleYes45-54noyesNon-formal educationSelf-employed
FamilyMaleNo25-34yesyesHigh schoolServices
FamilyMaleNo55-64yesyesPrimarySelf-employed
FamilyFemaleYes25-34nonoReligiousServices
FamilyMaleYes25-34noyesNon-formal educationSelf-employed
FamilyMaleNo25-34yesyesBachelorsServices
FamilyMaleNo25-34yesyesBachelorsSelf-employed
FamilyMaleNo>65yesyesSecondaryAgriculture/pastoralist
FamilyMaleNo35-44nonoTechnical training / vocational trainingSelf-employed
FamilyMaleNo45-54nonoReligiousNot in workforce
FamilyFemaleNo35-44yesyesPrimarySelf-employed
FamilyMaleNo25-34yesyesMasters and moreSelf-employed
FamilyMaleYes35-44yesyesBachelorsServices
FamilyMaleNo35-44yesyesHigh schoolManufacturing and industry
FamilyMaleNo45-54nonoReligiousSelf-employed
FamilyFemaleNo55-64nonoReligiousUnemployed

Witness. Section 1

Qaybta 1: Xog Aasaasi ah / Section 1: Basic Information101. Jinsiga? / Gender?102. Ma tahay qof baahi gaar ah qaba? / Would you describe yourself as living with a disability?103. Da’da? / Age? 104. Waxbarasho rasmi ah? / Did you receive a formal education? 105. Wax ma akhriyi kartaa mana qori kartaa? / Can you read and write?106. Heerkee ayaad waxbarashada ku joojisay? / At what stage did your education stop?107. Waa maxay shaqada aad qabataa? / What is the nature of your work?
WitnessMaleYes25-34yesyesSecondarySelf-employed
WitnessMaleNo45-54nonoReligiousAgriculture/pastoralist
WitnessFemaleNo25-34nonoReligiousAgriculture/pastoralist
WitnessMaleNo35-44nonoPrimarySelf-employed
WitnessMaleNo35-44yesyesSecondarySelf-employed
WitnessMaleNo25-34noyesNon-formal EducationNot in workforce
WitnessMaleNo25-34nonoReligiousSelf-employed
WitnessMaleYes45-54noyesNon-formal EducationSelf-employed
WitnessMaleYes35-44noyesNon-formal EducationSelf-employed
WitnessMaleNo35-44noyesNon-formal EducationUnemployed
WitnessMaleYes18-24nonoReligiousUnemployed
WitnessFemaleNo18-24yesyesSecondaryUnemployed
WitnessMaleNo25-34yesyesSecondarySelf-employed
WitnessMaleNo25-34nonoReligiousAgriculture/pastoralist
WitnessFemaleNo25-34yesyesSecondaryUnemployed
WitnessMaleNo35-44yesyesPrimarySelf-employed
WitnessFemaleNo55-64noyesReligiousUnemployed
WitnessMaleYes35-44yesyesSecondarySelf-employed
WitnessMaleNo35-44yesyesSecondaryNot in workforce
WitnessFemaleNo25-34nonoReligiousUnemployed
WitnessMaleNo25-34yesyesHigh SchoolUnemployed
WitnessFemaleNo35-44nonoReligiousUnemployed
WitnessMaleNo35-44yesyesPrimaryUnemployed
WitnessFemaleYes45-54nonoNon-formal EducationUnemployed
WitnessMaleNo25-34yesyesHigh SchoolSelf-employed
WitnessFemaleYes45-54yesyesHigh SchoolServices
WitnessFemaleYes25-34yesyesSecondaryUnemployed
WitnessFemaleNo45-54nonoReligiousUnemployed
WitnessMaleNo55-64yesyesHigh SchoolAgriculture/pastoralist

Accused. Section 1

Qaybta 1: Xog Aasaasi ah / Section 1: Basic Information101. Jinsiga? / Gender?102. Ma tahay qof baahi gaar ah qaba? / Would you describe yourself as living with a disability?103. Da’da? / Age? 104. Waxbarasho rasmi ah? / Did you receive a formal education? 105. Wax ma akhriyi kartaa mana qori kartaa? / Can you read and write?106. Heerkee ayaad waxbarashada ku joojisay? / At what stage did your education stop?107. Waa maxay shaqada aad qabataa? / What is the nature of your work?
AccusedMaleno45-54noyesPrimaryAgriculture/pastoralist
AccusedMaleno35-44nonoReligiousSelf-employed
AccusedFemaleyes35-44noyesNon-formal educationSelf-employed
AccusedMaleno35-44nonoReligiousSelf-employed
AccusedMaleno25-34nonoReligiousSelf-employed
AccusedMaleyes25-34nonoReligiousAgriculture/pastoralist
AccusedFemaleno25-34yesyesSecondarySelf-employed
AccusedMaleyes45-54nonoReligiousUnemployed
AccusedMaleno25-34noyesReligiousSelf-employed
AccusedMaleyes35-44yesyesSecondarySelf-employed
AccusedFemaleno35-44nonoReligiousSelf-employed
AccusedMaleyes35-44noyesNon-formal educationAgriculture/pastoralist
AccusedFemaleno25-34nonoReligiousUnemployed
AccusedFemaleno45-54nonoReligiousAgriculture/pastoralist
AccusedFemaleyes25-34yesyesSecondaryStudent
AccusedMaleno25-34noyesNon-formal educationSelf-employed
AccusedMaleno45-54nonoReligiousUnemployed
AccusedMaleno25-34nonoReligiousSelf-employed
AccusedMaleno35-44noyesReligiousAgriculture/pastoralist
AccusedMaleno35-44yesyesHigh schoolUnemployed
AccusedMaleno25-34yesyesHigh schoolUnemployed
AccusedMaleyes45-54noyesNon-formal educationSelf-employed
AccusedMaleno55-64noyesReligiousSelf-employed
AccusedMaleno25-34yesyesHigh schoolSelf-employed
AccusedMaleno18-24nonoReligiousNot in workforce
AccusedMaleno25-34yesyesSecondaryNot in workforce
AccusedMaleno25-34yesyesPrimaryServices
AccusedMaleno35-44yesyesPrimaryNot in workforce
AccusedMaleno55-64nonoReligiousNot in workforce
AccusedMaleno45-54nonoReligiousSelf-employed
AccusedMaleno35-44nonoReligiousSelf-employed

Accused. Section 2

Qaybta 2: Xog ku saabsan maxkamadda / Section 2: Basic Information about the Court 201. Maanta intee in leeg ayay kugu qaadatay in aad maxkamadda ku soo gaadhid? / Approximately how long did it take you to travel to court today? 202. Safarkaaga maanta aad ku timid maxkamaddu wax lacag ah ma ku bixisay? / Did it cost you anything to travel to court today? 203. Dacwadda aad halkan u joogtid goormaa la xareeyey? / When was the case that you are here for filed? 204. Goorma ayay dhacdady? / When was the incident that led to this case? 205. Dacwaddan imisa jieer ayaad u timid maxkamadda, oo ay maanta ku jirto? / How many times have you been to court for this case, including today? 206. Miyaad fahmaysaa dacwaddu siday u socoto? / Do you understand what is happening in this case?207. Ma fahmaysaa hannaanka ay maxkamaddu u shaqayso? / Do you understand the procedures of the court? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case?
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
AccusedAn hour or less>24000 SOS2-4 Months ago>6 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatLand-11
AccusedMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis monthFirst timeNoNoLand-11
AccusedMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoLand-11
AccusedAn hour or less6001-12000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesDon’t know-11
AccusedAn hour or lessNothingDon’t knowDon’t knowFirst timeNoNoDon’t know-11
AccusedMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesSomewhatInheritance-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesBusiness dispute-11
AccusedAn hour or less>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeSomewhatSomewhatBusiness dispute-11
AccusedMore than an hour but less than four hoursNothing2-4 Months ago2-4 Months ago6-10 timesSomewhatNoBusiness dispute-11
AccusedMore than an hour but less than four hours>24000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatProperty dispute (pasture/water)-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatUnpaid debt-11
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months agoDon’t know1-5 timesYesYesUnpaid debt-11
AccusedAn hour or less6001-12000 SOS2-4 Months ago2-4 Months agoDon’t knowYesNoUnpaid debt-11
AccusedAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeSomewhatSomewhatUnpaid debt-11
AccusedAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoUnpaid debt-11
AccusedAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatFamily-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatOther civil-11
AccusedFour hours or more6001-12000 SOSThis month2-4 Months ago1-5 timesSomewhatYesGBV-11
AccusedAn hour or lessNothing>1 Year ago>1 Year ago6-10 timesYesYesTheft / loss property-11
AccusedMore than an hour but less than four hours>24000 SOS2-4 Months ago>6 Months ago1-5 timesNoNoPhysical violence-11
AccusedAn hour or less>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeSomewhatYesTraffic Accident-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOS>1 Year ago>1 Year ago1-5 timesYesYesPhysical violence-11
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesFamily-11
AccusedAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesGBV-11
AccusedAn hour or lessNothingThis month2-4 Months agoFirst timeSomewhatSomewhatInheritance-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
AccusedAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago>1 Year ago1-5 timesYesSomewhatInheritance-11
AccusedAn hour or lessNothingDon’t know>1 Year agoFirst timeYesYesPhysical violence-11

Witness. Section 2

Qaybta 2: Xog ku saabsan maxkamadda / Section 2: Basic Information about the Court 201. Maanta intee in leeg ayay kugu qaadatay in aad maxkamadda ku soo gaadhid? / Approximately how long did it take you to travel to court today? 202. Safarkaaga maanta aad ku timid maxkamaddu wax lacag ah ma ku bixisay? / Did it cost you anything to travel to court today? 203. Dacwadda aad halkan u joogtid goormaa la xareeyey? / When was the case that you are here for filed? 204. Goorma ayay dhacdady? / When was the incident that led to this case? 205. Dacwaddan imisa jieer ayaad u timid maxkamadda, oo ay maanta ku jirto? / How many times have you been to court for this case, including today? 206. Miyaad fahmaysaa dacwaddu siday u socoto? / Do you understand what is happening in this case?207. Ma fahmaysaa hannaanka ay maxkamaddu u shaqayso? / Do you understand the procedures of the court? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case?
WitnessAn hour or less12001-24000 SOS4-6 Months ago>6 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatBusiness dispute-11
WitnessAn hour or lessPrefer not to sayThis monthDon’t know1-5 timesNoYesPhysical violence-11
WitnessAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoPhysical violence-11
WitnessAn hour or lessNothing2-4 Months ago4-6 Months ago1-5 timesYesYesInheritance-11
WitnessAn hour or less>24000 SOS>6 Months ago>6 Months agoDon’t knowSomewhatSomewhatTheft / loss property-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours>24000 SOS4-6 Months ago>6 Months ago6-10 timesSomewhatSomewhatPhysical violence-11
WitnessMore than an hour, but less than four hoursNothingThis monthThis monthFirst timeNoNoLand-11
WitnessAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months agoFirst timeNoNoProperty dispute (pasture/water)-11
WitnessAn hour or less>24000 SOSThis month2-4 Months agoFirst timeSomewhatSomewhatInheritance-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours>24000 SOSThis month4-6 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatLand-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeNoNoInheritance-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesSomewhatUnpaid debt-11
WitnessAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesNoSomewhatUnpaid debt-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeNoNoLand-11
WitnessAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesInheritance-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesInheritance-11
WitnessAn hour or lessNothingThis month2-4 Months agoFirst timeSomewhatNoProperty dispute (pasture/water)204- she says the property dispute started during earlier 1990s, but court started hearing the case 2 months ago.
WitnessMore than an hour, but less than four hoursNothingDon’t knowDon’t knowFirst timeYesYesProperty dispute (pasture/water)208- the property dispute was owned by his father before1989 and he says that he thought his father sold this to other family,but they are other parties claiming that they bought in 1998.
WitnessAn hour or less>24000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesBusiness dispute-11
WitnessAn hour or less6001-12000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatOther civil-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago4-6 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
WitnessMore than an hour, but less than four hours6001-12000 SOSThis month2-4 Months agoFirst timeSomewhatSomewhatBusiness dispute-11
WitnessAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months agoFirst timeYesYesLand-11
WitnessAn hour or less2000-6000 SOS>1 Year ago>1 Year ago1-5 timesSomewhatSomewhatPhysical violence-11
WitnessMore than an hour, but less than four hoursNothingThis monthThis month1-5 timesYesNoPhysical violence-11
WitnessAn hour or lessNothing4-6 Months ago4-6 Months ago6-10 timesSomewhatNoUnpaid debt-11
WitnessAn hour or lessNothing4-6 Months ago4-6 Months ago1-5 timesYesNoLand207 malahan cadalada!Maxkamadane kumashaqeso cadaalad / “207 no justice! In this courtit does not do it justice
WitnessAn hour or lessNothing>1 Year ago>1 Year ago6-10 timesYesYesGBV208 kufsi ayey kusabsantahay. / rape
WitnessMore than an hour, but less than four hours2000-6000 SOS>6 Months ago>6 Months ago1-5 timesNoNoTheft / loss property208 lacag laxaday / 208 stolen money.

Family. Section 2

Qaybta 2: Xog ku saabsan maxkamadda / Section 2: Basic Information about the Court 201. Maanta intee in leeg ayay kugu qaadatay in aad maxkamadda ku soo gaadhid? / Approximately how long did it take you to travel to court today? 202. Safarkaaga maanta aad ku timid maxkamaddu wax lacag ah ma ku bixisay? / Did it cost you anything to travel to court today? 203. Dacwadda aad halkan u joogtid goormaa la xareeyey? / When was the case that you are here for filed? 204. Goorma ayay dhacdady? / When was the incident that led to this case? 205. Dacwaddan imisa jieer ayaad u timid maxkamadda, oo ay maanta ku jirto? / How many times have you been to court for this case, including today? 206. Miyaad fahmaysaa dacwaddu siday u socoto? / Do you understand what is happening in this case?207. Ma fahmaysaa hannaanka ay maxkamaddu u shaqayso? / Do you understand the procedures of the court? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case?
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeSomewhatYesBusiness dispute-11
FamilyAn hour or lessNothingThis month6. Ma garanayo / Don’t know1-5 timesNoNoOther civil-11
FamilyAn hour or lessPrefer not to say2-4 months ago4-6 months ago1-5 timesYesYesLand-11
FamilyAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesFamily-11
FamilyAn hour or less12001-24000 SOS2-4 months ago2-4 months agoFirst timeSomewhatSomewhatBusiness dispute-11
FamilyMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoPhysical violence-11
FamilyAn hour or lessNothing2-4 months ago4-6 months ago1-5 timesYesYesInheritance-11
FamilyAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesYesYesOther civil-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesNoNoBusiness dispute-11
FamilyAn hour or lessNothing2-4 months ago2-4 months ago1-5 timesYesYesTheft / loss property-11
FamilyMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesNoLand-11
FamilyAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeNoNoTheft / loss property-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatInheritance-11
FamilyMore than an hour but less than four hours2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesNoNoPhysical violence-11
FamilyAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesYesYesUnpaid debt-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesOther civil-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesGender-based violence (GBV)-11
FamilyAn hour or less>24000 SOS2-4 months ago4-6 months ago6-10 timesNoNoTheft / loss property-11
FamilyAn hour or less6001-12000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesTheft / loss property-11
FamilyMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesTraffic Accident-11
FamilyAn hour or less>24000 SOSThis month2-4 months ago6-10 timesNoNoLand-11
FamilyAn hour or less>24000 SOS2-4 months ago4-6 months ago6-10 timesSomewhatSomewhatLand-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesTheft / loss property-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesYesTheft / loss property-11
FamilyAn hour or lessNothing> 1 year ago> 1 year ago1-5 timesNoNowiilkeyga OO dhaqan toosin an usameyaynayay / my son was acting out for me
-11
FamilyMore than an hour but less than four hours2000-6000 SOS> 6 months ago> 6 months ago6-10 timesSomewhatNoInheritance-11
FamilyAn hour or lessNothing> 1 year ago> 1 year ago1-5 timesYesYesOther civil-11
FamilyAn hour or less6001-12000 SOS4-6 Months ago2-4 months ago1-5 timesYesSomewhatOther civil-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS> 1 year ago> 1 year ago6-10 timesYesYesLand-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS2-4 months ago2-4 months ago1-5 timesYesYesLand-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS4-6 Months ago> 1 year ago6-10 timesYesYesLand-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS2-4 months ago> 1 year ago1-5 timesYesYesLand-11
FamilyAn hour or less2000-6000 SOS> 1 year ago> 1 year ago1-5 timesSomewhatNoLand-11

Victim. Section 2

Qaybta 2: Xog ku saabsan maxkamadda / Section 2: Basic Information about the Court 201. Maanta intee in leeg ayay kugu qaadatay in aad maxkamadda ku soo gaadhid? / Approximately how long did it take you to travel to court today? 202. Safarkaaga maanta aad ku timid maxkamaddu wax lacag ah ma ku bixisay? / Did it cost you anything to travel to court today? 203. Dacwadda aad halkan u joogtid goormaa la xareeyey? / When was the case that you are here for filed? 204. Goorma ayay dhacdady? / When was the incident that led to this case? 205. Dacwaddan imisa jieer ayaad u timid maxkamadda, oo ay maanta ku jirto? / How many times have you been to court for this case, including today? 206. Miyaad fahmaysaa dacwaddu siday u socoto? / Do you understand what is happening in this case?207. Ma fahmaysaa hannaanka ay maxkamaddu u shaqayso? / Do you understand the procedures of the court? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case? 208. Dacwaddanii maxay ku saabsan tahay? / What is the nature of this case?
VictimMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesTheft / Loss of property-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago>1 Year ago6-10 timesYesYesLand-11
VictimMore than an hour but less than four hours2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesSomewhatSomewhatBusiness dispute-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesTheft / Loss of property-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago4-6 Months ago1-5 timesSomewhatSomewhatLand-11
VictimMore than an hour but less than four hours6001-12000 SOSThis month2-4 Months ago1-5 timesYesSomewhatBusiness dispute-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOS>1 Year ago>1 Year ago1-5 timesSomewhatSomewhatLand-11
VictimAn hour or less6001-12000 SOS2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesPhysical violence-11
VictimMore than an hour but less than four hoursNothingThis monthThis month1-5 timesNoNoPhysical violence-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago>6 Months ago6-10 timesNoNoUnpaid debt-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesUnpaid debt-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesPhysical violence-11
VictimAn hour or lessNothing>1 Year ago>1 Year ago6-10 timesNoNoClan
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesBusiness dispute-11
VictimAn hour or less6001-12000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesNoGBV-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatProperty dispute (pasture/water)-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesYesSomewhatOther civil-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesYesInheritance-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis monthFirst timeYesYesOther civil-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis monthFirst timeYesSomewhatBusiness dispute-11
VictimAn hour or less2000-6000 SOSThis monthThis month1-5 timesYesSomewhatOther civil-11
VictimAn hour or lessNothing2-4 Months ago2-4 Months ago1-5 timesYesYesPhysical violence-11
VictimAn hour or lessNothing>6 Months ago>6 Months ago6-10 timesSomewhatSomewhatLand-11
VictimAn hour or lessNothing>6 Months ago4-6 Months ago1-5 timesNoNoInheritance-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis monthDon’t knowYesYesUnpaid debt-11
VictimMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis month2-4 Months agoFirst timeNoNoInheritance-11
VictimAn hour or lessPrefer not to sayThis monthThis month1-5 timesYesYesOther civil-11
VictimAn hour or lessPrefer not to say2-4 Months ago4-6 Months ago1-5 timesYesYesLand-11
VictimAn hour or less>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeNoNoFamily-11
VictimMore than an hour but less than four hours>24000 SOSThis monthThis monthFirst timeNoNoUnpaid debt-11
VictimAn hour or lessNothingThis monthThis month1-5 timesYesYesFamily-11
VictimMore than an hour but less than four hours>24000 SOS2-4 Months agoThis monthFirst timeSomewhatSomewhatInheritance-11

Accused. Section 3

Qaybta 3: Dhibane/Eedaysane / Section 3: Victim/Accused301. Markii ugu horreyasay ee arrinkani dhacay yaad u tagtay si arrinta uu xal uga gaadho? / When the incident first happened to whom did you go to resolve the matter? 302. Yaa kuushee gay in aad maxkamadda timaaddo? / Who told you to come to this court? 303. Wax tallo ah ma ka heshay qareen? / Have you received any advice from a lawyer?
AccusedPoliceReferred by policeyes
AccusedEldersReferred by policeno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedPoliceMy own decisionno
AccusedEldersReferred by policeno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedEldersReferred by eldersyes
AccusedEldersMy own decisionyes
AccusedCourt (district court)My own decisionno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedEldersFamily told meno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedPoliceMy own decisionno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedCourt (district court)Referred by policeno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedEldersReferred by legal aid servicesno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedCourt (district court)My own decisionno
AccusedPoliceMy own decisionno
AccusedEldersReferred by policeno
AccusedPoliceReferred by policeno
AccusedEldersMy own decisionno
AccusedCourt (district court)Family told meno
AccusedEldersReferred by eldersno
AccusedEldersReferred by policeno

Victim. Section 3

Qaybta 3: Dhibane/Eedaysane / Section 3: Victim/Accused301. Markii ugu horreyasay ee arrinkani dhacay yaad u tagtay si arrinta uu xal uga gaadho? / When the incident first happened to whom did you go to resolve the matter? 302. Yaa kuushee gay in aad maxkamadda timaaddo? / Who told you to come to this court? 303. Wax tallo ah ma ka heshay qareen? / Have you received any advice from a lawyer?
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimCourt (district court)My own decisionNo
VictimEldersReferred by eldersNo
VictimCourt (district court)My own decisionNo
VictimEldersReferred by eldersNo
VictimEldersReferred by eldersNo
VictimCourt (district court)My own decisionYes
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimPoliceReferred by accusedYes
VictimEldersMy own decisionNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimPoliceReferred by policeNo
VictimEldersFamily told meNo
VictimImamMy own decisionNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimPoliceMy own decisionNo
VictimPoliceMy own decisionNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimEldersMy own decisionNo
VictimEldersReferred by policeYes
VictimCourt (district court)My own decisionNo

Accused. Section 4

Qaybta 4: Tuhunsane / Section 4: Accused 401. Wax xidhiidh ah ma kala yeelatay booliska oo dacwadda ku saabsan? / Did you have any contact with the police regarding this case? 402. Boolisku waraysi/wax su’aalo ah ma ku weydiiyeen? / Did the police interview/ask you any questions? 403. Boolisku ma qoreen wixii aad u sheegtay? / Did the police write down what you told them? 404. Fursad ma u heshay aad dib ugu eegtid wixii ay qoreen? / Did you have the opportunity to review what they wrote? 405. Boolisku ma u qoreen sidii aad wax ugu sheegtay? / Did the police write down exactly what you told them?406. Ma saxeexday wixii boolisku kuu sheegay? / Did you sign what the police wrote down? 407. Ma booliska ayaa ku soo xidhay? / Were you detained by the police? 408. Intee in leeg ayaa lagugu hayey saldhigga booliska ka hor intaan maxkamad lagu geyn? / How long were you detained by the police before being taken to court? 409. Intii boolisku ku hayey ma la hadashay qareen ama kaaliye sharci? / Did you speak to a lawyer or paralegal while you were detained by police? 410. Danbiga ma qiratay intii aad ku xidhnayd saldhigga booliska? / Did you confess while you were at the police?411. Qoyskaagu ma ogaayeen in aad saldhigga ku xidhnayd? / Did your family know you were in police custody?412. Xabsi ma u gashay dacwaddan? / Did you spend time in prison for this case? 413. Dacwaddan muddo intee leeg ayaad xabsi ugu jirtay? / How long did you spend in prison for this case so far? 414. Intii aad xabsiga ku jirtay ma heshay qareen ama kaaliye sharci? / Did you have access to either a lawyer or paralegal while in prison?
AccusedNoNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes24 hours or lessNoYesYesYesOne month or less, but more than a weekNo
AccusedYesYesYesNoYesYes24 hours or lessNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedNoNo
AccusedNoYes48 hours or less, but more than 24NoNoYesYesOne month or less, but more than a weekNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes24 hours or lessYesNoYesNo
AccusedNoYes24 hours or lessNoNoNoNo
AccusedNoYes24 hours or lessNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedNoNo
AccusedNoYes24 hours or lessNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedNoYes24 hours or lessNoNoNoYesOne week or lessYes
AccusedNoYes48 hours or less, but more than 24NoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedYesYesYesNoNoNo
AccusedYesYesYesNoYesYes48 hours or less, but more than 24NoYesYesYesOne month or less, but more than a weekNo
AccusedNoNoOne week or less
AccusedNoYes48 hours or less, but more than 24NoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes48 hours or less, but more than 24NoNoYesNo
AccusedYesYesYesNoNoNo
AccusedYesYesYesNoNoNo
AccusedNoNo
AccusedNoYesOne week or less, but more than 48 hoursYesNoYesYesOne week or lessYes
AccusedNoYesOne week or less, but more than 48 hoursNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedYesYesYesNoNoYes24 hours or lessNoNoYesYesOne week or lessNo
AccusedNoNo
AccusedYesYesYesNoDon’t KnowYes24 hours or lessYesYesYesYesOne year or less, but more than 6 monthsNo
AccusedYesYesYesNoYesYes24 hours or lessNoYesYesYesOne week or lessNo
AccusedYesYesNoYes24 hours or lessNoNoYesYesOne month or less, but more than a weekNo
AccusedNoNo
AccusedNoNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes24 hours or lessYesYesNoYesOne week or lessNo
AccusedYesYesYesYesYesYesYes24 hours or lessNoYesYesYesOne week or lessNo

Victim. Section 5

Qaybta 5: Dhibane / Section 5: Victim 501. Wax xidhiidh ah ma kala yeelatay booliska oo dacwaddan ku saabsan? / Did you have any contact with the police regarding this case? 502. Ma adigaa xidhiidhka la sameeyey booliska mise qof kale oo ku matalayey? / Did you interact with the police or did someone else do it on your behalf? 503. Boolisku wax su’aalo ah ma ku weydiiyeen? / Did the police ask you questions? 504. Boolisku ma qoreen wixii aad u sheegtay? / Did the police write down what you told them?505. Fursad ma u heshay aad dib ugu eegtid wixii ay qoreen? / Did you have the opportunity to review what they wrote?506. Boolisku ma u qoreen sidii aad wax ugu sheegtay? / Did the police write exactly what you told them?507. Haddi arrin tan la mid ahi dib kuu gu dhacdo, miyaad ku noqon lahayd booliska? / If something similar were to happen again, would you go back to the police? 508. Dhaawac ma kaa soo gaarag? / Remind me, does your case involve physical injury? 509. Dhaqtar ma la kulantay dhaawaca kadib? / Did you see a doctor after the incident? 510. Daqtarku warbixin ma qoray? / Did the doctor write a report? 511. Lacag ma siisay dhaqtarke? / Did you have to pay for the report? 512. Dacwaddan aawadeed, miyaad ammaanka noloshaada aad u baqanaysaa? / As a result of this case, do you fear for your personal safety?513. Miyey jirtaa cid isku dayday in ay ka joojiso ama ay bedesho marqaati aad furi lahayd? / Has any person tried to get you to change, or not to give, evidence?514. Haddii mar danbe arrintan oo kale kula soo deristo miyaad maxkamadda u tegi lahayd si ay u xalliso? / If you ever faced a similar problem would you try to resolve it in the courts? 515. Haddii uu doortay dabcan ama way dhici kartaa, waayo? / If definitely or likely, why? 516. Haddii uu doortay lagama yaabo ama maya, waayo? / If unlikely or no, why? 517. Halkeed tegi lahayd haddaa? / Where would you go instead?
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyNoYesNoDefinitelyFair
VictimNoNoYesYesUnlikelyBiasedNowhere
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoNoNoNoNoDefinitelyFair
VictimYesSomeone else went (respondent did not go)YesYesYesYesYesNoDefinitelyFair
VictimNoNoNoYesDefinitelyFair
VictimNoNoNoNoDefinitelyFair
VictimNoNoNoYesDefinitelyFair
VictimYesSomeone else went (respondent did not go)YesYesYesNoNoYesUnlikelyToo slowNowhere
VictimYesPersonally (including with someone else)YesNoNoLikelyYesYesYesYesYesYesUnlikelyToo slowElders
VictimYesPersonally (including with someone else)NoNoNoNoYesNoYesYesUnlikelyToo slow, Too expensive, BiasedElders
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyNoYesYesUnlikelyNo because they make decisions without proper investigation Al shabab
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyNoNoNoDefinitely
VictimYesPersonally (including with someone else)YesNoNoNoYesYesYesYesYesYesNoBiasedElders
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyNoNoNoLikelyEnforceable
VictimNoNoNoYesDefinitelyQuick
VictimNoNoNoNoLikelyEnforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyYesNoNoNoLikelyEnforceable
VictimNoNoNoNoLikelyQuick,Enforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoLikelyNoNoNoLikelyQuick,Enforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoLikelyNoNoNoLikelyEnforceable
VictimNoNoNoNoLikelyAffordable,Enforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoDefinitelyYesYesYesYesYesYesDefinitelyFair
VictimNoNoYesYesDefinitelyAffordable
VictimNoNoNoNoDefinitelyFair
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesYesYesDefinitelyNoNoNoDefinitelyFair
VictimNoNoYesYesLikelyAffordable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesYesYesDefinitelyNoNoNoDefinitelyFair
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesYesYesDefinitelyNoNoNoDefinitelyFair
VictimNoNoNoNoDefinitelyAffordable,Fair
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesNoNoNoNoNoDefinitelyAffordable,Fair,Enforceable
VictimYesPersonally (including with someone else)YesYesYesYesDefinitelyNoNoNoDefinitelyFair
VictimNoNoYesYesDefinitelyAffordable,Fair

Accused. Section 6

Qaybta 6: Xubin qoyska, Dhibane, Eedaysane / Section 6: Family member, Victim, Accused 601. Ma jireen dedaalo la doonayo in lagu xalliyo dacwaddan ka hor inta ayna ka billaaban maxkamadda? / Was there an attempt to resolve the case before it started in the court? 602. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa in ay xalliyaan muranka ka hor intii aan dacwadda laga xarrayn maxkamadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute before it was filed in the court?603. Ma jireen isku dayo in la xalliyo dacwaddan kadib markii uu billaabmay? / Was there an attempt to resolve the case after it started? 604. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa si ay u xalliyaan muranka, sida qareen, qoys, culimada, booliska iwm kadib markii maxkamadda laga xareeyey dacwadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute, such as a lawyer, family, a religious leader, police, etc. after it was filed in the court604_ Other605. Dacwadda miyaa lagu xalliyey goob ka baxsan maxkamadda? / Has the case been settled outside of court? 606. Waa maxay sababta aad halkan maanta u joogtaa? / Why are you still here today? 606 – Why are you still here today – Other
AccusedYesElderYesElderNo
AccusedNoNoNo
AccusedYesFamily, FriendsYesFamily, Friends, PoliceNo
AccusedYesElderNoNo
AccusedNoNoNo
AccusedNoNoYesI am ordered to continue attending court
AccusedNoNoNo
AccusedNoNoNo
AccusedYesElderYesFamily, ElderNo
AccusedNoNoNo
AccusedNoNoNo
AccusedYesFamily, ElderNoNo
AccusedYesFamily, PoliceYesFamily, PoliceNo
AccusedNoNoNo
AccusedNoNoYesI am ordered to continue attending court
AccusedYesElderNoNo
AccusedNoNoNo
AccusedYesFamily, Friends, PoliceYesFamily, FriendsNo
AccusedYesFamily, PoliceNoNo
AccusedYesFamily, Religious Leader, PoliceNoNo
AccusedNoNoNo
AccusedNoNoNo
AccusedNoYesEldernabadoonkeyga ayaa garta galay / my peace is onNodacwada ayaa la gebogebeynayay / the lawsuit was concluded
AccusedNoNoNo
AccusedYesFamily, Elder, PoliceYesFamiy, Elder, Police, JudgeNo
AccusedYesFamily, Elder, PoliceYesFamiy, Elder, Police, JudgeNo
AccusedNoNoNo
AccusedYesFamily, ElderNoYesTo record the settlement with the court
AccusedYesFamily, ElderYesFamiy, Elder, JudgeNo
AccusedYesFamily, ElderYesFamily, ElderNo
AccusedYesFamily, Friends, ElderYesFamily, Friends, ElderNo

Family. Section 6

Qaybta 6: Xubin qoyska, Dhibane, Eedaysane / Section 6: Family member, Victim, Accused 601. Ma jireen dedaalo la doonayo in lagu xalliyo dacwaddan ka hor inta ayna ka billaaban maxkamadda? / Was there an attempt to resolve the case before it started in the court? 602. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa in ay xalliyaan muranka ka hor intii aan dacwadda laga xarrayn maxkamadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute before it was filed in the court?603. Ma jireen isku dayo in la xalliyo dacwaddan kadib markii uu billaabmay? / Was there an attempt to resolve the case after it started? 604. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa si ay u xalliyaan muranka, sida qareen, qoys, culimada, booliska iwm kadib markii maxkamadda laga xareeyey dacwadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute, such as a lawyer, family, a religious leader, police, etc. after it was filed in the court604_ Other605. Dacwadda miyaa lagu xalliyey goob ka baxsan maxkamadda? / Has the case been settled outside of court? 606. Waa maxay sababta aad halkan maanta u joogtaa? / Why are you still here today? 606 – Why are you still here today – Other
FamilyYesFamily, Friends, ProsecutorYesFamily & PoliceNo
FamilyNoNoNo
FamilyNoNoNo
FamilyNoYesFamily,FriendsNo
FamilyYesElderNoNo
FamilyNoNoNowaxan u idayay dacwada ii furne in la iigu radsho cadaalada OO lakeno maxkama dadkii wiilkeyga dhibka ugestay / I kept the case open for me to seek justice and the court for the abuse of my son.
FamilyNoNoNo
FamilyNoNoNo
FamilyYesFamilyNoYesTo record the settlement with the court
FamilyYesReligious leaderYesFriendsYesThe prosecutor wants to continue with the case
FamilyYesFamilyYesFamilyNo
FamilyNoNoNo
FamilyYesFamily, Friends, Elder, PoliceYesFamily,Friends,Elder,PoliceNo
FamilyNoNoNoAnaa usoo dacwoday / I complained
FamilyNoNoNo
FamilyYesFamily, Friends, Elder YesFamily,Friends,ElderNo
FamilyYesFamily, Friends, Elder, PoliceYesFamily,Elder,PoliceNo
FamilyNoNoNo
FamilyYesFamily, Friends, Elder, PoliceYesFamily,Friends,Elder,PoliceNoam family of the victim
FamilyNoYesElderNo
FamilyYesElderNoNo
FamilyYesElderNoNo
FamilyYesFamily,ElderYesFamily,ElderNo
FamilyYesFamily, Friends, ElderYesFamily,Friends,ElderNo
FamilyNoNoNoXamar aya nalaga diray / We were sent from Mogadishu
FamilyYesElderYesElderNo
FamilyYesFamily, Elder, Police, JudgeYesFamily,Elder,Police, JudgeNo
FamilyYesFamilyNoYesTo record the settlement with the court
FamilyYesFamily,ElderYesFamily,ElderNo
FamilyYesFamilyNoNo
FamilyYesFamily,Religious leader,ElderYesFamilyNo
FamilyYesFamily, Elder, Legal aid services, JudgeNoNo
FamilyYesFamily,ElderNoPrefer not to answer

Victim. Section 6

Qaybta 6: Xubin qoyska, Dhibane, Eedaysane / Section 6: Family member, Victim, Accused 601. Ma jireen dedaalo la doonayo in lagu xalliyo dacwaddan ka hor inta ayna ka billaaban maxkamadda? / Was there an attempt to resolve the case before it started in the court? 602. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa in ay xalliyaan muranka ka hor intii aan dacwadda laga xarrayn maxkamadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute before it was filed in the court?603. Ma jireen isku dayo in la xalliyo dacwaddan kadib markii uu billaabmay? / Was there an attempt to resolve the case after it started? 604. Fadlan ma ii sheegi kartaa dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa si ay u xalliyaan muranka, sida qareen, qoys, culimada, booliska iwm kadib markii maxkamadda laga xareeyey dacwadda? / Can you please tell me all the parties who were involved in trying to resolve the dispute, such as a lawyer, family, a religious leader, police, etc. after it was filed in the court604_ Other605. Dacwadda miyaa lagu xalliyey goob ka baxsan maxkamadda? / Has the case been settled outside of court? 606. Waa maxay sababta aad halkan maanta u joogtaa? / Why are you still here today? 606 – Why are you still here today – Other
VictimYesFamily, Friends, Elder, Police, JudgeNoNo
VictimYesFamilyNoNo
VictimYesFamily, Friends, Elder, Police, Prosecutor, JudgeNoNo
VictimYesElderYesElderNo
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimYesReligious leader, ElderNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimYesFamily, ElderYesElderNo
VictimNoNoNoin an dacwada kahor lasoo xiro dadkii dhibka iigestay / arrest the perpetrators before the case
VictimNoNoNo
VictimNoNoYesTo record the settlement with the court
VictimNoYesFamily, Elder, PoliceNo
VictimYesElderNoNoxaqeyga inaan helo maadama aan dhibane ahay / My right to get it because i am a victim
VictimYesFriends, PoliceYesFamily, Friends, PoliceNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, Religious leader, ElderYesFamily, Religous Leader, ElderNo
VictimYesFamily, PoliceYesFamiily, PoliceNo
VictimYesFamily, Friends, ElderYesFamily, Friends, PoliceNo
VictimYesElder, PoliceYesElder, PoliceNo
VictimYesPoliceNoNo
VictimYesElderNoNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimNoNoNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimNoNoNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNoTo tell the case
VictimYesFamily, ElderNoNo
VictimNoNoNo
VictimYesFamily, ElderNoNo

Accused. Section 7

Qaybta 7: Tafaasiisha Dacwadda / Section 7: Case specifics 701. Ma u malaynaysaa in caddaalad laga gaadhayo dacwaddan? / Do you think justice will be served in this case? 702.1 Hanaanka ayaan caddaalad ahayn? / The process is not fair? 702.2 Aniga iyo qoyskaygu awood badan ma lihin? / My family and I are not powerful enough? 702.3 Aniga iyo qoyskaygu ma haysano lacag nagu filan? / My family and I do not have enough money? 702.4. Sadd exdaan sababood, tee ayaa ugu weyn ee aadan caddaa lad u heli karin? / Of these three, which is the overriding reason?703. Guud ahaan dacwaddan imisa ayaa adiga iyo qoyskaagu ku bixiseen? / In total about how much have you and your family spent on this case so far? 704. Sidee ayaad adiga iyo qoyskaagu kharashka dacwaddan u bixiseen? / How have you and your family financed the case? Other 705.1 Odayaasha? / Elder? 705.2 Imaam? / Imam? 705.3 Boolis? / Police?705.4 Dhaqtar/ kaaliye caafimaad? / Doctor/Medical Professional?705.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 705.6 Kaaliye Maxkamad? / Court Registrar? 705.7 Garsoore? / Judge?705.8 La talin sharci? / Legal Services Provider? 705.9 Qareen? / Lawyer? 705.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison guard? 706.1 Odayaasha? / Elder?706.2 Imaam? / Imam?706.3 Boolis? / Police?706.4 Dhaqtar/Kaaliye Caafimaad? / Doctor/Medical Professional?706.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 706.6 Kaaliye Maxkamadeed? / Court Registrar?706.7 Garsoore? / Judge?706.8 La talin sharci? / Legal Services Provider?706.9 Qareen? / Lawyer?706.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison Guard?
AccusedDefinitely301-500 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer not to answerDid not pay51-100 USD
AccusedUnlikelyMain reasonMain reasonMain reasonMy family and I are not powerful enoughNothingwe didn’t payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikely21-50 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not pay21-50 USD
AccusedLikelyNothingwe didn’t payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedNoMain reasonNot a reasonMain reasonThe process is not fair>5000 USDHelp from family and friendsDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not pay11-20 USD1-5 USD501-750 USD
AccusedLikelyPrefer Not to answerwe didn’t payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedUnlikelyMain reasonNot a reasonMinor reasonThe process is not fairNothingI didn’t spend any moneyDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyNothingwe didn’t paidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyNothingnoneDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikely201-300 USDjeebkeyga ayaan iska qarash gareeyay / I just spent my moneyDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedNoMain reasonMinor reasonMain reasonThe process is not fair201-300 USDHelp from family and friendsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payPaidPaid101-200 USD21-50 USD21-50 USD
AccusedUnlikelyMinor reasonMain reasonMain reasonThe process is not fairPrefer Not to answerwe didn’t pay any thingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitely301-500 USDFrom savingsanigaa jeebkeyga ka baxshay / i paid from my pocketDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikely1-20 USDSold landDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay6-10 USD11-20 USD
AccusedUnlikelyMain reasonMinor reasonMain reasonThe process is not fairNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedDefinitely301-500 USDFrom savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay51-100 USD101-200 USD
AccusedLikely201-300 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD
AccusedDefinitelyNothing nothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
AccusedLikelyNothing we didn’t pay anythingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay

Family. Section 7

Qaybta 7: Tafaasiisha Dacwadda / Section 7: Case specifics 701. Ma u malaynaysaa in caddaalad laga gaadhayo dacwaddan? / Do you think justice will be served in this case? 702.1 Hanaanka ayaan caddaalad ahayn? / The process is not fair? 702.2 Aniga iyo qoyskaygu awood badan ma lihin? / My family and I are not powerful enough? 702.3 Aniga iyo qoyskaygu ma haysano lacag nagu filan? / My family and I do not have enough money? 702.4. Sadd exdaan sababood, tee ayaa ugu weyn ee aadan caddaa lad u heli karin? / Of these three, which is the overriding reason?703. Guud ahaan dacwaddan imisa ayaa adiga iyo qoyskaagu ku bixiseen? / In total about how much have you and your family spent on this case so far? 704. Sidee ayaad adiga iyo qoyskaagu kharashka dacwaddan u bixiseen? / How have you and your family financed the case? Other 705.1 Odayaasha? / Elder? 705.2 Imaam? / Imam? 705.3 Boolis? / Police?705.4 Dhaqtar/ kaaliye caafimaad? / Doctor/Medical Professional?705.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 705.6 Kaaliye Maxkamad? / Court Registrar? 705.7 Garsoore? / Judge?705.8 La talin sharci? / Legal Services Provider? 705.9 Qareen? / Lawyer? 705.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison guard? 706.1 Odayaasha? / Elder?706.2 Imaam? / Imam?706.3 Boolis? / Police?706.4 Dhaqtar/Kaaliye Caafimaad? / Doctor/Medical Professional?706.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 706.6 Kaaliye Maxkamadeed? / Court Registrar?706.7 Garsoore? / Judge?706.8 La talin sharci? / Legal Services Provider?706.9 Qareen? / Lawyer?706.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison Guard?
FamilyLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not pay11-20 USD11-20 USD21-50 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely21-50 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely1-20 USDlacag weli mana bixin. waxan lacagta uso dirtay malaha ather si an ugu qoro 0 /
77/5000
he has not paid any money yet. I sent the money to maybe ather to type 0
Did not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay101-200 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyNoMinor reasonMinor reasonMain reasonThe process is not fair151-200 USDSold landPaidDid not payPaidDid not payDid not payDid not payPaidDid not payPaidPaid51-100 USD51-100 USD21-50 USD101-200 USD101-200 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitely1-20 USD Help from family and friendsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer not to answer
FamilyDefinitely1-20 USD Help from family and friendsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely101-150 USD Help from family and friends,From savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not pay21-50 USD11-20 USD21-50 USD11-20 USD
FamilyNoMain reasonMain reasonMain reasonThe process is not fair1-20 USDmanan bixin dhaqatada manan awoodin. waxan lacagta ugaliyay malab option / I didn’t pay the pastoralists. I paid for the honey optionDid not payDid not payPrefer not to answerPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not pay11-20 USD21-50 USD11-20 USD
FamilyLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay11-20 USD11-20 USD21-50 USD
FamilyLikelyPrefer Not to answerFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-5 USD
FamilyDefinitely301-500 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely21-50 USDFrom savingsPaidPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD21-50 USD
FamilyLikelyPrefer Not to answerPrefer not to answerPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer Not to answerPrefer Not to answer
FamilyLikely21-50 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
FamilyDefinitely1-20 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyNoMain reasonMain reasonMain reasonThe process is not fair1-20 USDwaxba lacag ah manan kubixin / I have not paid for anythingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyNoMain reasonMain reasonMain reasonThe process is not fair101-150 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidPaidDid not payPaidDid not pay51-100 USD101-200 USD201-300 USD
FamilyDefinitelyPrefer Not to answerFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitely151-200 USDSold propertyDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyDefinitely201-300 USDFrom savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay51-100 USD101-200 USD201-300 USD
FamilyDefinitely501-1000 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely1000-5000 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
FamilyLikely201-300 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD
FamilyLikely301-500 USDHelp from family and friendsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay51-100 USD201-300 USD

Victim. Section 7

Qaybta 7: Tafaasiisha Dacwadda / Section 7: Case specifics 701. Ma u malaynaysaa in caddaalad laga gaadhayo dacwaddan? / Do you think justice will be served in this case? 702.1 Hanaanka ayaan caddaalad ahayn? / The process is not fair? 702.2 Aniga iyo qoyskaygu awood badan ma lihin? / My family and I are not powerful enough? 702.3 Aniga iyo qoyskaygu ma haysano lacag nagu filan? / My family and I do not have enough money? 702.4. Sadd exdaan sababood, tee ayaa ugu weyn ee aadan caddaa lad u heli karin? / Of these three, which is the overriding reason?703. Guud ahaan dacwaddan imisa ayaa adiga iyo qoyskaagu ku bixiseen? / In total about how much have you and your family spent on this case so far? 704. Sidee ayaad adiga iyo qoyskaagu kharashka dacwaddan u bixiseen? / How have you and your family financed the case? Other 705.1 Odayaasha? / Elder? 705.2 Imaam? / Imam? 705.3 Boolis? / Police?705.4 Dhaqtar/ kaaliye caafimaad? / Doctor/Medical Professional?705.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 705.6 Kaaliye Maxkamad? / Court Registrar? 705.7 Garsoore? / Judge?705.8 La talin sharci? / Legal Services Provider? 705.9 Qareen? / Lawyer? 705.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison guard? 706.1 Odayaasha? / Elder?706.2 Imaam? / Imam?706.3 Boolis? / Police?706.4 Dhaqtar/Kaaliye Caafimaad? / Doctor/Medical Professional?706.5 Gadhsiiye Maxkamadeed? / Court Messenger? 706.6 Kaaliye Maxkamadeed? / Court Registrar?706.7 Garsoore? / Judge?706.8 La talin sharci? / Legal Services Provider?706.9 Qareen? / Lawyer?706.10 Gaadhka Xabsiga? / Prison Guard?
VictimDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD
VictimLikely301-500 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay301-500 USD
VictimDefinitely1-20 USDFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD
VictimDefinitely501-1000 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payPaidDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD1-20 USD
VictimDefinitely201-300 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD
VictimDefinitely301-500 USDFunds weren’t neededPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay51-100 USD201-300 USD
VictimDefinitely201-300 USDFrom savingsDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD
VictimLikely101-150 USDFunds weren’t neededPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD51-100 USD
VictimNoMain reasonNot a reasonNot a reasonThe process is not fair1-20 USDFunds weren’t neededmana bixin weli wax qarasha ah , sababta aya ah dadki dhibka geystay in an Laadin marki dadka Nola soorix / he has not paid anything yet, because the people who caused the trouble were not kicked when people in Nola SoxDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay1000-5000 USD
VictimUnlikelyMain reasonMain reasonMinor reasonMy family and I do not have enough money1000-5000 USDHelp from family and friends Did not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimNoMinor reasonMinor reasonMinor reasonThe process is not fair1-20 USDFunds weren’t neededwax lacag ah manan kubixin doorasho malahan lagu cadeynayo in aysan lacag bixin / No money was spent on the election and there is no proof that they did not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimLikelyPrefer not to answerFunds weren’t neededDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not pay151-200 USD
VictimUnlikelyMain reasonMain reasonMinor reasonThe process is not fair>5000 USDSold land,From savingsDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not pay>5000 USD101-150 USD
VictimLikely51-100 USDHelp from family and friends ,From savingsDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD21-50 USD
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPrefer not to answerDid not pay
VictimLikely51-100 USDHelp from family and friends ,From savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD21-50 USD
VictimLikely51-100 USDTook a loan,From savingsDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD21-50 USD
VictimDefinitely51-100 USDHelp from family and friends ,From savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
VictimLikely51-100 USDFrom savingsPaidDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD21-50 USD21-50 USD
VictimLikely51-100 USDFrom savingsDid not payDid not payPaidDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay1-20 USD21-50 USD
VictimLikely21-50 USDHelp from family and friends Did not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD
VictimUnlikelyMinor reasonMinor reasonMinor reasonThe process is not fairPrefer not to answerTook a loanDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay201-300 USD
VictimDefinitelyPrefer not to answerFrom savingsPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not pay
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payPaidDid not payPrefer not to answer
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimLikelyPrefer not to answerFrom savingsPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay151-200 USD
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimDefinitelyPrefer not to answerFunds weren’t neededPrefer not to answerDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay101-150 USD
VictimDefinitelyNothingDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimDefinitelyPrefer not to answerPrefer not to answerDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payDid not pay
VictimLikely21-50 USDTook a loanDid not payDid not payDid not payDid not payDid not payPaidDid not payDid not payDid not payDid not pay21-50 USD

Section 8

Qaybta 8: Markhaati / Section 8: Witness 801. Yaa kaa codsaday in aad markhaati noqotid? / Who asked you to be a witness? 802. Sidee laguu soo ogeysiiyey in aad maanta timaadi maxkamadda? / How were you told to come to court today? 803. Maanta kharashka aad ku timid maxkamadda yaa bixinaya? / Who will pay the costs of you coming to court today?804. Imisa ayaad bixisay si aad maanta u timaadid maxkamadda (USD)? / How much has it cost you to come to court today?805. Cid wax kugu siisay ma jirtaa si aad markhaati u noqotid sida lacag (ka badan kharashka gaadiidka) ama in aan lagugu soo oogeyn dacwad ciqaab ka adhan ah? / Did anyone offer you an incentive to be a witness, such as money (more than travel costs) or not having criminal charges brought against you? 806. Dacwaddan aawadii, miyaad ammaanka noloshaada aad u baqanaysaa? / As a result of this case, do you fear for your personal safety?807. Miyey jirtaa cid isku dayday u ay leaa joojiso ama ay bedesho marqaati aad furi lahayd? / Has any person tried to get you to change or not give evidence?
WitnessOne of the partiesPhone callMyself24NoYesNo
WitnessOne of the partiesPhone callOne of the parties1YesNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoNoPrefer not to answer
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself40NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callOne of the parties34NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callPrefer not to answer0NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone call-110NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoNoNo
WitnessOne of the partiesOne of the parties told me personallyMyself3NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoYesNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself1NoYesNo
WitnessOne of the partiesSMSMyself0NoYesNo
WitnessCourtPhone callMyself5NoYesNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself0NoNoNo
WitnessOne of the partiesOne of the parties told me personallyMyself5NoNoNo
WitnessOne of the partiesOne of the parties told me personallyMyself0NoNoNo
WitnessCourtOne of the parties told me personallyMyself0NoNoNo
WitnessOne of the partiesSMSMyself100NoNoNo
WitnessPolicePolice told me personallyMyself0NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callMyself1NoNoNo
WitnessOne of the partiesPhone callOne of the parties5NoNoNo
WitnessOne of the partiesOne of the parties told me personallyOne of the parties0NoNoNo
WitnessPolicePhone callMyself5NoYesPrefer not to answer
WitnessOne of the partiesPhone callMyself45NoYesYes
WitnessOne of the partiesSMSMyself1NoNoYes
WitnessOne of the partiesPhone callMyself125NoYesYes
WitnessOne of the partiesPhone callMyself2NoYesYes
WitnessCourtPhone callOne of the parties6NoNoPrefer not to answer

Safety SWS&JBL

GenderPractitioner Type101. Ammaan ma ku dareemaysaa goobta shaqadaada? / Do you feel safe in your place of work? 102. Gurigaa ammaan ma ku dareentaa habeenkii? / Do you feel safe in your home at night?103. Labdii sanno ee tegay, marna ma laguu hanjabay ama weerar ma lagugu soo qaaday markaas ku socotay ama ka imanaysay shaqada? / Have you been threatened or physically attacked at, or on your way to/from, work in the past 2 years?104. Waa maxay qalabka ama nidaamka aad aammaan ku dareemi kartid shaqadaada dhexdeeda? / What piece of equipment or measure would make you feel safer in your work?
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceSometimesAlwaysNoTransport to/from work
MaleJudgeNeverNeverYesBetter security
MaleRegistrar AlwaysSometimesYesBetter security
MaleRegistrar AlwaysSometimesYesBetter security
MalePoliceAlwaysRarelyYesBetter security
MalePoliceAlwaysSometimesYesBetter security
FemalePoliceSometimesRarelyYesBetter security
MalePoliceAlwaysSometimesNoBetter security
MalePoliceAlwaysSometimesYesBody armour
MaleProsecutor AlwaysSometimesYesBetter security
MaleLawyerAlwaysSometimesNoNone
MaleLawyerSometimesNeverNoBetter security
MaleLegal service provider AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleLegal service provider AlwaysSometimesYesBetter security
MaleJudgeNeverNeverYesBody armour
MaleJudgeAlwaysSometimesNoBetter security
MaleJudgeSometimesSometimesYesBetter security
MaleJudgeSometimesSometimesNoBetter security
MaleJudgeSometimesAlwaysNoBody armour
MaleRegistrar NeverNeverNoBody armour
MaleRegistrar AlwaysSometimesYesBetter security
MaleRegistrar SometimesRarelyYesBetter security
MaleRegistrar SometimesSometimesYesBetter security
MaleRegistrar SometimesRarelyYesBetter security
FemaleRegistrar AlwaysSometimesNoBetter security
MaleRegistrar SometimesAlwaysYesBetter security
MaleRegistrar AlwaysSometimesYesBetter security
MaleRegistrar RarelyRarelyYesNone
MaleCustodial CorpsRarelyNeverNoBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBody armour
MaleCustodial CorpsAlwaysSometimesYesBetter security
FemaleCustodial CorpsAlwaysNeverNoBody armour
MaleCustodial CorpsAlwaysSometimesNoBetter security
FemaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBody armour
FemalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleProsecutor AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleProsecutor AlwaysAlwaysYesBetter security
MaleProsecutor AlwaysAlwaysYesBetter security
MaleLawyerSometimesSometimesNoBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeSometimesAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoNone
MaleRegistrar SometimesSometimesYesTransport to/from work
FemaleRegistrar AlwaysSometimesNoBetter security
MaleCustodial CorpsSometimesSometimesYesBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MalePoliceSometimesAlwaysYesBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysYesTransport to/from work
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security
FemaleProsecutor AlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleProsecutor AlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleProsecutor AlwaysSometimesYesBetter security
MaleProsecutor AlwaysRarelyYesBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeNeverNeverNoBetter security
MaleJudgeAlwaysSometimesYesBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysYesBetter security
MaleRegistrar SometimesAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysYesBetter security
FemaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysSometimesNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysYesBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work

Conditions SWS&JBL

GenderPractitioner Type201. Maxaad ku sheegi lahayd xaaladda goobta shaqadaada? / How would you describe your physical conditions at work?202. Waa maxay shayga kaliya ee aad odhan lahayd wuu wanaajin lahaa duruufta goobta shaqada? / What single improvement would make your workplace better?Other 203. Maxaa amaankaaga kor u qaadi kara utaad shaqada joogto? / What single piece of equipment would enable you to do your job better? Other
MalePolicePoorFurnishingOtherPersonal Weapon
MalePolicePoorRefurbishmentImprovement to office buildingCommunicationsImproved communications.
MaleJudgePoorOtherGood governance. An improved police (stopping covert and double agents practices).OtherImproving the police and getting my own weapon or a gun
MaleRegistrar PoorRefurbishmentOtherThat I am armed
MaleRegistrar AdequateOtherStrengthening workplace securityCommunicationsTelecommunications or telecommunications office
MalePoliceGoodFurnishingTransport
MalePoliceAdequateFurnishingCommunications
FemalePoliceAdequateUtilitiesTransport
MalePoliceGoodUtilitiesCommunications
MalePoliceAdequateFurnishingCommunications
MaleProsecutor AdequateRefurbishmentTransport
MaleLawyerAdequateFurnishingCommunications
MaleLawyerVery poorFurnishingCommunications
MaleLegal service provider GoodFurnishingCommunications
MaleLegal service provider AdequateRefurbishmentTransport
MaleJudgePoorFurnishingCommunications
MaleJudgeAdequateRefurbishmentTransport
MaleJudgePoorFurnishingTransport
MaleJudgeAdequateFurnishingTransport
MaleJudgeGoodRefurbishmentCommunications
MaleRegistrar GoodUtilitiesCommunications
MaleRegistrar AdequateRefurbishmentTransport
MaleRegistrar PoorRefurbishmentIT
MaleRegistrar AdequateFurnishingCommunications
MaleRegistrar PoorRefurbishmentTransport
FemaleRegistrar AdequateOtherConstruction of Hall for EldersTransport
MaleRegistrar AdequateRefurbishmentTransport
MaleRegistrar GoodRefurbishmentTransport
MaleRegistrar GoodFurnishingTransport
MaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentTransport
MaleCustodial CorpsGoodUtilitiesCommunications
MaleCustodial CorpsAdequateRefurbishmentTransport
FemaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentCommunications
MaleCustodial CorpsGoodUtilitiesTransport
FemaleCustodial CorpsPoorFurnishingCommunications
FemalePolicePoorFurnishingTransport
MalePolicePoorFurnishingTransport
MalePoliceGoodFurnishingTransport
MalePoliceGoodFurnishingIT
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleProsecutor GoodFurnishingIT
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleLawyerAdequateRefurbishmentTransport
MaleLawyerVery poorRefurbishmentTransport
MaleLawyerPoorRefurbishmentOtherSecurity Guide
MaleLawyerPoorRefurbishmentTransport
MaleJudgeVery poorOtherConstruct office buildings. Transport
MaleRegistrar GoodFurnishingTransport
MaleRegistrar PoorRefurbishmentTransport
MaleRegistrar PoorRefurbishmentTransport
MaleRegistrar PoorRefurbishmentOtherIncreasing security staffs.
MaleRegistrar Very poorRefurbishmentTransport
FemaleRegistrar AdequateRefurbishmentOtherSecurity Strengthening.
MaleCustodial CorpsVery poorRefurbishmentTransport
MaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentTransport
MalePolicePoorFurnishingTransport
MalePoliceVery poorRefurbishmentTransport
MalePoliceGoodUtilitiesTransport
MalePoliceGoodUtilitiestransportation and communicationCommunications
MalePoliceVery poorRefurbishmentCommunications
MalePoliceAdequateFurnishingCommunications
MalePolicePoorFurnishingTransport
MalePolicePoorRefurbishmentTransport
MalePolicePoorRefurbishmentTransport
MalePoliceVery poorRefurbishmentCommunications
FemaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleJudgePoorPrefer not to answer Transport
MaleJudgeAdequateFurnishingTransport
MaleJudgeGoodUtilitiesTransport
MaleJudgeAdequateFurnishingTransport
MaleRegistrar Very poorRefurbishmentTransport
MaleRegistrar GoodFurnishingTransport
MaleRegistrar PoorFurnishingTransport
FemaleRegistrar AdequateRefurbishmentTransport
MaleRegistrar GoodFurnishingCommunications
MaleRegistrar AdequateFurnishingCommunications
MaleRegistrar AdequateFurnishingTransport
MaleCustodial CorpsVery poorFurnishingTransport
MaleCustodial CorpsVery poorRefurbishmentCommunications
MaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentTransport
MaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentTransport
MaleCustodial CorpsVery poorRefurbishmentTransport

Challenges SWS&JBL

GenderPractitioner Type301130123013
MalePolice000
MalePoliceSecuritySecurity Equipment (Communications & Vehicles)Security (staff)
MaleJudgeSecurityEquipment (Office Furnishing)Pay (Delayed)
MaleRegistrar Pay (Delayed)SecurityEquipment (no AC)
MaleRegistrar I do not have an IDInstitutional cooperation (District) Transport
MalePolicePay (None)Security EquipmentPay (Allowance)
MalePoliceEquipment (office)SecurityPay (None) & Lack of Allowance
FemalePoliceSecurityPay (None)Utilities
MalePolicePay (None)Security Utilities
MalePolicePay (Inadequate)Security EquipmentUtilities
MaleProsecutor Pay (Inadequate)SecurityTransport
MaleLawyerEquipment (Communications)Equipment (Stationary)Pay (None)
MaleLawyerPay (None)SecurityTraining
MaleLegal service provider Training Pay (Inadequate)Pay (Allowance) (Medical)
MaleLegal service provider SecurityTrainingPay (Inadequate)
MaleJudgePaySecurityEquipment
MaleJudgeSecurityPay (Inadequate)Security equipment (at home)
MaleJudgeSecurityTrainingTransport
MaleJudgeSecurityPay (Inadequate)Utilities
MaleJudgePay SecurityThere is no mosque
MaleRegistrar Pay (Inadequate)TrainingEquipment
MaleRegistrar SecurityEquipment (Communications)Pay (Inadequate)
MaleRegistrar SecurityTrainingPay (Inadequate)
MaleRegistrar Pay (Inadequate)Pay (Allowance)Security
MaleRegistrar Pay (Inadequate) Institutional Cooperation (Courts)Security
FemaleRegistrar TrainingPay (Inadequate)Security staff
MaleRegistrar Security StaffPay (Inadequate)Training
MaleRegistrar Pay (Inadequate) (Allowance)SecurityTransport
MaleRegistrar SecurityPay (None)Workload
MaleCustodial CorpsEquipmentSecurityPay
MaleCustodial CorpsSecurityEquipmentPay (Inadequate)
MaleCustodial CorpsSecurityUtilitiesPay (Inadequate) and allowances
FemaleCustodial CorpsInfrastructure (Women Section)EquipmentPay (None)
MaleCustodial CorpsInsecurityEquipmentTraining
FemaleCustodial CorpsInfrastructure (Women Section)SecurityLack of treatment
FemalePoliceEquipment (Office Furnishing) (weapons) (transport)Security (Staff)Pay (None)
MalePolicePay (None)EquipmentTransport
MalePolicePay (None)EquipmentTransport & no weapon
MalePoliceEquipment (Office Furnishing)Pay (None)Transport & no weapon nor security equipment
MaleProsecutor Pay (Inadequate)TrainingEquipment
MaleProsecutor Equipment (Office Furnishing)TrainingPay (None)
MaleProsecutor Pay (Inadequate)EquipmentTraining
MaleLawyerTransportPay (None)Equipment (access to laws)
MaleLawyerInfrastructure (Courts)TransportOutreach (Community awareness on role of lawyers)
MaleLawyerPay (None)TransportTraining
MaleLawyerPay (None)Outreach (community awareness)Transport
MaleJudgePay (None)SecurityTransport
MaleRegistrar TrainingPay (Inadequate for Elders)Equipment
MaleRegistrar Pay (None)TrainingEquipment
MaleRegistrar Equipment (Office Furnishing)TrainingPay (Inadequate for Elders)
MaleRegistrar Equipment (Office Furnishing)Pay (None)Training
MaleRegistrar Infrastructure (Office & Halls)Security Transport and Pay (None)
FemaleRegistrar TransportPay (Inadequate)Workload
MaleCustodial CorpsTransport Work loadPay (Inadequate)
MaleCustodial CorpsTransportPay (Delayed)Workload
MalePolicePayHealth facilitiesEquipment (Communications)
MalePoliceInfrastructureTrainingEquipment (comms, stationery & uniform)
MalePoliceTransportEquipment (Communications)Equipment (uniform)
MalePoliceTransportEquipment (Communications)Equipment (uniform)
MalePoliceTransportEquipment (Office Furnishing)Equipment (uniform)
MalePoliceUtilities (Water)Security EquipmentEquipment (uniform)
MalePoliceTransportEquipment (Office Furnishing) (Space)Training
MalePolicePayHealth facilitiesTraining
MalePolicePayEquipment (Uniform)Transport
MalePoliceEquipment (Office Furnishing)Infrastructure (Offices)Transport
FemaleProsecutor Lack of JusticeTransportPay (None)
MaleProsecutor PayTransportTraining
MaleProsecutor PayTransportTraining
MaleProsecutor SecurityPay (None)Transport
MaleJudgeSecurityUtilities (Fuel Allowance)Pay (Allowance per Mission)
MaleJudgeTransportPay (None)Security
MaleJudgePay TransportSecurity
MaleJudgePay TrainingSecurity (staff)
MaleRegistrar TransportPay (None)Equipment (computers, no fan & lack of office space)
MaleRegistrar Pay EquipmentSecurity
MaleRegistrar Pay TransportSecurity
FemaleRegistrar Pay TransportSecurity
MaleRegistrar Pay TransportStaff
MaleRegistrar Pay Equipment (Office Furnishing)Transport
MaleRegistrar Pay SecurityTransport
MaleCustodial CorpsTransport & Equipment (Communications)Equipment (uniforms for prisoner & Furnishing)Infrastructure (office space)
MaleCustodial CorpsTransportEquipment (Uniform & Prison Training Material)Infrastructure (old and poor)
MaleCustodial CorpsTraining EquipmentInfrastructure (refurbishment)
MaleCustodial CorpsEquipment (Office Furnishing)TransportTraining
MaleCustodial CorpsInfrastructureTrainingTransport and communciation

Banadir Safety

GenderPractitioner Type101. Ammaan ma ku dareemaysaa goobta shaqadaada? / Do you feel safe in your place of work? 102. Gurigaa ammaan ma ku dareentaa habeenkii? / Do you feel safe in your home at night?103. Labdii sanno ee tegay, marna ma laguu hanjabay ama weerar ma lagugu soo qaaday markaas ku socotay ama ka imanaysay shaqada? / Have you been threatened or physically attacked at, or on your way to/from, work in the past 2 years?104. Waa maxay qalabka ama nidaamka aad aammaan ku dareemi kartid shaqadaada dhexdeeda? / What piece of equipment or measure would make you feel safer in your work?
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter messaging
MaleRegistrarAlwaysSometimesYesTransport to/from work
MaleRegistrarSometimesRarelyYesBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter quality justice
FemaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter quality justice
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoNone
MaleRegistrarNeverNeverNoBetter security
MaleRegistrarNeverSometimesYesBetter security
MaleRegistrarNeverAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeAlwaysSometimesNoBetter security
FemaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoNone
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysRarelyYesBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
FemaleRegistrarSometimesAlwaysNoBetter security
MaleJudgeNeverAlwaysNoBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
FemaleCustodial corpsSometimesAlwaysNoPrefer not to answer
MaleCustodial corpsSometimesSometimesNoBody armour
MaleJudgeNeverNeverNoBetter security
MaleJudgeNeverNeverNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleJudgeNeverSometimesYesBody armour
MaleJudgeSometimesAlwaysNoTransport to/from work
FemaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysSometimesNoNone
MaleJudgeNeverNeverYesBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoNone
MaleLawyerAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysSometimesNoTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleLegal service providerSometimesRarelyYesBetter security
MaleRegistrarNeverNeverYesTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleProsecutorNeverNeverYesBetter security
FemaleCustodial corpsRarelySometimesNoBetter security
MaleCustodial corpsSometimesAlwaysNoTransport to/from work
FemaleRegistrarAlwaysRarelyNoBetter security
MaleJudgeAlwaysNeverYesBetter security
FemaleCustodial corpsSometimesAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoNone
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoNone
FemaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBody armour
FemaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarSometimesNeverNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoNone
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleCustodial corpsSometimesSometimesNoBetter security
MaleJudgeSometimesNeverNoBetter security
MaleRegistrarSometimesSometimesNoBetter security
FemaleRegistrarAlwaysSometimesNoBetter security
FemaleRegistrarRarelyRarelyNoBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarRarelyAlwaysNoBetter security
MaleJudgeNeverNeverYesBetter security
MaleRegistrarAlwaysSometimesYesBetter security
FemaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
FemaleLegal service providerAlwaysAlwaysNoBetter quality justice
FemaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarSometimesSometimesNoPrefer not to answer
FemaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter quality justice
MaleCustodial corpsSometimesRarelyNoBody armour
MaleRegistrarSometimesAlwaysNoTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysSometimesNoTransport to/from work
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
FemaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysSometimesNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysRarelyNoTransport to/from work
MaleProsecutorNeverNeverNoBetter security
MaleJudgeNeverNeverNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysYesTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysSometimesNoBody armour

Banadir Conditions

GenderPractitioner Type201. Maxaad ku sheegi lahayd xaaladda goobta shaqadaada? / How would you describe your physical conditions at work?202. Waa maxay shayga kaliya ee aad odhan lahayd wuu wanaajin lahaa duruufta goobta shaqada? / What single improvement would make your workplace better?203. Maxaa amaankaaga kor u qaadi kara utaad shaqada joogto? / What single piece of equipment would enable you to do your job better?
MaleLawyerGoodFurnishingInformation (awareness)
MaleRegistrarVery poorRefurbishmentTransport
MaleRegistrarGoodNoneDon’t know/prefer not to answer
MaleLawyerGoodFurnishingCommunications
FemaleLawyerGoodFurnishingBetter systems (fair trial)
MaleJudgeGoodRefurbishmentDon’t know/prefer not to answer
MaleRegistrarGoodFurnishingCommunications
MaleRegistrarAdequateFurnishingTransport
MaleRegistrarAdequateFurnishingCommunications
MaleCustodial corpsAdequateRefurbishmentCommunications
MaleCustodial corpsAdequateInfrastructure & Utilities (water & electricity)Transport
MaleJudgeAdequateFurnishingCommunicationss
FemaleCustodial corpsAdequateRefurbishmentTransport
MaleRegistrarGoodInfrastructure (More Space & Equipment)Communications
MaleRegistrarGoodSecurityCommunications
MaleJudgeGoodFurnishingSecurity
MaleLawyerGoodFurnishingCommunications
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleCustodial corpsGoodNoneTransport
MaleRegistrarGoodFurnishingTransport
MaleCustodial corpsGoodFurnishingCommunications
MaleCustodial corpsAdequateRefurbishmentCommunications
FemaleRegistrarGoodSecurityCommunications
MaleJudgeAdequateRefurbishmentIT (CCTV )
MaleLawyerAdequateFurnishingIT
FemaleCustodial corpsAdequateUtilitiesDon’t know/prefer not to answer
MaleCustodial corpsPoorUtilitiesTransport
MaleJudgePoorFurnishing, Refurbishment & UtilitiesTransport
MaleJudgeAdequateFurnishingIT
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleJudgeAdequateRefurbishment (court room)Better systems (court appearance)
MaleJudgePoorInfrastructure (More Space)IT
FemaleLawyerGoodRefurbishmentCommunications (child rehabilitation)
MaleCustodial corpsAdequateUtilitiesTransport
MaleJudgePoorRefurbishmentTransport
MaleLawyerGoodRefresher trainingSecurity (Training)
MaleLawyerAdequateFurnishingIT
MaleCustodial corpsGoodFurnishingCommunications
MaleRegistrarVery poorFurnishingCommunications
MaleCustodial corpsGoodNoneSecurity
MaleJudgeGoodIncrease staffing establishment IT (CCTV )
MaleLegal service providerVery poorRefurbishmentTransport
MaleRegistrarAdequateMessenger (service of court document)Security (Staffing)
MaleCustodial corpsGoodFurnishingTransport
MaleProsecutorAdequateqeybtan umadaxbananryn inan helno (To get this part of the nation)Security
FemaleCustodial corpsAdequateUtilitiesTransport
MaleCustodial corpsAdequateFurnishingDon’t know/prefer not to answer
FemaleRegistrarGoodFurnishingCommunications
MaleJudgeGoodRefurbishmentCommunications
FemaleCustodial corpsPoorRefurbishmentDon’t know/prefer not to answer
MaleCustodial corpsAdequateUtilitiesDon’t know/prefer not to answer
MaleJudgeAdequateFurnishingTransport
FemaleCustodial corpsAdequateRefurbishmentBetter systems (peaceful country)
MaleCustodial corpsGoodRefurbishmentTransport
FemaleCustodial corpsAdequateFurnishingTransport
MaleRegistrarPoorInfrastructure (More Space)Security (special protection)
MaleRegistrarGoodRefurbishmentCommunications
MaleRegistrarGoodInfrastructureCommunications
MaleRegistrarPoorInfrastructureCommunications
MaleCustodial corpsGoodProvide prisoners with TVTransport
MaleCustodial corpsPoorRefurbishmentDon’t know/prefer not to answer
MaleJudgeAdequateFurnishingSecurity (entrance of court)
MaleRegistrarAdequateRefurbishmentSecurity
FemaleRegistrarGoodSecurityCommunications
FemaleRegistrarGoodBetter payCommunications
MaleJudgeAdequateFurnishingIT
MaleJudgeGoodInfrastructureSecurity
MaleRegistrarAdequateFurnishingIT
MaleJudgeVery poorRefurbishmentTransport
MaleRegistrarAdequateInfrastructureSecurity
FemaleRegistrarGoodFurnishingSecurity
FemaleLegal service providerGoodFurnishingBetter systems (justice outreach)
FemaleRegistrarAdequateInfrastructureTransport
MaleRegistrarGoodUtilitiesTransport
MaleRegistrarGoodNoneSecurity
FemaleLawyerGoodsi cadaalad OO lowada shaqeyo (to work fairly)Better systems
MaleCustodial corpsAdequateUtilitiesDon’t know/prefer not to answer
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleCustodial corpsGoodRefurbishmentBetter systems (order)
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleJudgeGoodInfrastructureCommunications
FemaleRegistrarGoodSecurityCommunications
MaleCustodial corpsPoorUtilities (AC)Transport
MaleCustodial corpsGoodRefurbishmentTransport
MaleProsecutorPoorRefurbishmentIT (CCTV )
MaleJudgeGoodgawari Cabdu karin / discover drink cookIT
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleCustodial corpsGoodFurnishingIT (CCTV )

Banadir Challenges

GenderPractitioner Type301130123013
MaleLawyerRoad ClosurePoor governance (appointment)Delay of Justice
MaleRegistrarInfrastructure & EquipmentSecurity (court)Transport
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleLawyerRoad closuresEnforcement of judgementsPoor governance (independent JSC)
FemaleLawyerRoad ClosureDelay of JusticeBetter systems
MaleJudgeNoneNoneNone
MaleRegistrarInfrastructure (halls)StaffSecurity
MaleRegistrarSecurity TransportPay (inadequate)
MaleRegistrarSecurity StaffSecurity
MaleCustodial corpsUtilities (electricity)InfrastructureNone
MaleCustodial corpsTransport Workload (shifts)Hygiene
MaleJudgeSecuritySecuritySecurity
FemaleCustodial corpsBetter systemsTransportNone
MaleRegistrarInfrastructure (Storage)Road ClosureTranspot (to and from workplace)
MaleRegistrarSecurityNA (Covid)Transport (assistants)
MaleJudgeNoneNoneNone
MaleLawyerZ – to sworn the case when you succeed. Delay of JusticeSecurity
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleRegistrarTransport Pay (inadequate)Equipment (comms)
MaleCustodial corpsStaffEquipment (office furnishing)Uniform
MaleCustodial corpsEquipment (fans/AC)TransportNone
FemaleRegistrarSecurityTransportNone
MaleJudgeSecuritySecuritySecurity
MaleLawyerRoad closuresBetter systemsDelay of Justice
FemaleCustodial corpsUtilities (electricity)NoneNone
MaleCustodial corpsPay (inadequate)TransportUtilities (electricity)
MaleJudgeNoneSecuritySecurity (litigants)
MaleJudgeEquipment (Access to laws)Training (assistants)Pay (inadequate)
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleJudgeInfrastructure (Courtroom)Equipment (office)Transport (judges and staff)
MaleJudgePay (inadequate)TransportInfrastructure
FemaleLawyerSecurityRoad Closure (access to court on time)Security
MaleCustodial corpsPay (inadequate)SecurityUtilities (electricity)
MaleJudgeTransportSecurity (staffing)Security (outside of work)
MaleLawyerNoneNoneNone
MaleLawyerSecurity Training (Judges)Infrastructure
MaleCustodial corpsUniformEquipmentHealth Facilitires (medicine)
MaleRegistrarSecurity EquipmentWorkload
MaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleJudgeNoneNonenone
MaleLegal service providerSecurityWorkload Lack of resources
MaleRegistrarSecurityPay (inadequate)Infrastructure
MaleCustodial corpsGetting job replacement if we got an emmergency situationGadiid / for sale (extended)None
MaleProsecutorTransport (and Budget)SecuritySecurity
FemaleCustodial corpsSecurityPay (inadequate)Utilities (electricity)
MaleCustodial corpsUtilities (electricity)NoneNone
FemaleRegistrarRoad closuresSecurityTransport (to and from work)
MaleJudgeSecuritySecuritySecurity
FemaleCustodial corpsPay (inadequate)TransportUtilities (electricity)
MaleCustodial corpsEquipment (communication)Infrastructure (office space)Pay (inadequate)
MaleJudgeInfrastructure (construction of office)Equipment (water cooler)Equipment (office furnishing)
FemaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleCustodial corpsnoneNoneNone
FemaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleRegistrarInfrastructure (Courtroom)SecurityStaff
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleRegistrarTransport (Access to workplace)Road ClosureTransport
MaleRegistrarRoad ClosureRoad ClosureTransport
MaleCustodial corpsRecreationSecurity (safety at work and at home)Health facilities
MaleCustodial corpsPay (inadequate)Infrastructure (office)Transportation
MaleJudgeSecurity Infrastructure (office space)Security
MaleRegistrarSecurity (when moving – transport)SecuritySecurity
FemaleRegistrarSecuritySecurityPay (inadequate)
FemaleRegistrarSecurityPay (inadequate)Transport (staff)
MaleJudgeSecurity NoneNone
MaleJudgeRoad closuresTransportID not recognised by security personnel
MaleRegistrarEquipment (furniture & printers)Equipment (internet)Security
MaleJudgeSecurityTraining Equipment
MaleRegistrarTransportTraining (security personnel lack discipline)Security
FemaleRegistrarSecurity (2014 attack – treatment – compensation)NoneNone
FemaleLegal service providerRoad closuresDelay of JusticeSecurity
FemaleRegistrarTransport ID not recognised by security personnel Security (staffing)
MaleRegistrarSecuritySecuritySecurity
MaleRegistrarNoneNoneNone
FemaleLawyerRoad closuresUnresourced Justice systemSecurity
MaleCustodial corpsUtilities (electricity)Pay (inadequate)None
MaleRegistrarTransportEquipmentPay (inadequate)
MaleCustodial corpsInfrastructure (Storage)Utilities (fuel)Utilities (fuel)
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleJudgeInfrastructureIgnorance of the law (military)Transport (home to work)
FemaleRegistrarNoneNoneNone
MaleCustodial corpsPay (inadequate)TransportUtilities (electricity)
MaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleProsecutorSecuritySecurityTransport
MaleJudgeTransportSecurityEquipment
MaleRegistrarRoad closureRoad ClosureTransport
MaleCustodial corpsNoneNoneNone