Practitioner Survey

Safety SWS&JBL

GenderPractitioner Type101. Ammaan ma ku dareemaysaa goobta shaqadaada? / Do you feel safe in your place of work? 102. Gurigaa ammaan ma ku dareentaa habeenkii? / Do you feel safe in your home at night?103. Labdii sanno ee tegay, marna ma laguu hanjabay ama weerar ma lagugu soo qaaday markaas ku socotay ama ka imanaysay shaqada? / Have you been threatened or physically attacked at, or on your way to/from, work in the past 2 years?104. Waa maxay qalabka ama nidaamka aad aammaan ku dareemi kartid shaqadaada dhexdeeda? / What piece of equipment or measure would make you feel safer in your work?105. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 1 / Data note: Section 1
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security104 Transport (motorbikes)
MalePoliceSometimesAlwaysNoTransport to/from work104 – We need transportation, security and safety
MaleJudgeNeverNeverYesBetter security103- hanjabaadu waa labo nuuc: mid cadawga shabaab ka yimaada iyo mid dadka wax laga xukumay kaaga yimaada
MaleRegistrar AlwaysSometimesYesBetter security103- halmar ayaa taleefanka la iiga hanjabay saldhigana waa ka diiwaan geliyay hormuudna waa ka baaray magac qaldan ayaa ugu qornaa
MaleRegistrar AlwaysSometimesYesBetter security
MalePoliceAlwaysRarelyYesBetter security
MalePoliceAlwaysSometimesYesBetter security
FemalePoliceSometimesRarelyYesBetter security
MalePoliceAlwaysSometimesNoBetter security
MalePoliceAlwaysSometimesYesBody armour
MaleProsecutor AlwaysSometimesYesBetter security
MaleLawyerAlwaysSometimesNoNone
MaleLawyerSometimesNeverNoBetter security
MaleLegal service provider AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleLegal service provider AlwaysSometimesYesBetter security
MaleJudgeNeverNeverYesBody armour103. I received threatening calls when I began work, but continued with my job. Since then, I don’t answer calls from numbers I don’t know.
MaleJudgeAlwaysSometimesNoBetter security
MaleJudgeSometimesSometimesYesBetter security103. I was threatened twice in 2019 by phone call.
MaleJudgeSometimesSometimesNoBetter security
MaleJudgeSometimesAlwaysNoBody armour
MaleRegistrar NeverNeverNoBody armour102.I feel safe in my home because my home is very near to the courts
MaleRegistrar AlwaysSometimesYesBetter security
MaleRegistrar SometimesRarelyYesBetter security
MaleRegistrar SometimesSometimesYesBetter security
MaleRegistrar SometimesRarelyYesBetter security
FemaleRegistrar AlwaysSometimesNoBetter security
MaleRegistrar SometimesAlwaysYesBetter security
MaleRegistrar AlwaysSometimesYesBetter security
MaleRegistrar RarelyRarelyYesNone103. I was called and threatened during a period when I was living with my mother, very far from town. I have sinced moved to rented a room.
MaleCustodial CorpsRarelyNeverNoBetter security102 – I don’t go to my home because it is very far from where i work. I only visit my family during the day.
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBody armour102 – Feels safe at home as it is very close to workplace.
MaleCustodial CorpsAlwaysSometimesYesBetter security
FemaleCustodial CorpsAlwaysNeverNoBody armour
MaleCustodial CorpsAlwaysSometimesNoBetter security102. The prison is my home so I’m not affraid at night. I return to my family home once a week.
FemaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBody armour
FemalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleProsecutor AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleProsecutor AlwaysAlwaysYesBetter security
MaleProsecutor AlwaysAlwaysYesBetter security
MaleLawyerSometimesSometimesNoBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeSometimesAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoNone
MaleRegistrar SometimesSometimesYesTransport to/from work
FemaleRegistrar AlwaysSometimesNoBetter security
MaleCustodial CorpsSometimesSometimesYesBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MalePoliceSometimesAlwaysYesBetter securityDarwish
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security-99
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security104. To tighten state security.
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter securityDarwish
MalePoliceAlwaysAlwaysNoTransport to/from work-99
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter securityDarwish
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter securityDarwish
MalePoliceAlwaysAlwaysYesTransport to/from work-99
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter securityDarwish
FemaleProsecutor AlwaysAlwaysNoTransport to/from work-99
MaleProsecutor AlwaysAlwaysNoTransport to/from work-99
MaleProsecutor AlwaysSometimesYesBetter security-99
MaleProsecutor AlwaysRarelyYesBetter security103- Prosecutor was attacked and severly affecrted by it (“it broke his identity”).
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security102- When judges go outside Kismayo, they feel less comfortable/secure.
MaleJudgeNeverNeverNoBetter security-99
MaleJudgeAlwaysSometimesYesBetter security-99
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security-99
MaleRegistrar AlwaysAlwaysYesBetter security-99
MaleRegistrar SometimesAlwaysNoBetter security101 – Security guards are concentrated in one part of the building, meaning that other parts of the building have security vulnerabilities.
MaleRegistrar AlwaysAlwaysYesBetter security-99
FemaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security-99
MaleRegistrar AlwaysSometimesNoBetter security-99
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security-99
MaleRegistrar AlwaysAlwaysYesBetter security-99
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBetter security-99
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBetter security-99
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBetter security-99
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysYesBetter security-99
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work-99

Conditions SWS&JBL

GenderPractitioner Type201. Maxaad ku sheegi lahayd xaaladda goobta shaqadaada? / How would you describe your physical conditions at work?202. Waa maxay shayga kaliya ee aad odhan lahayd wuu wanaajin lahaa duruufta goobta shaqada? / What single improvement would make your workplace better?Other 203. Maxaa amaankaaga kor u qaadi kara utaad shaqada joogto? / What single piece of equipment would enable you to do your job better? Other204. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 2 / Data note: Section 2
MalePolicePoorFurnishingOtherPersonal Weapon202. And refurbishment.
MalePolicePoorRefurbishmentImprovement to office buildingCommunicationsImproved communications.
MaleJudgePoorOtherGood governance. An improved police (stopping covert and double agents practices).OtherImproving the police and getting my own weapon or a gun
MaleRegistrar PoorRefurbishmentOtherThat I am armed202 – If they security wall were improved, I’d feel safer.
MaleRegistrar AdequateOtherStrengthening workplace securityCommunicationsTelecommunications or telecommunications office
MalePoliceGoodFurnishingTransport
MalePoliceAdequateFurnishingCommunications
FemalePoliceAdequateUtilitiesTransport
MalePoliceGoodUtilitiesCommunications
MalePoliceAdequateFurnishingCommunications
MaleProsecutor AdequateRefurbishmentTransport
MaleLawyerAdequateFurnishingCommunications
MaleLawyerVery poorFurnishingCommunications
MaleLegal service provider GoodFurnishingCommunications
MaleLegal service provider AdequateRefurbishmentTransport
MaleJudgePoorFurnishingCommunications
MaleJudgeAdequateRefurbishmentTransport
MaleJudgePoorFurnishingTransport
MaleJudgeAdequateFurnishingTransport
MaleJudgeGoodRefurbishmentCommunications
MaleRegistrar GoodUtilitiesCommunications
MaleRegistrar AdequateRefurbishmentTransport
MaleRegistrar PoorRefurbishmentIT
MaleRegistrar AdequateFurnishingCommunications
MaleRegistrar PoorRefurbishmentTransport
FemaleRegistrar AdequateOtherConstruction of Hall for EldersTransport
MaleRegistrar AdequateRefurbishmentTransport
MaleRegistrar GoodRefurbishmentTransport
MaleRegistrar GoodFurnishingTransport
MaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentTransport
MaleCustodial CorpsGoodUtilitiesCommunications
MaleCustodial CorpsAdequateRefurbishmentTransport
FemaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentCommunications
MaleCustodial CorpsGoodUtilitiesTransport
FemaleCustodial CorpsPoorFurnishingCommunications
FemalePolicePoorFurnishingTransport
MalePolicePoorFurnishingTransport
MalePoliceGoodFurnishingTransport
MalePoliceGoodFurnishingIT
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleProsecutor GoodFurnishingIT
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleLawyerAdequateRefurbishmentTransport
MaleLawyerVery poorRefurbishmentTransport
MaleLawyerPoorRefurbishmentOtherSecurity Guide
MaleLawyerPoorRefurbishmentTransport
MaleJudgeVery poorOtherConstruct office buildings. Transport
MaleRegistrar GoodFurnishingTransport
MaleRegistrar PoorRefurbishmentTransport
MaleRegistrar PoorRefurbishmentTransport
MaleRegistrar PoorRefurbishmentOtherIncreasing security staffs.
MaleRegistrar Very poorRefurbishmentTransport
FemaleRegistrar AdequateRefurbishmentOtherSecurity Strengthening.
MaleCustodial CorpsVery poorRefurbishmentTransport
MaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentTransport
MalePolicePoorFurnishingTransport202 – Continuous water & electricity needed.
MalePoliceVery poorRefurbishmentTransportShortage of communications equipment, uniform and inadequate building.
MalePoliceGoodUtilitiesTransport-99
MalePoliceGoodUtilitiestransportation and communicationCommunicationsRemove -99
MalePoliceVery poorRefurbishmentCommunications-99
MalePoliceAdequateFurnishingCommunications203. Transportation is very important to us. There is none.
MalePolicePoorFurnishingTransport202 – Continuous water & electricity needed.
MalePolicePoorRefurbishmentTransport202 – Office equipment
MalePolicePoorRefurbishmentTransport-99
MalePoliceVery poorRefurbishmentCommunications-99
FemaleProsecutor GoodFurnishingTransport-99
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport-99
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport-99
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport-99
MaleJudgePoorPrefer not to answer Transport201 – Very limited infrastructure for meetings. 202 – Petrol for movement
MaleJudgeAdequateFurnishingTransport-99
MaleJudgeGoodUtilitiesTransport-99
MaleJudgeAdequateFurnishingTransport-99
MaleRegistrar Very poorRefurbishmentTransportThe building is not good. It needs repair as there aren’t enough rooms for staff.
MaleRegistrar GoodFurnishingTransport-99
MaleRegistrar PoorFurnishingTransport-99
FemaleRegistrar AdequateRefurbishmentTransport-99
MaleRegistrar GoodFurnishingCommunications-99
MaleRegistrar AdequateFurnishingCommunications-99
MaleRegistrar AdequateFurnishingTransport
MaleCustodial CorpsVery poorFurnishingTransport-99
MaleCustodial CorpsVery poorRefurbishmentCommunications202 – They don’t have office equipment nor waiting rooms.
MaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentTransport-99
MaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentTransport-99
MaleCustodial CorpsVery poorRefurbishmentTransport203. No transport vehicles for staff or prisoners.

Challenges SWS&JBL

GenderPractitioner Type301130123013302. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 3 / Data note: Section 3
MalePolice000I haven’t seen anything
MalePoliceSecuritySecurity Equipment (Communications & Vehicles)Security (staff)
MaleJudgeSecurityEquipment (Office Furnishing)Pay (Delayed)
MaleRegistrar Pay (Delayed)SecurityEquipment (no AC)
MaleRegistrar I do not have an IDInstitutional cooperation (District) Transport
MalePolicePay (None)Security EquipmentPay (Allowance)
MalePoliceEquipment (office)SecurityPay (None) & Lack of Allowance
FemalePoliceSecurityPay (None)Utilities
MalePolicePay (None)Security Utilities
MalePolicePay (Inadequate)Security EquipmentUtilities
MaleProsecutor Pay (Inadequate)SecurityTransport
MaleLawyerEquipment (Communications)Equipment (Stationary)Pay (None)
MaleLawyerPay (None)SecurityTraining
MaleLegal service provider Training Pay (Inadequate)Pay (Allowance) (Medical)
MaleLegal service provider SecurityTrainingPay (Inadequate)
MaleJudgePaySecurityEquipment
MaleJudgeSecurityPay (Inadequate)Security equipment (at home)
MaleJudgeSecurityTrainingTransport
MaleJudgeSecurityPay (Inadequate)Utilities
MaleJudgePay SecurityThere is no mosque
MaleRegistrar Pay (Inadequate)TrainingEquipment
MaleRegistrar SecurityEquipment (Communications)Pay (Inadequate)
MaleRegistrar SecurityTrainingPay (Inadequate)
MaleRegistrar Pay (Inadequate)Pay (Allowance)Security
MaleRegistrar Pay (Inadequate) Institutional Cooperation (Courts)Security
FemaleRegistrar TrainingPay (Inadequate)Security staff
MaleRegistrar Security StaffPay (Inadequate)Training
MaleRegistrar Pay (Inadequate) (Allowance)SecurityTransport
MaleRegistrar SecurityPay (None)Workload
MaleCustodial CorpsEquipmentSecurityPay
MaleCustodial CorpsSecurityEquipmentPay (Inadequate)
MaleCustodial CorpsSecurityUtilitiesPay (Inadequate) and allowances
FemaleCustodial CorpsInfrastructure (Women Section)EquipmentPay (None)
MaleCustodial CorpsInsecurityEquipmentTraining
FemaleCustodial CorpsInfrastructure (Women Section)SecurityLack of treatment
FemalePoliceEquipment (Office Furnishing) (weapons) (transport)Security (Staff)Pay (None)
MalePolicePay (None)EquipmentTransport
MalePolicePay (None)EquipmentTransport & no weapon
MalePoliceEquipment (Office Furnishing)Pay (None)Transport & no weapon nor security equipment
MaleProsecutor Pay (Inadequate)TrainingEquipment
MaleProsecutor Equipment (Office Furnishing)TrainingPay (None)
MaleProsecutor Pay (Inadequate)EquipmentTraining
MaleLawyerTransportPay (None)Equipment (access to laws)
MaleLawyerInfrastructure (Courts)TransportOutreach (Community awareness on role of lawyers)
MaleLawyerPay (None)TransportTraining
MaleLawyerPay (None)Outreach (community awareness)Transport
MaleJudgePay (None)SecurityTransport
MaleRegistrar TrainingPay (Inadequate for Elders)Equipment
MaleRegistrar Pay (None)TrainingEquipment
MaleRegistrar Equipment (Office Furnishing)TrainingPay (Inadequate for Elders)
MaleRegistrar Equipment (Office Furnishing)Pay (None)Training
MaleRegistrar Infrastructure (Office & Halls)Security Transport and Pay (None)
FemaleRegistrar TransportPay (Inadequate)Workload
MaleCustodial CorpsTransport Work loadPay (Inadequate)
MaleCustodial CorpsTransportPay (Delayed)Workload
MalePolicePayHealth facilitiesEquipment (Communications)
MalePoliceInfrastructureTrainingEquipment (comms, stationery & uniform)
MalePoliceTransportEquipment (Communications)Equipment (uniform)
MalePoliceTransportEquipment (Communications)Equipment (uniform)
MalePoliceTransportEquipment (Office Furnishing)Equipment (uniform)
MalePoliceUtilities (Water)Security EquipmentEquipment (uniform)
MalePoliceTransportEquipment (Office Furnishing) (Space)Training
MalePolicePayHealth facilitiesTraining
MalePolicePayEquipment (Uniform)Transport
MalePoliceEquipment (Office Furnishing)Infrastructure (Offices)Transport
FemaleProsecutor Lack of JusticeTransportPay (None)
MaleProsecutor PayTransportTraining
MaleProsecutor PayTransportTraining
MaleProsecutor SecurityPay (None)Transport
MaleJudgeSecurityUtilities (Fuel Allowance)Pay (Allowance per Mission)
MaleJudgeTransportPay (None)Security
MaleJudgePay TransportSecurity
MaleJudgePay TrainingSecurity (staff)
MaleRegistrar TransportPay (None)Equipment (computers, no fan & lack of office space)
MaleRegistrar Pay EquipmentSecurity
MaleRegistrar Pay TransportSecurity
FemaleRegistrar Pay TransportSecurity
MaleRegistrar Pay TransportStaff
MaleRegistrar Pay Equipment (Office Furnishing)Transport
MaleRegistrar Pay SecurityTransport
MaleCustodial CorpsTransport & Equipment (Communications)Equipment (uniforms for prisoner & Furnishing)Infrastructure (office space)
MaleCustodial CorpsTransportEquipment (Uniform & Prison Training Material)Infrastructure (old and poor)
MaleCustodial CorpsTraining EquipmentInfrastructure (refurbishment)
MaleCustodial CorpsEquipment (Office Furnishing)TransportTraining
MaleCustodial CorpsInfrastructureTrainingTransport and communciation

Banadir Safety

GenderPractitioner Type101. Ammaan ma ku dareemaysaa goobta shaqadaada? / Do you feel safe in your place of work? 102. Gurigaa ammaan ma ku dareentaa habeenkii? / Do you feel safe in your home at night?103. Labdii sanno ee tegay, marna ma laguu hanjabay ama weerar ma lagugu soo qaaday markaas ku socotay ama ka imanaysay shaqada? / Have you been threatened or physically attacked at, or on your way to/from, work in the past 2 years?104. Waa maxay qalabka ama nidaamka aad aammaan ku dareemi kartid shaqadaada dhexdeeda? / What piece of equipment or measure would make you feel safer in your work?105_warbixin_dheeraad_ah_qaybta_1_data_note_section_1_
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter messaging
MaleRegistrarAlwaysSometimesYesTransport to/from work
MaleRegistrarSometimesRarelyYesBetter security104. Amaanka oo la adkeeyo securtiga in labadiyo / Security tightens secrets to both
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter quality justice
FemaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter quality justice
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoNoneAmaankeyga wax Dhib ah kuma qabo wuu fiicantahay / “My safety doesn’t matter. He is fine
MaleRegistrarNeverNeverNoBetter security
MaleRegistrarNeverSometimesYesBetter security103. Ineey 2018 Alshabaab isoo wacayn OO aay ee hanjabiin / May 2018 Al-Shabaab not calling and not threatening
MaleRegistrarNeverAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeAlwaysSometimesNoBetter security
FemaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work104 . Amni guud in lahelo Waxan isku diifacno ama Cid nadifaacda Marista wadooyinka OO cakiran / Security in general. We defend ourelves and others
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security104: baskolat ayan isticmaalaa / what bus they use (tranport?)
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoNone
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysRarelyYesBetter security102waxuu idhahaya Guri mabo qabo intaal mar waliba jogaah / 102 he says he has no home 103 waxan lakulmay bambo gacameeda / I met a bomb in her hand
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
FemaleRegistrarSometimesAlwaysNoBetter security
MaleJudgeNeverAlwaysNoBetter securityQ . 104. in an helno ciidama ukhaas ah maxkamdda / to get a court official
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
FemaleCustodial corpsSometimesAlwaysNoPrefer not to answer
MaleCustodial corpsSometimesSometimesNoBody armour
MaleJudgeNeverNeverNoBetter securityQ102 Wuxu kalo shegay in uu jiro inusa heysan istaaf ilaaliya gurigiisa ha ahato ama goobtiisa shaqo xita uu heysa gaadiid raacana bajaj / He also said that there is still no visitor to his home or workplace, even if he has a vehicle and has a badge.
MaleJudgeNeverNeverNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from workWarbixin dheeraad / More information
MaleJudgeNeverSometimesYesBody armour104 dharka badbaado iyo Gaariga shaqada lugu tago kuguma imaado / Safety clothing and equipment don’t come with you / 103 2018 in halmar wareer lakulmay / dizziness once in 2018
MaleJudgeSometimesAlwaysNoTransport to/from work104 waxan ubahanahay gadiid iyo staff aniga ii gaar ah / I need my own transport and staff
FemaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysSometimesNoNone
MaleJudgeNeverNeverYesBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoNone
MaleLawyerAlwaysAlwaysYesBetter security103. Han jabaad iga imaday kiis an ku guuleystay owgeed ‘Han came to me from a case I won’ ie Pros won case and def came for him?
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysSometimesNoTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleLegal service providerSometimesRarelyYesBetter security
MaleRegistrarNeverNeverYesTransport to/from work103 waxaan ahay gaarsiiyey qofka warqada ugeynayo waa qof markasto difaac igu jiro ani iskey ilaalinayo ! Markasto waxaan kala kulma. Waji gooni ah / I’m the one who sends the letter to someone who is always on my guard! I always experience it. A separate face.
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleProsecutorNeverNeverYesBetter security
FemaleCustodial corpsRarelySometimesNoBetter security
MaleCustodial corpsSometimesAlwaysNoTransport to/from work
FemaleRegistrarAlwaysRarelyNoBetter security102. Waxa an daganahay guri kiro ah maqribkii marka lagarana qolkeyga kama so baxo banankana ma aado. / I live in a rental apartment in the evening and when I leave my room I don’t go out.
MaleJudgeAlwaysNeverYesBetter security2018 mar loo hanjabay / once threatened in 2018
FemaleCustodial corpsSometimesAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoNone
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoNone
FemaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security104.in dariska aad isku xerantihiiin In cadaalada laga wada shaqeyo / that you are neighbors to each other. To work together in justice
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBody armour
FemaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarSometimesNeverNoTransport to/from workKaaliyaha waxaa isheegay inuu heysto xirfad garsoore lakiin hadda in kushaqeyo kaalinimadda / The assistant was said to have the skills of a judge but now works in the role
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work103. Waxaa caqabad igu ah gaadiidka / Transport is a challenge for me
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoNone
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleCustodial corpsSometimesSometimesNoBetter security
MaleJudgeSometimesNeverNoBetter security
MaleRegistrarSometimesSometimesNoBetter security104.in Ciid qaas ah in nola siiyo / to give us specific soil (!)
FemaleRegistrarAlwaysSometimesNoBetter security102: marka gurigega u socda waxan daremaa cabsi6: kaliya ma ahan waa madaxa garsiyayasha ee maxkamadda racfaanka / When I go home I feel scared. Not just the chiief justice.
FemaleRegistrarRarelyRarelyNoBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarRarelyAlwaysNoBetter security
MaleJudgeNeverNeverYesBetter securityQ . 102 . Waxuu inoo sheegay in usaxan saxan gurigiisa habeenki sabab la xariirta amnidaro / He told us he was not right at house at night because of insecurity
MaleRegistrarAlwaysSometimesYesBetter securityHaa weerar qarax ah ayan lakulmay / bomb attack
FemaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
FemaleLegal service providerAlwaysAlwaysNoBetter quality justice
FemaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarSometimesSometimesNoPrefer not to answer
FemaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter quality justice
MaleCustodial corpsSometimesRarelyNoBody armour
MaleRegistrarSometimesAlwaysNoTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysSometimesNoTransport to/from workWar bixin / Report
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
FemaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysSometimesNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysRarelyNoTransport to/from work
MaleProsecutorNeverNeverNoBetter security
MaleJudgeNeverNeverNoTransport to/from work102. Sababta o ah intad guriga jogtid telfon adan garanay ku so wacayo asgar guriga ima joogo. Wadankii amaankisa ma sugna. / It’s because when you are at home you do not know the caller at home. The country is not safe.
MaleRegistrarAlwaysAlwaysYesTransport to/from workAxmad cabdi Maxamud Waa kaliya Vulonteer 4Sano ah dhaqaale wax mushaar ahna ka qaadan xafiiska Garsoorka
Guud ahaan Xukumada in ay ubilowdo mushaar ku filan
Iyo guud ahaan xuquuqda uu xaq uleeyahey. / “Ahmed Abdi Mohamud is a Vulonteer only 4 years old and has received no salary from the judicial office.Overall government pay enough to start. Rights he has.
MaleCustodial corpsAlwaysSometimesNoBody armour

Banadir Conditions

GenderPractitioner Type201. Maxaad ku sheegi lahayd xaaladda goobta shaqadaada? / How would you describe your physical conditions at work?202. Waa maxay shayga kaliya ee aad odhan lahayd wuu wanaajin lahaa duruufta goobta shaqada? / What single improvement would make your workplace better?203. Maxaa amaankaaga kor u qaadi kara utaad shaqada joogto? / What single piece of equipment would enable you to do your job better? 204. Warbixin Dheeraad Ah: Qaybta 2 / Data note: Section 2
MaleLawyerGoodFurnishingInformation (awareness)
MaleRegistrarVery poorRefurbishmentTransport
MaleRegistrarGoodNoneDon’t know/prefer not to answer
MaleLawyerGoodFurnishingCommunications
FemaleLawyerGoodFurnishingBetter systems (fair trial)
MaleJudgeGoodRefurbishmentDon’t know/prefer not to answer
MaleRegistrarGoodFurnishingCommunications
MaleRegistrarAdequateFurnishingTransport
MaleRegistrarAdequateFurnishingCommunicationsThe equipment is not available because of money, and does not receive support from the government
MaleCustodial corpsAdequateRefurbishmentCommunications
MaleCustodial corpsAdequateInfrastructure & Utilities (water & electricity)Transport
MaleJudgeAdequateFurnishingCommunicationssQ. 203 CCTV
FemaleCustodial corpsAdequateRefurbishmentTransport
MaleRegistrarGoodInfrastructure (More Space & Equipment)Communications
MaleRegistrarGoodSecurityCommunications
MaleJudgeGoodFurnishingSecurity
MaleLawyerGoodFurnishingCommunications
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleCustodial corpsGoodNoneTransport
MaleRegistrarGoodFurnishingTransport
MaleCustodial corpsGoodFurnishingCommunications203Q We have to get more troops and chnage everytime
MaleCustodial corpsAdequateRefurbishmentCommunications
FemaleRegistrarGoodSecurityCommunications
MaleJudgeAdequateRefurbishmentIT (CCTV )Q. 203 CCTV
MaleLawyerAdequateFurnishingIT
FemaleCustodial corpsAdequateUtilitiesDon’t know/prefer not to answer
MaleCustodial corpsPoorUtilitiesTransport
MaleJudgePoorFurnishing, Refurbishment & UtilitiesTransport
MaleJudgeAdequateFurnishingIT
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleJudgeAdequateRefurbishment (court room)Better systems (court appearance)
MaleJudgePoorInfrastructure (More Space)IT202 – to build a hall for us and public restrooms as well as separate rooms for the lawyers and the public we need
FemaleLawyerGoodRefurbishmentCommunications (child rehabilitation)
MaleCustodial corpsAdequateUtilitiesTransport
MaleJudgePoorRefurbishmentTransport
MaleLawyerGoodRefresher trainingSecurity (Training)
MaleLawyerAdequateFurnishingIT
MaleCustodial corpsGoodFurnishingCommunications
MaleRegistrarVery poorFurnishingCommunications
MaleCustodial corpsGoodNoneSecurity
MaleJudgeGoodIncrease staffing establishment IT (CCTV )
MaleLegal service providerVery poorRefurbishmentTransport
MaleRegistrarAdequateMessenger (service of court document)Security (Staffing)
MaleCustodial corpsGoodFurnishingTransport
MaleProsecutorAdequateqeybtan umadaxbananryn inan helno (To get this part of the nation)Security
FemaleCustodial corpsAdequateUtilitiesTransport
MaleCustodial corpsAdequateFurnishingDon’t know/prefer not to answer
FemaleRegistrarGoodFurnishingCommunications
MaleJudgeGoodRefurbishmentCommunications
FemaleCustodial corpsPoorRefurbishmentDon’t know/prefer not to answer
MaleCustodial corpsAdequateUtilitiesDon’t know/prefer not to answer
MaleJudgeAdequateFurnishingTransport
FemaleCustodial corpsAdequateRefurbishmentBetter systems (peaceful country)
MaleCustodial corpsGoodRefurbishmentTransport
FemaleCustodial corpsAdequateFurnishingTransport
MaleRegistrarPoorInfrastructure (More Space)Security (special protection)
MaleRegistrarGoodRefurbishmentCommunications
MaleRegistrarGoodInfrastructureCommunications
MaleRegistrarPoorInfrastructureCommunications
MaleCustodial corpsGoodProvide prisoners with TVTransport
MaleCustodial corpsPoorRefurbishmentDon’t know/prefer not to answer
MaleJudgeAdequateFurnishingSecurity (entrance of court)
MaleRegistrarAdequateRefurbishmentSecurity
FemaleRegistrarGoodSecurityCommunications
FemaleRegistrarGoodBetter payCommunications
MaleJudgeAdequateFurnishingIT
MaleJudgeGoodInfrastructureSecurity
MaleRegistrarAdequateFurnishingIT
MaleJudgeVery poorRefurbishmentTransport
MaleRegistrarAdequateInfrastructureSecurity
FemaleRegistrarGoodFurnishingSecurity
FemaleLegal service providerGoodFurnishingBetter systems (justice outreach)
FemaleRegistrarAdequateInfrastructureTransport
MaleRegistrarGoodUtilitiesTransport
MaleRegistrarGoodNoneSecurity
FemaleLawyerGoodsi cadaalad OO lowada shaqeyo (to work fairly)Better systems
MaleCustodial corpsAdequateUtilitiesDon’t know/prefer not to answer
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleCustodial corpsGoodRefurbishmentBetter systems (order)
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleJudgeGoodInfrastructureCommunications
FemaleRegistrarGoodSecurityCommunications
MaleCustodial corpsPoorUtilities (AC)Transport
MaleCustodial corpsGoodRefurbishmentTransport
MaleProsecutorPoorRefurbishmentIT (CCTV )
MaleJudgeGoodgawari Cabdu karin / discover drink cookITCiidan amankeena sugo goobta shaqada(xafiiska) iyo aqalka malahan. (Our security forces are safe in the workplace and ‘not’ at home)
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransportHadii lahelo isku ilaalinta xuquuqda amaankana walahrlaa ( “If there is a right to self-protection and security is under threat)
MaleCustodial corpsGoodFurnishingIT (CCTV )

Banadir Challenges

GenderPractitioner Type301130123013
MaleLawyerRoad ClosurePoor governance (appointment)Delay of Justice
MaleRegistrarInfrastructure & EquipmentSecurity (court)Transport
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleLawyerRoad closuresEnforcement of judgementsPoor governance (independent JSC)
FemaleLawyerRoad ClosureDelay of JusticeBetter systems
MaleJudgeNoneNoneNone
MaleRegistrarInfrastructure (halls)StaffSecurity
MaleRegistrarSecurity TransportPay (inadequate)
MaleRegistrarSecurity StaffSecurity
MaleCustodial corpsUtilities (electricity)InfrastructureNone
MaleCustodial corpsTransport Workload (shifts)Hygiene
MaleJudgeSecuritySecuritySecurity
FemaleCustodial corpsBetter systemsTransportNone
MaleRegistrarInfrastructure (Storage)Road ClosureTranspot (to and from workplace)
MaleRegistrarSecurityNA (Covid)Transport (assistants)
MaleJudgeNoneNoneNone
MaleLawyerZ – to sworn the case when you succeed. Delay of JusticeSecurity
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleRegistrarTransport Pay (inadequate)Equipment (comms)
MaleCustodial corpsStaffEquipment (office furnishing)Uniform
MaleCustodial corpsEquipment (fans/AC)TransportNone
FemaleRegistrarSecurityTransportNone
MaleJudgeSecuritySecuritySecurity
MaleLawyerRoad closuresBetter systemsDelay of Justice
FemaleCustodial corpsUtilities (electricity)NoneNone
MaleCustodial corpsPay (inadequate)TransportUtilities (electricity)
MaleJudgeNoneSecuritySecurity (litigants)
MaleJudgeEquipment (Access to laws)Training (assistants)Pay (inadequate)
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleJudgeInfrastructure (Courtroom)Equipment (office)Transport (judges and staff)
MaleJudgePay (inadequate)TransportInfrastructure
FemaleLawyerSecurityRoad Closure (access to court on time)Security
MaleCustodial corpsPay (inadequate)SecurityUtilities (electricity)
MaleJudgeTransportSecurity (staffing)Security (outside of work)
MaleLawyerNoneNoneNone
MaleLawyerSecurity Training (Judges)Infrastructure
MaleCustodial corpsUniformEquipmentHealth Facilitires (medicine)
MaleRegistrarSecurity EquipmentWorkload
MaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleJudgeNoneNonenone
MaleLegal service providerSecurityWorkload Lack of resources
MaleRegistrarSecurityPay (inadequate)Infrastructure
MaleCustodial corpsGetting job replacement if we got an emmergency situationGadiid / for sale (extended)None
MaleProsecutorTransport (and Budget)SecuritySecurity
FemaleCustodial corpsSecurityPay (inadequate)Utilities (electricity)
MaleCustodial corpsUtilities (electricity)NoneNone
FemaleRegistrarRoad closuresSecurityTransport (to and from work)
MaleJudgeSecuritySecuritySecurity
FemaleCustodial corpsPay (inadequate)TransportUtilities (electricity)
MaleCustodial corpsEquipment (communication)Infrastructure (office space)Pay (inadequate)
MaleJudgeInfrastructure (construction of office)Equipment (water cooler)Equipment (office furnishing)
FemaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleCustodial corpsnoneNoneNone
FemaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleRegistrarInfrastructure (Courtroom)SecurityStaff
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleRegistrarTransport (Access to workplace)Road ClosureTransport
MaleRegistrarRoad ClosureRoad ClosureTransport
MaleCustodial corpsRecreationSecurity (safety at work and at home)Health facilities
MaleCustodial corpsPay (inadequate)Infrastructure (office)Transportation
MaleJudgeSecurity Infrastructure (office space)Security
MaleRegistrarSecurity (when moving – transport)SecuritySecurity
FemaleRegistrarSecuritySecurityPay (inadequate)
FemaleRegistrarSecurityPay (inadequate)Transport (staff)
MaleJudgeSecurity NoneNone
MaleJudgeRoad closuresTransportID not recognised by security personnel
MaleRegistrarEquipment (furniture & printers)Equipment (internet)Security
MaleJudgeSecurityTraining Equipment
MaleRegistrarTransportTraining (security personnel lack discipline)Security
FemaleRegistrarSecurity (2014 attack – treatment – compensation)NoneNone
FemaleLegal service providerRoad closuresDelay of JusticeSecurity
FemaleRegistrarTransport ID not recognised by security personnel Security (staffing)
MaleRegistrarSecuritySecuritySecurity
MaleRegistrarNoneNoneNone
FemaleLawyerRoad closuresUnresourced Justice systemSecurity
MaleCustodial corpsUtilities (electricity)Pay (inadequate)None
MaleRegistrarTransportEquipmentPay (inadequate)
MaleCustodial corpsInfrastructure (Storage)Utilities (fuel)Utilities (fuel)
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleJudgeInfrastructureIgnorance of the law (military)Transport (home to work)
FemaleRegistrarNoneNoneNone
MaleCustodial corpsPay (inadequate)TransportUtilities (electricity)
MaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleProsecutorSecuritySecurityTransport
MaleJudgeTransportSecurityEquipment
MaleRegistrarRoad closureRoad ClosureTransport
MaleCustodial corpsNoneNoneNone