Regional Courts

State / GobolSouth West StateSouth West StateJubbalandBanadir
Region / GobolkaBakoolBayLower JubbaBanadir Regional Administration
City / MagaaladaXudurBaidoaKismayoMogadishu
District / Degmada-11-11-11Hamar-Weyne
A. Agabka / Material Resources
a1 Adeegga Korontada/laydhka? / Electricity supply?NoneContinuousContinuousContinuous
a11 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? -11-11-11-11
a2 Helitaanka Internet-ka xafiiska? / Access to office internet?NoneNoneContinuousNone
a3 Tirada Kombuyutarada shaqaynaya? / Number of working computers?01310
a4 Tirada garsooreyaasha isticmaala kombuyutarada shaqaynaya? / Number of Judges to working computer?0010
a5 Tirada Kaaliyeyaasha isticmaala kombuyutarada shaqaynaya? / Number of Registrars to working computer?0413
a6 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? / Number of working vehicles?0000
a7 Shidaalka loo ogol yahay bishii ( litir)? / Fuel allowance per month (in Litres)?0000
a8 Ma la heli karaa sharciyo ku filan garsoorayaasha? / Adequate access to Laws of Somalia?NoYesYesYes
a9 Tirada shaqaalaha taageerada miisaska? / Number of Support Staff to desk?00210
a10 Tirada Footokoobiyada shaqaynaya? / Number of working photocopiers?0025
a11 Ma jiraan Khadka Footokoobiyada oo ku filan? / Adequate Photocopier Toner? No No YesYes
a12 Tirada qalabka daabacaadda ee shaqaynaya? / Number of working printers?0124
a13 Ma jiraan Khadka qalabka daabacaadda oo ku filan? / Adequate printer toner? No oYesYes
a14 Tirada qaanad faylasha ee xidhma? / Number of secure filing cabinets?00110
a15 Qolka caddaymaha oo xidhma? / Secure Evidence Room? No No No No
a16 Ma jiraan agabka xafiiska loo isticmaalo sida waraaqaha oo ku filan? / Adequate stationery? NoNoYesYes
a17 Habka loola xidhiidho Markhaatiga/Dhinacyada dacwadda? / Means of contacting Witnesses/Parties?PhysicalTelecommunicationsTelecommunicationsTelecommunications
a18 Qoraalka Xogta: Qalabka yaala / Data Note: Material Resources The 1 computer is used by the Registrars. RC and DC share all equipmentWitnesses are also contacted by letter.
B. Shaqaalaha / Human Resources
b.1. Garsooreyaasha / Judges
b11 Tirada guud ee Garsooreyaasha? / Total number of Judges?34511
b12 Tirada guud ee Ragga (Garsooreyaasha)? / Number of Men (Judges)?34411
b13 Tirada Haweenka (Garsooreyaasha)? / Number of Women (Judges)?0010
b14 Tirada Kaaliyayaasha Sharciga (ragga)? / Number of Judicial Assistants (men)?03123
b15 Tirada Kaaliyayaasha Sharciga (haweenka)? / Number of Judicial Assistants (women)?0114
b.2. Shaqaale hoosaadka / Support Staff
b21 Tirada Guud ee Shaqaale Hoosaadka? / Total Number of Support Staff?05510
b22 Tirada Kaaliyayaasha (ragga)? / Number of Registrars (men)?0324
b23 Tirada Kaaliyayaasha (haweenka)? / Number of Registrars (women)?0110
b24 Tirada Gaadhsiyeyaasha (ragga)? / Number of Messengers (men)?0116
b25 Tirada Gaadhsiyeyaasha (haweenka)? / Number of Messengers (women)?0010
b26 Tirada Shaqaalaha Ammaanka? / Number of Security Staff?0640
b27 Tirada Shaqaalaha Nadaafadda? / Number of Cleaning Staff?01220
b3 Qoraalka Xogta: Shaqaalaha / Data Note: Human Resources Security provided by police stationSecurity shared between all courts. The 5 judges cover both DC and RC and include 1 chairman for both RC & DCSecurity provided by the Custodial Corps.
C. Xaaladda Dhismeyaasha / Physical Infrastructure Conditions
c1 Dhismahaan mawaxa loo dhisay Maxkamadda? / Purpose built Court building?noyesyesyes
c2 Tirada hoolalka dacwadda ee u gaarka ah Maxkamadda? / Number of dedicated Court rooms?0111
c3 Tirada marwaxadaha yaala hoolka dacwadda? / Number of fans to Court room?0324
c4 Tirada xafiisyada garsooreyaasha (ka baxsan hoolalka dacwadda)? / Number of offices for Judges (separate from court rooms)?0000
c5 Tirada xafiisyada u gaarka ah shaqaale hoosaadka? / Number of dedicated Support Offices?0112
c6 Tirada shaqaalaha ee xafiiskiiba ku qoran? / Number of staff per office?051021
c.7. Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga / Witness Waiting Rooms
c71 Tirada qolalka gaarka ah ee la fadhiisiyo markhaatiga? / Number of private witnesses waiting rooms?0000
c72 Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga (Ragga)? / Number of witness waiting rooms (Men)?0000
c73 Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga (Dumarka)? / Number of witness waiting rooms (Women)?0000
c8 Tirada qolalka la fadhiisiyo dadweynaha? / Number of waiting rooms for Public?0100
c9 Tirada qolalka u gaarka ah Ku xigeenada Xeer-ilaaliyaha Guud/Xeer-illaaliyeyaasha? / Number of dedicated rooms for DAGs/Prosecutors?0000
c10 Qolalka u gaarka ah Qareenada Difaaca dadweynaha? / Number of dedicated rooms for PD/Defence Counsel?0000
c11 Sida ay dadweynuhu u helaan/gaadhaan Maxkamadda? / Court access to Public?yesNoNoyes
c12 Dadka baahiyaha gaarka ah qaba side ayay u heli/gaadhi karaan maxkamadda? / Court access to Disabled?YesYesYesYes
c13 Tirada musqulaha dadweynaha? / Number of Public Toilets?1310
c15 Qoraalka Xogta: Xaaladda muuqaalka Dhismaha / Data Note: Physical Infrastructure ConditionsPeople access public toilet in the neighbouring police station.

The RC (like the DC and AC) sits under a tree in the field of the neighbouring police station.
The RC and DC share judges, staff and equipment.
D. Ammaanka iyo Rabshadaha / Security and Violence
d1 Tirada shaqaalaha ammaanka ee ku sugan iridda Maxkamadda? / Number of security personnel at entrance to Court?0240
d2 Tirada shaqaalaha ammaanka ee ku sugan gudaha Qolka Maxkamadda marka dhegaysiga la wado? / Number of security personnel inside the court room when it is sitting?0210
d3 Celcelis ahaan tirada shaqaalaha ammaanka ee ku qoran guryaha garsooreyaasha? / Average number of security personnel attached to Judges’ homes’?0000
d4 Tirada Garsooreyaasha loo hanjabay/haddiday 2019? / Number of Judges threatened/intimidated in 2019?1-9900
d5 Tirada Garsooreyaasha la weeraray/dhaawacay 2019? / Number of Judges attacked/injured in 2019?0010
d6 Tirada Garsooreyaasha la dilay 2019? / Number of Judges killed in 2019?0000
d7 Qoraalka xogta: Ammaanka iyo Rabshadaha / Data Note: Security and Violence Security provided by police station

1 Judge received a threatening call (reportedly from AS)
Security staff shared between all courts. Both courts (RC&DC) share security staff 1 male Registrar killed in 2019.
E. Maareynta Dacwadaha / Case Management
e.I. Dacwadaha Taaggan 2018 / Cases Pending 2018
e1 Tirada guud ee dacwadihii taagnaa illaa sannadkii 2018? / Total number of Cases Pending from 2018?0-99162435
e2 Tirada guud ee Dacwadaha Madaniga ah? / Total civil cases?0-99130323
e.3. Tirada guud ee Dacwadaha Ciqaabta / Total Criminal Cases
e31 Tirada Guud ee dacwadaha Ciqaabta? / Total criminal cases?0-9932112
e32 Tirada ragga eedaysaneaasha? / Number of male Defendants?0-9925105
e33 Tirada haweenka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9927
e34 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9920
e35 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.II. Dacwadaha Cusub 2019 / New Cases in 2019
e4 Tirada guud dacwadaha cusub 2019? / Total New Cases 2019?21149467642
e5 Tirada guud dacwadaha Madaniga ah 2019? / Total civil cases 2019?1756306333
e.6. Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta 2019 / Total Criminal Cases in 2019
e61 Tirada Guud Dacwadaha Ciqaabta 2019? / Total criminal cases 2019?493161309
e62 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?4-99143274
e63 Tirada haweenka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-991035
e64 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9980
e65 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.III. Dacwadaha Go’aanka laga gaadhay 2019 / Disposed Cases in 2019
e7 Tirada guud dacwadaha go’aanka laga gaadhay 2019? / Total Disposed cases 2019?13105529176
e8 Tirada Guud Dacwadaha madaniga go’aanka laga gaadhay 2019? / Total civil cases Disposed 2019?92438179
e.9. Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019 / Total Criminal Cases Disposed in 2019
e91 Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019? / Total criminal cases Disposed 2019?48116197
e92 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?4-9914086
e93 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-991211
e94 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9990
e95 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.10. Dacwadaha Ciqaabta ee la laalay markii loo waayey caddayn / Criminal Cases Dismissed for Lack of Evidence
e101 Tirada guud ee dacwadaha la laalay markii loo waayey caddeyn? / Total criminal cases dismissed for Lack of Evidence?0-99240
e102 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?0-99150
e103 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9960
e104 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9930
e105 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.11. Dacwadaha Ciqaabta ee lagu xalliyey Heshiis Xeer-dhaqameed / Criminal Cases Resolved Through Customary Settlement
e111 Tirada guud Dacwadaha ciqaabta ee lagu xalliyey Heshiis Xeer-dhaqameed? / Total criminal cases resolved through Customary Settlement?0601040
e112 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?0-99835
e113 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9915
e114 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9910
e115 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.12. Dacwadaha ku dhammaday in danbigii lagu helay / Cases Ending in Conviction
e121 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta ee ku dhammaday in danbigii lagu helay? / Total criminal cases ending in Conviction?4217657
e1211 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?4-996951
e1212 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9936
e1213 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9940
e1214 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e122 Tirada guud ee dacwadaha ku dhammaaday xukun in lagu rido kadib dacwad dhammaystiran? /Total criminal cases ending in conviction after Full Trial?4-996357
e1221 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?4-995851
e1222 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9926
e1223 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9930
e1224 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e123 Tirada guud ee dacwadaha ku dhammaday xukun la riday kadib markii danbigii la qirtay? / Total criminal cases ending in conviction after Guilty Plea?0-99130
e1231 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?0-99110
e1232 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9910
e1233 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9910
e1234 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.13. Dacawadaha ku dhammaaday danbigii oo lagu waayey / Cases Ending in Acquittal
e131 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta ee ku dhammaaday danbigii oo lagu waayey? / Total criminal cases ending in acquittal?00510
e132 Tirada ragga eedaysaneyaasha ah? / Number of male Defendants?0-99480
e133 Tirada dumarka eedaysaneyaasha ah? / Number of female Defendants?0-9920
e134 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9910
e135 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.IV. Dacwadihii taagnaa ee u soo wareegay 2020 / Pending Cases Carried over into 2020
e14 Tirada guud ee dacwadaha madaniga ah ee 2020? /Total pending civil cases into 2020?83269577
e.15. Dacwadaha Ciqaabta ee 2020 / Criminal Cases into 2020
e151 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta ee taagnaa 2020? / Total pending criminal cases into 2020?01231324
e152 Tirada ragga eedaysaneyaasha? / Number of male Defendants?0-9925293
e153 Tirada dumarka eedaysaneyaasha? / Number of female Defendants?0-99431
e154 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-9920
e155 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-9900
e.V. Dacwadaha Ciqaabta ee loo racfaan qaatay MR 2019 / Criminal Cases Appealed to AC in 2019
e16 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta ee loo racfaan qaatay MR 2019? / Total number of criminal cases appealed to AC in 2019?0-991334
e17 Tirada uu eedaysanuhu racfaanka qaatay? / Number appealed by Defendant?0-991134
e18 Tirada ragga eedaysaneyaasha? / Number of male Defendants?0-99-9930
e19 Tirada haweenka eedaysaneyaasha? / Number of female Defendants?0-99-994
e20 Tirada xeer-ilaalinta ee ka qaadatay racfaanka? / Number appealed by Prosecutor?0-9920
e21 Celceliska waqtiga maxkamaddu socotay (saacado)? / Average court time sitting a day (hours)?3751
e22 Celceliska waqtiga u dhaxaysay markii maxkamaddu bilaabantay iyo markay dhammaatay (maalmo)? / Average time between start of criminal trial and end of trial (days)?305730
e23 Ma jireen hannaan gooni ah Dacwadaha Caddaaladda Carruurta? / Special Procedures in Child Justice Cases?YesYesYesNo
e24_average_caseload_per_month_per_court_civilcriminal245290
e25 Qoraalka Xogta: Maareynta Dacwadda / Data Note: Case Management No RC Registrar. Judges use own notebook to record and track cases. Court data unclear.Source of Case data: SC and OAG Annual Report SWS 2019 (see Library at p7). Court data unclear.
Special procedure in child justice – law number 13, 8th March 1970.

Total Criminal Cases Resolved through Customary Settlement: 60 (source: SC and OAG AR 2019 at p7).
Total Cases Dismissed for Lack of Evidence: 0 and Total Cases Ending in Acquittal: 0. Data inferred from case disposition, not captured in the AR 2019.

Cases ending in Conviction following Full Trial and Guilty Plea: data not captured in AR.
Case data for DC and RC combined in the same Register. 1 clerk managed caseloads in both courts in 2019.
Case data for DC and RC are confusing as unclear which case heard in which court.The best available data have been compiled by the clerk in the Annual Report for First Instance Courts. (see photograph). A second clerk has since been recruited to focus on land disputes.
F. Tababarka / Training
f1 Tababarka aasaasiga ah ee garsoorka (maalmo)? / Judicial basic training (days)?5727
f2 Tirada garsooreyaasha MD ee helay tababarka aasaasiga ah 2019? /Number of DC Judges provided with basic training in 2019?2336
f3 Tababarka xusuusinta ee Garsoorka (maalmo)? / Judicial refresher training (days)?10343
f4 Tirada garsooreyaasha MD ee la siiyey tababarka xusuusinta 2019? / Number of DC Judges provided with refresher training in 2019?3338
f5 Tababarka gaarka ah ee Garsoorka 2019 (maalmo)? / Judicial specialised training in 2019 (days)?04415
f6 Tirada Garsooreyaasha MD ee helay tababarka gaarka ah 2019? / Number of DC Judges provided with specialised training in 2019?0436
f7 Qoraalka Xogta: Tababar / Data Note: TrainingTraining provided on Civil & Penal Procedure. Specialised training in Case Management.
All training include personnel in both RC and DC.
G. Maamulka / Governance
g1 Qaabkee loo soo magacaabaa Garsooreyaasha? / How were they appointed?Judicial Services CommissionJudicial Services CommissionJudicial Services CommissionPresident
g2 Qaabkee Garsooreyaasha loo shaqaalaysiiyaa? / How were they recruited? InterviewExamExamExam
g.3. Aqoonta / Qualifications
g31 Aqoonta ay haystaan, Ragga: shahaadada sharciga/ Existing Qualifications, Men: Law degree?0308
g32 Aqoonta ay haystaan Ragga: Shahaado Jaamacadeed oo Shareecadda ah? / Existing Qualifications, Men: Sharia University Degree?0142
g33 Aqoonta ay haystaan, Ragga: ‘Tababar Masaajid’? / Existing Qualifications, Men: ‘Mosque Trained’?300-99
g34 Aqoonta ay haystaan, Ragga: Dugsi Sare? / Existing Qualifications, Men: Secondary?300-99
g35 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: shahaadada sharciga? / Existing Qualifications, Women: Law degree?0010
g36 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: Shahaado Jaamacadeed oo Shareecadda ah? / Existing Qualifications, Women: Sharia University Degree?0000
g37 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: ‘Tababar Masjid’? / Existing Qualifications, Women: ‘Mosque Trained’?0000
g38 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: Dugsi Sare? / Existing Qualifications, Women: Secondary?0000
g4 Intee jeer ayeey maxkamada sare soo kormeertay 2019 kii? / Number of Inspection visits by SC in 2019?04315
g5 Tirada kulamada Maareynta Dacwadaha ee 2019? / Number of meetings on Case Management in 2019?641210
g6 Xeer-anshaxeedka garsoorka ma dejisan yahay? / Judicial Code of Conduct in place?No YesNo Yes
g7 Garsooreyaasha Sare imisa ayay helaan bishii (USD) ? /Pay per month Senior Judge in (USD)?04007001200
g8 Garsooreyaasha Hoose imisa ayay helaan bishii (USD)? / Pay per month Junior Judge in (USD)?04007000
g9 Mushaharka waxa bixiya? / Salary paid by? None FMSFMSFGS
g10 Imisa billood ayay dib uga dhacdaa lacagtu Garsooreyaasha? / Number of months Judges paid in arrears?0140
g11 Kaaliyeyaashu imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Registrar in USD?0200386400
g12 Kaaliyayaasha Sharciga imisa ayuu helaa bishaa USD? / Pay per month to Judicial Assistant in USD?0200386400
g13 Gaadhsiyuhu imisa ayuu helaa bishaa USD? / Pay per month to Messenger in USD?0100215320
g14 Illaalada Ammaanku imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Security in USD?01001000
g15 Shaqaalaha Nadaafaddu imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Cleaner in USD?050150200
g16 Inta billood ee ay lacagtu ka habsaanto Shaqaale Hoosaadka? /Number of months Support Staff paid in arrears?0100
g17 Bishii imisa ayay noqotaa lacagta qoysku ku soo adeegto USD? / Monthly shopping basket for average family in USD?0-99-991100
g18 Imisa ayaa lagu bixiyaa furshada gal dacwo madani ah? / How much are Court fees in a civil claim?05020100
g19 Qiimaha USD shaambadda Dacwadaha Ciqaabta ee Qareen la socdo? / Cost of stamp duty in criminal cases in USD with Lawyer?0000
g20 Qiimaha USD shaambadda dacwadaha Ciqaabta ee aan Qareen la socon? / Cost of stamp duty in criminal cases in USD without Lawyer? 0000
g21 Qiimaha dhokumentiyada Maxkamadda USD? / Cost of Court documents page in USD?0000
g22 Habka ay u wada xidhiidhaan Bahda Caddaaladdu? / Coordination Mechanism with Local Justice Actors noyesyesyes
g23 Boqolkiiba imisa ayay qareenadu matalaan dacwadaha? / Percentage cases represented by a Lawyer? 2550360
g24 Boqolkiiba imisa ayay qaraarbadu matalaan dacwadaha? / Percentage cases represented by a relative? 6050500
g25_Miisaaniyadda 2019/2020 / Budget 2019/2020-99-99-99-99
g26_Qoraalka Xogta: Maamulka / Data Note: Governance Court fees flat rate to open civil case.The female Judge holds a Sharia degree. Pay per month: data show official salary, but ‘they do not receive it.’SC publishes list of court fees in civil cases by case type (see Library, Jubaland)There are few lawyers available and people do not fully understand the role lawyers play (so 3%).