State Bar

State / GobolSouth West StateSouth West StateJubbalandSouth West StateBanadir
Region / GobolkaBakoolLower ShabelleLower JubbaBayBanadir Regional Administration
City / MagaaladaXudurAfgooyeKismayoBaidoaMogadishu
District / Degmada-11-11-11-11Hamar-Weyne
A. Shaqaalaha / Human Resources
a.1. Tirada guud ee qareenada ka hawlgala maamulka? / Total number of lawyers in state? -99-991025228
a.2. Tirada qareenada(ragga) ah ee ka hawlgala maamulka? / Number of lawyers in state (men)? -99-991023200
a.3. Tirada qareenada(haweenka) ah ee ka hawlgala maamulka? / Number of lawyers in state (women)? -99-990228
a.4. Tirada guud ee qareenada ka hawlgala Gobolka? / Total number of lawyers in region?-99-99-99-99159
a.5. Tirada qareneeda (ragga) ee gobolka? / Number of lawyers in region (men)?-99-99-99-99145
a.6. Tirada qareneeda (haweenka) ee gobolka? / Number of lawyers in region (women)?-99-99-99-9914
a.7. Tirada guud ee qareenada ka hawlgala degmada? / Total number of lawyers in district58512-99
a8_Tirada qareneeda (ragga) ee degmada? / Total number of lawyers in district men56510-99
a9_Tirada qareneeda (ragga) ee degmada? / Total number of lawyers in district women0202-99
a.10. Warbixin Dheeraad Ah: Shaqaalaha / Data Note: Human Resources Source: interview local lawyerSource: interview local lawyerSource: interview with lawyers say 18 lawyers are licensed in SWS and 7 are in training.

Data discrepancy: Somali Bar Association (Mogadishu) registers 10 lawyers in all South West State.
Source Somali Bar Association (SBA):
Banadir region: 159 Puntland: 52
Jubaland: 7
South West State: 10

In 2019, 23 Students (15 male, 8 female) graduated in law from Mogadishu University (source: Mogadishu University).
B. Maamulka / Governance
b.1. Ma jiraa Ururuka qareenada oo habaysan? / Organised bar? yesyesyesyesyes
b.2. Hannaanka Cabashada u soo gudbiyaan Daweynuhu? / Public complaints mechanism?yesyesyesyesyes
b.2.1. Haddii ay jawaabtu haa tahay, ma jiraa guddiga anshax marintu? / If yes, is there a disciplinary committee?yesyesyesyesyes
b.2.2. Haddii ay jawaabtu haa tahay, imisa qareen ayaa shaqada la ga eryey 2019? / If yes, how many lawyers have been dismissed in 2019? 0-99007
b.3. Hannaanka wada xidhiidhka bahda caddaaladda? / Coordination mechanism with justice actors? yesyesyesyesyes
b.4. Sannadka ururka qareenada la sharciyeeyey? / Year organised bar incorporated? 20170201920171960
b.5. Xeerka Anshaxa ee Qareenada? / Lawyers’ code of conduct?yesyesyesyesyes
b.6. Warbixin Dheeraad Ah: Maamulka / Data Note: Governance Quarterly coordination meetings attended by justice actorsSBA incorporated in 1960 and reopened/re-incorporated after the civil war in 2011.