Appeal Courts

State / GobolSouth WestSouth WestJubbalandBanadir Regional Administration
Region / GobolkaBakoolBayL JubaBanadir
City / MagaaladaXudurBaidoaKismayoMogadishu
District / Degmada-11-11-11Hamar-Weyne
A. Agabka / Material Resources
a1 Adeegga Korontada/laydhka? / Electricity supply?NoneContinuousContinuousContinuous
a11 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? -11-11-11-11
a2 Helitaanka Internet-ka xafiiska? / Access to office internet?NoneNoneContinuousContinuous
a3 Tirada Kombuyutarada shaqaynaya? / Number of working computers?01214
a4 Tirada garsooreyaasha isticmaala kombuyutarada shaqaynaya? / Number of Judges to working computer?0301
a5 Tirada Kaaliyeyaasha isticmaala kombuyutarada shaqaynaya? / Number of Registrars to working computer?0421
a6 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? / Number of working vehicles?0010
a7 Shidaalka loo ogol yahay bishii ( litir)? / Fuel allowance per month (in Litres)?001250
a8 Ma la heli karaa sharciyo ku filan garsoorayaasha? / Adequate access to Laws of Somalia?No YesYesYes
a9 Tirada shaqaalaha taageerada miisaska? / Number of Support Staff to desk?05111
a10 Tirada Footokoobiyada shaqaynaya? / Number of working photocopiers?0011
a11 Ma jiraan Khadka Footokoobiyada oo ku filan? / Adequate Photocopier Toner? NoNoYes No
a12 Tirada qalabka daabacaadda ee shaqaynaya? / Number of working printers?0113
a13 Ma jiraan Khadka qalabka daabacaadda oo ku filan? / Adequate printer toner? NoNoYes No
a14 Tirada qaanad faylasha ee xidhma? / Number of secure filing cabinets?00317
a15 Qolka caddaymaha oo xidhma? / Secure Evidence Room? NoNoNoNo
a16 Ma jiraan agabka xafiiska loo isticmaalo sida waraaqaha oo ku filan? / Adequate stationery? NoNoYesNo
a17 Habka loola xidhiidho Markhaatiga/Dhinacyada dacwadda? / Means of contacting Witnesses/Parties?Physical LetterTelecommunicationsPhysical
a18 Qoraalka Xogta: Qalabka yaala / Data Note: Material Resources
B. Shaqaalaha / Human Resources
b.1. Garsooreyaasha / Judges
b11 Tirada guud ee Garsooreyaasha? / Total number of Judges?3347
b12 Tirada guud ee Ragga (Garsooreyaasha)? / Number of Men (Judges)?3347
b13 Tirada Haweenka (Garsooreyaasha)? / Number of Women (Judges)?0000
b.2. Shaqaale hoosaadka / Support Staff
b21 Tirada Guud ee Shaqaale Hoosaadka? / Total Number of Support Staff?05425
b22 Tirada Kaaliyayaasha (ragga)? / Number of Registrars (men)?04213
b23 Tirada Kaaliyayaasha (haweenka)? / Number of Registrars (women)?0007
b24 Tirada Gaadhsiyeyaasha (ragga)? / Number of Messengers (men)?0115
b25 Tirada Gaadhsiyeyaasha (haweenka)? / Number of Messengers (women)?0000
b26 Tirada Shaqaalaha Ammaanka? / Number of Security Staff?061020
b27 Tirada Shaqaalaha Nadaafadda? / Number of Cleaning Staff?0116
b3 Qoraalka Xogta: Shaqaalaha / Data Note: Human Resources 1 Judge also sits in the DC.
AC security provided by police station.
Courts share 6 security staff. Support staff include 1 secretary
C. Xaaladda Dhismeyaasha / Physical Infrastructure Conditions
c1 Dhismahaan mawaxa loo dhisay Maxkamadda? / Purpose built Court building?No1YesYes
c2 Tirada hoolalka dacwadda ee u gaarka ah Maxkamadda? / Number of dedicated Court rooms?0111
c3 Tirada marwaxadaha yaala hoolka dacwadda? / Number of fans to Court room?0130
c4 Tirada xafiisyada garsooreyaasha (ka baxsan hoolalka dacwadda)? / Number of offices for Judges (separate from court rooms)?0015
c5 Tirada xafiisyada u gaarka ah shaqaale hoosaadka? / Number of dedicated Support Offices?0115
c6 Tirada shaqaalaha ee xafiiskiiba ku qoran? / Number of staff per office?0425
c.7. Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga / Witness Waiting Rooms
c71 Tirada qolalka gaarka ah ee la fadhiisiyo markhaatiga? / Number of private witnesses waiting rooms?0000
c72 Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga (Ragga)? / Number of witness waiting rooms (Men)?0000
c73 Qolalka la fadhiisiyo markhaatiga (Dumarka)? / Number of witness waiting rooms (Women)?0000
c8 Tirada qolalka la fadhiisiyo dadweynaha? / Number of waiting rooms for Public?0100
c9 Tirada qolalka u gaarka ah Ku xigeenada Xeer-ilaaliyaha Guud/Xeer-illaaliyeyaasha? / Number of dedicated rooms for DAGs/Prosecutors?0000
c10 Qolalka u gaarka ah Qareenada Difaaca dadweynaha? / Number of dedicated rooms for PD/Defence Counsel?0000
c11 Sida ay dadweynuhu u helaan/gaadhaan Maxkamadda? / Court access to Public?YesNoYesYes
c12 Dadka baahiyaha gaarka ah qaba side ayay u heli/gaadhi karaan maxkamadda? / Court access to Disabled?NoYesYesYes
c13 Tirada musqulaha dadweynaha? / Number of Public Toilets?0333
c15 Qoraalka Xogta: Xaaladda muuqaalka Dhismaha / Data Note: Physical Infrastructure ConditionsPublic access public toilet in police station.
All courts sit under a tree in the field of the neighbouring police station – see photos.
AC has 2 rooms. Both double as offices and courtroom.
Public toilets shared by all courts.
D. Ammaanka iyo Rabshadaha / Security and Violence
d1 Tirada shaqaalaha ammaanka ee ku sugan iridda Maxkamadda? / Number of security personnel at entrance to Court?02103
d2 Tirada shaqaalaha ammaanka ee ku sugan gudaha Qolka Maxkamadda marka dhegaysiga la wado? / Number of security personnel inside the court room when it is sitting?0220
d3 Celcelis ahaan tirada shaqaalaha ammaanka ee ku qoran guryaha garsooreyaasha? / Average number of security personnel attached to Judges’ homes’?0002
d4 Tirada Garsooreyaasha loo hanjabay/haddiday 2019? / Number of Judges threatened/intimidated in 2019?0202
d5 Tirada Garsooreyaasha la weeraray/dhaawacay 2019? / Number of Judges attacked/injured in 2019?0000
d6 Tirada Garsooreyaasha la dilay 2019? / Number of Judges killed in 2019?0001
d7 Qoraalka xogta: Ammaanka iyo Rabshadaha / Data Note: Security and Violence
E. Maareynta Dacwadaha / Case Management
e.I. Racfaanadii weli taagnaa 2018 / Appeals Pending 2018
e1 Tirada guud ee racfaanadii taagnaa illaa sannadkii 2018? / Total number of Appeals pending from 2018?0-9920-99
e2 Tirada guud ee Dacwadaha Madaniga ah? / Total Civil cases?01713-99
e.3. Tirada guud ee Kiisaska Ciqaabta / Total Criminal Cases
e31 Tirada Guud ee Kiisaska Ciqaabta? / Total Criminal cases?017-99
e32 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?0-994-99
e33 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?0-993-99
e34 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?0-990-99
e35 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?0-990-99
e.II. Dacwadaha Cusub 2019 / New Cases in 2019
e4 Tirada guud dacwadaha cusub 2019? / Total New cases 2019?9-99100357
e5 Tirada guud dacwadaha Madaniga ah 2019? / Total Civil cases 2019?3-9990234
e.6. Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta 2019 / Total Criminal Cases in 2019
e61 Tirada Guud Dacwadaha Ciqaabta 2019? / Total Criminal cases 2019?6-9910123
e62 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?5-997113
e63 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?1-99310
e64 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-9900
e65 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-9900
e.III. Dacwadaha Go’aanka laga gaadhay 2019 / Disposed Cases in 2019
e7 Tirada guud kiisaska go’aanka laga gaadhay 2019? / Total Disposed cases 2019?9-9998265
e8 Tirada Guud Dacwadaha go’aanka laga gaadhay 2019? / Total Civil cases Disposed 2019?3-9983170
e.9. Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019 / Total Criminal Cases Disposed in 2019
e91 Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019? / Total Criminal cases Disposed 2019?3-991595
e92 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?2-9912-99
e93 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?1-993-99
e94 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-9900
e95 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-9900
e.10 Racfaanada Ciqaabta la laalay / Criminal Appeals Dismissed
e101 Tirada guud Racfaanada Ciqaabta la laalay? / Total Criminal Appeals dismissed?0-993-99
e102 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?0-992-99
e103 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?0-991-99
e104 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-9900
e105 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-9900
e.11 Racfaanada Ciqaabta la aqbalay / Criminal Appeals Upheld
e111 Tirada guud Racfaanada Ciqaabta la aqbalay? / Total Criminal Appeals upheld?3-9910-99
e112 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?3-998-99
e113 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?0-992-99
e114 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-9900
e115 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-9900
e.12 Racfaanada Ciqaabta dib loogu diray Maxkamadaha Hoose si dacwadda dib loogu furo / Criminal Appeals Sent Back to Lower Court for Retrial
e121 Tirada Guud Racfaanada Ciqaabta dib loogu diray maxkamadaha hoose si dacwadda dib loogu furo? / Total Criminal Appeals sent back to lower Court for Retrial?0-992-99
e122 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?0-99-99-99
e123 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?0-99-99-99
e124 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-99-990
e125 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-99-990
e.IV. Dacwadihii taagnaa ee u soo wareegay 2020 / Pending Cases Carried over into 2020
e131Tirada guud ee dacwadaha taaggan 2020? / Total Pending Civil cases into 2020?022064
e.14 Dacwadaha Ciqaabta ee 2020 / Criminal Cases into 2020
e141 Tirada guud ee Dacwadaha Ciqaabta Taagnaa 2020? / Total Pending Criminal cases into 2020?00228
e142 Tirada ragga racfaanleyaasha ah? / Number of male Appellants?00-99-99
e143 Tirada haweenka racfaanleyda ah? / Number of female Appellants?00-99-99
e144 Tirada inamada (ka yar 18)? / Number of (u18) boys?-99-99-990
e145 Tirada hablaha (ka yar 18)? / Number of (u18) girls?-99-99-990
e15 Celceliska waqtiga ay maallintii maxkamaddu socoto (saacado)? / Average Court time sitting a day (hours)?4242
e16 Celceliska mudada u dhaxaysa marka dacwaddu dhammaato iyo marka racfaan la qaadan karo (sharcigu wuxu dhigayaa 30 maalmood (maalmo)? / Average time between end of trial to filing an Appeal (within 30 days in law) (days)?7303030
e17 Celceliska mudada u dhaxaysa marka racfaanka la qaato iyo marka dacwadda la dhegaysto (maalmo)? / Average time between filing an Appeal and Appeal hearing (days)? 621014
e18 Celceliska mudada u dhaxaysa marka Racfaanka la dhegaystay iyo marka dhegaysiga Racfaanku dhammaaday (maalmo)? / Average time between start of an Appeal hearing and end of Appeal hearing (days)?333016
e19 Tirada guud Dacwadaha Ciqaabta ay Xeer-ilaalintu Racfaanka ka qaateen una qaateen MR 2019? / Total number of Criminal cases Appealed by Prosecutor to AC in 2019?0-994-99
e20 Ma jireen hannaan gooni ah Dacwadaha Caddaaladda Carruurta? / Special procedure adopted in Child Justice Cases?yesnoyesno
e21_average_caseload_per_month_per_court_civil_criminal1-991022
e22 Warbixin Dheeraad Ah : Maareynta Dacwadaha / Data Note: Case Management Data discrepancy Total Criminal Cases Disposed: 3 (leaves 3 unaccounted for).

Source of Case data: individual Judge’s personal notebook. There is no AC Register.
2018 and 2019 Registers unavailable. The Registrar left. A new Registrar transferred from DC to AC in November. No case data available in 2019. No data on case dispositions.
F. Tababarka / Training
f11 Tababarka xusuusinta ee Garsoorka (maalmaha) / Judicial Refresher Training (days)?0245
f2 Tirada Garsooreyaasha MR ee 2019 helay Tababarka xusuusinta ah? / Number of AC Judges provided with Refreshing Training in 2019?0344
f3 Tababarka Khaaska u ah Garsoorka ee 2019 (maalmo)? / Judicial Specialised Training in 2019 (days)?37433
f4 Tirada Garsooreyaasha MR ee helay Tababarka Gaarka ah 2019 (maalmo)? / Number of AC Judges provided with Specialised Training in 2019 (days)?2343
f5 Warbixin Dheeraad Ah: Tababarka / Data Note: TrainingAll judges trained in case management in 2019.-99
G. Maamulka / Governance
g1 Qaabkee loo soo magacaaba Garsooreyaasha? / How are Judges appointed?Judicial Services CommissionJudicial Services CommissionJudicial Services CommissionState President
g2 Qaabkee Garsooreyaasha loo soo Xulaa? / How are Judges recruited?ExamExamExamInterview
g.3. Aqoonta / Qualifications
g31 Aqoonta ay haystaan, Ragga: shahaadada sharciga/ Existing Qualifications, Men: Law degree?0312
g32 Aqoonta ay haystaan Ragga: Shahaado Jaamacadeed oo Shareecadda ah? / Existing Qualifications, Men: Sharia University Degree?0231
g33 Aqoonta ay haystaan, Ragga: ‘Tababar Masaajid’? / Existing Qualifications, Men: ‘Mosque Trained’?3103
g34 Aqoonta ay haystaan, Ragga: Dugsi Sare? / Existing Qualifications, Men: Secondary?1003
g35 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: shahaadada sharciga? / Existing Qualifications, Women: Law degree?0000
g36 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: Shahaado Jaamacadeed oo Shareecadda ah? / Existing Qualifications, Women: Sharia University Degree?0000
g37 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: ‘Tababar Masjid’? / Existing Qualifications, Women: ‘Mosque Trained’?0000
g38 Aqoonta ay haystaan, Dumarka: Dugsi Sare? / Existing Qualifications, Women: Secondary?0005
g4 Intee jeer ayeey maxkamada sare soo kormeertay 2019 kii? / Number of Inspection visits by SC in 2019?1812-99
g5 Tirada kulamada Maareynta Dacwadaha ee 2019? / Number of meetings on Case Management in 2019?3412-99
g6 Xeer-anshaxeedka garsoorka ma dejisan yahay? / Judicial Code of Conduct in place?No No No Yes
g7 Garsooreyaasha Sare imisa ayay helaan bishii (USD)? / Pay per month of Senior Judge in (USD)?04007002000
g8 Garsooreyaasha Hoose imisa ayay helaan bishii (USD)? / Pay per month of Junior Judge in (USD)?04007001200
g9 Mushaharka waxa bixiya? / Salary paid by? None FGSFMSFGS
g10 Imisa billood ayay dib uga dhacdaa lacagtu Garsooreyaasha? / Number of months Judges paid in arrears?0030
g11 Kaaliyeyaashu imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Registrar in USD?0200386700
g12 Gaadhsiyuhu imisa ayuu helaa bishaa USD? / Pay per month to Messenger in USD?0100215325
g13 Illaalada Ammaanku imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Security in USD?0100100208
g14 Shaqaalaha Nadaafaddu imisa ayay helaan bishii USD? / Pay per month to Cleaner in USD?050150200
g15 Inta billood ee ay lacagtu ka habsaanto Shaqaale Hoosaadka? / Number of months Support Staff paid in arrears?0000
g16 Bishii imisa ayay noqotaa lacagta qoysku ku soo adeegto USD? / Monthly shopping basket for average family in USD?05001800
g17 Imisa ayaa lagu bixiyaa furashada gal dacwo madani ah? / How much are court fees in a civil claim? 05030020
g18 Qiimaha USD shaambadda Dacwadaha Ciqaabta ee Qareen la socdo? / Cost of stamp duty in Criminal Cases in USD with Lawyer?0000
g19 Qiimaha USD shaambadda dacwadaha Ciqaabta ee aan Qareen la socon? / Cost of stamp duty in Criminal Cases in USD without Lawyer?0000
g20 Imisa ayeey tahey naad bixiso si aad u hesho nuqul nuqul ka mid ah dukumentiga maxcamada? / Cost of Court documents page in USD?0000
g21 Boqolkiiba imisa ayaa Kiisaska Racfaanka uu qareen matelaa (racfaanlaha)? / Percentage Appeal Cases represented by Lawyer (for appellant)?0402095
g22 Boqolkiiba Kiisaska Racfaanka ay matelaan qaraabadu (racfaanlaha)? / Percentage Appeal Cases represented by relative (for appellant)?50607060
g23_Miisaaniyadda 2019/2020 / Budget 2019/2020-99-99-99-99
g24 Warbixin Dheeraad Ah: Maamulka / Data Note: Governance 3 Judges Mosque Trained including 1 Judge with Secondary education.
Inspection visit: Judges interviewed recall 1 visit in 2019.
8 inspections in 2019 from April onward.
Monthly coordination meetings started in November 2019 chaired by the State Minister of Justice.
USD 50 flat rate charged in civil claims.
SC publishes list of court fees in civil cases by case type (see Library, Jubaland)
Lawyers represent appellants in most criminal appeals.
Family members represent appellants in most civil appeals.