Darwish

State / GobolJubbaland
Region / GobolkaLower Jubba
City / MagaaladaKismayo
District / Degmada-11
A. Dhismaha / Infrastructure
a1 Adeegga Korontada/laydhka? / Electricity supply?Continuous
a11 Haddii qayb ahaan tahay, imisa saacadood maalintii? / If partially, how many hours per day? -11
a2 Ma jiraa Dab-dhaliyuhu haddii uu damo mid kayd u ah? / Generator backup?no
a3 Adeegga Biyaha? / Water supply?Buy from truck
a.4. Qalabka / Equipment
a41 Raadiyuhu mayahay habka koowaad ee ay boolisku ku wada xidhiidhaan? / Is the radio the primary means of communication between police? no
a42 Haddii haa ay tahay, imisa ayaa booliska ragga/haweenka ee roondada ah mid kiiba haystaa raadiyaha? / If yes, how many patrolling policemen/women per radio?-11
a43 Telefoonka gacantu mayahay habka koowaad ee ay boolisku ku wada xidhiidhaan? / Is the cellphone the primary means of communication between police? yes
a44 Tirada gawaadhida shaqaynaysa? / Number of working vehicles? 6
a45 Tirada mootooyinka? / Number of motor bikes? 0
a46 Imisa litir oo shidaal ah ayaa bishii la isticmaalaa?? / Fuel allowance per month (litres)? 2000
a47 Imisa baabuur ayaa roondo ahaan u baxda maalintii? / Number of patrol vehicles out on patrol on average per day?6
a48 Tirada guud ee kombuyuutarada shaqaynaya? / Total number of working computers?2
a49 Tirada guud ee qalabka daabacadda shaqaynaya? / Total number of working printers?2
a410 Khadka daabacaadda oo ku filan? / Adequate printer toner?no
a411 Tirada guud ee footokoobiyada shaqaynaya? / Total number of working photocopiers?2
a412 Khadka footokoobiga oo ku filan? / Adequate photocopier toner?no
a413 Tirada kabadhada faylasha oo xidhma? / Number of secure filing cabinets?5
a414 Qolka caddaymaha oo ammaan ah? / Secure evidence room?no
a415 Waraaqaha xafiiska loo isticaamo oo ku filan? / Adequate stationery?no
a416 Buugga Dhacdooyinku (OB) ma yaalaa? / Occurrence book (OB) supplied?yes
a417 Diiwaanka xadhigga? / Detention register?no
a418 Boqolkiiba imisa ayaa booliska sita dirays? / Percentage of police with uniform?50
a10 Warbixin Dheeraad Ah: Agabka / Data Note: Material Resources Working vehicles: 6 pick-ups.

Printer/photocopier all-in-one.

Occurrence Book: not an official ‘OB’. It is an ordinary exercise book.

Detainees are taken to the Central Police Station or to the military.
B. Shaqaalah (Booliska Gaarka ee Maamulka- Daraawiishta) / Human Resources (Special State Police – Darwish)
b1 Tirada guud ee Booliska Gaarka ah ee Maamulka? / Total number of Special State Police?7662
b2 Tirada (ragga) Booliska Gaarka ah ee Maamulka? / Number of Special State Police (men)?7428
d3 Tirada (haweenka) Booliska Gaarka ah ee Maamulka? / Number of Special State Police (women)?234
b4 Tirada guud ee saraakiisha Booliska Gaarka ah ee Maamulka? / Total number of Special State Police officers?487
b5 Tirada Saraakiisha Gaarka ah ee Maamulka (ragga)? / Number of Special State Police officers (men)?477
b6 Tirada Saraakiisha Gaarka ah ee Maamulka (haweenka)? / Number of Special State Police officers (women)?10
b7 Tirada guud ee Booliska Gaarka ah ee Maamulka ee leh darajooyinka kale? / Total number of Special State Police other ranks?7175
b8 Tirada Booliska Gaarka ah ee Maamulka eel eh darajooyinka kale (ragga)? / Number of Special State Police other ranks (men)?6951
b9 Tirada Booliska Gaarka ah ee Maamulka eel eh darajooyinka kale (haweenka)? / Number of Special State Police other ranks (women)?224
b10 Mudada saacadaha shaqada (saacado)? / Length of shifts (hours)?8
b11 Tirada Booliska Gaarka ah ee Maamulka ka weyn 60? / Number of Special State Police over 60? 3
b12 Warbixin Dheeraad Ah: Shaqaalaha (Daraawiishta) / Data Note: Human Resources (Darwish)-99
C. Xaaladda Dhismaha / Physical Infrastructure Conditions
c1 Dhismaha guud ee dibadda ma ku fulan yahay? / Adequate external structure?no
c2 Taariikhdii la dhisay? / Date of construction?1974
c3 Taariikhdii u danbaysay ee dib u habayn ballaadhan lagu sameeyey? / Date of last major repairs?0
c4 Deyrka ku hareeraysan Taliska Guud ee booliska oo la xoojiyey? / Reinforced fence around police HQ?no
c.5. Qalabaynta Gudaha / Internal Furnishing
c51 Tirada qolalka (ragga) lagu xidho? / Number of holding cells (men)?0
c52 Tirada qolalka (haweenka/hablaha ) lagu hayo? / Number of holding cells (women/girls)?0
c53 Tirada qolalka (inamada) lagu hayo? / Number of holding cells (boys)? 0
c54 Tirada musqulaha dadweynaha? / Number of public toilets?5
c55 Qolalka lagu kaydiyo caddaymaha oo ku filan? / Adequate evidence storage capacity?no
c56 Qolka kaydka hubka (oo ammaan ah)? / Armoury (secure weapons’ store)?yes
c57 Diiwaanka hubka iyo rasaasta? / Arms and ammunition register? yes
c7 Warbixin Dheeraad Ah: Xaaladda Dhismaha / Data Note: Physical Infrastructure Conditions Building severely degraded.
D. Ammaanka iyo Rabshadaha – Booliska Gaarka ah ee Maamulka (Daraawiish) / Security and Violence – Special State Police (Darwish)
d1 Tirada guud ee la dhaawacay/ la laayahay iyaga oo shaqada gudanaya 2019? / Total injured/missing in the course of duty in 2019? 80
d2 Tirada guud ee la dhaawacay/la laayahay iyaga oo aan shaqada ku jirin 2019? / Total injured/missing when off duty in 2019? 0
d3 Tirada guud ee la dilay 2019? / Total killed in 2019? 44
d4 Data Note: Darwish80 injured in AS engagements.
44 killed in AS engagements.
E. Hab maamulka (Booliska Gaarka ee Maamulka- Daraawiishta) / Governance (Special State Police – Darwish)
e1 Sidee shaqaalaha darajada sare loo magacaabaa? / How are senior staff appointed? Commissioner of Police
e2 Sidee shaqaalaha darajada hoose loo magacaabaa? / How are junior staff appointed? Commissioner of Police
e3 Sidee shaqaalaha darajada sare loo shaqaalaysiiyaa? / How are senior staff recruited? Interview
e4 Sidee shaqaalaha darajada hoose loo shaqaalaysiiyaa? / How are junior staff recruited? Exam
e5 Aqoonta aasaasiga ah ee shaqaalaha darajada sare? / Basic qualification senior staff?Secondary
e6 Aqoonta aasaasiga ah ee shaqaalaha darajada hoose? / Basic qualification junior staff?Intermediate
e7 Dadka la xidhay ma heli karaan adeegga sharciga? / Detained persons access to legal services?yes
e8 Ma jiraa hab gudaha hay’adda loo kormeerka loo sameeyo? / Is there an internal oversight mechanism?yes
e9 Haddii jawaabta suaasha 8aad haa tahay, maxaa la yidhaa hannaankaas? / If yes to (q8), what is the mechanism called? Ministry of Internal Security
e10 Ma jiraa hab dibadda uga baxsan hay’adda oo loo kormeero? / Is there an external oversight mechanism?no
e11 Haddii jawaabta suaasha 10aad haa tahay, maxaa la yidhaa hannaankaas? / If yes to (f10), what is the mechanism called? -11
e13 Saraakiisha Booliska Gaarka ee Maamulka- Daraawiishta imisa ayaa la siiyaa bishii (oo maamulku bixiyaa)? / Pay per month Special State police officers (by state government)?150
e14 Saraakiisha Booliska Gaarka ee Maamulka- Daraawiishta imisa ayaa la siiyaa bishii (gunno ahaan)? / Pay per month Special State police officers (by stipend)?0
e15 Booliska darajooyinka kale leh ee maamulka imisa ayaa la siiyaa bishii (oo maamulku bixyaa? / Pay per month State police other ranks (by state government)?150
e16_Booliska darajooyinka kale leh ee maamulka imisa ayaa la siiyaa bishii (gunno ahaan)? / Pay per month State police other ranks (by stipend)?0
e17 Imisa billood ayuu mushaharku dib uga dhacay – booliska darajooyinka kale leh? / Number of months in arrears for payment – other ranks?3
e18 Imisa ayaa cunta la siiyaa bishii (oo maamulku bixiyo) USD? / Food allowance per month (by state government) in USD?30
e19 Miisaaniyadda 2018/19? / Budget 2018/19?
e20 Miisaaniyadda 2019/20? / Budget 2019/20?-99
e21 Warbixin Dheeraad Ah: Maamulka (Booliska Maamulka) / Data Note: Governance (State Police)Access to legal services: Yes
Interviews record captured AS transferred to military.