Mobile Courts

State / GobolSouth West StateJubbalandSouth West State
Region / GobolkaBakoolLower Jubba Bay
City / MagaaladaXudurKismayoBaidoa
District / Degmada-11-11-11
A. Agabka / Material Resources
a1 Tirada gawaadhida gaarka u ah MW? Number of vehicles dedicated to MC? 111
a2 Shidaalka la siiyo MW qaybtiiba bil kasta (litir)? Fuel allowance per MC unit per month (in Litres)?-998060
a.3. Qalabka ay qayb kastaa haysato / Equipment per Unit
a31 Tirada miisaska? Number of tables? 000
a32 Tirada kuraasta? Number of chairs? 000
a33 Tirada teendhooyinka Number of tentsawnings? 000
a5 Qoraal Xogta: Agabka Data Note: Material ResourcesUNDP budget is $1000 (20 months) for both fuel and driver ($50/month). UNDP budget per year $240 (fuel) and $300 (stationery).
MC operates out of the Office of the Judicial Services Commission.
The MC functioned between July to December 2019.
MC unit allocated 30 litres per session.
B. Shaqaalaha / Human Resources
b1 Tirada Garsooreyaasha qayb kasta oo MW ah? Number of Judges per MC Unit?222
b2 Tirada Shaqaale Hoosaadka? Number of Support Staff?383
b3 Tirada Shaqaalaha Ammaanka? Number of Security Staff?333
b4 Tirada Ku xigeenada Xeer-ilaaliyaha? Number of DAGs?122
b5 Tirada Qareenada Difaaca? Number of Defence Lawyers?000
b6 Tirada Kaaliyeyaasha Sharciga? Number of Paralegals?222
b7 Qoraalka Xogta: Shaqaalaha Data Note: Human ResourcesSupport staff includes 2 registrars and 1 driver. Both judges are from the SC.
Support staff includes 2 registrars and 1 driver.
Each MC unit has 3 security staff and 4 elders.
Support staff includes 2 registrars and 1 driver.
The MC unit includes 3 elders.
C. Security and Violence
c1 Tirada dhacdooyinka rabshadaha ee ka dhanka ah Maxkamadda Wareegta 2019? Number of incidents of violence against Mobile Court in 2019?000
c2 Qoraalka Xogta: Ammaanka iyo Rabshadaha Data Note: Security and Violence-99
D. Maareynta Dacwadaha / Case Management
d.I. Racfaanada (MR/MS) / Appeals (AC/SC)
d1 Tirada guud ee kulamada MRMS ee 2019? Total number of ACMC sessions in 2019?00-99
d2 Tirada guud ee Degmooyinkii la soo booqday? Total number of Districts visited? 00-99
d3 Tirada guud ee dacwadaha 2019? Total number of cases in 2019?00-99
d.4. Madaniga / Civil
d41 Tirada guud ee dacwadaha Madaniga? Total Civil cases?00-99
d42 Tirada ragga Racfaanleyaasha? Number of male Appellants?00-99
d43 Tirada haweenka Racfaanleyda ah? Number of female Appellants?00-99
d.5. Ciqaabta / Criminal
d51 Tirada guud ee dacwadaha Ciqaabta? Total Criminal cases?00-99
d52 Tirada ragga Racfaanleyaasha? Number of male Appellants?00-99
d53 Tirada haweenka Racfaanleyda? Number of female Appellants?00-99
d54 Tirada Racfaan leyaasha (ka yar 18) Number of (u18) Appellants?00-99
d.II. Dacwadaha Go’aanka laga gaadhay 2019 / Disposed Cases in 2019
d61 Tirada guud Dacwadaha Go’aan laga gaadhay 2019? Total Disposed cases 2019?00-99
d.7. Madani / Civil
d71 Tirada Guud Dacwadaha Madaniga go’aanka laga gaadhay 2019? Total Civil cases Disposed 2019?00-99
d72 Tirada ragga Racfaanleyaasha? Number of male Appellants?00-99
d73 Tirada haweenka Racfaanleyda? Number of female Appellants?00-99
d.8. Ciqaabta / Criminal
d81 Tirada Guud Dacwadaha Ciqaabta go’aanka laga gaadhay 2019? Total Criminal cases Disposed 2019?00-99
d82 Tirada ragga Racfaanleyaasha? Number of male Appellants?00-99
d83 Tirada haweenka Racfaanleyda? Number of female Appellants?00-99
d84 Tirada Racfaanleyaasha (ka yar 18)? Number of (u18) Appellants?00-99
d.III. Dacwadihii Taagnaa dhammaadkii 2019 / Pending Cases end 2019
d9 Tirada guud ee dacwadaha Taagnaa dhammaadkii 2019? Total Pending cases end of 2019?00-99
d.10. Madani / Civil
d101 Tirada guud Dacwadaha Madaniga Taagnaa? Total Pending Civil cases?00-99
d102 Tirada ragga Racfaanleyaasha? Number of male Appellants?00-99
d103 Tirada haweenka Racfaanleyda? Number of female Appellants?00-99
d.11. Ciqaabta / Criminal
d111 Tirada guud dacwadaha Ciqaabta Taagnaa? Total Pending Criminal cases?00-99
d112 Tirada ragga Racfaanleyaasha? Number of male Appellants?00-99
d113 Tirada haweenka Racfaanleyda? Number of female Appellants?00-99
d114 Tirada Racfaanleyaasha (ka yar 18)? Number of (u18) Appellants?00-99
d12 Lacagta guud ee magdhaw ahaan loo bixiyey? Total amount awarded by way of compensation? 0-990
d13 Celceliska tirada dacwadaha la dhegaystay kulankii Racfaan ahba? Average number of cases heard per Appeal session? 000
d14 Tirada goobaha la booqday in ka badan hal mar 2019? Number of locations visited more than once in 2019?000
d15 Qoraalka Xogta: Maareynta Dacwadaha Data Note: Case Management The MC sits as a RC. The MC sits as a RC.
All case data for the period July – December 2019,.
The MC sits as a RC.
E. Maareynta Dacwadda – Markii koowaad (MG) / Case Management – First Instance (RC)
e1 Tirada guud ee MG MW 2019? Total number of RC MC in 2019? -991224
e2 Tirada guud ee degmooyinka la soo booqday 2019? Total number of districts visited in 2019? 0180
e.I. Tirada guud ee dacwadaha 2019 / Total number of cases in 2019
e3 Tirada guud ee dacwadaha 2019? Total number of cases in 2019?2411239
e.4. Madani / Civil
e41 Tirada guud ee dacwadaha madaniga? Total civil cases? 249439
e42 Tirada ragga Dacwadeyaasha? Number of male Complainants? 83415
e43 Tirada haweenka Dacwoodleyaasha? Number of female Complainants?166024
e.5. Ciqaabta / Criminal
e51 Tirada guud ee dacwadaha ciqaabta? Total criminal cases? 0180
e52 Tirada ragga dacwoodleyaasha? Number of male Complainants? 0140
e53 Tirada haweenka dacwoodleyaasha? Number of female Complainants?040
e54 Tirada eedaysaneyaasha (ka yar 18)? Number of (u18) Accused? 00-99
e.II. Tirada Guud dacwadihi Go’aanka laga gaadhay 2019 / Total Disposed cases in 2019
e6 Tirada guud dacwadihii go’aanka laga gaadhay 2019? Total number of Disposed cases in 2019?511224
e.7. Madani / Civil
e71 Tirada dacwadaha madaniga ah ee go’aanka laga gaadhay? Number of civil cases disposed? 59424
e72 Tirada ragga dacwoodeyaasha? Number of male Complainants? 2349
e73 Tirada haweenka Dacwoodeyaasha? Number of female Complainants?36015
e.8. Ciqaabta / Criminal
e81 Tirada dacwadaha ciqaabta go’aanka laga gaadhay? Number of criminal cases disposed? 0180
e82 Tirada ragga Dacwoodeyaasha? Number of male Complainants? 0140
e83 Tirada haweenka Dacwoodeyaasha? Number of female Complainants?040
e84 Tirada eedaysaneyaasha (ka yar 18)? Number of (u18) accused? 00-99
e9 Tirada guud ee danbi lagu waayey? Total Acquittals? 000
e10 Tirada guud ee qirtay Danbiga? Total Guilty Pleas?0100
e11 Tirada guud ee la laalay caddayn la’aan awgeed? Total dismissed for lack of evidence?000
e12 Tirada guud ee dacwadaha lagu xalliyey Heshiis Xeer-dhaqameed? Total resolved through Customary Settlement?060
e13 Tirada guud ee Danbi xukun ku dhacay (dacwad kadib)? Total Convictions (after trial)?0180
e14 Tirada guud ee Racfaanada? Total Appeals? 000
e.III. Dacwadaha Taagnaa dhammaadkii 2019 / Pending Cases end 2019
e15 Tirada guud ee dacwadaha Taagnaa dhammaadkii 2019? Total Pending cases end of 2019?19015
e.16. Madani / Civil
e161 Tirada guud ee Dacwadihi Madaniga ee Taagnaa? Total Pending Civil cases?19015
e162 Tirada ragga dacwoodeyaasha? Number of male Complainants?606
e163 Tirada haweenka dacwoodeyaasha? Number of female Complainants?1309
e.17. Ciqaabta / Criminal
e171 Tirada guud ee dacwadaha Ciqaabta Taagnaa? Total Pending Criminal cases?000
e172 Tirada ragga dacwoodleyaasha? Number of male Complainants?000
e173 Tirada haweenka dacwoodleyaasha? Number of female Complainants?000
e174 Tirada eedaysaneyaasha (ka yar 18)? Number of (u18) Accused?00-99
e18 Lacagta guud ee magdhaw loo bixiyey (USD)? Total amount awarded by way of compensation (USD)?0-99-99
e19 Celceliska tirada dacwadaha lagu dhegaystay isla fadhigii ugu horeeyey? Average number of cases heard per First Instance session? 262
e20 Tirada goobaha la booqday in ka badan hal mar 2019? Number of locations visited more than once in 2019?1123
e21_target_communities_IDP_camps-996-99
e22_target_communities_villages36-99
e23_target_number_mc_sessions_per_month-9912
e24 Qoraalka Xogta: Maareynta Dacwadda Fadhigii ugu horeeyey (MG) Data Note: Case Management First Instance (RC)
The MC visited 3 villages 5-10km from Xudur.

Case data source: judge’s records (from each judge’s personal notebook). No MC Register.

UNDP data: Total number cases 116 (versus 24 recorded).
UNDP case breakdown: 52 men complainants (versus 8 recorded); 64 women complainants (versus 16 recorded).

Garbahaarey and Kismayo aim to field 1 MC per month targeting rural and IDP communities; and hear 6 cases.
Kismayo IDP Camps: 6. Rural areas: 6
Garbahaarey IDP Camps: 4. Rural areas: 2.
Criminal cases divided: 16 (Kismayo) 2 (Garbahaarey).

Source note: Data from MC Register (Kismayo) and Chairman’s Annual Report. The MC Register (Garbahaarey) unavailable.

UNDP data: Total civil cases 53 (versus 94 recorded); Total criminal cases 16 (versus 18 recorded).
MC aims for 2 MC per month targeting ‘mainly’ IDP Camps around Baidoa.
Districts outside Baidoa are not accessible due to the security situation.
UNDP data: TTotal number cases 51 (versus 39 recorded).
UNDP breakdown: 21 men complainants (versus 15 recorded); 30 women.complainants (versus 24 recorded)
F. Tababarka / Training
f1 Tababar gaar ah oo ay heleen xubnaha MW? Special Training of MC team members?noyesyes
f2 Tirada tababarada MW? Number of MC trainings?011
f3 Tirada Garsooreyaasha la tababaray? Number of Judges trained? 022
f4 Qoraalka Xogta: Tababar Data Note: TrainingLegal awareness workshop targeting elders, youth and women (sponsor: UNDP).The training took place in Garbahaarey.
G. Maamulka / Governance
g1 Habkee loo magacaabaa Garsooreyaasha? How are Judges appointed?State President SC Chairman AC Chairman
g2 Hannaanka gaarka ah ee lagu hago hawlaha MW? Special procedures governing operation of MC? yesyesyes
g3 Lacagta maamuuska ee la siiyo garsooreyaasha maallintiiba (USD)? Honorarium paid per day per Judge (USD)?404040
g4 Lacagta maamuuska ee la siiyo Ku xigeenada Xeer-ilaaliyeyaasha maallintiiba (USD)? Honorarium paid per day per DAG (USD)?404040
g5 Lacagta maamuuska ee la siiyo qareenada maallintiiba (USD) ? Honorarium paid per day per Lawyer (USD)?000
g6 Lacagta maamuuska ee la siiyo Shaqaale Hoosaadka maallintiiba (USD)? Honorarium paid per day per Support Staff (USD)?202020
g7 Lacagta maallin kasta la siiyo dhammaan xubnaha MW (USD)? Per diem paid per day to all MC unit members (USD)?000
g8 Miisaaniyadda MR 201819? Budget for MC in 201819?-994500-99
g9 Miisaaniyadda MR 201920? Budget for MC in 201920?267001200020800
g10 Kharashka MW yaa bixiya? Costs of MC paid by? DonorDonorDonor
g11 Kharashka guud ee aasaasiga ah ee MW? Total running costs of MC? -99375-99
g12 Boqolkiiba imisa ayaa Dacwadaha Madaniga la soo oogey lagu bixyaa kharashka maxkamadda (boqolkiiba)? Percentage of Civil Claim charged as Court fees (percentage)?000
g13 Qiimaha USD shaambadda Dacwadaha Ciqaabta ee Qareen la socdo? Cost of stamp duty in Criminal Cases in USD with Lawyer?000
g14 Qiimaha USD shaambadda Dacwadaha Ciqaabta ee Qareen la socon? Cost of stamp duty in Criminal Cases in USD without Lawyer?000
g15 Imisa ayeey tahey naad bixiso si aad u hesho nuqul nuqul ka mid ah dukumentiga maxcamada? Cost of Court documents page in USD?000
g16 Hannaanka ay u wada xidhiidhaan Bahda Caddaaladdu? Coordination mechanism with local Justice Actors?yesyesyes
g17 Kor kala socoshada MW? Oversight of MC? UNDPUNDPUNDP
g18 Boqolkiiba imisa ayaa dacwadaha ayuu Qareen matalaa eedaysanaha? Percentage of cases where the defendant is represented by Lawyer?000
g19 Qoraalka Xogta: Maamulka Data Note: Governance Source of Budget data: UNDP (20 months)
Donor: UNDP
Source of Budget data: UNDP.
Donor: UNDP
The Supreme Court also oversees the Mobile Court.
Source of Budget data: UNDP (20 months)
Donor: UNDP
The Appeal Court also oversees the Mobile Court.